Blog week 18

Blog Giny

Deze week een korte blog in verband met een paar dagen meivakantie. Op maandag stond een bedrijfsbezoek aan Avebe in de agenda. Ondanks het feit dat ik deze week een aantal dagen vakantie had gepland vond ik het toch belangrijk om hierbij aanwezig te zijn. Harrie verhaalt hierover uitgebreid in zijn blog. Het was zeker de moeite waard om hier een rondleiding te krijgen. Het geeft inzicht in het reilen en zeilen van één van onze grootste werkgevers in de gemeente Westerwolde.

Woensdag was ik met Harrie aanwezig in ons mooie zwembad De Barkhoorn in Sellingen. Inmiddels zijn er op de daken zonnecollectoren geplaatste en nog een aantal andere duurzaamheidsmaatregelen genomen.  Het energieverbruik daalt hiermee aanzienlijk en dat draagt bij tot het in stand houden van dit zwembad.

Woensdagmiddag ambtelijk overleg om de vragen die er vanuit de commissievergadering zijn gesteld inzake de aanschaf van een barak in Kamp de Beetse te bespreken.  Aanstaande woensdag wordt dit voorstel behandeld in de raadsvergadering.

Vrijdagochtend mocht ik in Sellingen op de hoek van de Hassebergerweg/Breetuinenweg een gedenksteen onthullen voor de op 17 juni 1944 door oorlogsgeweld omgekomen ondergedoken verzetsstrijder Albert de Roos. Een indrukwekkend moment om de onthulling samen met zijn broer te mogen doen.

Vrijdagavond was ik namens het college aanwezig bij de herdenking bij het monument aan de Kerkstraat te Vlagtwedde. De stille tocht voorafgaand aan de herdenking begon bij MFA ’t Aambeeld en werd begeleid door muziekvereniging Dindua. Bij het monument hadden zich al veel mensen verzameld en het is fijn dat er zoveel belangstelling is voor alle herdenkingen in de gemeente Westerwolde. Het thema van dit jaar was ‘Verzet als voorbeeld’ en het is goed dat ook deze helden niet worden vergeten.

Mijn agenda was, sinds lange tijd, op zaterdag en zondag  niet gevuld met afspraken. Fijn om even van de zon te genieten en thuis was dingen te doen.

 

Blog Harrie.

In verband met de meivakantie waren er minder overleggen en was er deze week ook geen collegevergadering.

Maandagochtend ben ik samen met Giny Luth en enkele ambtenaren op een werkbezoek geweest bij Avebe in Ter Apelkanaal. Men heeft de veiligheid daar goed aangescherpt, we kregen een bedrijfsfilm te zien  over veiligheid in en om het bedrijf, waar je je als bezoeker aan moet houden. Na de film moesten we op de computer een toets maken, zodat men kon zien dat je de voorschriften had begrepen.  Als je de toets goed ingevuld hebt krijg je een certificaat.

Men gaat zich de komende tijd bij Avebe meer bezighouden met duurzaamheid en in de toekomst wordt ook gezocht naar andere vormen van energie.

Grote winst is te behalen in het vervoer van hun grondstoffen en producten. Hoe minder transport, hoe beter voor milieu. Daarom vervangt men de opslag op meerdere locaties door een opslagplek. Een nieuwste ontwikkeling is dat het aardappeleiwit, dat uit aardappelen wordt gehaald, het kippeneiwit gaat vervangen, waardoor de Vegafit, (de vleesvervanger) nu 100 % plantaardig zal zijn.

In het teken van duurzaamheid bezocht ik op woensdagmorgen samen met mijn collega wethouder Giny Luth het Openluchtzwembad De Barkhoorn in Sellingen om het energiezuinige systeem  in gebruik te nemen. Deze genomen energiebesparende maatregelen zorgen voor minder verbruik van gas en elektra.

Binnenkort zullen de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Westerwolde mee kunnen praten over duurzaamheid binnen de gemeente. U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

‘s Middags had ik  een werkbezoek bij Attero in de stad Groningen. Dit is een gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie. Hier wordt restafval uit een groot deel van de provincie Groningen verwerkt. In de scheidingsinstallatie worden metalen, vervangende brandstoffen en organisch afval uit het afval gehaald. (nascheiding) Een speciaal ontwikkelde scheidingsinstallatie haalt er kunststof verpakkingen en drankkartons uit. Het blijkt dat de inwoners van onze gemeente nog niet voldoende scheiden. Er zit nog te veel restafval in onze PMD containers.

Dit brengt extra kosten met zich mee voor onze gemeente. We zullen binnenkort dan ook via een campagne, onze inwoners nog meer informatie geven betreffende de scheiding van verschillende producten.

Donderdag had ik het genoegen om de opening te verzorgen tijdens de uitwisseling van ouderen uit Sellingen, Jipsingboertange en ouderen uit Walchum ( Duitsland). Deze middag stond in het teken van elkaar ontmoeten, gezelligheid en muziek. De muzikale omlijsting werd verzorgd door een shantykoor.

Deze uitwisseling vindt al 40 jaar plaats en wordt door de activiteitencommissie uit Sellingen georganiseerd. Medewerkers van Rzijn dragen hun steentje er aan bij.

Vrijdag was voor mij een belangrijke en spannende dag. Bij “Kamp de Beetse” mocht ik tijdens de dodenherdenking een toespraak houden en een krans leggen samen met een leerling van de basisschool uit Sellingen.

Een bijzondere plek, ook omdat mijn vader uit “de Beets “ kwam. Er was een goede opkomst.

In de vijf jaar bezetting zijn er ook veel Nederlanders omgekomen omdat ze zich verzetten tegen de Duitse overheersing. Met hen waren er duizenden mensen die zich net als zij niet konden of wilden neerleggen bij de onderdrukking. Hun verzet was dit jaar het thema van de 4 mei herdenking.

En dan is het weer weekend. We wensen onze lezers een goede (werk) week toe!