Handen af van carbid schieten! Houd onze traditie in ere!

 

Carbid schieten tijdens de jaarwisseling kent in onze gemeente een lange traditie. Wij hebben dan ook het voorstel om het carbidschieten in de APV te versoberen met verbazing gelezen. Het college stelt, op advies van de veiligheidsregio en een aantal andere adviseurs, een groot aantal wijzigingen voor om het carbid schieten drastisch in te perken.  In onze beleving maken deze wijzigingen dat de lol er voor een groot aantal groepen van af is. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn!

In Westerwolde heeft carbidschieten tijden oud- en nieuw een grote sociale functie. De jeugd is druk met het carbid schieten en de ouderen komen voor de gezelligheid. Wij kunnen ons geen grote incidenten herinneren.  De inwoners die zich bezighouden met carbid schieten en ook toezien op een veilig gebruik, zorgen er voor dat er geen onverstandige keuzes worden gemaakt. Onze jongeren zijn zich bewust van de veiligheidsvoorschriften en leven deze  ook na. De regelgeving in de APV zoals die was, voldoet prima en zo willen wij dat ook houden! Wat Gemeentebelangen Westerwolde betreft blijft het bij het oude en zullen het voorstel van B&W om de APV aan te passen, daar waar het gaat om carbid schieten, niet steunen.

Fractie Gemeentebelangen Westerwolde