Functies en nevenfuncties:

Beroep: Wijkagent

Nevenfunctie: Bestuurslid Gemeentebelangen Westerwolde,

Rol binnen de raad: geen