Blog week 44

Beste lezers,

Inmiddels zijn we 10 maanden op weg in de gemeente Westerwolde! De tijd vliegt! Na deze maanden hebben wij als wethouders ook het schrijven van onze blog eens stevig onder de loep genomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat twee afzonderlijke blogs wellicht minder leesbaar is. Terugkijkend op de blogs die we schreven vanaf januari dit jaar, zien we vaak een aantal onderwerpen die in beide blogs worden benoemd. Dat maakt het voor onze lezers wat minder aantrekkelijk. Om die reden hebben we besloten dat u voortaan één blog te lezen krijgt namens beide wethouders waarin uit de diverse portefeuilles de verschillende zaken worden belicht. Immers, twee keer lezen dat we een collegevergadering hebben gehad, voegt niet echt iets toe.

Zoals de harmonisatie van de voormalige gemeenten naar de gemeente Westerwolde nog niet helemaal ‘Westerwolde proof’ is, zo geldt dat ook voor onze wekelijkse blog.

We gaan het de komende maanden anders doen en evalueren dan over enige tijd of dit het juiste ‘format’ is.  Tenslotte leren we iedere dag in het leven en dat geldt zeker ook voor wethouders en politieke partijen.

Dat betekent dat we niet meer de gehele agenda gaan doornemen, maar dat we een aantal onderwerpen van de afgelopen week op een beschouwende manier willen beschrijven.

De ‘higlights’ van deze week zijn er een aantal die u wellicht zullen interesseren.

Vanuit de portefeuille Cultuur wordt er gewerkt aan de harmonisatie van onder andere ons museale beleid. In Westerwolde hebben we diverse musea, die ieder op hun eigen wijze proberen het maximale rendement te behalen. Middels het herijken van dit museale beleid willen we proberen de samenwerking tussen de musea te versterken. Het gaat daarbij niet direct over de financiën en het subsidiebeleid. Dat is iets wat in de uitvoering van het museaal beleid op een later tijdstip aan de orde komt.

He is belangrijk dat we voor onze musea in de gemeente Westerwolde elkaar kunnen vinden en versterken. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het delen van kennis en het nadenken hoe we onze musea meer bekendheid door samenwerking kunnen geven. We zouden ons zomaar voor kunnen stellen dat de directeur van museum De Oude Wolden de werkgroep van Kamp de Beetse kan helpen met het inrichten van een expositie…  Ieder heeft zijn eigen kennis en kunde en dat is goed om te delen met elkaar. Wellicht is het ook een optie om na te denken over ‘Westerwoldse museumkaart’. Kortom; er is nog veel werk te doen!

Vanuit de portefeuille ‘Vastgoed en gemeentelijke gebouwen’ houdt de vraag over de huisvesting van beide gemeentehuizen ons natuurlijk bezig. Er heeft inmiddels een onderzoek plaatsgevonden over de vraag hoe we de dienstverlening willen gaan inrichten en of we in één of twee gemeentehuizen willen gaan werken.  Uiteindelijk ligt de beslissing hierover bij de gemeenteraad en kunnen wij als college slechts met een advies komen. Het rapport dat voorligt wordt binnenkort in het college besproken en één ding is zeker… er zal volop discussie zijn! Maar voor alles is leidend dat we dichtbij onze inwoners willen blijven. U zult daar binnenkort zeker meer over horen!

Een hoogtepunt deze week was vanzelfsprekend de bekendmaking van voordracht van onze nieuwe burgemeester. Onze echte kroonbenoemde burgemeester die de komende jaren het boegbeeld van onze gemeente zal zijn.  Afgelopen dinsdagavond werd bekend gemaakt wie er wordt voorgedragen voor dit belangrijke ambt.

Na alle speculaties en namen die werden genoemd kwam dinsdagavond in een extra raadsvergadering het verlossende woord. Jaap Velema, nu nog wethouder in Veendam, wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van Westerwolde en deze bekendmaking zal zeker de geschiedenisboeken ingaan! Hij kwam na de bekendmaking naar het gemeentehuis in Sellingen om alvast kennis te maken met de raadsleden. (foto Jacob Musch)

Onze nieuwe burgemeester voldoet aan de door de gemeenteraad opgestelde profielschets. We zijn erg blij met deze voordracht en gaan in vol vertrouwen met ‘beoogd’ burgemeester Velema de toekomst tegemoet. Er zal een zware taak op zijn schouders rusten.  Westerwolde is een prachtige gemeente waar heel veel mensen rust en ruimte vinden. Maar ook een gemeente waarin de schrijnende problematiek van onze inwoners in Ter Apel deze week weer eens nadrukkelijk aan het licht kwam.

