Bog 2019 week 12

De Grunneger Weke in Westerwolde is weer ten einde. Maar we kijken terug op een fantastische week! Fijn dat er zoveel inwoners weer actief betrokken waren bij onze Grunneger toal!  Het voert te ver om het hele programma door te nemen, maar er waren zeker een aantal hoogtepunten.

Op maandagochtend werd de Grunneger vlag gehesen bij OBS De Plaggenborg en werd het Grunneger Volkslied gezongen. Een mooie traditie die we zeker in ere moeten houden!

Dinsdag streden 24 teams om de eeuwige roem tijdens de Pubquiz van de RSG Ter Apel. Er waren pittige vragen bij en vanzelfsprekend ook de …’o, ja, natuurlijk..’ reacties achteraf. Ook dit lijkt een mooie traditie te worden in Westerwolde. Waterschap Hunze en Aa’s kwam als winnaar uit de bus en vanaf deze plek nogmaals de hartelijke felicitaties! Team Gemeentebelangen moest het doen plek 17, maar het enthousiasme was er niet minder om!

Donderdagochtend werd er voorgelezen in het Gronings in de bibliotheken. De kinderen in Ter Apel luisterden onder andere naar een sprookje uit ‘Grunneger Grimm’, de sprookjes zijn prachtig vertaald in het Gronings!

Vrijdag was het echte hoogtepunt van de Grunneger Weke. Voor de vierde keer het Grunneger Laidjesfestival in Westerwolde! 240 kinderen zongen vol passie in de Nedersaksische taal prachtige liedjes. De vreugde van deze kinderen, die SAMEN muziek maken, niet kijkend naar afkomst, niet oordelen…. maar gewoon blij zijn dat ze op het podium mogen staan…Die vreugde verwarmt harten en zorgt voor verbinding…En dat allemaal in Westerwolde! Volgend jaar weer en dan in Bellingwolde Dit is echt een uniek evenement…en als je dit ziet denk je: ‘De wereld is zo slecht nog niet…’ Deze kinderen zijn de toekomst en dit is een prachtig begin! Met dank aan Olaf Vos, Jean Paul Mensing en Alex Vissering voor de fantastische begeleiding van de muziek en alle voorbereidingen met de kinderen!

Zaterdag de dag van de Diversoatsie in De Meet in Bellingwolde. Naast Grunneger Markt, Broescursus Gronings, activiteiten van het Huis voor de Sport en diverse workshops, was er natuurlijk ook de prijsuitreiking van de Grunneger Schriefwedstried. Een mooie middag met prachtige winnaars!

Maar er was meer deze week. Woensdagavond natuurlijk de raadsvergadering. Op de agenda stond onder andere de beleidsnotitie zonneparken en klein windmolens.

Het is een aanvullende uitwerking op het visiedocument ‘Westerwolde samen verduurzamen’ en geeft een uitwerking aan energie in het landschap in Westerwolde voor de komende vijf jaar. Het betrekken van inwoners is een belangrijk onderdeel geweest in het proces. Er zijn drie inloopavonden geweest waar de bewoners hun mening konden geven. De gemeente wil in 2035 energie neutraal zijn. Hiermee hebben we nog ruim 15 jaar te gaan. De ontwikkeling van duurzame energie gaat snel en technieken veranderen. Welke techniek over vijf of tien jaar het meeste rendement oplevert is onbekend, maar zon en wind zijn de komende tijd nog de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen. Bij de aanvraag van zonneparken zal de  zogenaamde ‘maatwerkmethode’ worden toegepast. De maatwerkmethode is het organiseren van een proces waaraan de omgeving, de ontwikkelende partij, de netbeheerder en overheid deelnemen.  Zowel de omgevingsparticipatie als financiële participatie zijn dan een voorwaarde. De meeste raadsleden waren blij met de voorgelegde beleidsnotitie en op initiatief van enkele partijen krijgen onder voorwaarden particulieren meer mogelijkheid voor het plaatsen van een kleine windmolen (niet  hoger dan 15 meter).  De eerste stap voor duurzame energie is gezet.

De fractie van Gemeentebelangen Westerwolde diende een aantal moties in waaronder een motie waarin het college wordt opgeroepen om bij Ambulance Zorg Groningen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het ambulancevervoer, de ambulancepost in Vlagtwedde zeven dagen per week en 24 uur per dag, open te houden. Deze motie is letterlijk en figuurlijk van levensbelang voor de inwoners van de gemeente Westerwolde nu het er op lijkt dat de spoedeisende hulp in het Refaja Ziekenhuis gaat verdwijnen en de aanrijdtijden van de ambulance ’s avonds en ’s nachts in verhouding veel te lang zijn. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen en de betrokkenheidsacties op onze Facebookpagina (bijna 3500 mensen) laat zien dat ook onze inwoners dit belangrijk vinden. Laten we hopen dat dit gerealiseerd kan worden. Het college van B&W zal zich hier sterk voor maken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de Ambulance Zorg.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie