Raadsvoorstel voor aankoop zwembad Parc Emslandermeer goedgekeurd. PvdA en Gemeentebelangen Westerwolde, de coalitie van deze gemeente, hebben op 30 juni een motie ingediend om het raadsvoorstel voor aankoop en exploitatie van het centrumgebouw (met zwembad) Parc Emslandermeer en de subsidievergunning