Beste inwoners en andere belangstellenden,

We hebben met de Partij van de Arbeid een zeer constructief overleg gevoerd en we zijn blij met de uitkomst vandaag!  Een historische dag!

Het coalitieprogramma is afgerond. De onderhandelingen verliepen in volledige harmonie. We gaan samen op weg naar een mooie toekomst voor de gemeente Westerwolde! Er is een mooi team van wethouders gevormd, waar wij blij mee zijn.  Vandaag is onderstaand persbericht verzonden:

“Op initiatief van de grootste partij Gemeentebelangen Westerwolde heeft formateur Hendrik Klap de afgelopen periode de coalitie-onderhandelingen gevoerd.

Nadat er met alle partijen is gesproken heeft Gemeentebelangen Westerwolde vandaag een akkoord bereikt met dePartij van de Arbeid. De komende week zal het akkoord: ‘Betrokken en sociaal; een goede start voor een leefbaar en vitaal Westerwolde’ op hoofdlijnen verder vorm worden gegeven. Deze coalitie heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad en bezet 11 van de 19 zetels.

De nieuwe wethouders zijn Giny Luth en Harrie Brunen namens Gemeentebelangen
Westerwolde en Wietze Potze en Bart Huizing namens de Partij van de Arbeid. De installatie van de nieuwe wethouders is voorzien op 2 januari 2018.

Portefeuilleverdeling
Giny Luth: Sociale Zaken, Economische Zaken, Cultuur, Recreatie en Toerisme en Zwembaden.
Harrie Brunen: Wmo, Milieu en Duurzaamheid, Verkeer en Vervoer, Vastgoed en Gemeentelijke eigendommen.
Wietze Potze: Onderwijs, Welzijn, Jeugdzorg en Volksgezondheid.
Bart Huizing: Wonen en Leefbaarheid, Ruimtelijke Ordening, Openbare werken, Sport en Financiën. “

Vol vertrouwen gaan we beginnen aan een ( toch wel) zware taak. De harmonisatie en de toekomst van de gemeente Westerwolde! Het belang van onze inwoners staat voorop! Wij geloven in wat we hebben afgesproken.  Wij zijn er klaar voor en denken dat we met deze uitkomst recht doen aan de stem van onze kiezers!

Vol daadkracht, passie en overtuiging gaan we u vertegenwoordigen in de mooie gemeente Westerwolde!