Blog week 49…. Nog goed twee weken te gaan en dan staan we op de drempel van 2020…

Afgelopen week kwam het goede nieuws dat er toch een haalbaarheidsonderzoek komt naar de aanleg van de Nedersaksenlijn; de rechtstreekse spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Ter Apel – Stadskanaal naar Emmen.  De ingediende motie van Stieneke van der Graaf (CU) werd in de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Het noorden is nu alleen te bereiken via het knooppunt Zwolle en als er iets gebeurt op deze lijn, dat overigens het afgelopen jaar al meerdere keren voorkwam, Noord-Nederland op slot zit. Door te investeren in de Nedersaksenlijn zorgen we voor meer ruimte in de dienstregeling rondom Zwolle en maken we deze minder kwetsbaar. De Nedersaksenlijn heeft veel voordelen voor ons gebied en het zal een positieve bijdrage leveren voor onze economie; minder drukte op het wegennet en niet onbelangrijk, de verminderde uitstoot van uitlaatgassen.

We hopen over een aantal jaren op te kunnen stappen vanaf ‘Station Ter Apel’. Complimenten voor alle Ter Apelers die al lange tijd bezig zijn zich sterk te maken voor deze verbinding. Het begin is er!

Maar er was meer goed nieuws in het kader van het openbaar vervoer.

Vanaf zondag 15 december gaat in heel Nederland de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in. Op dit moment is het al een paar jaar zo dat lijn 11 (Bourtange-Vlagtwedde) niet aansloot op lijn 42 van Vlagtwedde naar Ter Apel en de scholieren in de ochtendspits soms een uur moest wachten om te kunnen overstappen.

Mijn college wethouder Henk van der Goot vond dit een zeer onwenselijke situatie en heeft hierover contact opgenomen met de directeur van het OV-bureau Groningen-Drenthe die zich deze zorgen kon voorstellen met als resultaat dat lijn 11 (Bourtange – Vlagtwedde) m.i.v. 15 december beter aansluit op lijn 42 (Vlagtwedde – Ter Apel) en vice versa.  Vanaf volgende week kunnen scholieren vanuit Bourtange dus zonder problemen op tijd met de bus in Ter Apel zijn.  Een mooi succes!

Het laatste nieuws in het openbaar vervoer is dat de pendelbus tussen het COA in Ter Apel en Emmen, voorlopig blijft rijden.  Eerder werd gezegd dat de pilot, die in mei dit jaar is opgestart op 15 december zou stoppen. Vanuit de gemeenteraad en college is hier actie op ondernomen. Het is toch ook niet uit te leggen dat je een ‘pilot’ begint om de overlast, van met name de zogenaamde ‘veilige landers’ tegen te gaan en wanneer deze pilot dan een succes blijkt te zijn er maar mee gaat stoppen.

Er stond nog meer op de agenda. Naast tal van vergaderingen, bracht ik op dinsdagmiddag een bezoek aan de heer Kiewiet in Vlagtwedde, die sinds kort exposeert in het gemeentehuis in Wedde. Het bleek namelijk dat, naast de kleine collectie schilderijen die u in Wedde kunt bewonderen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, dat er bij deze, niet onverdienstelijke schilder, nog minimaal 150 prachtige schilderijen bij hem thuis staan. Fijn dat we even een kijkje mochten nemen en we waren onder de indruk van zijn prachtige werk!

Het was een week met een zwarte rand..  Op woensdag kwam het bericht dat de oud burgemeester van Pekela, Meindert Schollema, in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis was gebracht waar hij in de nacht van vrijdag op zaterdag overleed.

Een Groninger pur sang, wars van opsmuk, een burgervader die door de Pekelders op handen werd gedragen. Maar ook een zeer kundig bestuurder, een  sympathieke man die, als het maar even kon, het gesprek in het Gronings voerde. Hoe geliefd hij was bleek wel tijdens zijn afscheid als burgemeester waar meer dan 1500 mensen de receptie bezochten.

Vorig jaar sprak ik hem uitgebreid tijdens het afscheid van de burgemeester van Stadskanaal en natuurlijk ging het ook over de politiek. Ik kreeg tijdens welgemeende adviezen over het wethoudersambt waar ik zeker iets mee kon, maar bovenal was het gewoon fijn om met hem te spreken… in het Gronings natuurlijk…

Ik stuurde hem een foto van deze receptie met de woorden “Stoan wie toch mooi op mit ons baiden..”. Het was al laat ’s avonds, maar binnen een paar minuten kwam er antwoord… “Dit is een foto die ik ga bewaren…”.

Meindert … dizze foto krigt nou inains ain haile aandere loading, mor wat bin ik bliede dat ik dei bewoard heb

We verliezen met Meindert een markante Groninger… maar dat staat in geen verhouding tot het verlies van een zo geliefde man, vader en opa…

Rust zacht..

Giny Luth

Maandag begon de week met een dag vergaderen in het gemeentehuis. ’s Avonds de fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag.

Dinsdag, na onze collegevergadering, was ik aanwezig bij de bijeenkomst van het ‘Armoedepact’. Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam en Westerwolde. Het doel is om samen te gaan werken met verschillende organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding. Het thema deze keer was ’Omdenken’. Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. (bron: omdenken.nl)

Er was wederom veel belangstelling en er werden ervaringen uitgedeeld en vervolgens nagedacht over hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Prima bijeenkomst met wel een kritische noot wat mij betreft; ik mis een beetje de daadkracht en het stellen van concrete doelen. We moeten tenslotte ook wel die concrete doelen stellen en uitvoeren…

Helaas moest ik iets eerder weg in verband met een interview over mijn reactie op de plannen van staatssecretaris Tamara van Ark inzake de ‘tegenprestatie’ voor inwoners met een bijstandsuitkering. Ik had mijn verbazing uitgesproken over deze plannen. Volgens de staatssecretaris moeten gemeenten met alle 433.000 bijstandsgerechtigden in Nederland in gesprek…

Als gemeente Westerwolde -en ook al jarenlang in de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde- hebben wij al onze cliënten in beeld en zijn we dus met iedereen in gesprek…. Het basisbeginsel  van ons re-integratiebeleid is: “Iedereen doet mee”. Binnen onze gemeente is dus iedereen actief; of het nou via Afeer is, of bij de gemeente zelf op het Werklab Westerwolde.  Het opleggen van een ‘tegenprestatie’ schiet dus zijn doel voorbij in gemeenten die al een zeer actief beleid hebben.  Ik begrijp weliswaar de lijn van de staatssecretaris, maar de Participatiewet biedt deze mogelijkheid in het kader van re-integratie en een tegenprestatie bovenop de re-integratieverplichting is, zeker in Westerwolde, niet uitvoerbaar. Maar, de wettelijke tekst van wat zij wil invoeren heb ik nog niet kunnen lezen, dus wellicht houdt ze rekening met vorenstaande. Hoe dan ook, ik nodig haar van harte uit om in Westerwolde te komen kijken hoe wij dat georganiseerd hebben!

Dinsdagavond bezochten we als college het bestuur van Plaatselijk Belang Jipsinghuizen. Een prima overleg en ook deze inwoners lieten weer een grote mate van betrokkenheid zien.

Woensdagavond de commissievergadering waar zoveel agendapunten waren dat er een aantal zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 18 december.

Donderdagmiddag de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Groninger Gemeenten dat in het teken stond van het gezamenlijk bepalen van de visie en de koers van de VGG voor de komende jaren.  Daar, waar we enige jaren geleden nog 23 gemeenten telden in Groningen, zal dat aantal per 1 januari 2021 nog slechts tien zijn.

Vrijdagochtend heb ik voor Gemeentebelangen Westerwolde alvast onze kerstgroet voor de inwoners ingesproken. We dragen Radio Westerwolde een warm hart toe en omarmen het initiatief van de kerstgroeten op de lokale radio. U kunt onze groet dus binnenkort weer beluisteren.

Zaterdagavond was ik uitgenodigd voor het concert van de Ter Apeler Harmonie met dit jaar als thema ‘Ik hou van Holland’. Onder leiding van Toine Weterings bracht men samen met Tekke Withaar en Lucia Ots-Koorn prachtige Hollandse hits en klassiekers ten gehore. Mooie avond, in gezelschap van het oud raadslid Hans Wachters en zijn dochter en kleindochter. Voor het derde jaar op rij genoten we samen van de muziek. Wellicht is een nieuwe traditie geboren Hans?

Onderweg naar huis kwam ik een aantal strooiwagens tegen, de route van Ter Apel naar Vlagtwedde was veilig dankzij de mannen van onze buitendienst, waarvoor dank en respect!

En dan is bijna zondag. Tijd voor de blog en omdat ik vrijdag de stukken allemaal heb gelezen, zaterdag mijn tuin bladvrij heb gemaakt….  even tijd om te ontspannen met acrylverf, canvas en een paar nieuwe kwasten!

Voor nu wens is, namens mijn collega-wethouder Henk van der Goot, onze lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

Maandag begon de dag met een vergadering van het Algemeen Bestuur van Afeer. De derde kwartaalrapportage stond onder andere geagendeerd en we liggen prima op koers.

’s Middags een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Wedeka waar we verder spraken  over het nieuwe bedrijfsplan in wording.

Maandagavond bezocht ik, samen met Hendrik Klap, een inwoonster uit de gemeente Westerwolde die lid wil worden van Gemeentebelangen Westerwolde. Daar zijn we vanzelfsprekend blij mee. In dit geval ook nog iemand die actief is in het sociaal domein! Als Gemeentebelangen Westerwolde vinden we het belangrijk om in gesprek te gaan met onze leden en zeker met nieuwe leden! Dat laatste vooral omdat we het gevoel moeten hebben dat we ‘van dezelfde bloedgroep zijn’ en dat was maandagavond het geval. In onze volgende algemene ledenvergadering wordt dit nieuw lid voorgedragen en ik heb er alle vertrouwen in dat onze leden hier blij mee zijn.

Dinsdag, na onze collegevergadering, een overleg met de voorzitter van de Open Monumentendagen Westerwolde. De Open Monumenten dagen zullen in 2020  van 11 t/m 13 september zijn, dus we zijn mooi op tijd met de eerste voorbereidingen!

Dinsdagavond waren we als voltallig college aanwezig in het Noaberhoes in Veelerveen voor een overleg met de dorpsraad. Tal van onderwerpen kwamen voorbij en het was een zeer constructief gesprek.

Woensdagavond vond er in Ter Apel een ondernemersavond plaats in samenwerking met Handelsvereniging Mercurius, Parkmanagement en Industriekring. Gastspreker van de avond was voormalig Formule 1 autocoureur Robert Doornbos. Hij nam de bijna 300 aanwezigen tijdens de netwerkavond mee in de wereld van topsport en ondernemerschap, waar het draait om teambuilding, presteren, leiderschap en lef. Een inspirerend verhaal met als rode draad dat formule 1 echt een teamsport is, dat je elkaar moet kunnen vertrouwen en dat je steeds de uitdaging moet zoeken onder het mom van: ‘If things seem under control, you’re not going fast enough’… Dat is wat ondernemers ook doen!

Donderdagochtend mocht ik, namens het college, de heer Okke Engelkes en mevrouw Aukje Engelkes-Nijenhuis uit Ter Apel feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Wat een ontzettend leuk Westerwolds echtpaar! Zoals gebruikelijk ontving het bruidspaar hun keurig ingelijste trouwakte van 60 jaar geleden, die vervolgens direct een mooie plek aan de muur in de woonkamer kreeg.

 

 

Vrijdagochtend een overleg met de werkgroep Kamp de Beetse. In het Boschhuis in Ter Apel rondde maandag de Stichting Snel Internet Westerwolde-Stadskanaal haar glasvezel project af. De stichting had een goed doel uitgekozen om een schenking te doen en zo werd door voorzitter Ben Olde Agterhuis aan Gerard Weinans van werkgroep Kamp de Beetse een cheque van € 5.000, – overhandigd als cadeau voor het gebied. Dit bedrag zal onder andere worden gebruikt om de schooljeugd in de regio kennis te laten maken met het historische verleden van hun regio rond de tweede wereldoorlog.

Vrijdagmiddag gingen we als college in gesprek met de dorpsraad van Wedde. Ook dit was een prima overleg en het is goed om op deze wijze betrokken te blijven bij alle dorpen en kernen in Westerwolde.

En dan is het weer weekend. Tijd om mijn blog te schrijven. Ook mede namens Henk van der Goot wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

De maandag begon met een overleg van de werkgroep Grunneger Weke. Van 20 t/m 28 maart 2020 staat deze week gepland. Het lijkt nog ver, maar nu al zijn we bezig met de organisatie van alle activiteiten!  We beginnen de week met natuurlijk het ‘Laidjesfestival’ voor de kinderen van de basisscholen. Deze keer vindt dit plaats in De Meet in Bellingwolde. Omdat we nu een grote gemeente zijn hebben we gemeend dat het goed is om het ene jaar in Ter Apel en het andere jaar in Bellingwolde te beginnen. Inmiddels hebben zich tien scholen aangemeld, maar er kunnen nog meer bij!

De datum voor de Pub quiz hebben we ook al in de agenda gezet, dat wordt 24 maart 2020 in de RSG Ter Apel. U kunt dus alvast beginnen met studeren!

De ‘Dag van de diverdoatsie’ zal in 2020 worden georganiseerd in het Boschhuis in Ter Apel en ook zullen er die dag diverse activiteiten in het Klooster zijn! Op deze dag zal ook in Ter Apel de uitslag van de schriefwedstried bekend worden gemaakt.

Dit jaar hebben we besloten dat we een aantal thema’s gaan verbinden aan de ‘schriefwedstried’. Een nieuwe uitdaging voor alle schrijvers van de verhalen en gedichten!

U kunt kiezen uit de thema’s ‘Westerwolde, Netuur en Noaberschop’. Het zijn brede onderwerpen en we lezen graag uw belevenissen of gedachten die u hierbij heeft! En vanzelfsprekend mag iedereen, dus niet alleen onze inwoners, die het Gronings een warm hart toedraagt, weer meedingen voor een leuke prijs en de eeuwige roem!

Maandagmiddag mocht ik voor de eerste keer als voorzitter van Afeer de vergadering van het Dagelijks Bestuur leiden. Een eer om dat voor zo’n mooi bedrijf te mogen doen. Er kwamen tal van onderwerpen voorbij zoals de kwartaalrapportage, die er overigens prima uitziet. We zijn op de goede weg!

Maandagavond fractievergadering van Gemeentebelangen Westerwolde in aanloop naar de begrotingsvergadering van de woensdag. Helaas miste ik daardoor ‘live’ de uitzending van ‘Typisch Bellingwolde’, maar met onze huidige techniek is het gemakkelijk om dat op je IPad terug te kijken. En dat heb ik dan ook na afloop van de vergadering gedaan. Het is een mooie en eerlijke serie geworden. De programmamakers hebben gedurende enkele maanden inwoners van Bellingwolde gevolgd en de uitzendingen laten een sfeer van verbondenheid zien in Bellingwolde. Daarmee wordt Westerwolde op bijna primetime op nationale televisie op de kaart gezet. Ons raadslid Dinkla komt met zijn familie en bedrijf keer op keer voorbij en de passie voor het boerenbedrijf spat er af!  De muziek van Marlene Bakker wordt gebruikt als achtergrondmuziek…hoe Westerwolds wil je het hebben! Ik ben nu al fan van Farid, zijn gezin en de duiven, die uit Afghanistan is gevlucht en is neergestreken met zijn familie in Bellingwolde. Dus…iedere maandagavond op NPO om 19.15 uur of even terugkijken via het internet.

Dinsdag onze B&W vergadering en aansluitend nog een aantal andere vergaderingen.

Woensdagavond was het tijd voor de begrotingsvergadering van de gemeente Westerwolde. Ook wij ontkomen niet aan de noodzakelijke bezuinigingen die voor het grootste gedeelte worden veroorzaakt door onze regering. Gelukkig liet de septembercirculaire een bescheiden positief resultaat zien voor Westerwolde waardoor we een aantal ingrijpende bezuinigingen weer terug konen draaien. Een kort verslag hiervan kunt u lezen op onze website onder het kopje ‘Nieuws 2019’.

 

 

Vanuit mijn portefeuille ‘Diversiteit’ ben ik vanzelfsprekend blij dat de raad in meerderheid voor het amendement van Gemeentebelangen Westerwolde heeft gestemd om € 9000,00 structureel op te nemen in de begroting voor LHBTI en dat ik daarmee uitvoering kan geven aan de startnotitie ‘Kleurrijk Westerwolde’!

Donderdag en vrijdag een dag van stukken lezen en voorbereiding op de vergaderingen van Afeer en Wedeka volgende week.

Volgende week is de agenda wederom goed gevuld maar verheug ik mij in het bijzonder op de grote ondernemersbijeenkomst die wordt georganiseerd door de gemeente Westerwolde, Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius, Industriekring Ter Apel  en Parkmanagement ’t Heem. Deze keer een inspirerende gastspreker… voormalig Formule 1-autocoureur Robert Doornbos.

Tegenwoordig geeft hij inspirerende lezingen en presentaties voor ondernemers, managers, bedrijven, overheid en sportverenigingen. Ik beloof u daarvan in mijn blog van volgende week verslag te doen!

Voor nu wens ik mijn lezers, mede namens mijn college wethouder Henk van der Goot, een fijne (werk) week toe!

 

Groet,

Giny Luth

Maandag was een typische vergaderdag. ’s Avonds fractie ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag.  Veel te bespreken nu al agendapunt was toegevoegd: ’Politiebureau Ter Apel en dienstverlening politie cluster Westerwolde’. Het was duidelijk; onze fractie is van mening dat de afspraken die in het verleden zijn gemaakt als voorwaarde voor de vestiging van het COA in Ter Apel, behoorlijk zijn geschonden. Het vertrouwen van de fractie is tot een dieptepunt gekomen en men is ook niet voornemens genoegen te nemen met vage toezeggingen. Ook woensdagavond, tijdens de raadsvergadering, waar overigens van 20.00 uur tot 23.00 uur alleen over dit onderwerp werd gesproken, werd duidelijk dat de gehele gemeenteraad zich vol verbazing en boosheid afvroeg hoe het heeft kunnen gebeuren dat, zonder enige vorm van overleg, de bemensing en de openingstijden van het politiebureau in Ter Apel is afgeschaald. De aanwezige politiechef wist het ongenoegen niet weg te nemen en dit verhaal zal zeker een vervolg krijgen.

Dinsdagmiddag brachten we als college een werkbezoek aan Camping Noordeloo in Vriescheloo. Wat fantastisch dat deze jonge ondernemers de uitdaging aangaan om deze camping, die al enige jaren te koop stond, nieuw leven in te blazen.

Het eerste seizoen hebben ze al prima gedraaid, maar er zijn nog veel plannen om de camping op een andere manier te runnen, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.  Ik heb er alle vertrouwen in dat deze camping het volgende seizoen weer veel toeristen zal mogen ontvangen. Het is ook werkelijk een fantastische plek in Westerwolde!

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdagavond werd tegen middernacht het raadsvoorstel voor de onderzoeken naar de gemeentelijke zwembaden en het zwembad van Parc Emslandermeer besproken en uiteindelijk aangenomen.

