Gemeentebelangen Westerwolde bestaat op 1 mei 40 jaar!!

Gemeentebelangen Westerwolde bestaat 40 jaar!

Op 1 mei 2021 viert Gemeentebelangen Westerwolde haar 40 jarig bestaan en dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!

Gemeentebelangen Westerwolde is ooit ontstaan doordat het raadslid Geert Landlust zich met een aantal volgelingen afscheidde van de Partij van de Arbeid.

De scheuring in de PvdA vond plaatst ten tijde van het alom beruchte ‘Plan Kikkert’. CHU kamerlid Kikkert wilde in Ter Apel een militair oefenterrein aanleggen met een kazerne. Dat stuitte op hevig verzet bij een groot deel van de inwoners van de toenmalige gemeente Vlagtwedde en ook bij raadslid Geert Landlust.

Om dit oefenterrein te kunnen realiseren moest er landbouwgrond worden opgeofferd voor de militaire plannen en zou het dorp Jipsingboertange midden in het militaire oefenterrein komen te liggen hetgeen verstrekkende gevolgen voor het dorp zou hebben. Dat, in combinatie met het woningbeleid van de toenmalige PvdA wethouder zorgde voor veel onrust.

Op 11 april 1974 barstte de spreekwoordelijke bom en scheidde Landlust zich af van de PvdA om verder te gaan als ‘Lijst Landlust’. Lijst Landlust zorgde  in 1974 voor een grote verrassing door vier zetels voor de gemeenteraad binnen te slepen.

In 1978 deed  Geert Landlust  als “Lijst 3 Landlust’ mee met de verkiezingen en vormde een coalitie met het CDA.

In 1979 besloot Lijst 3 Landlust zelfstandig te blijven en vervolgens werd op 1 mei 1981 Partij Gemeentebelangen Vlagtwedde opgericht. Daarmee was de definitieve afscheiding van de PvdA een feit.

Op 16 december 1988 nam Geert Landlust afscheid van de politiek. Zijn opvolger werd Steven Draadjer  uit Veele namens Gemeentebelangen Vlagtwedde. Op 1 januari 1989 werd hij wethouder. Het beleid veranderde niet, Draadjer borduurde voort op de koers die Landlust had uitgezet. Na de verkiezingen van 1990 belandde Gemeentebelangen even in de oppositie om in 1992 na strubbelingen in de coalitie terug te keren tot 1998.

In dit jaar kondigde Draadjer aan te willen stoppen, en droeg hij het stokje over aan Hendrik Klap. Hij werd lijstrekker en kwam met 2 zetels in de raad. Langzaam maar zeker werd de partij groter en in 2002 werd een zetel winst geboekt hetgeen echter niet leidde tot coalitie deelname. Maar in 2003 viel het college van CDA, PvdA en CU. Hendrik Klap werd wethouder en dat bleef hij tot zijn afscheid op 1 april 2014.

Hendrik Klap werd opgevolgd door René Ter Horst welke na een korte periode alweer genoodzaakt was om af te treden. Hierna werd Giny Luth naar voren geschoven als wethouder. Zij is inmiddels bezig aan haar tweede periode als wethouder.

In 2018 was de herindeling tot de gemeente Westerwolde een feit en veranderde de naam Gemeentebelangen Vlagtwedde in Gemeentebelangen Westerwolde. Gemeentebelangen werd de grootste partij en vormde met de PvdA een coalitie waarbij beide partijen twee wethouders leverden. Harrie Brunen werd de tweede wethouder maar moest helaas wegens gezondheidsreden stoppen en werd opgevolgd door Henk van der Goot.

Gemeentebelangen Westerwolde kan zich de laatste maanden verheugen in een grote toename van het aantal leden die allemaal het belang van een lokale politieke partij inzien. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Gezamenlijk willen we werken aan een leefbare gemeente voor iedereen. We willen ons blijven inspannen voor de belangen van alle inwoners van Westerwolde, Landlust is er mee begonnen en wij hopen dit nog lang te mogen blijven doen met uw steun!

Op 1 mei 2021 vieren we ons 40 jarig bestaan. Een mijlpaal waar we met z’n allen trots op zijn! Dat onderstreept dat wij een stabiele lokale partij zijn waarbij de belangen van onze inwoners altijd centraal staan!

De gedrevenheid van Geert Landlust leeft nog steeds in onze partij! Doelgericht, opkomen voor onze inwoners, soms ‘kort voor de kop’, we gaan, als het nodig is, de confrontatie niet uit de weg,  maar stellen altijd het belang van de inwoners voorop. We houden niet van wollig taalgebruik maar van duidelijkheid.

Natuurlijk willen we dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Helaas kunnen we door alle coronamaatregelen dit feit niet uitgebreid vieren, maar we zullen hier, zodra het kan, zeker op gepaste wijze aandacht aan besteden!

Vanzelfsprekend kunnen álle inwoners van Westerwolde zich aanmelden als lid van onze partij om mee te kunnen praten en denken over de toekomst van de gemeente Westerwolde!

Want… ieder lid is welkom op onze fractievergaderingen en mag meepraten en mee beslissen over de koers van onze partij, want… ‘we doen het samen’!

Bestuur en fractie Gemeentebelangen Westerwolde