Blog week 46

In 2017 is door de voormalige gemeenteraden van de oude gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde de Cultuurvisie vastgesteld. Eén van de onderwerpen in deze visie is het harmoniseren en herijken van het museale beleid in de gemeente Westerwolde.

Naar aanleiding hiervan bezoeken we nu alle musea in Westerwolde om input te vragen voor de ontwikkeling van een nieuw beleid. We hebben in Westerwolde veel musea en de samenwerking tussen de diverse organisaties is belangrijk voor deze harmonisatie.

Er is veel verschil in de werkwijze van de verschillende musea, zoals bijvoorbeeld de openingstijden, maar ook de subsidies die de gemeente Westerwolde verstrekt aan de musea zijn heel ongelijk.

Inmiddels hebben we gesproken met De Stichting Vesting Bourtange, De Oude Stelmakerij in Sellingen, Kamp de Beetse en Vestingmuseum Oudeschans.  De komende weken volgen de andere musea.

We zien 2019 dan ook als het jaar waarin we helder moeten krijgen hoe we de toekomst ingaan met onze musea.

Maar voor alles: Musea zijn plekken waar we even in een andere wereld stappen en het zijn plekken die ons kunnen ontroeren. Ze verbinden ons met het verleden en met het nu, maar ook met de toekomst en wie we werkelijk zijn.  Een belangrijk aspect van onze cultuur dat we moeten koesteren. In de gemeente Westerwolde werken heel veel vrijwilligers in de diverse musea waar wij veel respect voor hebben. Met veel passie zorgen deze mensen dat dit cultuuraspect binnen de gemeente mede Westerwolde op de kaart zet en daarmee is er ook een directe links naar het bevorderen van toerisme in onze regio.

Maar er was meer deze week.

Als college bezochten deze week weer een vertegenwoordiging van een dorp…  Maandagavond werden we gastvrij ontvangen door Plaatselijk Belang Sellingen en hadden we een zeer constructief overleg.  Er gebeurt veel in Sellingen en de saamhorigheid is hier groot. Ieder bezoek aan een dorpsvereniging verbaast ons steeds in positieve zin. De conclusie dat ‘noaberplicht’ nog hoog in het vaandel staat in Westerwolde stemt ons zeer hoopvol en positief voor de toekomst.  De voorzieningen in de dorpen worden door al deze vrijwilligers mede in stand gehouden en daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn!

Ook deze week volop overleg over de werkconferentie ‘Armoede en Eenzaamheid’ die op 6 december wordt georganiseerd naar aanleiding van het onderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden. De uitnodigingen zijn de deur uit en we willen dit onderwerp ook breed met alle ‘aandeelhouders’ bespreken.   Aandeelhouders van armoede en eenzaamheid zijn alle organisaties, instellingen en vertegenwoordigers van doelgroepen die op een of andere manier in hun (vrijwilligers)werk met armoede en eenzaamheid in aanraking komen. Als bestuurders en ambtenaren zijn wij niet alwetend en dus is het belangrijk om ook hier met onze inwoners en organisaties in gesprek te gaan.  Natuurlijk hebben wij vanuit de gemeente allerlei voorzieningen om iets te doen aan armoede, maar daar is ook nog steeds de ‘stille armoede’, de armoede die wij niet kennen en waar wij, als overheid oog voor moeten hebben.

Eenzaamheid is een serieus probleem in onze samenleving. Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen, zoals vaak wordt gedacht. Wij kunnen ons amper voorstellen wat het betekent als je simpelweg dagenlang geen menselijke stem hoort, als je het gevoel hebt dat er niemand op je zit te wachten…. Ook daar hebben wij een verantwoordelijkheid.  In onze gemeente wordt daar door initiatieven als “Wedde dat ’t lukt’” als een belangrijke stap gezet.  Maar eenzaamheid bestaat ook bij jongeren, bij mensen met een autistische stoornis en vele anderen. Kortom; het is voorwaar niet eenvoudig om dit in beeld te krijgen en daar actie op te zetten…  Suggesties zijn welkom!

We hebben geprobeerd om de uitnodiging voor deze werkconferentie zo breed te versturen. Mocht u voor een organisatie werken die met deze onderwerpen vaak in aanraking komt en onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen kunt u contact opnemen met de gemeente Westerwolde.

Woensdagavond was er door de gemeente wederom een inwonersavond georganiseerd in Ter Apel inzake de problematiek rondom de zogenaamde ‘veilige landers’. Een goede opkomst en dat geeft aan dat dit een serieus probleem is waarbij iedereen het gevoel heeft machteloos te zijn. De verhalen van inwoners en ondernemers zijn schrijnend en het is de hoogste tijd dat er landelijk en Europees wordt gekeken naar aanpassing van wet- en regelgeving. De overlast en het gevoel van onveiligheid heeft zich inmiddels verder uitgebreid naar het openbaar vervoer. Beveiliging in de bus helpt wel iets, maar lost het probleem niet op. In de raadsvergadering van vorige week heeft Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend om het college dringend te verzoeken de verantwoordelijk staatssecretaris uit te nodigen om persoonlijk de verhalen van Ter Apel aan te horen en vervolgens ook daadwerkelijk met oplossingen te komen. Deze motie werd vervolgens raadsbreed aangenomen. Inmiddels is deze week bekend geworden dat de staatsecretaris binnenkort naar Westerwolde komt.

De staatssecretaris heeft op 15 november 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd inzake de overlast van de ‘veilige landers’.

Deze brief is te lezen via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-harbers/documenten/kamerstukken/2018/11/15/tk-aanpak-overlastgevers-en-voortgang-ebtl

Wij hopen dat Den Haag nu inziet dat het 5 voor 12 is en dat er daadwerkelijk een oplossing moet gaan komen.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie