Coalitie akkoord

Op initiatief van de grootste partij Gemeentebelangen Westerwolde heeft formateur Hendrik Klap de afgelopen periode de coalitie-onderhandelingen gevoerd.

Nadat er met alle partijen is gesproken heeft Gemeentebelangen Westerwolde vandaag een akkoord bereikt met de Partij van de Arbeid. De komende week zal het akkoord: ‘Betrokken en sociaal; een goede start voor een leefbaar en vitaal Westerwolde’ op hoofdlijnen verder vorm worden gegeven. Deze coalitie heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad en bezet 11 van de 19 zetels.

De nieuwe wethouders zijn Giny Luth en Harrie Brunen namens Gemeentebelangen Westerwolde en Wietze Potze en Bart Huizing namens de Partij van de Arbeid. De installatie van de nieuwe wethouders is voorzien op 2 januari 2018.

 

Portefeuilleverdeling wethouders

 

 

 

 

Giny Luth: Sociale Zaken, Economische Zaken, Cultuur, Recreatie en Toerisme en Zwembaden.

 

 

 

 

 

 

Harrie Brunen: Wmo, Milieu en Duurzaamheid, Verkeer en Vervoer, Vastgoed en Gemeentelijke eigendommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wietze Potze: Onderwijs, Welzijn, Jeugdzorg en Volksgezondheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Huizing: Wonen en Leefbaarheid, Ruimtelijke Ordening, Openbare werken, Sport en Financiën.