De gemeenteraad wil, om financiële risico’s te voorkomen, een actuele inventarisatie van de bouwkundige (o.a. betonrot) en installatietechnische staat met een financieel meerjarenplan van het zwembad op Parc Emslandermeer en de gemeentelijke zwembaden helder in beeld hebben alvorens een definitieve beslissing te nemen.  Voor 1 juli 2020 moet duidelijk welke beslissing te raad gaat nemen.

Donderdagmiddag stond er een bedrijfsbezoek op de agenda bij installatiebedrijf Van Hoorn in Vlagtwedde. Ook deze ondernemer is, naast de reguliere werkzaamheden, druk bezig met het opzetten van duurzame installatietechniek.

Vrijdagmiddag namen we afscheid van Martin Bresser die ik namens het college mocht toespreken. Martin is al lange tijd ziek. Het was fijn dat er veel (oud) medewerkers aanwezig waren om Martin en zijn familie de hand te drukken. Toen ik in 2014 wethouder werd in de gemeente Vlagtwedde heb ik heel veel steun gehad aan de deskundigheid en de politieke sensitiviteit van Martin. Veel lovende woorden deze middag van een aantal sprekers.

En dan is het weekend. De agenda van de komende week is redelijk gevuld met onder andere op woensdagavond de begrotingsraad.

Voor nu wens ik, namens mijn collega-wethouder Henk, alle lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

 

Maandag de hele dag interne overleggen. Maandagavond fractievergadering ter voorbereiding op de financiële commissievergadering.  Ook de gemeente Westerwolde ontkomt niet aan een fors aantal bezuinigingen die hun oorzaak vooral vinden in de tekorten op de jeugdzorg en WMO. Onbegrijpelijk dat het kabinet niet eens wakker wordt in Den Haag. Inmiddels hebben de gemeenten in onze provincie bij monde van de VGG (Vereniging van Groninger Gemeenten) een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over de tekorten in het sociaal domein. Maar het blijft vooralsnog stil daar…

De boodschap is duidelijk;  de gemeenten staat het water aan de lippen doordat ze veel meer dan verwacht moeten uitgeven aan jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en participatie. Het kan en mag niet waar zijn dat onze inwoners de rekening moeten betalen terwijl men in Den Haag miljarden overhoudt.  Schrale troost is dat uit de septembercirculaire blijkt dat er wat extra financiële ruimte komt zodat een paar ombuigingsvoorstellen wellicht terug kunnen worden gedraaid. Dat laat onverlet dat het zuur is voor college en gemeenteraad. Immers, lokale bestuurders kiezen voor dit ‘vak’ omdat ze iets willen betekenen voor hun inwoners.

Onze fractie heeft maandagavond aangegeven welke bezuiniging men absoluut niet wil. Eén daarvan is het afsluiten van het Ruiten Aa Kanaal en 10 % verhoging van de OZB, maar ook het vragen van leges voor een gehandicaptenparkeerkaart en een bijdrage voor een medisch onderzoek voor deze kaart is voor Gemeentebelangen Westerwolde niet acceptabel.  De minder draagkrachtige inwoners worden hierdoor getroffen en dat is strijdig met de visie van Gemeentebelangen.

Vanuit mijn portefeuille is er door de bezuinigingen geen budget voor marketing van Westerwolde en ook  ‘Diversiteit’ wordt slachtoffer van de ombuigingen en het niet realiseren van meerjaren investeringsplannen. Gelukkig heeft Gemeentebelangen Westerwolde besloten een amendement in te dienen tijdens de besluitvormende raadsvergadering om toch structureel budget vrij te maken voor diversiteit.

Op 13 november zal de gemeenteraad beslissen over de begroting 2020 en de voorgestelde bezuinigingen.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering en aansluitend brachten we als college een werkbezoek aan Camping De Bronzen Eik aan de Zevenmeersveenweg in Sellingen. Eigenaren Rolf en Joyce Brink hebben dit jaar hun derde seizoen gedraaid met de camping en kijken hier met een goed gevoel terug op. De camping is uniek om haar prachtige locatie.  Stilzitten doen Rolf en Joyce niet, de komende tijd zal de camping verder uitgebreid worden met nieuwe lodges die van alle gemakken voorzien zijn.  We waren onder de indruk van de lodges die er al staan en dat is pas luxe kamperen! Een aanrader voor de toeristen!

Woensdag een extra vergadering van het algemeen bestuur van Afeer in het kader van de begroting 2020 en de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel. Ook werd tijdens deze vergadering, in verband met het vertrek van de voormalig wethouder uit Oldambt, mijn college wethouder Laura Broekhuizen uit Oldambt benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur (en later in de vergadering als vice voorzitter) en werd ik benoemd als voorzitter van Afeer.

Woensdag een lange dag. De commissievergadering inzake de begroting 2020 duurde tot na middernacht.

Donderdag bezochten we als college De Stichting 5 mei in Bellingwolde. Wat een enthousiaste groep mensen die de rol van dorpsraad vervullen. We waren onder de indruk van alle activiteiten die door deze stichting worden georganiseerd. Bellingwolde is een langgerekt dorp en het is goed dat er uit alle delen van het dorp mensen zitting hebben in het bestuur van de Stichting 5 mei. Je ziet dat er daardoor maximale betrokkenheid is van de inwoners.

Vrijdag een dag van stukken lezen en ’s middags een extra collegevergadering in aanloop naar de raadsvergadering van 13 november.

En dan is het weer weekend.

Mede namens mijn college wethouder Henk wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

Op 30 oktober was de financiële commissie ter voorbereiding op de begroting 2020.

In de conceptbegroting staan nogal wat bezuinigingen die de bevolking raken. Gelukkig geeft de septembercirculaire wat financiële ruimte.

Gemeentebelangen Westerwolde is absoluut tegen het afsluiten van het Ruiten Aa Kanaal voor de recreatievaart. Ook het afschaffen van de brugbediening op zondag vinden wij een bezuiniging die voor ons niet acceptabel is. We willen graag toerisme in Westerwolde en hiermee  bereiken we het tegenovergestelde. Dat wij hierin niet alleen staan is gebleken uit alle insprekers  in de commissie vergadering.

Gemeentebelangen wil ook niet dat er leges komen op de gehandicapten parkeerkaart en dat deze inwoners gaan bijdragen aan het medisch onderzoek voor deze kaart. Met deze bezuiniging treffen we wederom de zwakkeren in onze gemeente en dat vinden wij niet aanvaardbaar.

De OZB zou met 10% moeten stijgen volgens het college. Dit is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar en we hebben gezegd dat wij niet meer dan 4 % zullen accepteren.

De bezuiniging op het hertenkamp  in Vriescheloo mag doorgaan op voorwaarde dat het TDC Westerwolde de werkzaamheden op de zelfde voet voortzet. Zo blijft het hertenkamp zoals het is; een plek waar inwoners uit Vriescheloo en omgeving van kunnen genieten.

Ook voorstellen van andere partijen die niet willen bezuinigingen op de Participatieregeling en het afstoten van de zes sportvelden steunen wij van harte.  De verkoop van de molens kunnen wij alleen maar steunen als de molens goed blijven onderhouden en hun kenmerkende eigenschappen in ons landschap niet verliezen. Wij zijn er echter van overtuigd dat de verkoop van onze molens een onhaalbare zaak lijkt.

Al met al is Gemeentebelangen Westerwolde van mening dat de sociaal zwakkeren in onze gemeente beslist niet de dupe mogen worden van deze bezuinigingsronde die in feite te wijten is aan het falend regeringsbeleid.

Gemeentebelangen Westerwolde heeft in de commissievergadering gevraagd wat de totale kosten van Cittaslow zijn en wat de gemeente Westerwolde dit oplevert. We hebben vernomen dat Cittaslow de gemeenschap € 387.000 kost. Wij vragen ons of  dit bedrag in verhouding staat tot onze huidige financiële positie. Wat ons betreft kunnen we ook het Cittaslow keurmerk uitdragen zonder hier zoveel geld aan uit te geven. Als we hierop € 300.000 kunnen bezuinigen, is er meer ruimte voor andere, meer noodzakelijke zaken zoals het onderhoud van de wegen en de bruggen.

Alles bij elkaar zullen een groot aantal voorgestelde bezuinigingen niet doorgaan. Dat neemt niet weg dat Westerwolde niet veel kan realiseren volgend jaar. Het huidige kabinet is niet van plan om gemeenten, die allen in zwaar financieel weer zitten tegemoet te komen op zaken als jeugdzorg en WMO, iets dat Westerwolde heel veel geld kost. Het kan en mag niet waar zijn dat onze inwoners de dupe worden van het beleid dat men in Den Haag bedenkt.

Er wordt in de begroting geadviseerd geen budget vrij te maken voor het beleid ‘Diversiteit’ in verband met de bezuinigingen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om voor deze portefeuille wel een bedrag in de begroting op te nemen. Wij zullen dan ook een amendement indienen om structureel budget op te nemen in de begroting  zodat er uitvoering kan worden gegeven aan de startnotie ‘Kleurrijk Westerwolde” .

Op woensdag 13 november om 20.00 uur is de raadsvergadering waarin de begroting wordt behandeld en beslissingen worden genomen over de bezuinigingen en investeringen.

Deze week was er vanuit Gemeentebelangen Westerwolde veel aandacht op social media voor de petitie inzake een 24 uurs ambulancepost in Vlagtwedde. Een petitie die niet over politiek gaat, maar over de veiligheid van de inwoners van Westerwolde in situaties als iedere seconde telt! Zo laten we als inwoners eendrachtig zien dat gezondheid en veiligheid voor ons belangrijk is.

