Blog week 41

Blog Giny

Maandag begon de week met een overleg over sociale zaken.  Er spelen tal van dingen zoals de overgang van een aantal van onze medewerkers (werkcoaches) naar Afeer, het onderzoek naar armoede en eenzaamheid en de VKB. Voor wat betreft de VKB (Volkskrediet Bank); het algemeen bestuur heeft besloten het rentetarief op persoonlijke leningen met ingang van 1 januari 2019 te verlagen naar 6,4 procent. Een wijze beslissing wat mij betreft. Het tarief is nu rond de 11 procent. Dit was een wens die bij veel bestuurders leefde. Mensen die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen, een negatieve BKR-registratie hebben of boven de 65 jaar oud zijn, kunnen geld lenen van de VKB. Daarnaast helpt de VKB bij het oplossen van schulden en geeft de VKB voorlichting over hoe om te gaan met geldzaken.

Maandagmiddag vergadering van het DB van Afeer en een aantal andere overleggen.

Na onze gebruikelijke B&W-vergadering op dinsdag was ik uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek aan Bedrijvenpark MB aan de Nomdenweg in Ter Apel.

In het eerste gedeelte van het bedrijfsbezoek werd eerst garage Renault Herbers in Ter Apelkanaal bezocht. Björn en Justin Herbers runnen het bedrijf dat hun vader in 1976 heeft opgezet. Per jaar verkoopt Herbers zo’n 800 auto’s, waarvan ongeveer de helft via internet.

In het tweede gedeelte werd Bedrijvenpark MB in Ter Apel bezocht. Herbers heeft deze voormalige puzzelfabriek van Milton Bradley vorig jaar gekocht van een investeerder. Sindsdien hebben de gebroeders Herbers het pand opgeknapt, het pand van het gas afgehaald en allerlei andere duurzaamheidsmaatregelen genomen. Binnenkort worden er zonnepanelen op het dak gelegd. Beheerder Bas Daamen van Bedrijvenpark MB heeft zelf ook zijn bedrijf Daamen Car Cleaning gevestigd in het pand. Daarnaast is er onder andere een verzekeringskantoor, een meubelmaker, een aannemer, een buigcentrale en een grote fietsenzaak van ongeveer 2.400 vierkante meter in het pand gevestigd.

Ik was erg onder de indruk van wat er in korte tijd in de voormalige puzzelfabriek is gerealiseerd. Complimenten voor deze jonge ondernemers!

Woensdagochtend, na ons wekelijkse persuur, ambtelijk overleg ter voorbereiding op de informatieve raadsbijeenkomst van woensdagavond inzake het rapport armoede en eenzaamheid.

Een prima opkomst ’s avonds en de raad kon kennisnemen en meepraten over de uitkomsten van het rapport. Dat is de eerste stap. In november zal een werkconferentie worden georganiseerd waarin de zogenaamde aandeelhouders (welzijnsorganisaties, Humanitas, huisartsen, thuiszorg en alle organisaties die direct of indirect klantencontact hebben met deze doelgroep) worden uitgenodigd om uiteindelijk gezamenlijk de schouders er onder gaan zetten en te komen tot een goede en effectieve samenwerking op dit gebied.

Donderdag de algemene ledenvergadering van Afeer waar ik samen met collega-wethouder Brunen aanwezig was.  Vervolgens reed ik door naar het Provinciehuis om aanwezig te zijn bij het ‘Regenboogsymposium’.  Dit werd georganiseerd door provincie en COC Groningen en Drenthe, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt Groningen.

We hadden in onze gemeente ’s morgens al de regenboogvlag bij beide gemeentehuizen gehesen en deze regenboogvlag wapperde ook aan de Martinitoren.

Aan het einde van de middag werd het ‘regenboogconvenant’ getekend door de (loco)burgemeesters van 20 gemeenten.

Het doel van het convenant is om de gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen), zodat iedereen zichzelf kan zijn. Het regenboogconvenant is opgesteld naar aanleiding van een motie die is aangenomen door Provinciale Staten.

Tijdens dit symposium sprak ik een aantal mensen met een zeer persoonlijk verhaal zoals Bea, die tot voor kort als Ben door het leven ging terwijl zij zich al haar hele leven vrouw voelde in een mannenlijf. Pas na goedkeuring van haar zoon begon dit voorjaar de transitie. Een zeer indrukwekkend verhaal dat alleen maar respect kan afdwingen.  Het verhaal van een 19-jarige lesbienne zette de aanwezigen aan het denken en ik vond het bijzonder dapper dat zij voor een volle zaal aangaf dat het realiseren van een regenboog zebrapad en het hijsen van de vlag slechts het begin is van acceptatie. Een symposium als dit zou eigenlijk overbodig moeten zijn, maar er is nog een lange weg te gaan.

Aansluitend namen we als DB van Afeer afscheid van de voormalige MT leden van Synergon. Mooi om nog even in kleine kring bij elkaar te kunnen zijn.

Vrijdag afspraken buiten de deur van het gemeentehuis en dan is het weekend.  Zaterdag heerlijk genoten van de uitzonderlijk warme dag in oktober.

En dan is het zondag. Niet alleen tijd inruimen om mijn blog te schrijven, maar een groot gedeelte van de zondag gaat op aan de voorbereiding van de commissievergadering (waarin de begroting van Westerwolde voor 2019 op de agenda staat) van komende woensdag en de vergadering van maandagochtend van ‘Werk in zicht’.

Blog Harrie

Op deze onnatuurlijke warme, zonnige, prachtige zondagmorgen schrijf ik deze blog over de afgelopen week.

Maandag had ik samen met onze beleidsmedewerker een gesprek met de gedeputeerde Nienke Homan. We hebben even bijgepraat over de stand van zaken betreffende de verduurzaming in Westerwolde.

De gemeente Westerwolde heeft de afgelopen maanden samen met de inwoners een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze komt eind oktober in de raad. Na akkoord van de gemeenteraad gaat de gemeente verder in gesprek met de inwoners, over onder andere duurzame en energie.

Dinsdagmiddag is er door het college de afgelopen periode geëvalueerd. Het was een constructief overleg en we zien uit naar de toekomst, met een nieuwe gemeentesecretaris en burgemeester. Op 19 november zal Ali Flikkema aan het werk gaan als gemeentesecretaris/algemeen directeur binnen de gemeente.

Het was weer een week met veel activiteiten en overleggen binnen en buiten onze gemeentegrenzen.

Woensdag 10 Oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Op deze landelijke dag organiseren duizenden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden duurzame activiteiten. Zo werd er ook voor mij enkele activiteiten georganiseerd. Deze dag zou ik op de fiets mijn afspraken bezoeken.  Zo deed ik mee met de landelijke voorleesactie en bracht ik een bezoek aan de H. Gerardusschool in Ter Apel. De kinderen luisterden naar een verhaal uit het boek “De kracht van de nieuwe Energie”.

Ook tijdens het gesprek met de leerlingen merkte ik dat zelf de jongsten al wel op de hoogte zijn wat duurzame energie zoal inhoudt. Veel ouders hebben al zonnepanelen op het dak. Ook de kinderen zelf hadden deze dag nagedacht over energie, licht en warmte. Ze hadden een extra warme trui aangetrokken zodat de verwarming wat lager kon en ook was er, ondanks dat de lampen niet aan waren, genoeg licht en zo helpen alle kleine beetjes voor een beter en schonere wereld.

Daarna vertrok ik richting Sellingen, naar de  CBS Het Gebint op de fiets, gelukkig trof ik het met het prachtig herfstweer. Ook hier mocht ik weer een prachtig verhaal lezen uit het mooie verhalenboek.

Voor onze medewerkers van de gemeentehuizen werd een “Energiemarkt” georganiseerd. Er was veel eigen input door de medewerkers, zoals taarten bakken, duurzame proeverij, scheiden van afval op de werkvloer, proefritten op e-bikes etc. Iedereen was erg enthousiast.

In de middag mocht ik samen met twee medewerkers van de buitendienst een verkeersbord plaatsen dat gemaakt is van biocomposiet. Dit bord kan na einde van zijn levensduur opnieuw voor nieuwe biocomposiet producten worden gebruikt.

Woensdagavond was ik samen met mijn collega wethouder Giny Luth aanwezigen op de informatiebijeenkomst Armoedebeleid in de raadzaal in Wedde. Hier werd het rapport “Armoede en Eenzaamheid ” besproken.

Er zal een werkconferentie worden georganiseerd samen met stakeholders, o.a organisaties die betrokken bij deze onderwerpen.

Een opsteker voor onze gemeente is dat we gaan starten met het vervoerssysteem het AutoMaatje. Dit houdt in dat mensen zonder auto een coördinator kunnen bellen als ze b.v. naar de kapper of de huisarts moeten. De coördinator schakelt dan een vrijwilliger in, die dan als chauffeur optreedt en daarvoor een kleine vergoeding vraagt. Het systeem werd bijna 2 jaar geleden bedacht en opgezet door de ANWB. Het is een vorm van burenhulp, maar dan met de auto. Dit is een mooie aanvulling op het bestaande vervoersnetwerk binnen onze gemeente. Op 7 november gaat dit officieel van start. Vanaf die dag kunnen Westerwolders een  speciaal nummer bellen : 085-0710402.

Op donderdag en vrijdag waren er verschillende overleggen en was er tijd voor het lezen van stukken en de mail.

En dan is het weer weekend. Tijd voor onze blog. Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!