Blog week 47

Ook deze week weer een goed gevulde agenda voor de wethouders. Een groot gedeelte van de agenda van de wethouders wordt dagelijks gevuld met ambtelijke overleggen ter voorbereiding op de collegevergaderingen en raadsvergaderingen.

In aanloop naar de werkconferentie ‘Armoede en eenzaamheid’ op 6 december aanstaande in Zaal 12 te Vlagtwedde was er deze week ook een bijeenkomst In Pekela van het ‘Armoedepact’.

Twee keer per jaar wordt een Armoedepact bijeenkomst georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam en Westerwolde. Het doel is om samen te gaan werken met verschillende organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding.

Deze keer was er gekozen voor het thema ‘Gekeken door de bril van armoede: sociaal-culturele dimensies van langdurige ongelijkheid’. De middag begon met het verhaal van een ervaringsdeskundige waarbij pijnlijk duidelijk werd dat overheidsinstellingen nog vaak niet in staat zijn om praktisch met de problemen van armoede om te gaan. De aanwezigen waren diep onder de indruk van dit verhaal.  Als wethouders werd het ons nogmaals duidelijk dat we de informatie die we nodig hebben echt ‘in het veld’ moeten ophalen. Dat gaan we dan ook zeker op 6 december doen!

Een zinvolle lezing van Eric Meij over zijn wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen armoede en achterstand. Eindconclusie waar we ons zeker in kunnen vinden is: ‘De overheid en hulpverleners moeten werken aan het overbruggen van de wereld van regels en procedures naar de leefwereld van mensen in generatiearmoede.’ Kortweg; we moeten meer luisteren naar de mensen!

Deze week stond er wederom een bezoek van het college aan de vertegenwoordigers van een van onze dorpen op de agenda. Deze keer bezochten we Plaatselijk Belang Veele. We werden ontvangen bij ‘Camping Boerenbont’, een van onze campings die zeer hoog scoort op de ‘Zoover beoordelingen’… een 9,4! Bij ieder bezoek realiseren we ons hoe belangrijk het is om met onze inwoners in gesprek te blijven! Maar ook hier waren er weer tal van onderwerpen die te maken hebben met de ‘openbare ruimte’…  Als onze inwoners moeten wachten op een bezoek van het college aan de verschillende dorpsverenigingen, duurt het herstellen van klachten over de openbare ruimte wel erg lang. De kortste klap is om dit te melden via het meldpunt van de gemeente Westerwolde of contact te zoeken met onze gebiedsregisseurs. Deze laatste zijn een belangrijke schakel tussen de ambtelijke organisatie, het college en de inwoners!

Het melden van losse stoeptegels, overlast van groen en andere zaken kunnen onze inwoners vanzelfsprekend altijd telefonisch doen maar ook via onze website: https://www.westerwolde.nl/iets-melden-bij-de-gemeente

De ervaring leert dat er dan snel actie op wordt gezet!

Ook deze week een (zeer korte) raadsvergadering.  Op de agenda als belangrijkste agendapunt de ‘Visie Duurzaamheid’. Deze visie werd tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen en daar zijn we blij mee!

We gaan nu verder met ontwikkelen van beleid voor zonneparken en kleine windmolens tot 15 meter. Voor we hiermee naar de gemeenteraad gaan, zal het voorstel later nog ter inzage liggen in het gemeentehuis voor inwoners en belanghebbenden.

Beleid voor windturbines groter dan 15 meter is er momenteel niet en daar zijn wij ook geen voorstander van! Eventuele initiatieven van projectontwikkelaars gaan we dan ook niet in behandeling nemen. Immers; de hebben een te grote impact op ons landschap.

Vrijdag was er een uitnodiging van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Agenda voor de Veenkoloniën.  De ‘Agenda voor de Veenkoloniën’ is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam en Westerwolde.

De opening werd gedaan door gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe.

Johan Russchen (Avebe) gaf een presentatie over ‘Vogelvlucht Innovatie Veenkoloniën in 2018’ waarbij duidelijk werd dat er toch de laatste jaren veel werk is verzet.

Daarna een presentatie van Frits Oevering (senior onderzoeker Raboresearch, Rabobank) over ‘De economie van de Veenkoloniën in perspectief’.  Een onderzoeker van de Rabobank die letterlijk geen mogelijkheid onbenut liet om de aanwezigen te vertellen dat het toch wel heel slecht gesteld is met de Veenkoloniën en Noord-Nederland in het algemeen. Het verhaal was gebaseerd op louter statistieken. De strekking van zijn presentatie was dat in Amsterdam/ de Randstad alles beter was en er voor ons in het noorden weinig perspectief was op enige verbetering.  De bedoeling van deze presentatie was om ‘prikkelend’ te zijn…  Echter bij het overgrote deel van de aanwezigen riep dit alleen maar weerstand op.  Kortom; een weinig inspirerend verhaal met alleen maar doemscenario’s en geen concrete adviezen.

Natuurlijk ook dit weekend in de gemeente Westerwolde de aankomst van Sinterklaas. In onze gemeente gelukkig nog een echt kinderfeest zonder demonstraties rondom Zwarte Piet. De Sint en zijn Zwarte Pieten konden zich verheugen in een enorme belangstelling van kinderen en ouders. Ook de fotografen van Westerwolde Actueel waren bij alle intochten aanwezig en maakten prachtige reportages! Wij wensen alle kinderen een fijne Sinterklaastijd en onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie