Maatregelen veiligelanders Ter Apel

Deze week zijn wij wederom verrast door het besluit van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol met de mededeling dat er maatregelen zijn genomen om de instroom van de veiligelanders te ontmoedigen. Deze veiligelanders hebben vrijwel geen enkele kans op asiel in Nederland, maar blijven vaak toch in diverse landen in Europa asiel aanvragen. Hiermee maakten ze gebruik van de bed, bad en brood regeling. De staatssecretaris heeft nu besloten de opvang voor deze veiligelanders te versoberen. Personen uit deze groep ontvangen hun verstrekkingen, zoals maaltijden, in natura. Zij krijgen dan ook geen weekgeld meer. Daarnaast worden de veiligelanders op een apart terrein opgevangen, dit is omheind en heeft een toegangscontrole. Desalniettemin mogen deze veiligelanders af en toe het terrein verlaten. Dit is voor ons onacceptabel! Nu de veiligelanders geen leefgeld meer krijgen, zal de criminaliteit nog meer toenemen.

Gemeentebelangen is blij met het ontmoedigingsbeleid waar een groot deel van de gemeenteraad al jaren om heeft gevraagd. Het is voor ons echter onbegrijpelijk dat juist Ter Apel is aangewezen als één van de twee locaties in Nederland waar deze groep wordt geplaatst. Dit gezien het feit dat er al ruim tien jaar problemen zijn in Ter Apel met de veiligelanders.

De staatssecretaris, COA en ketenmariniers lijken deze problemen in Ter Apel niet te begrijpen, willen het niet begrijpen of laten wederom doelbewust de inwoners van deze regio en de inwoners in de kou staan. En dat terwijl de raad en Gemeentebelangen Westerwolde al tien jaar de veiligheidsproblemen aan de orde proberen te brengen. Gemeentebelangen Westerwolde vindt dit een uitermate respectloos besluit.

En toen… was er twee dagen na dit besluit een raadsvergadering. Verbazingwekkend dat er een motie werd ingediend door twee partijen waarin werd verzocht om open te staan voor gesprekken met het COA over een mogelijke heropening van het AZC “de Grenshof” in Bellingwolde. Bovendien geven de indieners zelfs aan dat de gemeente geen enkele zeggenschap heeft over welke groep er dan geplaatst gaat worden in het AZC “de Grenshof”. Dit zouden zomaar veiligelanders kunnen zijn.

Ook geeft de burgemeester toe dat dat de politieorganisatie niet voldoende capaciteit heeft om de veiligheid op twee locaties in Westerwolde  te waarborgen. Is het dan voor deze partijen nog steeds niet duidelijk dat de staatssecretaris, het COA en de politieorganisatie (niet bedoelend de agenten op straat) altijd zo veel mogelijk doen om gemaakte afspraken NIET na te komen? Hebben ze dan niets geleerd?

Voor Gemeentebelangen is dit onderwerp onbespreekbaar. Laten de staatssecretaris, het COA en de politieorganisatie eerst maar eens de gemaakte afspraken zonder beperkingen nakomen. Tot die tijd wat ons betreft zeker geen overleg hierover. Gelukkig heeft de betreffende motie het niet gehaald.

Gemeentebelangen  Westerwolde blijft zich sterk maken voor de veiligheid van onze inwoners!

 

Fractie Gemeentebelangen Westerwolde