Politiechef Eenheid Noord-Nederland neemt de gemeenteraad niet serieus.

Afgelopen woensdag vond er een raadsvergadering plaats waarin de politiechef Gery Veldhuis op verzoek van de raadsleden aanwezig was om een aantal zaken te verduidelijken omtrent de politiebezetting van het politiebureau en de gemeente Westerwolde in zijn geheel. Deze verduidelijking was nodig omdat in de commissievergadering, tot verbazing van de gehele raad, bleek dat gemaakte afspraken tussen gemeente en politieorganisatie, eenzijdig waren terug gedraaid.

Het verduidelijken van de afschaling van politie heeft de heer Veldhuis helaas niet kunnen bereiken. Het werd voor raad en college alweer een teleurstellende avond, waarbij de politiechef niet betrapt kon worden op enig begrip voor de bijzondere situatie in Ter Apel. Het wordt steeds duidelijker dat de politieorganisatie niet wil zorgen voor voldoende veiligheid voor onze burgers in Westerwolde.

Er lag een voorstel om alle gemaakte afspraken uit het verleden, die niet meer nagekomen werden door de politie, opnieuw te laten bevestigen. Zover kwam het echter niet. De heer Veldhuis heeft veel gesproken, maar inhoudelijk vrijwel niets gezegd. Sterker nog, hij wilde geen of nauwelijks toezeggingen doen over de afspraken die gemaakt zijn.

Volgens Veldhuis was hij verrast dat het politiebureau in ter Apel niet veilig en niet ‘Arbo proef’. Heel bijzonder dat hij hiermee nu op de proppen komt omdat dit reeds in februari 2016 aan de raad is medegedeeld in een raadsvergadering van de toenmalige gemeente Vlagtwedde. Hier is dus 3,5 jaar niets aan gedaan. Wanbeleid!

Veldhuis vertelde dat de politie het gebouw gaat verbeteren of op zoek gaat naar een ander gebouw. Dat kan dus nog wel even duren verwachten wij, het lijkt dan ook op vertragingstechniek. Het verhaal van Veldhuis was doorspekt met mitsen en maren en hij liet voorkomen alsof hij niet op de hoogte was van de gemaakte afspraken uit het verleden. Hij liet op geen enkele wijze zien dat hij met concrete voorstellen kwam om de politiezorg op orde te krijgen.

Kortom; Gemeentebelangen Westerwolde was en is niet tevreden over de uitleg van de deze politiechef. Hij houdt ons voor de gek en heeft niet door wat voor een impact dit heeft voor onze inwoners van Ter Apel. Gemeentebelangen Westerwolde kan maar één conclusie trekken: we zijn belazerd en worden nog steeds belazerd door de top van de politie! Zoals gezegd is het bureau ter Apel is reeds gedeeltelijk ontmanteld en buiten gebruik gesteld. Wat ons betreft wanbeleid van deze politieorganisatie. Let wel, wij hebben het hier over de politieorganisatie en niet over de inzet van het merendeel van de individuele politieagenten in het veld. Zij willen wel maar worden gedwarsboomd door de politietop. Ook dit is ons wel duidelijk.

Onze burgemeester heeft de vervelende opdracht om al deze zaken terug te draaien in samenwerking met de politieorganisatie. Gezien de houding van deze huidige politieleiding, lijkt dat een haast onmogelijke taak.

Ons vertrouwen in de politie is vrijwel verdwenen. Wij steunen onze burgemeester in zijn strijd om dit binnen enkele weken op orde te krijgen. Mocht het de burgemeester niet lukken alle gemaakte afspraken terug te draaien door onwil van de politietop, dan zullen wij als Gemeentebelangen Westerwolde een motie indienen waarin we het vertrouwen in de politieorganisatie helemaal opzeggen!

Daarnaast zullen wij alle andere gemeenteraden in Nederland waarschuwen om geen gesprekken met de overheid (COA) aan te gaan over nieuw in te richten asielopvang locaties. Gewoonweg omdat de overheid gemaakte afspraken niet wil nakomen en de politieorganisatie hun taak, namelijk zorgen voor de veiligheid van de burgers, niet wil uitvoeren.

Laat één ding volstrekt helder zijn: wij blijven altijd tot het uiterste strijden voor een veilig Ter Apel, voor een veilig Westerwolde!  Immers heel Westerwolde heeft te lijden onder de veel  te lage inzet van de politieorganisatie en dat onder verantwoording van de minister van Justitie en Veiligheid!

Wij, de inwoners van Westerwolde, hebben recht op veiligheid net zoals alle inwoners in de rest van Nederland.

De motie hebben wij klaar liggen en zullen zeker niet schromen deze motie in te dienen, waarbij wij ervan uit gaan dat alle andere fracties binnen onze gemeenteraad dit gaan steunen. Immers tot op heden hebben wij als raad altijd unaniem en als één blok gestaan voor onze inwoners. Al lijkt dit soms niet het geval.

Vervolgens zullen wij ons beraden (hopelijk ook samen met de gehele raad) op vervolgstappen. We hebben nog wel het een en ander in onze hoge hoed. Want, dat er dan vervolgstappen zullen komen, is wel zeker!