Blog week 2

 

Blog Giny

Maandag begon met een hernieuwde kennismaking bij ons Trainings- en Diagnose Centrum (TDC) in Vlagtwedde. Het is al weer enige jaren geleden dat ik werkzaam was als accountmanager/werkcoach bij Sociale Zaken. Mijn werk destijds bij sociale zaken heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Bijzonder om nu als wethouder terug te komen en de ervaring vanuit het verleden maken de hernieuwde kennismaking toch wat gemakkelijker.

Aansluitend een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Synergon. De gemeente Westerwolde is deelnemers aan twee SW bedrijven; Wedeka en Synergon. Bij Synergon heb ik, voor mijn eerste wethoudersperiode, ook een jaar als detacheringsconsulent gewerkt, dus helemaal onbekend is deze organisatie niet voor mij.

Dinsdagochtend een toch wel historisch moment; de allereerste B&W vergadering van de gemeente Westerwolde. De laatste twee jaar was de dinsdag een hele lange vergaderdag omdat we toen vergaderden als stuurgroep herindeling en aansluitend de gezamenlijke collegevergadering met de voormalige gemeente Bellingwedde, gevolgd door de vergadering van het college van Vlagtwedde.  Wat een rust op de dinsdag nu we alleen nog de collegevergadering van de gemeente Westerwolde op de agenda hebben staan!

Na de collegevergadering een kennismakingsgesprek met de nieuwe manager Samenleving van de gemeente Westerwolde. Diverse onderwerpen passeerden de revue en zo in de eerste periode zullen we beslist wat extra vaak vergaderen.

Dinsdagavond stond een fractie- en bestuursvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde op de agenda. Het is een goede gewoonte om met fractie en bestuur al in januari een aantal vergaderingen te plannen.

Het persuur in de gemeente Westerwolde staat geagendeerd op woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur. Natuurlijk de vertrouwde gezichten van het Dagblad van het Noorden en RTV Noord aan tafel. Maar in de gemeente Westerwolde schuift ook een afvaardiging van Radio Westerwolde aan.

Na het persuur ambtelijk overleg over de deelname van de gemeente Westerwolde in de gezamenlijke regeling van de Volkskredietbank. De VKB is een samenwerking van de gemeenten Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam en biedt voor deze gemeenten schuldhulp aan hun inwoners.

Woensdagavond de nieuwjaarvisite van HV Mercurius in Ter Apel.  Leuk om daar samen met Harrie naar te gaan. Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius is een belangenorganisatie van de gezamenlijke winkeliers in Ter Apel en vanuit mijn portefeuille Economische Zaken is het belangrijk goed contact met onze ondernemers te hebben.

Donderdagochtend begon met een overleg met de manager van ‘Programma’s en projecten’. Het is in zo’n eerste maand nog even zoeken naar wie wat doet. Immers, alle medewerkers van de beide voormalige gemeente, hebben hun voorkeurskeuze kenbaar mogen maken en zijn in veel gevallen nu werkzaam in een nieuwe functie. Mijn portefeuille Cultuur maakt deel uit van de afdeling ‘Programma’s en projecten’.

Donderdagavond was ik aanwezig bij de nieuwjaarsborrel van de ondernemersvereniging  Vlagtwedde. En mooie opkomst en dit jaar bestaat de ondernemersvereniging 100 jaar! We zullen daar zeker meer van horen.  Hans Bergsma gaf een korte lezing over de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een innovatief van het MKB en verbinden groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio.

Vrijdagochtend bezocht ik de Willem Lodewijkschool in Bourtange. Dit is één van de basisscholen waar nu al de voorbereidingen voor het ‘Laidjesfestival’ in maart zijn begonnen. De workshop werd gegeven door Jean Paul Mensing, Olaf Vos en Alex Vissering. Wat een enthousiasme!

Blog Harrie

Maandagochtend begon ik met een kennismakingsgesprek met de manager van de afdeling Ruimte. Onderwerpen van gesprek waren onder andere milieu en verkeer- en vervoer.

Zo’n tweede week in de functie van wethouder vraagt veel tijd om kennis te maken met medewerkers en ook de gang van zaken binnen de gemeentehuizen helder te krijgen. Ik heb  natuurlijk wel al twee raadsperiodes gewerkt als raadslid voor Gemeentebelangen Westerwolde, maar de functie van wethouder vraagt toch iets anders van je.

Een week van kennis maken met iedereen. Een week van kennis maken met alle systemen waarmee we werken.

De eerste officiele collegevergadering op dinsdag verliep voorspoedig. Een prettige samenwerking met de collega’s en het is fijn dat je als wethouder samenwerkt met mensen die al iets langer in het vak zitten.

In december was duidelijk dat ik één van de vier wethouders zou worden in de gemeente Westerwolde. Dat betekende wel dat ik mijn baan moest opzeggen. Gelukkig was er alle medewerking van de kant van mijn werkgever, alleen de overdracht van mijn oude werkzaamheden vraagt nog wat tijd. Daarom is in goed overleg besloten dat ik de maand januari nog twee dagen per week bij mijn oude werkgever ben om deze overdracht netjes af te handelen.

Woensdagmiddag/avond mocht ik, in het kader van mijn portefeuille WMO, aanwezig zijn bij de vrijwilligersavond van ‘Wedde dat ’t lukt’.   Stichting Wedde dat ’t lukt is een stichting die er voor zorgt dat inwoners van 3 dorpen binnen de gemeente Bellingwedde op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Dit wordt gerealiseerd door de informele- en de formele zorg met elkaar te verbinden.

Wedde dat ’t lukt is een bottum-up project van het dorp, voor het dorp en door het dorp en werkt met een dorpsondersteuner. Zij signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties. Wij willen als college graag dit prachtige project verder uitrollen in de gemeente Westerwolde.

Tijdens deze bijeenkomst  kreeg ik het eerste exemplaar van het informatieboekje uitgereikt door huisarts Hans Berg, initiatiefnemer van dit project.

En dan is het alweer weekend. Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!