Gemeentebelangen maakt zich grote zorgen om veiligheid.

Gemeentebelangen Westerwolde heeft uit de media vernomen dat het COA in gesprek is met onze buurgemeente Stadskanaal om in Musselkanaal het AZC te heropenen.

We constateren dat deze locatie, evenals als het centrum in Ter Apel, onder de politie regio Ommelanden Oost valt. Ommelanden Oost is nu al niet in staat de problematiek, die wordt veroorzaakt door instroom van met name de zogenaamde ‘veiligelanders’ en asielaanvragers, in Ter Apel het hoofd te bieden.

Met het openen van de locatie Musselkanaal, op steenworp afstand van Ter Apel, worden de problemen alleen maar groter voor de politieorganisatie.

Wij, Gemeentebelangen Westerwolde, zouden dan ook graag zien dat de gemeente Stadskanaal geen medewerking verleent aan het openen van deze locatie en alvorens hierover te besluiten, eerst terdege de afweging maakt of de veiligheid van haar inwoners gewaarborgd is.

Destijds hebben wij als gemeente ingestemd met de woorden ‘adequate politiezorg’, maar dit blijkt een te ruim begrip te zijn. Er dienen dus concrete afspraken te worden gemaakt over hoe de politiezorg en de verantwoordelijkheid van het COA, vorm wordt gegeven, alvorens deze locatie te openen.

Wij realiseren ons terdege dat dit een aangelegenheid is van de gemeente Stadskanaal, maar de vrees bestaat dat, door het heropenen van dit AZC, ook de veiligheid van Ter Apel nog meer in het geding is.

De ervaringen met het (doen) nakomen van gedane beloften voor wat betreft veiligheid, door het COA en de politieorganisatie, blijken in de praktijk van weinig waarde. De bevolking word getrakteerd op onrust en de winkeliers met een grote toename van winkeldiefstallen.

De druk op de politieorganisatie wordt steeds groter en de afspraken zijn daarom, voor de welwillende uitvoerende agent op straat, in de praktijk niet realistisch.