Blog wethouders week 1

Beste lezers,

Het is 2018! We wonen sinds 7 dagen in de gemeente Westerwolde!!

Wij wensen u allen een heel gelukkig, maar bovenal een gezond 2018 toe! Ook in 2018 zullen wij u meenemen in de activiteiten van de wekelijkse agenda van de wethouders van Gemeentebelangen Westerwolde.

De wethouderS, want voor het eerst in de geschiedenis van Gemeentebelangen Westerwolde nemen er twee wethouders namens onze partij zitting in het college van B&W van de gemeente Westerwolde. Een historische gebeurtenis waar wij met z’n allen trots op zijn!

Concreet betekent dit dat u onder het kopje ‘Giny’s blog’ nu een gecombineerde blog van Giny en Harrie zult aantreffen onder de noemer ‘blog wethouders’!

We beginnen dus nu met de blog van beide wethouders vanaf week 1.

Het nieuwe jaar begon met de Nieuwjaarsduik bij Moekesgat in Ter Apel. Fantastisch dat we daar met 4 (toen nog beoogd) wethouders van de gemeente Westerwolde aanwezig waren. De organisatie was daar erg blij mee! Het was wederom een prachtig evenement! Harrie was dapper!!! Terwijl de overige drie wethouders met sjaal om stonden te bibberen aan de kant, nam Harrie een duik in het ijskoude water. Een frisse start voor de nieuwe wethouder!

Nog voor we als wethouder waren benoemd, hadden we op dinsdag 2 januari, al een informele bijeenkomst met het college. Even de meest belangrijke zaken doorspreken, waaronder de raadsvergadering van 2 januari. Deze eerste ‘nog niet officiële’ collegevergadering verliep soepel en in volledige harmonie. We hebben er allemaal zin in!

Op dinsdag 2 januari vond de allereerste raadsvergadering van de gemeente Westerwolde plaats. In deze vergadering werden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de wethouders benoemd.

Er was veel belangstelling voor deze vergadering en onder leiding van onze waarnemend burgemeester Leendert Klaassen verliep de vergadering zeer voorspoedig!  Wij denken dat we met deze waarnemend burgemeester een prima start kunnen maken in de gemeente Westerwolde! Welkom in ons mooie gebied burgemeester Klaassen!

Zo’n eerste week is natuurlijk voor iedereen even wennen. Het college van B&W zetelt in het gemeentehuis van Wedde. De verhuizing is goed verlopen en op 2 januari kon iedereen beginnen met het inrichten van de werkkamer. Het moet dan even weer ‘eigen’ worden, maar dat is prima gelukt. Zoals te verwachten verloopt zo’n eerste werkweek in een nieuwe gemeente natuurlijk niet vlekkeloos… niet alle systemen werkten goed en ook de telefonische bereikbaarheid verliep met wat haperingen.

Eén van de eerste beslissingen is dat we het persuur in ere willen houden. Het persuur zal op woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur plaatsvinden in het gemeentehuis in Wedde.

Op zaterdag 6 december mochten beide wethouders aanwezig zijn bij de opening van de Midwinterhoornwandeling in Veele. Het was wederom een prachtig evenement met meer dan 1000 wandelaars!

Er moeten nog veel zaken geharmoniseerd worden en daarover leest u de komende weken meer in onze blog.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie