Overhandigen petitie ambulancezorg.

Op 27 november heeft een delegatie van GB Westerwolde gesproken met de directie van ambulancezorg. We werden heel vriendelijk ontvangen.

Na een voorstelrondje hebben wij uitgelegd wat onze zorgen zijn. In de nachtelijke uren is er geen ambulance beschikbaar in Vlagtwedde, deze moet dan vanuit Winschoten of Stadskanaal komen en word de aanrijtijd van 15 minuten zelden gehaald. Dit geeft men ook ruiterlijk toe. Daarom wilden wij ook in de nachtelijke uren een ambulance in Vlagtwedde zodat van hieruit ook het omliggende gebied bij spoed kan worden bediend.

De directeur van ambulancezorg heeft ons uitgelegd waarom er geen ambulance in de nachtelijke uren gestald word in de post Vlagtwedde.

Er zijn simpel weg te weinig spoedritten die dit zouden rechtvaardigen. De meeste ritten die in de avond en nacht plaatsvinden zijn ritten op verzoek van de doktersdiensten. Verder blijkt in de praktijk dat er redelijk veel ritten zijn die eigenlijk door de doksterdienst afgehandeld zouden moeten worden. Maar om dat die alleen in Groningen open is bellen mensen vaak om een ambulance.

Wel hebben we de toezegging gekregen, dat de ambulance, die binnenkort extra in Stadskanaal komt, zodanig in het gebied word gepositioneerd dat Westerwolde sneller te bereiken is dan nu het geval is. Daar zijn we blij mee, hoewel we deze ambulance liever in Vlagtwedde hadden gezien.

Tot slot heeft onze fractie voorzitter onze petitie met 1137 handtekeningen aangeboden waar men toch wel van onder indruk was. Ambulancezorg drukte ons vooral op het hart om contact op te nemen met hen wanneer zich problemen voordoen.

Nadat we nog een uitgebreide rondleiding hebben gehad, zijn we redelijk tevreden huiswaarts gegaan.

Wij willen iedereen dank zeggen voor het ondertekenen van de petitie. Hieruit blijkt wel hoe dit leeft in het gebied en dat mede dankzij deze petitie deze zorgen onder de aandacht van ambulancezorg Groningen zijn gebracht. Overigens, klachten over het niet behalen van de aanrijtijden ontvangen wij graag van onze inwoners.