Wonen in Westerwolde

Het is fijn wonen in Westerwolde. Echter zien en horen wij erg vaak dat mensen buiten Westerwolde moeten gaan wonen omdat er binnen de gemeente Westerwolde niet voldoende woningen (zowel huur als koop, in alle prijsklassen) beschikbaar zijn. Met name de jeugd heeft niet voldoende mogelijkheden om in deze mooie gemeente te blijven wonen. Gemeentebelangen (en gelukkig de meeste andere gemeentelijke partijen) geven dit al jaren aan.

De oplossing lijkt simpel, namelijk bouw meer woningen. Helaas maakt de overheid dit een stuk lastiger. De gemeenteraad en ook het College van Burgemeester & Wethouders zouden graag zien dat er meer gebouwd kan en gaat worden. Echter is vastgelegd dat een gemeente zich moet houden aan de richtlijnen van de provincie. Hierdoor moet een provincie instemmen met een Woonvisie (waar in staat waar en hoeveel er in een gemeente gebouwd mag worden) van iedere gemeente. En daar gaat het nu mis.

Er worden door de provincie dure onderzoeksbureaus ingehuurd om te onderzoeken of er sprake is van krimp. Conclusie is dat dit het geval is. De vraag is echter waarom er sprake is van krimp. Is er sprake van krimp omdat mensen niet in Westerwolde willen wonen? Of omdat mensen niet in Westerwolde kunnen wonen.

Even een paar feiten. De gemiddelde gezinsgrootte in Westerwolde is in de afgelopen 20 jaar gedaald. Er zijn in 2020 bijvoorbeeld 6,5% meer 1 persoons huishoudens dan in 2000. Twee persoons huishoudens zijn zelfs met 35% gestegen in dezelfde periode. Dit betekent dat wanneer je niet toestaat dat er extra woningen gebouwd mogen worden, er minder mensen in Westerwolde KUNNEN wonen. Dit is dus krimp. Met andere woorden, des te meer de onderzoeksbureaus en provincie gaat roepen dat er sprake is van krimp, en daardoor niet toestaat dat er extra woningen gebouwd mogen worden, zal er inderdaad krimp zijn. Een zogenaamde self-fulfilling prophecy. En zo is de cirkel helaas rond. Minder woningen -> minder woongelegenheid (doordat gezinnen kleiner worden) -> inwoners vertrekken (noodgedwongen) -> geconstateerde krimp -> minder woningen, enz.

Nu heeft gemeente Westerwolde min of meer de vrijheid gekregen van de Provincie (richtlijnen dus) om de woningvoorraad met 200 af te bouwen. De gemeenteraad van Westerwolde heeft een Woonvisie aangenomen waarin eigenlijk gezegd wordt we bouwen eerst 200 extra woningen en 400 woningen gaan slopen. Wanneer echter blijkt dat deze 400 woningen dan nog bewoond worden moeten we misschien terug naar de provincie voor een oplossing.

Nu hadden we als gemeente graag nog meer uitbreiding van woningen gehad. Immers roepen alle landelijke partijen al minimaal 10 jaar (en zeker nu vlak voor de verkiezingen) dat er sprake is van woningnood, minimaal 350.000 woningen te kort in Nederland. Echter zonder ruimere richtlijnen van de Provincie kunnen wij als gemeente niets.

Daarnaast zien we dat de stedelijke gebieden voller en voller worden. De woning tekorten zijn daar nog veel erger dan in onze regio. Gevolg is dat er steeds meer mensen uit stedelijke gebieden de voordelen van wonen op het platteland zien omdat men wel in een ruimere omgeving MOET kijken. Met name de wat oudere generatie (met vaak een wat ruimer budget) gaan vaker in deze regio op zoek naar woningen. Terecht en ze zijn uiteraard altijd welkom. De wat duurdere woningen worden dan vaak voor de neus weg gekaapt voor de lokale inwoners. Daardoor stagneert de doorstroming en komen er ook vrijwel geen goedkopere woningen vrij.

Dit probleem wordt gezien door gemeentelijke besturen, maar helaas nog niet door provinciale en landelijke besturen. Behalve dan de paar weken voor een verkiezing.

Wil jij (blijven) wonen in Westerwolde? Stem dan en/of wordt lid van Gemeentebelangen en help ons dit te realiseren!