Afgelopen woensdag vond er een raadsvergadering plaats waarin de politiechef Gery Veldhuis op verzoek van de raadsleden aanwezig was om een aantal zaken te verduidelijken omtrent de politiebezetting van het politiebureau en de gemeente Westerwolde in zijn geheel. Deze verduidelijking

      Gemeentebelangen Westerwolde heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het betoog van de politie in de commissievergadering van afgelopen woensdag. Het is onvoorstelbaar dat gemaakte afspraken op basis van onze motie ten aanzien het politiebureau in Ter