De vrijdag voorafgaande aan Koningsdag is normaliter de dag dat er Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. De mensen die een onderscheiding krijgen worden dan naar het gemeentehuis of elders ‘gelokt’ om ze te verrassen. Dit jaar is dat echter anders..

Mensen die een onderscheiding kregen werden gebeld door burgemeester Velema. Eén van de mensen die vandaag werd onderscheiden was Andries Huisinga in Vlagtwedde. De burgemeester belde Andries terwijl hij op het trottoir voor de woning van Andries stond. Hij  feliciteerde zo op afstand de decorancus met de onderscheiding. En zo kreeg vanmorgen ons zeer gewaardeerd lid Andries Huisinga zijn wel verdiende koninklijke onderscheiding.

Deze onderscheiding kreeg hij voor het vele vrijwilligerswerk van de afgelopen decennia.

Zoals bijvoorbeeld bij de VV Westerwolde alwaar hij vele functies uitoefende. Andries was  actief als bestuurslid, scheidsrechter, actief in de supportersvereniging en activiteiten commissie.

Maar ook was Andries al 25 jaar bestuurslid van de historische TT commissie. Verder haalde hij jarenlang de contributie voor de Vereniging Dorpsbelangen op.

Ook was Andries een aantal jaren raadslid voor Gemeentebelangen. Hij maakte deel uit van het bestuur en ook voor onze partij haalde hij lange tijd de contributie op. Andries is een super vrijwilliger. Deze onderscheiding is dan ook meer dan verdiend. Als iemand vraagt om iets als vrijwilliger te doen het steevast Andries die roept:”Dat dou ik wel even!”

Andries…, je kunt er wel een boek over schijven!

Gemeentebelangen Westerwolde feliciteert vanzelfsprekend  Andries van harte met deze onderscheiding!

(Met dank aan Bé Eelsing voor de foto’s)