Vanavond was onze lijsttrekker Giny Luth te horen op Radio Westerwolde waar ze samen met Beertje Wijnholds (VVD) en Edith van der Horst (Partij voor de Dieren) te gast was bij  Stephen de Boer om de standpunten van de partij toe te lichten. Vanzelfsprekend was ook een deel van fractie en bestuur hier aanwezig!

Belangrijke punten die Gemeentebelangen Westerwolde aan de orde bracht waren:

  • Openbare verlichting terug in buitengebied
  • Dorpsbelangen en buurtverenigingen in Westerwolde krijgen een adviserende rol aan het college van B&W en worden hiervoor ook financieel gefaciliteerd
  • Geen invoering van diftar (betalen per lediging van de container)
  • Meer woningsbouw voor starters en senioren (lage huur)
  • Optimaal openbaar vervoer in Westerwolde
  • In de nieuwe gemeente de tering naar de nering zetten

Een paar punten uit ons verkiezingsprogramma dat u kunt lezen elders op onze website.

Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met uw stem op 22 november!

Stem lijst 1, Gemeentebelangen Westerwolde!