Blog week 7

Deze week een week met een cultureel tintje met zeer diverse vlaggen! Maandag begon de week met een overleg over de programmering van de Grunneger Weke die dit jaar zal plaatsvinden van vrijdag 20 maart t/m zaterdag 28 maart.

Het programma is nagenoeg rond en zoals u dat van ons gewend bent, is het wederom een vol programma geworden. Overigens vindt u in het programma niet alleen de activiteiten die de gemeente heeft georganiseerd, maar we hebben diverse organisaties die zelfstandig een evenement organiseren en vervolgens aansluiten bij onze Grunneger Weke.

Deze week wappert natuurlijk overal in onze gemeente de Groninger vlag. Zoals u verder in mijn blog kunt lezen zullen we als gemeente zeer binnenkort ook een gemeentevlag hebben!

De Grunneger Weke in Westerwolde begint -inmiddels is dat een traditie geworden- met het Grunneger ‘laidjesfestival’ door leerlingen van tien basisscholen in Westerwolde. We hebben ervoor gekozen om dit festival het ene jaar in het noorden van Westerwolde en het andere jaar in het zuiden van Westerwolde te organiseren. De gemeente is qua omvang best uitgestrekt en zo komen we iedereen een beetje tegemoet.

Na oefenen en workshops op school gaan de leerlingen met dit festival het startschot geven van de Grunneger weke. Het optreden met Grunneger liedjes wordt begeleid door ‘de Grunnies’, met medewerking van Alex Vissering en Olaf Vos. Ik ben eigenlijk best wel heel erg trots op dit festival; een eigentijdse manier om de jeugd bezig te laten zijn met de Groninger taal en cultuur!

De hele week zijn er diverse activiteiten zoals ‘Pankouk dag’, Wandeltochten, een lezing van Sanne Meijer en zelfs een ‘Grunneger gleerbred café’ in Bellingwolde, waar Groningse gedichten het onderwerp zijn. ‘Gleerbred’ is natuurlijk een kostelijk Gronings woord voor een IPad of een tablet.  Mijn eigen IPad doet deze naam dagelijks eer aan…

Een ander hoogtepunt in deze week is de Pub quiz. De strijd om de wisselbokaal in de Regionale Scholengemeenschap (RSG) in Ter Apel. In vijf ronden krijgen verschillende teams vragen voorgelegd over allerlei Groninger onderwerpen. Daarbij valt te denken aan cultuur, sport, economie, politiek, topografie, geschiedenis, (pop)muziek, enz.  De lat ligt hoog en als team college Westerwolde hebben we helaas nog nooit de eerste prijs behaald.

Op zaterdag de bekendmaking van de winnaar van de  ‘schriefwedstried’ tijdens ‘De dag van de diverdoatsie’ in Ter Apel, waar u overigens ook een voordracht van de bekende Groninger Erik Hulsegge kunt bijwonen!

Binnenkort krijgt u de folder van deze week in de bus en ik zou zeggen… zet de activiteiten in uw agenda!

Deze week ook een ambtelijk overleg inzake LHBTI. Binnenkort hebben we weer een bijeenkomst met de werkgroep. De gemeenteraad heeft tijdens de laatste begrotingsvergadering negen duizend euro structureel vrijgemaakt voor dit beleid. Een deel daarvan wordt besteed aan het lidmaatschap van het Discriminatie Meldpunt Groningen. Het resterende deel besteden we, in goed overleg met de klankbordgroep, waarbij ik u kan verzekeren dat er geen geld zal worden besteed aan ‘feestjes’, maar alle middelen worden aangewend voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI.

Woensdagavond de raadscommissie, waar vanuit mijn portefeuille alleen de wijziging van de GR Wedeka in relatie met de WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)op de agenda stond. Een technisch voorstel, dat als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat.

Een ander onderwerp tijdens de commissievergadering woensdag was de keuze voor de nieuwe vlag van de gemeente.

Nu is het zo dat wij, als gemeente, niet zomaar een vlag kunnen bedenken. De Hoge Raad van Adel is het vaste adviescollege op het gebied van adeldom en heraldiek.

Een gemeentevlag is meestal een afgeleide van het gemeentewapen. In 2017 is bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Westerwolde in oprichting een wapen verleend. In dat wapen zijn, naast de korenschoof uit het zegel van het landschap Westerwolde (1316), ook de contouren van het Norbertijner klooster Palmar verbeeld. Dat klooster is te gedetailleerd om te kunnen vertalen in een vlag en daarom adviseert De Hoge Raad van Adel de korenschoof zoals voornoemd te gebruiken in de nieuwe gemeentevlag van Westerwolde.

De kenmerkende korenschoof is bovenin de vlag geplaatst (‘de broek’ van de vlag) om zo het belangrijkste en meest zichtbare deel van de vlag te kunnen zie ook als de vlag niet vol in de wind wappert. (Bron: Hoge Raad van Adel)

Onze gemeenteraad kan kiezen uit twee vlaggen. De ene vlag heeft twee banen; blauw en geel waarbij de korenschoof linksboven is geplaatst. De andere vlag is gevierendeeld over een derde van de vlaglengte en ook hier linksboven de korenschoof.

De raad lijkt een voorkeur te hebben voor de vlag zoals hier afgebeeld en deze beslissing wordt formeel genomen in de volgende raadsvergadering.

Ik kan me daar prima in vinden omdat ik vanzelfsprekend blij ben dat het logo van onze gemeente niet op de vlag staat! De korenschoof stond al op een zegel uit de 14de eeuw dat werd gebruikt bij afspraken tussen de kerspelen in het gebied Westerwolde en de bisschop van Münster. Het stond ook op het wapen van Vlagtwedde dat meer dan twee eeuwen bestond en daarmee hebben we een stuk cultuurhistorie veiliggesteld voor de toekomst. Als geboren en getogen Westerwoldse kan ik dat alleen maar van harte toejuichen!

Voor nu wens ik als mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth