Blog week 39

Blog Giny

Maandag begon de week met een aantal ambtelijke overleggen over de Participatiewet en Cultuur.

’s Middags stond er een vergadering op de agenda van de stuurgroep Werk in Uitvoering. Nu de transitie van Synergon en de gemeentelijke afdelingen werk naar Afeer een feit is, is het project Werk in Uitvoering afgerond. Het was dus de laatste stuurgroep vergadering. Vanaf nu wordt er vergaderd door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Afeer.

Inmiddels is bekend geworden dat Johan van Dam per 1 oktober de nieuwe directeur van Afeer wordt. Johan was de laatste jaren als manager Samenleving bij de voormalige gemeente Vlagtwedde intensief betrokken bij alle zaken rondom ‘Het Akkoord van Westerlee’.  Vanaf 1 januari was Johan interim-directeur bij Synergon en in die rol ook nauw betrokken bij de totstandkoming van Afeer. Er is dus voldoende kennis en ervaring aanwezig om deze rol goed te kunnen vervullen. Wij zijn blij dat er op deze manier continuïteit is binnen Afeer en wensen Johan vanzelfsprekend veel succes toe in deze prachtige functie!

Dinsdag zoals gebruikelijk onze B&W vergadering waarbij de laatste hand werd gelegd aan de begroting 2019.

Zoals Harrie al heeft verwoord in zijn blog hadden we dinsdagavond een brede bijeenkomst met de inwoners van de vesting Bourtange. At er behoefte was aan deze avond bleek wel uit de grote opkomst. Prima om op deze wijze met elkaar in gesprek te zijn. De meningen van de inwoners over de geagendeerde onderwerpen lopen nog wat uiteen, maar de wil om er met elkaar uit te komen is zeker aanwezig.

Woensdagavond de bijeenkomst met de dorpsraad van Blijham.

Donderdagochtend vergadering van het AB van de VKB. De agendering voor het wel of niet uittreden uit deze GR staat geagendeerd voor onze gemeenteraad in december van dit jaar, want uiteindelijk neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Volgende week een redelijk gevulde agenda met op woensdag 3 oktober de raadsvergadering waarin vanuit mijn portefeuille een zestal onderwerpen op de agenda staan. Zoals het er nu uitziet, is alleen de zienswijze op de Koers van Wedeka nog een bespreekstuk.

Blog Harrie

Terwijl ik deze blog schrijf en naar buiten kijk is het nog steeds prachtig weer. De afgelopen nacht 30 september was de koudste nacht met vorst aan de grond sinds 1971. We hebben al een prachtige (droge) zomer gehad en nu genieten we alweer enige tijd van een zonnige herfstperiode. Zo rollen we mooi de winter tegemoet.

Deze week stond mijn agenda weer bol met afspraken en waren de meeste avonden bezet. Zo hadden we deze week een brede bijeenkomst in Bourtange over het afvalbeleid en de verkeerssituatie in de Vesting. Er was een goede opkomst en zowel inwoners als ondernemers en een afgevaardigde van het stichting bestuur waren aanwezig. Afgevaardigde van het college was wethouder Luth. Ook de gebiedsregisseur de ambtelijke ondersteuning waren aanwezig bij deze bijeenkomst.

Enkel onderwerpen die ingebracht werden door de aanwezigen waren o.a.:

  • De vesting meer autoluw maken, ook door de inwoners zelf.
  • Het elektrische vervoermiddel, die bij de vesting staat zal meer inzetbaar moeten zijn.
  • De vesting wordt nog te veel gebruikt als sluiproute.
  • Motoren geven veel overlast.
  • Te veel auto’s op het marktplein
  • Bourtange is een toeristisch dorp en dit moet ook zo blijven.
  • Parkeren buiten de vesting.
  • Niet te vele afvalbakken bij de woningen, men heeft maar beperkte ruimte.
  • De PMD bak met oranje deksel is erg storend en past niet bij het karakter van de Vesting.

Al deze zaken zullen worden onderzocht en we blijven hierover met de inwoners in gesprek.

Ook was er deze week nog een bijeenkomst met de Dorpsraad Blijham. In het kader van dat we een nieuwe gemeente zijn bezoeken wij als college dit jaar alle dorpsraden/verenigingen in onze gemeente Westerwolde . Ook hier was de gebiedsregisseur aanwezig, zij is het eerste aanspreekpunt voor de Dorpsraden. Er kwamen veel punten betreffende openbare ruimte aan de orde. Ook hier nogmaals uitleg gegeven over het meldpunt waar men allerlei meldingen betreffende openbare ruimte kan door geven.

Donderdag was ik aanwezig op de informatiemarkt inkoop WMO in de Meet In Bellingwolde. Het was de tweede keer dat we dit organiseerden. De opkomst was groot. Wij doen de inkoop WMO via een Open House model waarbij ieder kwartaal zorgaanbieders zich kunnen inschrijven, dan wel uittreden. De zorgaanbieders kregen een pitch van een minuut. Ook waren de WMO-consulenten en de Participatieraad aanwezig. Het was een middag van kennis maken met elkaar, weten wie we zijn, en welke producten er zoal op de markt zijn.

Vrijdag bracht ik een werkbezoek op de gemeentelijke werf In Ter Apel, we hebben daar samen met enkel mensen van de gemeente de gebouwen en de opslagruimte bekeken. Vanuit hier werken 9 enthousiaste medewerkers die het gebied rondom Ter Apel in goede conditie houden.

Zaterdag mocht ik de 29e Boeskoolmarkt openen. Ik werd enthousiast ontvangen door een delegatie van het bestuur en de voorzitter van handelsvereniging Mercurius. Het zijn vele vrijwilligers die zich inzetten om deze Boeskoolmarkt dan tot stand te brengen. Tijdens mijn toespraak heb ik nog even gememoreerd aan de verschrikkelijke brand in de buurtschap Musselkanaal en wil dan ook de ondernemers in Musselkanaal een hart onder de riem steken. Ik hoopt dat ze desondanks een goed feestweek hebben. Het weer en de sfeer was prima op de Boeskoolmarkt, waar ondernemers en marktlui hun waren kunnen verkopen maar ook het sociale karakter heeft een enorme waarde voor deze markt. Men komt van heinde en ver en mensen die elkaar jaren niet hebben gezien komen elkaar hier weer tegen. Het elkaar persoonlijk ontmoeten geeft toch altijd nog meerwaarde dan het contact via sociale media.

De officiële opening zou gebeuren met het afschieten van een kanon, onder de deskundige begeleiding van de Bourtanger Schutters. Maar helaas het kanon weigerde twee keer en moesten we het doen met een rookwolk zonder schot. Volgend jaar maar weer proberen.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!