De onderhandelingsdelegaties van Gemeentebelangen Westerwolde, PvdA Westerwolde en CDA Westerwolde zijn gekomen tot een principe coalitieakkoord voor de gemeente Westerwolde. Dit akkoord zal nu voorgelegd worden aan de diverse fracties, besturen en leden ter goedkeuring.

.

In goede sfeer en met wederzijds respect zijn vele punten, soms ook na stevige discussies, goed op elkaar afgestemd. De onderhandelingsdelegaties zijn zeer positief over een ambitieus programma voor de komende jaren, waarbij vele uitdagingen en kansen aangepakt kunnen worden. Het coalitieprogramma zal nu uitgewerkt gaan worden. Er is gekozen voor vijf wethouders waarvan twee in deeltijd. De wethouders en hun portefeuilleverdeling zijn als volgt:

.

Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde)

.

Henk van de Goot (deeltijd) (Gemeentebelangen Westerwolde)

.

Wietze Potze (PvdA Westerwolde)

.

Saskia Ebbers (deeltijd) (PvdA Westerwolde)

.

Harm-Jan Kuper (CDA Westerwolde)

.

Daarnaast zal de burgemeester de portefeuilles openbare orde en veiligheid, bestuur en dienstverlening, IND, COA, DT&V en DV&O, dierenwelzijn, lijkbezorging en internationalisering voor zijn rekening nemen.

.

Het is de uitdrukkelijke wens van alle onderhandelingsdelegaties om raadsbreed op te trekken in de ambities, kansen en uitdagingen die we als gemeente Westerwolde de komende vier jaar aan zullen gaan.

.

Namens Gemeentebelangen Westerwolde, PvdA Westerwolde en CDA Westerwolde