Blog week 49

Maandag 5 december begon de week met een overleg met de manager van de afdeling Ruimte. Na zijn vakantie was er veel bij te praten. Natuurlijk kwam ook de aanleg van het nieuwe fietspad in Vlagtwedde aan de orde. Inmiddels is de strook grond naast de Spetsebrugweg aangekocht en kan nu worden begonnen. Mooi dat er voor het toeristenseizoen dan een veilig voet-fietspad ligt tussen het dorp en het Parc Emslandermeer. Maar vanzelfsprekend ook een aanwinst voor onze eigen inwoners. Als onze jeugd op de fiets richting het sportpark rijdt, dan levert dat vaak gevaarlijke situaties op. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks uit zal zien!

’s Middags overleg met de manager Samenleving en onze sportambtenaar in aanloop naar de commissievergadering van dinsdag waarin de ‘Sportvisie Westerwolde’ op de agenda stond geagendeerd. De sportvisie is een prachtig document geworden en maakt goed inzichtelijk waar de overeenkomsten en verschillen liggen tussen de gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde.

Aansluitend werd de ‘Cultuurvisie’ voor de gemeente Westerwolde nog besproken. Ook deze visie stond op de agenda van de commissievergadering.

Dinsdag begon de dag met de B & W  vergadering. Een overzichtelijke agenda, dus op tijd klaar. Aansluitend vergadering met de beide colleges.

En ’s avonds de commissievergadering waarin de sportvisie en de cultuurvisie werden besproken. Er waren veel vragen. Vanzelfsprekend kwamen ook de door het college voorgestelde bezuinigingen aan de orde. Bezuiniging is altijd slecht nieuws…  Ik kan me dan ook goed voorstellen dat de voetbalvereniging JVV behoorlijk teleurgesteld is omdat deze bezuiniging hen direct raakt.  Toch zijn er talrijke argumenten waarom het college voorstelt om met ingang van 2018 geen bijdrage meer in de kosten te betalen. Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid mee te denken over mogelijke alternatieven.  De sportvisie komt in januari nog een keer in de commissievergadering en zal dan later in januari 2017 in de besluitvormende raadsvergadering aan de orde komen. Uiteindelijk is het laatste woord aan de gemeenteraad.

Ook de cultuurvisie is doorgeschoven naar januari en zal dan ook in Bellingwedde in de raadsvergadering geagendeerd staan.

Twee mooie visies en ik denk dat we er trots op kunnen zijn dat we begin 2017 al een flinke stap zullen maken voor wat betreft deze harmonisering.

Woensdagochtend overleg met de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten). ER ligt een verzoek of ik als portefeuillehouder Cultuur plaats zitting wil nemen in de Cultuurgroep van de VVG. Ik heb daar volmondig ‘ja’ op gezegd. Cultuur bevordert immers de samenhang van onze maatschappij!

Donderdagochtend vergadering van de stuurgroep herindeling. Er is nog een hoop te doen, maar we liggen nog steeds op schema. Westerwolde heeft gekozen voor ‘herindeling van onderop’ hetgeen betekent dat onze medewerkers maximaal meedenken en adviseren in dit hele traject. Het resultaat hiervan is dat de herindeling breed wordt gedragen in beide organisaties!

Vrijdag overleg met het OV bureau over de situatie van lijn 73. Er wordt maximaal ingezet op veiligheid en het terug dringen van overlast. Laten we hopen dat, door alle genomen maatregelen, de rust snel terug mag keren!

Volgende week laat mijn agenda weinig witte vlekken zien… Nog twee weken en dan staan we op de drempel van 2017…een spannend jaar!

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!