Op 31 oktober 2018 werd in de raadscommissie de politierapportage van de eerste acht maanden van dit jaar behandeld.

Door meerdere fracties, waaronder de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde, werden er grote vraagtekens gezet bij de cijfers van de politie. Deze twijfel werd gevoed door een indringend betoog van Harry Stuulen, eigenaar van de Jumbo Ter Apel. Hij gaf aan dat de winkeldiefstalcijfers alleen al in Ter Apel aanzienlijk hoger waren als dat de politiecijfers voor Westerwolde in totaal.

Grote afwezige was de chef van de politie, de heer Bruining. Voor de raadsleden was dit volkomen nieuw en voedde de gedachte dat de politie zich niet durfde te verantwoorden. Nadrukkelijk heeft onze fractie gesteld dat de politieman/vrouw op straat zijn/haar best doet. Eerder valt het de korpsleiding te verwijten dat het politieteam Westerwolde maar niet op sterkte komt. Onze fractie heeft de burgemeester opgeroepen om de verantwoordelijk staatssecretaris naar Ter Apel te roepen. De burgemeester heeft toegezegd dit te zullen doen.

Bestuur en fractie hebben de onrust in Ter Apel besproken en hebben daarna een motie ingediend tijdens de vergadering van 7 november 2018.

Deze motie van Gemeentebelangen Westerwolde is unaniem is in de raadsvergadering van 7 november aangenomen! In het debat werd terecht geconstateerd dat de oplossing uit Den Haag moet komen.

Buiten de vergadering om is op initiatief van de Partij van de Arbeid besloten om een petitie op te stellen en met deze petitie als gemeenteraad in Ter Apel de straat op te gaan om handtekeningen te verzamelen om nogmaals een oproep aan de staatssecretaris te doen om naar Ter Apel te komen met een oplossing voor de problemen. Zaterdag 10 oktober 2018 was het zover. Groen Links was niet aanwezig  omdat volgens hen een petitie op dit moment weinig of niets meer toevoegt.  De andere partijen, Gemeentebelangen Westerwolde, Partij van de Arbeid, CDA, PvdD en de VVD dachten daar anders over. Immers; het indienen van een petitie legt nog meer druk op de verantwoordelijk staatssecretaris om tot actie over te gaan. De overlast en veiligheid van onze inwoners is in het gedrang en naar onze mening moeten we alle mogelijkheden benutten om te zorgen dat deze overlast zo snel mogelijk stopt!

Het verzamelen van de handtekeningen voor de petitie liep gesmeerd, met dank aan Jumbo, Bakker Bos en onze wethouder voor de verzorging van de innerlijke mens. In korte tijd zijn 600 handtekeningen opgehaald.

U kunt nog steeds de petitie digitaal tekenen en alle partijen van de gemeenteraad Westerwolde, op Groen Links na, roepen u dan ook op om dit vooral te gaan doen.

Laten we SAMEN het verschil maken en alles doen om te zorgen dat deze overlast stopt!

De handtekeningen zullen, net als de digitaal opgehaalde handtekeningen, aan de staatssecretaris overhandigd worden als hij naar Ter Apel komt. En mocht de staatssecretaris niet naar Ter Apel komen, dan zullen wij zeker de weg naar Den Haag weten te vinden!

Dank aan iedereen die vandaag de petitie heeft getekend!