Blog week 29

Blog Giny

Maandag begon met een aantal interne vergaderingen. Aansluitend mocht ik nader kennis maken met de nieuwe directeur van de Kunstenschool ZG, Carin van der Velde. We hadden een goed gesprek en ik ben enthousiast over haar plannen met de Kunstenschool.

Maandag in de namiddag een bestuurlijk overleg met de ‘Alliantie van Kracht’. Dit is een netwerk van gemeenten en maatschappelijke organisaties die samen kansen zien en willen pakken als het gaat om het voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede in het Drents en Gronings gebied van de Veenkoloniën.  Er wordt samen gewerkt met de RUG en dit sluit mooi aan bij het onderzoek inzake armoede en eenzaamheid dat in de gemeente Westerwolde is afgerond en volgende week naar de raad wordt verzonden.

Dinsdag, na onze B&W vergadering brachten we als college een werkbezoek aan Avebe in Ter Apelkanaal.  In de blog van Harrie leest u hier meer over.

Dinsdagavond gingen we met een deel van fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde fietsen in Blijham. We zijn van mening dat we niet alleen vlak voor de verkiezingen ‘campagne’ moeten voeren, maar ook gedurende onze ‘regeerperiode’ dichtbij onze inwoners moeten blijven.  Het was een zinvolle avond waarop we met veel inwoners van Blijham spraken en er toch wat verbeterpunten aan de orde kwamen. Het wandelpad achter ‘De Blanckenborg’  heeft behoorlijke hoog opstaande randen wat gevaarlijke situaties kan opleveren, de vijver is nagenoeg dichtgegroeid en zo waren er nog een aantal zaken die de aandacht vragen. Na de vakantie gaan we richting het zuiden van Westerwolde en de bedoeling is om één keer per maand een dorp of kern in Westerwolde te bezoeken.

Woensdagochtend, na ons wekelijke persuur, nog een overleg met de beleidsmedewerker van de afdeling Samenleving,  ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka diezelfde middag.

Donderdagochtend een bijeenkomst van college en het voltallige managementteam ter voorbereiding op de begroting die in het najaar in de gemeenteraad komt. Het is goed om hier bijtijds mee te beginnen, immers na de zomervakantie gaat het heel snel richting begrotingsvergadering!

Aansluitend ging ik met college wethouder Potze naar SWS De Driesprong in Vriescheloo.  Op de laatste schooldag  mochten we de kinderen trakteren op een lekker (boeren)ijsje. Dit omdat ze eerder dit jaar de finale Kern met Pit gewonnen hebben met hun initiatief voor de groente- en fruitkar. Wat een fantastische prestatie van een hele mooie school in de gemeente Westerwolde! (foto Jan Glazenburg)

 

 

Na de middag werd ik verwacht in het zwembad van Moekesgat in Ter Apel. Ik mocht daar de 25.000e bezoeker bij zwembad Moekesgat feliciteren en in het zonnetje zetten. Dat mag wel uniek worden genoemd, want zo vroeg in het seizoen al zoveel bezoekers is nog nooit voorgekomen.  Het mooie weer, de verruimde openingstijden en de watertemperatuur werken hier zeker aan mee.

Daarna door naar ons TDC in Vlagtwedde waar zes mensen met een bijstandsuitkering het diploma MBO 2 Medewerker hovenier ontvingen.

 

Daarnaast hebben drie cursisten het diploma MBO 1 Assistent plant en groene leefomgeving ontvangen. Tijdens deze 1-jarige opleiding hebben ze ook het certificaat bosmaaien gehaald.

Twee deelnemers zijn afkomstig uit Westerwolde, zij hebben inmiddels ook al een betaalde baan hebben gevonden…waarvan één dame! Met dank aan Terra Next! De verhalen van alle deelnemers waren heel divers, maar allen waren blij met het resultaat en hun toekomst! Een aantal gaat door voor MBO 3! Eén van de deelnemers is zelfs al 60 jaar en is inmiddels ook betaald aan het werk! De werkgever gaf de voorkeur aan een ‘oudere jongere’ en ook dat verdient een dikke pluim! Daar doen we het voor!

 

 

Vrijdag had ik een vrije dag in de agenda staan. Wat een luxe! Het duurt nog vier weken voor ik met vakantie ga en dan is zo’n vrije dag wel heel erg lekker. Tijd om dus thuis maar eens als een soort van ‘witte tornado’ door het huis te vliegen. Blij mee, want zaterdag stond een bezoek aan de jaarmarkt in De Maten op het programma.

Zaterdagochtend met Harrie de jaarmarkt nummer 34 in De Maten bezocht. Wat een geweldig evenement. Het weer zat mee en al heel vroeg was het er een drukte van belang! Complimenten voor de organisatie! (Foto van Johan de Boer)

 

En dan is het al weer zondag. Tijd voor onze blog…

 

Blog Harrie

Het is nu zondagmorgen en ik zit aan de keukentafel mijn laatste  blog te schrijven voor de vakantie.

Mijn eerste half jaar als wethouder zit er op. Toen ik begon was het grotendeels een open boek. De  afgelopen  periode  heb ik veel nieuwe mensen leren kennen in allerlei facetten. Collega’s op beide gemeentehuizen, mede bestuurders van buurtgemeenten, provincie en andere organisaties. Ook vele  inwoners van onze gemeente heb ik in verschillende hoedanigheid gezien en gesproken.

De visie van Gemeentebelangen is dicht bij de inwoners te staan en dat is dan ook mijn uitgangspunt. Na de vakantie zal ik dan ook weer met plezier mijn werkzaamheden oppakken om met elkaar aan het werk te gaan.

Deze week had ik naast de reguliere overleggen een gesprek met de buurtagent en collega wethouder Potze over de problematiek rond de MFA Het Aambeeld in Vlagtwedde. Er is veel overlast van jongeren. We zullen de komende periode intern de nodige  aandacht hier aanbesteden en zullen met de nodige  maatregelen komen .

Ook had ik deze week samen met enkele ambtenaren een kennismaking gesprek met de energie coöperatie Westerwolde i.o. Men heeft een aantal uitgangspunten zoals, de  lusten en lasten van de energietransitie gelijk verdelen onder de inwoners.

Lokaal geproduceerd , lokaal geconsumeerd. Wanneer dat in coöperatie verband wordt gedaan is er op basis van  fiscale maatregelen een extra voordeel te behalen. Zij willen de energie coöperatie zijn die dit voor de Westerwolders mogelijk maakt. Concreet betekent dit een dekkend netwerk realiseren van zogenaamde postcoderoosprojecten over heel Westerwolde. Een voorbeeldproject in de buurt is: https://zonnigstart.nl

Mede door een brief die ik verstuurd heb naar de provincie is het subsidie budget  voor lokale initiatieven om een energiecoöperatie op te richten weer gevuld . De coöperatie Westerwolde i.o zal hier dan ook gebruik van gaan maken.

We brachten als college een werkbezoek aan AVEBE in Ter-Apelkanaal. Dit concern is één van onze grootste werkgevers in onze gemeente. Het bedrijf is in 1919 begonnen als aardappelmeel verkoop bureau en is nu uit gegroeid tot een wereldwijd bedrijf. Het is nog steeds een coöperatie met als leden vele landbouwers. Door de  ontwikkeling van innovatieve technieken haalt men nu ook eiwitten uit de aardappelen die gebruikt worden door de voedingsmiddel industrie .

Ook is dit concern bezig met duurzaamheid en heeft men enkele pilots zoals energie besparen en  vergroenen, verlaging van het waterverbruik  en vermindering van het aantal kilometers wegtransport. Tijdens het werkbezoek konden we een kijkje nemen in de controle kamer van waaruit men meerder fabrieken kan aansturen . De techniek en vernieuwing heeft ook hier plaats gevonden . Ook zeer indrukwekkend was te zien hoe de logistiek  van het transport van meel uit fabriek naar de grote opslag magazijnen  gaat. Men gebruikt elektrische onbemande heftrucks die uit de fabriek via buiten over een special aangelegd  traject naar de opslag magazijn rijden. Ook in de magazijn rijden elektrische onbemande heftrucks.

Vrijdag mocht ik aanwezig zijn voor de opening van de nieuwe aansluiting van de provinciale wegen de N391 en de N366 bij Ter Apel . Tijdens de opening handeling werd de naam  van het viaduct bekend gemaakt. De naam is voorgekomen uit een prijsvraag onder de inwoners uit de omgeving van het viaduct. Het nieuwe viaduct heeft de naam” Huttenas “ gekregen. Huttenas is vanouds de naam van het veld waar nu de viaduct is gebouwd. De winnaar was mevrouw Ensing-Jeuring. Het viaduct is weer een grote stap in het ombouwen van de N391 naar een 100 kilometer weg en is ook belangrijk voor de economische ontwikkeling in onze gemeente .

 

Bij de bouw van dit viaduct zijn ook lokale ondernemers bij betrokken geweest, en dit is ook juist de strategie van Gemeentebelangen; lokale ondernemers moeten de voorrang hebben bij nieuwe projecten binnen onze gemeente.

Zaterdag zijn Giny en ik nog op de mooie grote jaarmarkt in De Maten geweest. Hier zijn die dag ongeveer 60 vrijwilligers in touw om alles in goede banen te leiden. Ze hadden mooi weer en de belangstelling was weer groot. Traditioneel hebben we nog een heerlijk bak met bruine bonen met spek gehad. Ik zou zeggen volgend jaar zijn we weer van de partij. (Foto Johan de Boer)

Voor die gene die vakantie hebben, geniet ervan en ja voor de mensen die moeten werken veel sterkte deze week met de hoge temperaturen.

Zomerreces:

Het zomerreces geldt ook voor het schrijven onze blog. Onze eerstvolgende blog zal verschijnen op zondag 16 september. Wij wensen al onze lezers een fantastische zomer toe en hopen u na de zomer gezond en wel weer te mogen verwelkomen als lezer van onze blog!