Functies en nevenfuncties:

Beroep: Geen

Nevenfunctie: voorzitter politieke partij Gemeentebelangen, lid bestuur Plaatselijk Belang Veele, lid Oost Europa Commissie Protestantse kerk Vlagtwedde

Rol binnen de raad: raadslid van Gemeentebelangen sinds november 2003