Historie van

Gemeentebelangen Westerwolde

Op 1 mei 1981 is de partij opgericht. Op deze datum zaten Geert Landlust (foto) en Harm Meijer op het kantoor van notaris Ebbinge te Wedde om een lokale politieke partij op te richten. De partij is ontstaan door onvrede binnen de Partij van de Arbeid. Er was sprake van het mogelijk realiseren van een groot militair oefenterrein (plan Kikkert) in de gemeente Vlagtwedde. Dit was tegen het zere been van veel inwoners en vooral de inwoners van Jipsingboertange en Sellingen, waar het terrein gepland stond. Landlust en de zijnen kwamen in verzet wat leidde tot de afscheiding van de PvdA.


Het idee om als Gemeentebelangen verder te gaan werd toegejuicht door de achterban, die zich in groten getale had verzameld had in café Welgelegen in Ter Wisch. Geert Landlust verwoordde het als een partij die als doelstelling had de leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Een nieuwe partij was geboren. In de jaren erna bleef Gemeentebelangen een coalitie partij die, voornamelijk op het sociaal maatschappelijk vlak, veel zaken tot stand heeft gebracht. Alles was er op gericht om de leefbaarheid te bevorderen en in stand te houden. Op 16 december 1988 nam Geert Landlust afscheid van de Vlagtwedder politiek. Hij werd opgevolgd door Steven Draadjer, uit Veele, die al vele jaren lid was van Gemeentebelangen. Op 1 januari 1989 werd hij wethouder. Het beleid veranderde niet, Draadjer borduurde voort op de koers die Landlust had uitgezet. Na de verkiezingen van 1990 belandde Gemeentebelangen even in de oppositie om in 1992 na strubbelingen in de coalitie terug te keren, tot 1998.


In dit jaar kondigde ook Draadjer aan te willen stoppen, en droeg hij het stokje over aan Hendrik Klap. De 36-jarige Klap werd lijstrekker en kwam met 2 zetels in de raad. Langzaam maar zeker werd de partij groter en in 2002 werd een zetel winst geboekt wat niet leidde tot coalitie deelname. Maar in 2003 viel het college van CDA, PvdA en CU. Hendrik Klap werd wethouder en dat bleef hij tot zijn afscheid op 1 april 2014.


Omdat in 2017 bij de (vervroegde) verkiezingen Gemeentebelangen Westerwolde de grootste partij werd, konden er twee wethouders worden voorgedragen. Giny Luth werd wethouder en begon hiermee aan haar tweede periode. Henk van der Goot is de tweede wethouder voor Gemeentebelangen Westerwolde. 

 

We geloven nog steeds in de woorden van Landlust; een gemeente moet leefbaar blijven. Met de komst van de gemeente Westerwolde is dit nog steeds een zeer actueel item. Want Westerwolde kent vele dorpen en gehuchten en we moet er voor waken dat de leefbaarheid in deze dorpen blijft bestaan.