Blog Giny Deze week in verband met een korte vakantie geen blog van Harrie. Maandagochtend stonden er een aantal ambtelijke overleggen op de agenda. ’s Middags vergadering met het DB van Synergon en aansluitend met de stuurgroep van  WiU (het

Blog Giny Waar blijft de tijd…Deze week maar drie werkdagen in verband met Hemelvaart en de verplichte vrijdag daarna. Maandag stond de agenda gevuld met interne ambtelijke overleggen. Maandagavond hadden we fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering en de raadsvergadering

Blog Giny Maandag een aantal interne overleggen. Maandagavond stond weer de inwonersbijeenkomst in Ter Apel op de agenda. Als college vinden we het erg belangrijk om met de inwoners uit Ter Apel in gesprek te blijven over de veiligheid. Goed

Blog Giny Maandag stond de dag vol gepland met interne overleggen. Maandagavond fractievergadering in het gemeentehuis in Wedde. Er is altijd een goede opkomst, ook van onze leden. Dinsdag strak  in de tijd voor wat betreft de collegevergadering. Dit in

Blog Giny Maandag eerst een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Synergon. Aansluitend de vergadering van de stuurgroep van Werk in Uitvoering, het nieuwe werkbedrijf dat wordt gebouwd na het Akkoord van Westerlee. Het Akkoord van Westerlee is bedoeld om

Blog Giny Afgelopen week was een korte week in verband met Tweede Paasdag. Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering. Aansluitend een overleg met het college en het management team over de organisatieontwikkeling van de gemeente Westerwolde en de vraag hoe

Blog Giny Maandag  stond de agenda vol met ambtelijke overleggen. Er is veel werk te doen en er moet nog veel geharmoniseerd worden. Maandagavond fractievergadering waarbij één van onze inwoners aanschoof met een aantal klachten.  Voor onze leden van de

Blog Giny Maandagochtend begon met een overleg met de mensen van ‘De Wijnstok’ in Sellingen. De Wijnstok maakt deel uit van Stichting Gethsemane, een kerkelijke gemeente. Men huurt het pand van de gemeente. Ik maakte mij zorgen over het feit