Blog week 4

Blog Giny

Maandagochtend zou ik beginnen met een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Volkskredietbank in Appingedam. Omdat de routeplanner aangaf dat het toch zo’n 50 minuten rijden is, stapte ik om kwart voor acht in de auto. Ik heb een hekel aan te laat komen. Helaas werd de vergadering,  terwijl ik onderweg was, afgezegd wegens ziekte. Halverwege dan maar terug naar Wedde. Ieder nadeel heeft z’n voordeel en zo had ik opeens ruimte in de agenda om wat andere dingen te doen.

Aansluitend een aantal interne overleggen.

Maandagavond fractievergadering in het gemeentehuis in Wedde. We hebben besloten dat we de fractievergaderingen ‘om en om’ in Wedde en Sellingen doen. Voorafgaand aan de commissievergadering vergaderen we in het gemeentehuis in Wedde en de maandag voor de raadsvergadering gebeurt dat in Sellingen.

Dinsdag begon de week, zoals gebruikelijk, met onze B&W vergadering. Na twee jaar lang bijna de hele dinsdag te hebben vergaderd op dinsdag is het een verademing om gewoon weer van 09.00 tot 12.00 uur collegevergadering te hebben.

Dinsdagmiddag ambtelijk overleg over Wedeka in verband met de vergadering van het dagelijks bestuur komende week. Omdat sociale zaken voor mij een nieuwe portefeuille is betekent dat veel inlezen in de materie. Gelukkig hebben we zeer deskundige ambtelijke ondersteuning op dit gebied.

Dinsdagavond ons eerste coalitieoverleg dat in zeer constructieve sfeer verliep. Er ligt inmiddels een planning voor de coalitievergaderingen voor het komende jaar. Als je samen verantwoordelijkheid draagt in de gemeente is het belangrijk om structureel regelmatig te overleggen.

Woensdagochtend het wekelijkse persuur dat goed wordt bezocht. Na het persuur had ik ambtelijk overleg over recreatie en toerisme. Onderwerp van gesprek was het op de kaart zetten van Westerwolde.

Woensdagavond een historisch moment; de eerste commissievergadering van de gemeente Westerwolde! Voorafgaand vond er een raadsvergadering plaats waarin de plaatsvervangende commissieleden werden benoemd. Voor Gemeentebelangen Westerwolde zijn de plaatsvervangende commissieleden Hendrik Klap en Jan Derk Elinga.

 

 

 

Jan Derk kon direct daarna plaatsnemen in de commissievergadering in verband met afwezigheid van Janneke Kruiter.

Belangrijke onderwerpen op de agenda van de commissievergadering waren onder andere de financiële verordeningen voor de gemeente Westerwolde.

 

Donderdag een overleg met het bestuur van de Stichting Vesting Bourtange. Dit overleg vindt een aantal keren per jaar plaats waarbij diverse onderwerpen de revue passeren. Inmiddels heeft de gemeente Westerwolde een aantal gebiedsregisseurs en ook voor Bourtange is er nu één vast aanspreekpunt vanuit de gemeente. Dat werkt prettig voor alle partijen.

 

Vrijdagochtend overleg over de muziekscholen in de gemeente Westerwolde. De harmonisering moet nog verder uitgewerkt worden, maar beide muziekscholen zijn zeer proactief en binnenkort hebben we gezamenlijk de eerste vergadering.

Als Gemeentebelangen Westerwolde zouden we zaterdagavond naar de toneelvoorstelling in Jipsinghuizen gaan. Helaas is een groot deel van fractie en bestuur geveld door de griep en was er slechts een kleine vertegenwoordiging aanwezig.

En dan is het alweer zondag….blogtijd.

Blog Harrie.

Maandag begon met een ambtelijk overleg over de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Publiek Vervoer. Omdat dit onderwerp geagendeerd stond voor de komende commissievergadering wilde ik nog graag even de laatste puntjes op de i zetten om zo goed voorbereid de vergadering in te kunnen gaan. Gelukkig is er in de commissievergadering de gelegenheid om gebruik te maken van ambtelijke ondersteuning. Maar als wethouder wil je toch het liefst zelf de antwoorden geven.

Maandagavond fractievergadering en dinsdag B&W vergadering, zoals Giny in haar blog hierboven al heeft omschreven.

Aansluitend ambtelijk overleg in voorbereiding voor de vergadering van het bestuurlijk overleg  van de OOGO.  Dit overleg was gezamenlijk met de Gemeente Stadskanaal.

Woensdagavond de eerste commissievergadering van de gemeente Westerwolde. Voor mijn portefeuille stond dus de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Publiek Vervoer op de agenda. De raad had wel een aantal vragen. Maar met de ambtelijke ondersteuning heb ik die allemaal kunnen beantwoorden en gaat dit onderwerp als hamerstuk naar de raadsvergadering.

Afgelopen vrijdag naar het bestuurlijk overleg geweest van  de OOGO in Groningen.  De OOGO is een centrumregeling voor beschermd wonen en opvang waarbij Groningen is aangewezen als centrumgemeente . Meerdere Gemeenten uit de provincie nemen deel aan deze regeling.

En dan is het weer weekend.  Zoals Giny al vermeldde, was een deel van fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde geveld door de griep. Ook dat ging mijn deur niet voorbij. Maandag hoop ik weer gezond aan de nieuwe werkweek te beginnen.

Voor nu wensen wij onze lezers een gezonde en griepvrije (werk) week toe!