Het is een feit dat Treant 500 medewerkers niet meer nodig heeft. Het sluiten van de nachtelijke spoedhulp in Stadskanaal betekent voor onze gemeente nogal wat. De dorpen Sellingen, Vlagtwedde, Bourtange, Veelerveen, Vriescheloo en Wedde krijgen te maken met veel langere reistijden met de ambulance naar de dichtstbijzijnde spoedhulp locatie. Spoedeisende hulp in de nachtelijke uren is alleen nog beschikbaar in Scheemda en Emmen.

Als voorbeeld; als er een spoedambulance naar Bourtange moet, komt deze vanuit Winschoten. Het is niet ondenkbaar dat op dat moment de spoedeisende hulp in Scheemda vol is. Dat betekent dat deze ambulance vanuit Bourtange naar Emmen moet gaan rijden.

Daar komt nog bij dat er niet alleen sprake is van de nachtelijke uren. De ambulance in Vlagtwedde is nu van 09.00 uur tot 16.00 uur aanwezig in de post Vlagtwedde.  Concreet is er dus tussen 16.00 uur en 09.00 uur de volgende dag geen ambulance in Vlagtwedde.  Als weten dat  de ‘Blauwe Roos’ bij Winschoten tijdens de spitsuren soms ontzettend vol loopt en er geen doorkomen aan is, is ook de rit naar Scheemda tijdens deze uren een zwakke schakel! Kortom; er gaan kostbare minuten verloren.

Nu de tendens is dat ouderen steeds langer thuis (moeten) blijven wonen is ook het risico hoger. Onze inwoners en zeker de kwetsbare ouderen hebben recht op hulp als iedere minuut telt! En daarom maakt Gemeentebelangen Westerwolde zich sterk voor een ambulance die 24/7 in Vlagtwedde gestationeerd wordt.

U kunt de petitie nog tekenen tot 22 oktober via

https://ambulancepostwesterwolde.petities.nl/?fbclid=IwAR2RNgZTZdldm54ZptGiiLu7D5Zjp-XoKE7r1Gk8sPUrTtPtEMDmwPDfGQo

Na deze datum wordt de petitie aangeboden aan ambulancezorg Groningen en zal er tevens een gesprek zijn met een vertegenwoordiging van Gemeentebelangen Westerwolde en de directeur van ambulancezorg.

Op dit moment is de petitie bijna 1100 keer online getekend en dat  laat zien dat de inwoners er erg betrokken bij zijn. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om dit initiatief te steunen!

Woensdagavond commissievergadering  en vanuit mijn portefeuille stonden de zwembaden in Westerwolde op de agenda. De gemeenteraad wenst een onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische staat van het zwembad van Parc Emslandermeer en de beide gemeentelijke openlucht zwembaden waarbij de financiële) risico’s in beeld moeten worden gebracht. Als hierover duidelijkheid is kan de raad in juni 2020 een definitief besluit nemen over het zwembad Parc Emslandermeer.

Donderdagavond was de twedee avond voor nieuwe inwoners in Sellingen. Ook deze keer hadden we, evenals vorige week, een goed gevulde zaal. Gemeentebelangen Westerwolde was met drie fractieleden aanwezig om met de nieuwe inwoners in gesprek te gaan. Opvallend, maar niet verbazingwekkend, is dat veel van de aanwezige nieuwe inwoners aangeven dat zij hebben gekozen voor de rust, de ruimte en de groene omgeving van Westerwolde.

Vanzelfsprekend zijn we blij met iedere nieuwe inwoner, maar het zou fijn zijn als er nog wat meer jonge gezinnen in Westerwolde zouden komen wonen!

En dan is het weer zondag. Tijd voor de blog. In verband met de herfstvakantie zal er volgende week geen blog verschijnen.

Ik wens iedereen, met of zonder vakantie, een fijne week toe!

Groet,

Giny Luth

Maandag na een aantal interne vergaderingen en een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer, sloten we de dag af met de eerste bijeenkomst voor nieuwe inwoners in Wedde in het gemeentehuis. Dit jaar was gekozen voor een andere opzet. Middels tien quizvragen werden de inwoners betrokken bij de uitleg van de diverse portefeuilles en andere zaken die binnen de gemeente spelen. Er waren 85 inwoners aanwezig en volgende week is er in het gemeentehuis in Sellingen eenzelfde avond.

Dinsdag, na onze B&W vergadering, hadden we als college een afspraak in Wedde met de burgemeesters Gerd Conens (Rhede) en  Markus Honnigfort (Haren Ems), raadsleden en ambtelijk medewerkers uit beide gemeenten. Een prima bijeenkomst waar we in gesprek gingen over hoe we elkaar in de grensregio kunnen versterken. Vooral toerisme en economische zaken bieden nog veel kansen.