We maken ons zorgen over de veiligheid van onze inwoners en ondernemers in Ter Apel.  In de raadscommissie van afgelopen woensdag werd deze zorg door het college en de raad uitgesproken.  Wat ons heeft geraakt is dat de raadsleden aangaven dat de gemeenteraad van Westerwolde en vanzelfsprekend ook wij als college, ons machteloos voelen.

Wat we zien in Ter Apel is dat er nog steeds draagvlak is voor de echte asielzoekers. Maar de zogenaamde ‘veilige landers’ zorgen voor onrust en ondermijnen daarmee het draagvlak voor de asielzoekers die werkelijk onze hulp nodig zijn.  We kunnen er uren over discussiëren, maar er is maar één optie: Den Haag moet ingrijpen en deze overlast op welke manier dan ook een halt toeroepen.

Wanneer deze overlast in Amsterdam of Den Haag op deze schaal zou plaatsvinden, zou de verantwoordelijke minister en staatssecretaris zeker daadkrachtiger optreden. Het kan en mag niet zo zijn dat onze inwoners, die al die jaren de echte asielzoekers een warm hart toedragen, nu de dupe worden van de ‘veilige landers’, die hier helemaal niets te zoeken hebben en de veiligheid van de inwoners bedreigen.

Deze week stond ook de visie duurzaamheid op de agenda van de raadscommissie. Duurzaamheid is een behoorlijk dossier en er kwamen dan ook heel veel vragen uit de raad.  Maar laten we niet vergeten dat onze raadsleden ook positief gestemd waren over het feit dat er nu volop gewerkt wordt aan het onderwerp duurzaamheid. Onze inwoners zijn volop meegenomen in het realiseren van de visie duurzaamheid middels verschillende inloopavonden. De opkomst was op sommige momenten helaas teleurstellend.  Dit onderwerp komt nog weer terug op de agenda en ook dan zal er volop discussie plaatsvinden. Dat is goed, het is immers een belangrijk onderwerp.

Gezien de overvolle agenda van de raad is in de raadscommissie besloten het onderwerp ‘afval’ door te schuiven naar de volgende vergadering. Een goede beslissing, want ook afval is een item dat te belangrijk is om onvoldoende aandacht te krijgen.  De discussie over voor of na scheiding moet nog plaats vinden en voor beide opties is wel iets te zeggen. Duidelijk is wel dat in de verpakkingsindustrie nog heel wat te verbeteren valt. Een bezoek aan de supermarkt levert bij thuiskomst een onvoorstelbare hoeveelheid plastic verpakkingen op. Minder plastic en beter recyclebaar verpakkingsmateriaal is daarom belangrijk.

Deze week hadden we, na anderhalf jaar, voor de eerste keer de ‘nieuwe inwonersavond’. In Sellingen kwamen ongeveer 85 nieuwe inwoners kennis maken met het college. Het was een mooie avond en het werd erg op prijs gesteld door de aanwezigen.  De conclusie dat de meeste inwoners in Westerwolde kwamen wonen voor de rust en de ruimte is gerechtvaardigd. We spraken met een wat jonger echtpaar, afkomstig uit Den Haag, met jongere kinderen die nu naar OBS De Plaggenborg gaan. Vol lof werd er over deze school gesproken en dat is fijn om te horen!  Maar ook het contact met de gemeente werd als zeer positief beoordeeld. Daar worden wij dan weer heel blij van! Komende week zal er een tweede bijeenkomst voor nieuwe inwoners zijn in het gemeentehuis in Wedde.

Zaterdagmiddag en -avond was er in het Noabershoes in Veelerveen het eerste ‘Neie Westerwolde Streektoalfestival.’ Wat een ontzettend leuk initiatief van Plaatselijk Belangen Veelerveen samen met het beheerdersechtpaar van het Noabershoes. Fantastisch dat ook de kinderen van OBS De Driesprong hier in het Gronings een lied kwamen zingen. Ook de ‘broescursus’ kon zich verheugen in goede belangstelling. Verder waren er optredens van een aantal Groningstalige verhalenvertellers en zangers.

 

 

 

 

 

 

 

 

De wethouder van Cultuur mocht de opening doen en memoreerde even aan het feit dat in oktober het ministerie van Binnenlandse Zaken met de bestuurders van Noord Oost Nederland de afspraak heeft gemaakt dat we met elkaar de Nedersaksische taal, waar het Gronings een variant op is, moeten behouden en als taal zal worden erkend.  Dat is goed nieuws waar we als Westerwolders ‘grootsk’ op zijn! ‘Wie doun nait meer onder veur Fraisland!’

En dan is het weer weekend. Tijd om onze collegestukken te lezen en ons voor te bereiden op de zaken die de komende week op de agenda staan. Die agenda laat geen witte plekken meer zien. Ook de avonden zijn allemaal ruimschoots gevuld.  We gaan vol enthousiasme weer aan de slag om dat te doen wat voor de gemeente Westerwolde goed is. En daar gaat het toch om?

Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!