Functies en nevenfuncties:

Beroep: geen

Nevenfunctie: Penningmeester Gemeentebelangen Westerwolde,

Rol binnen de raad: geen. Wel iedereen voorzien van ervaring en opgedane kennis

 

Mijn naam is Hendrik Klap. Ik ben vanaf de oprichting lid van Gemeentebelangen om dat ik geloof in onze lokale politieke partij die zich niet laat sturen door de landelijke richtlijnen.

Maar die dingen kan doen die belangrijk zijn voor onze burgers in de Gemeente Westerwolde. In 1998 ben ik raadslid en fractievoorzitter van Gemeentebelangen geworden.

En in 2003 ben ik wethouder voor Gemeentebelangen geworden ik heb dat met veel inzet en beleving gedaan om de gemeente beter en socialer te maken. Helaas moest ik in 2014 afscheid nemen wegens ziekte. Ik ben nog steeds actief binnen de partij zij het met mindere mate. Heb nog zitten on het bestuur waar ik de financiën beheer. Ondanks alles blijf ik geloven in een sterke lokale politieke vereniging die zich inzet voor de belangen van de burgers.

Hendrik