Blog week 48

Deze week was het MT en het Dagelijks Bestuur van Wedeka uitgenodigd door de OR van Wedeka om een middag mee te werken in het bedrijf. Een prachtig initiatief! Het is goed om als bestuursleden eens zelf te ervaren hoe er binnen het bedrijf wordt gewerkt. De aanwezige wethouders waren ingedeeld bij diverse afdelingen van Wedeka zoals de Kringloopwinkel, productie, de elektra afdeling en groen- en infra. Onze wethouder mocht meewerken in het groenonderhoud. De hele middag werd in de openbare ruimte gewerkt aan het verwijderen van gras en het afsnijden en opruimen van de graskanten.

Gedurende het werk kwam het gesprek tijdens een korte pauze op de vooroordelen die er helaas nog bestaan. Het feit dat medewerkers in het groen af en toe even pauze nemen wil nog niet zeggen dat er niet hard wordt gewerkt. Het is goed om toch stil te staan bij het feit dat in dit bedrijf ook veel mensen werken met een fysieke beperking en die extra momentjes gewoon even nodig hebben om het fysiek vol te kunnen houden.  We willen het maar even gezegd hebben…

Inmiddels is Wedeka druk bezig met de ombouw van SW-bedrijf naar een leer-werkbedrijf. De gemeente Westerwolde heeft zich, in relatie tot het alom besproken ‘Akkoord van Westerlee’ verbonden aan het nieuwe werk in uitvoeringsbedrijf Afeer.  Dat laat onverlet dat we nog steeds van mening zijn dat Afeer en Wedeka een intensieve samenwerking zouden moeten hebben om de werkzaamheden van beide bedrijven goed op elkaar af te kunnen stemmen en zodoende elkaar niet als concurrent maar als partner te zien. Inmiddels is die wens van de gemeente Westerwolde tot samenwerking nu bekrachtigd door het Algemeen Bestuur van Wedeka en zullen beide directeuren binnenkort met elkaar om tafel gaan om deze afspraken ook daadwerkelijk te effectueren.  Ook het Dagelijks Bestuur van Afeer is enthousiast over deze afspraken. Op deze wijze kunnen we met z’n allen doen wat goed voor onze arbeidsmarktregio is. Elkaar versterken in de moeilijke opgave die we hebben op dit gebied.

Deze week stond ook de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde op de agenda. We kunnen ons nog steeds verheugen in een goede opkomst van onze leden.  Nu we als gemeente Westerwolde toch behoorlijk groot zijn geworden hebben we ervoor gekozen om onze ledenvergaderingen op diverse locaties in de gemeente te organiseren. Deze keer kozen we voor Bourtange, waar de kerstsfeer ons al tegemoet kwam.

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden in Wedde.

Omdat wij geloven in lokale democratie is het belangrijk dat onze leden mee kunnen beslissen over hun eigen woonomgeving. Luisteren naar onze inwoners en onze leden is voor ons het belangrijkste. Dat wij een stabiele lokale partij zijn wordt bewezen door het feit dat we al 37 jaar bestaan!

Verder stond er een overleg drie Ter Apeler ondernemersverenigingen. Er werd over tal van onderwerpen gesproken waaronder natuurlijk de wens van de spoorlijn in Ter Apel. De openbaar vervoerverbinding tussen Ter Apel en de stad Groningen voldoet niet.  Inmiddels heeft ook de regio Twente van zich laten horen. De mogelijkheid om een directe spoorlijn van Twente, via Drenthe, naar Groningen te leggen, wordt opnieuw onderzocht. Dat plan is inmiddels goedgekeurd door Provinciale Staten van Overijssel.  Langs de grensregio lijkt men elkaar steeds beter te vinden. En mocht de gewenste spoorlijn er komen, dan zal, als het aan de ondernemersverenigingen in Ter Apel ligt, deze lijn langs Ter Apel gaan.  Vanuit het college wordt deze wens ondersteund.  De trein is belangrijk voor het ontsluiten van het gebied en de werkgelegenheid. Maar ook de jongeren die studeren in Groningen moeten de keuze kunnen hebben om in Westerwolde te blijven wonen.  En niet in de laatste plaats; Ter Apel is asielhoofdstad van Nederland. Vanuit de hele wereld wordt naar Ter Apel gereisd en een goede en snelle verbinding met het openbaar vervoer is dan een must!

In het kader van de herijking van het museale beleid van de gemeente Westerwolde, werd deze week gesproken met het bestuur van Museum Klooster in Ter Apel. We hebben nog één museum te gaan; in december bezoeken we nog ‘De Oude Wolden’ in Bellingwolde.

Tot nu toe zijn de besturen van alle musea enthousiast over samenwerking. Zo zal een betere afstemming in openingstijden het bezoeken van de musea in Westerwolde voor de toerist aantrekkelijker maken.  In juni van dit jaar hebben het Museum Klooster Ter Apel en de Vesting Bourtange al een gecombineerde toegangskaart geïntroduceerd. Beide cultuurhistorische plaatsen kunnen met korting worden bezocht.

Het zou goed zijn om te onderzoeken of een gecombineerde entreekaart voor alle musea in Westerwolde tot de mogelijkheden behoort.

De agenda voor de komende weken is iets minder druk geworden. De laatste maand van 2018 is inmiddels aangebroken en met alle feestdagen is dit een korte maand. Hoogtepunt van deze maand is ongetwijfeld de installatie van onze nieuwe burgemeester op 19 december. Deze installatievergadering is openbaar en we hopen vanzelfsprekend op veel belangstelling van onze inwoners.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) toe!

Giny en Harrie