Blog week 50

De laatste weken voor het kerstreces zijn aangebroken. Inmiddels is er al veel gebeurd in de gemeente Westerwolde met betrekking tot de harmonisering. Maar er is nog veel werk te doen. Eén van de onderwerpen in het kader van de herindeling was de vraag of de gemeente Westerwolde in twee GR’s (Gemeenschappelijke Regelingen) van de SW-bedrijven wilde blijven. Het alom besproken ‘Akkoord van Westerlee’ werd uiteindelijk geen akkoord en Oldambt, Pekela, Menterwolde, Borger-Odoorn, Vlagtwedde en Bellingwedde gingen samen verder, zonder Stadskanaal en Veendam.  Gezamenlijk werd er gewerkt aan verdere invulling aan het Akkoord van Westerlee en ging men aan de slag met het nieuw in te richten Werk in Uitvoeringsbedrijf.

De oorspronkelijke opdracht aan de commissie Van Zijl voor het Akkoord van Westerlee luidde: “Stel een samenhangend en meerjarig plan van aanpak op, met als doel het verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt.” Daarbij moest de commissie adviseren over de positie en de toekomst van de sociale werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met de gemeenten die aangesloten waren bij de gemeenschappelijk regeling van Wedeka en Synergon.

Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder. Er zijn herindelingen geweest. Menterwolde is nu Midden-Groningen, Vlagtwedde en Bellingwedde zijn nu samen de gemeente Westerwolde.

Aangezien de gemeente Westerwolde zich heeft verbonden aan het Akkoord van Westerlee, kwam al snel de vraag na de herindeling, of het wellicht een optie zou zijn om uit de GR Wedeka te treden. Er was zorg over de oplopende tekorten en de gewenste samenwerking met Veendam en Stadskanaal bleef uit, terwijl juist de samenwerking, zoals bedoeld in het Akkoord van Westerlee van groot belang is om de handen ineen te slaan om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen in de regio.

Het is 2018. Als gemeente Westerwolde hebben wij ons maximaal ingespannen om de samenwerking tussen Wedeka en Afeer te bewerkstelligen. Deze samenwerking is in vele vergadering onderwerp van gesprek geweest. Ook Wedeka is inmiddels begonnen aan de ombouw van SW-bedrijf naar leer-werkbedrijf. Er is een nieuwe ‘Koers Wedeka’ vastgesteld waarin ook de gemeente Westerwolde zich kan vinden, maar wel met de dringende oproep tot samenwerking tussen Afeer en Wedeka.

De herhaalde verzoeken van de gemeente Westerwolde zijn gehonoreerd en de samenwerking is nu geformaliseerd door de afspraak dat de directie van Wedeka de samenwerking met Afeer zoekt en schriftelijke intentieafspraken maakt over de onderlinge afstemming van bedrijfsactiviteiten en de leerwerktrajecten zodat er in de regio een breed en aanvullend aanbod is.

En dat was deze week voor het college van de gemeente Westerwolde voldoende om het besluit te nemen niet uit de GR Wedeka te treden. Door de huidige positieve bestuurlijke ontwikkelingen binnen Wedeka met betrekking tot de doorontwikkeling tot leerwerkbedrijf en de intensieve samenwerking met Afeer hebben wij vertrouwen in de positieve doorontwikkelingen van de GR Wedeka.

De oorspronkelijke opdracht die de Commissie van Zijl meekreeg over samenwerking wordt nu, weliswaar op een iets ander wijze, ingevuld en vanzelfsprekend zijn we zeer verheugd over dit ‘klein akkoord van Westerwolde’…

Een ander belangrijk onderwerp deze week was het bezoek dat staatssecretaris Mark Harbers bracht aan de gemeente Westerwolde.
Tijdens de begrotingsvergadering op 7 november heeft de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend met een dringend verzoek aan het college om staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) uit te nodigen om te spreken over de overlast die in Ter Apel wordt veroorzaakt door de zogenaamde ‘veilige landers’.

Afgelopen woensdag bracht de staatssecretaris inderdaad een bezoek aan Ter Apel en ging hij in gesprek met het college, raadsleden, ondernemers, buschauffeurs van Qbuzz en inwoners van Ter Apel.

Namens de gemeenteraad werd een petitie, inclusief de 1773 handtekeningen overhandigd. Het draagvlak onder de inwoners van Ter Apel voor de echte asielzoekers is groot, maar dit draagvlak neemt af naarmate de problemen met de ‘veilige landers’ toenemen. Dat kan en mag niet gebeuren.

De staatssecretaris plaatste na het bezoek aan Ter Apel de volgende tweet: “Goed gesprek gehad over overlastgevers met burgemeester Leendert Klaassen en raad Westerwolde in Ter Apel. Ook met ondernemers en inwoners. Overlastgevend gedrag van asielzoekers is ontoelaatbaar.”

We hebben de indruk dat, door de gesprekken die de staatssecretaris in Ter Apel met diverse betrokkenen heeft gevoerd, hij er werkelijk van is doordrongen dat er nu echt iets moet gebeuren.

De eerste toezeggingen zijn gedaan. De landelijke overheid betaalt minimaal een half jaar mee aan de kosten van het meereizen van beveiliging op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel.  Voor ondernemers die schade ondervinden door winkeldiefstal wordt het eenvoudiger om deze schade te verhalen.

Het is een begin. Maar we zijn er nog lang niet. Er moet nog veel worden gerealiseerd om te zorgen dat de inwoners en de ondernemers in Ter Apel krijgen waar ze recht op hebben; een veilige woon- en werkomgeving. We gaan er van uit dat de staatssecretaris zijn toezeggingen gestand zal doen.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe.

Giny en Harrie