Dinsdagavond bezochten we als college Dorpsbelangen Sellingen en Omgeving in de MFA in Sellingen.  Eén van de onderwerpen was het aantal overnachtingen in Sellingen. De laatste jaren is dat helaas behoorlijk gedaald onder ander door de sluiting van camping De Papaver.

Donderdagmiddag bezocht ik het congres van de Alliantie van Kracht met als onderwerp ‘Kansarmoede’. Dit congres vond plaats in Grolloo en werd goed bezocht. Er waren diverse presentaties waaronder door de directeur van de Emco-groep over de ontwikkeling van een traditioneel WSW-bedrijf naar een bedrijf dat partner is binnen een bedrijfsverzamelgebouw. Deze zogenaamde AT7-aanpak, samen werkt, is een mooi voorbeeld van hoe het praktisch kan. Door gebruik te maken van elkaars middelen, kunnen de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

 

 

Vrijdag stond in het teken van de Internationale Coming Out Day. Om 08.41 uur werd de regenboogvlag bij onze beide gemeentehuizen gehesen. Na het hijsen van de vlag werd er in de kantine van het gemeentehuis in Wedde koffiegedronken met een gebakje voorzien van ons logo van de startnotitie LHBTI, die de mooie naam ‘Kleurrijk Westerwolde’ heeft gekregen. Fantastisch dat er zoveel belangstelling was van inwoners en iedereen die mee heeft gedacht over deze startnotitie.

’s Middags was er in ‘De Blanckenborg’in Blijham de eerste voorstelling van “Aal goud?… elk en ain zichzulf?!”  Dit is een project van Klaas Spekken​, Vincent Grit en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos. Het project richt zich op bewoners, cliënten, medewerkenden, vrijwilligers en leden van Cliëntenraden van zorg- en welzijnsinstellingen. Met liedjes en verhalen “uit het leven gegrepen” wordt stilgestaan bij persoonlijke verhalen van LHBTI’ers.  Omdat ik die middag een rondetafelgesprek met andere gemeenten en statenleden in het kader van Coming Out Day in het Provinciehuis had, deed mijn collega Henk van der Goot hier de opening.  Een logische keuze omdat dit natuurlijk prima past bij de portefeuille WMO en ook dat is een mooi voorbeeld dat de LHBTI van alle portefeuilles is.

’s Avonds sprak ik Klaas Spekken die mij vertelde hoe de ouderen ontroerd, verbaasd en aandachtig hadden geluisterd.  Een mevrouw vertelde over haar kleinzoon die homoseksueel is waarover ze in het verzorgingshuis nog nooit had gesproken. Een ander bewoner vertelde over haar dochter die lesbisch is. Maar het meest treffend was de uitspraak van een oudere, dementerende meneer die een rake opmerking maakte door te zeggen:” We zijn allemaal mensen met de hoofdletter M.”

Bij de voorstelling was een journalist van de Volkskrant aanwezig en aanstaande woensdag zal er een verslag in deze krant te lezen zijn over deze voorstelling.

De laatste activiteit deze week was zondagmiddag in het Witte Kerkje in Vriescheloo waar de eerste regenboogviering in de gemeente Westerwolde plaatsvond met als thema; “Ken je mij, wie ken je dan?”. Indrukwekkend om de persoonlijke verhalen te horen en vooral heel moedig van iedereen om dit te delen met de aanwezigen want er waren meer dan honderd mensen in de kerk!

 

Volgens mij hadden we de Regenboogweek niet beter af kunnen sluiten dan met deze Regenboogviering.

Dank aan iedereen die zich deze week zo heeft ingezet voor het organiseren en aanwezig zijn bij alle zinvolle en belangrijke momenten.

En dan kijk ik op zondagavond met het schrijven mijn blog terug op een week waarin we meerdere keren de vraag ‘Ken je mij, wie ken je dan…” hoorden. Een vraag die bij veel mensen tot nadenken stemde…

Ik wens al mijn lezers een fijne (werk)week toe.

Groet,

Giny

Vanavond, 7 oktober werd er in het gemeentehuis in Wedde een avond georganiseerd door de gemeente voor nieuwe inwoners. Gemeentebelangen Westerwolde was daarbij aanwezig. Er kwamen ongeveer 85 nieuwe inwoners naar deze avond om meer informatie te krijgen over onze mooie gemeente.

Deze avond werd interactief ingevuld met een quiz over de gemeente waarbij de verschillende portefeuillehouders toelichting gaven over diverse onderwerpen. Ook was er een informatiemarkt waar de inwoners op een duurzame manier hun eigen smoothie fietsend konden bereiden. Eén van de medewerkers gaf het goede voorbeeld.

Een geslaagde avond en het is goed om hier als politieke partij aanwezig te zijn. Ook volgende week zullen we weer aanwezig zijn als de inwonersavond in Sellingen wordt georganiseerd.

Wij wensen alle nieuwe inwoners heel veel geluk in Westerwolde! Vanzelfsprekend bent u ook welkom bij Gemeentebelangen Westerwolde!