Blog week 19

Blog Giny

Waar blijft de tijd…Deze week maar drie werkdagen in verband met Hemelvaart en de verplichte vrijdag daarna. Maandag stond de agenda gevuld met interne ambtelijke overleggen.

Maandagavond hadden we fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering en de raadsvergadering van woensdag.  Er werd nadrukkelijk gesproken over de veiligheid in Ter Apel. Onze fractie is terecht van mening dat dit de hoogste prioriteit heeft. Onze inwoners mogen niet de dupe worden van de overlast door de zogenaamde ‘veilige landers’.

Dinsdagochtend, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering. Aansluitend een bijeenkomst met college, het managementteam en de teamleiders over bedrijvigheid en duurzaamheid. Het is goed om met alle aanwezigen te kijken wat onze stip op de horizon moet zijn.

Verder stond er de laatste afstemming voor ons ‘cultuurcafé’ op de agenda. Volgende week zou deze bijeenkomst plaatsvinden. Er zijn uitnodigingen verzonden aan alle ‘stakeholders’ op het gebied van cultuur. Helaas hebben zich maar tien deelnemers aangemeld en zagen we ons genoodzaakt deze bijeenkomst te verschuiven naar het najaar. Erg jammer, temeer omdat er vorig jaar 80 mensen aanwezig waren.

Dinsdagavond bracht  ons college een bezoek aan de Stichting Vesting Oudeschans en werd er indringend gesproken over allerlei zaken die de stichting bezighouden, waaronder het vestingmuseum in Oudeschans.

Woensdagochtend begonnen we met het persuur. Fijn dat Luc Drenthe na een langdurige revalidatie ook weer aanwezig kon zijn.

Woensdagmiddag  stond er vergadering gepland van het DB van Wedeka met de OR van Wedeka. Het was een zeer constructief gesprek waar vanzelfsprekend ook de mogelijke uittreding van de gemeente Westerwolde werd besproken.

Woensdagavond de raadsvergadering waarin de aankoop van de barak voor Kamp de Beetse vanuit mijn portefeuille op de agenda stond. Er waren nog steeds veel vragen over onder andere de exploitatie in de toekomst. Nadat alle vragen beantwoord waren werd uiteindelijk het voorstel unaniem aangenomen.

Donderdag en vrijdag geen afspraken.

Zaterdagmiddag was ik aanwezig bij de rampenoefening die plaatsvond in Rhederbrug. Voor de 45e keer werden de Hemelvaartfeesten georganiseerd en onderdeel daarvan was  deze oefening. Bij de Rhederbrug stortte zogenaamd een vliegtuig neer. De slachtoffers werden bevrijd en verzorgd door Nederlandse en Duitse hulpdiensten. Een voortreffelijke samenwerking waarbij er een grote vertegenwoordiging was van de Duitse hulpdiensten.

En dan is het weekend alweer voorbij. Tijd voor onze blog.

Blog Harrie

We hadden maar een korte week i.v.m de meivakantie, maar toch een volle agenda met  verschillende overleggen en werkbezoeken.

Maandag had ik meerdere PO’s ( portefeuille overleggen). Onderwerpen zoals WMO en verkeer en vervoer kwamen aan de orde.

Ook is er deze week een start gemaakt met een promotiefilm over duurzaamheid. Er werden voor het gemeentehuis in Sellingen opnames gemaakt en ook ik had hier een kleine rol in. Tevens kwamen meerdere ambtenaren aan het woord. Deze promotiefilm is een onderdeel van de visie Duurzaamheid. Om te komen tot de visie “ Duurzaamheid”, komt er een intern en extern proces om zoveel mogelijk stakeholders erbij te betrekken.

Op 22 mei zal er een medewerkersbijeenkomst zijn in het gemeentehuis te Sellingen. Hier kunnen de medewerkers hun ideeën over duurzaamheid inbrengen. Vervolgens wordt er op woensdag 23 mei een informatieve raadsbijeenkomst gehouden, waarin de raad wordt bijgepraat over het proces en de stand van zaken over de notitie “ Duurzaamheid” en ook willen we graag dat de raad meedenkt over, duurzame energie in het landschap, wonen, bedrijven, voedsel, landbouw, biodiversiteit, mobiliteit, gemeentelijke organisatie en infrastructuur.

Er zullen nog drie bijeenkomsten worden georganiseerd voor de inwoners, bedrijven en verenigingen van de Gemeente Westerwolde. Deze vinden plaats op 5, 12 en 22 juni. Dit zal nog nader worden bekend gemaakt in de plaatselijke krant en op de site van de Gemeente Westerwolde.

Dinsdagavond is het gehele college op bezoek geweest bij de Stichting Vesting Oudeschans. Tijdens deze avond zijn meerder onderwerpen aan de orde geweest. Eén van de onderwerpen was het oprichten van een energiecoöperatie. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolg contacten.

Woensdag kreeg ik hoog bezoek van de gedeputeerde Nienke Homan. Zij heeft als gedeputeerde “Duurzaamheid”  in haar portefeuille. Ze heeft affiniteit met onze mooie gemeente Westerwolde mede omdat zelf is geboren in Blijham. We hebben een constructief gesprek over duurzame energie gehad. Dit onderwerp staat enorm in de picture en de ontwikkelingen zitten in een stroomversnelling. Zowel de provincie als de gemeente wil geen wildgroei betreffende alternatieve energie in agrarisch gebied. Na het gesprek is er een vlog gemaakt door Nienke Homan, deze kunt u vinden op de facebookpagina van de gemeente Westerwolde.

De avond werd gevuld met een raadsvergadering, met daar vooraf een extra vergadering over de veiligheid in Ter Apel. Een duidelijk standpunt wat naar voren kwam was dat het politiebureau open moet blijven en dat er voldoende mankracht bij de politie aanwezig is, in en om het dorp zodat er bij calamiteiten snel op geschaald kan worden.

En zo was de werkweek op woensdagavond al ten einde.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) toe!