Veiligheid

Wij hebben in 2010 volmondig ingestemd met de uitbreiding van het COA-complex in Ter Apel tot het aantal van 2000 vluchtelingen. Bijna iedere asielzoeker die in Nederland komt, woont tijdelijk op het COA-complex. Dit maakt Ter Apel tot asielhoofdstad van Nederland. Het is lange tijd redelijk rustig geweest in Ter Apel. Het gaat helaas nog niet altijd goed. Wij willen dat veranderen omdat het niet zo kan zijn dat Ter Apel met deze problemen in de steek gelaten wordt. Dit is vaak te wijten aan de zogenaamde ‘veiligelanders’. Dit zijn mensen die weten dat ze geen recht hebben op asiel, maar toch om financiële redenen naar Nederland komen. Dit zijn ook de mensen die regelmatig overlast veroorzaken en crimineel gedrag laten zien. Tegen dit gedrag moet streng worden opgetreden. Om die reden hebben wij in 2016 een motie ingediend om een volwaardig politiebureau in Ter Apel te krijgen. Dat is toen gelukt!


Er is al veel geregeld. Nu krijgen ondernemers bij een winkeldiefstal een vergoeding via het COA als deze diefstal door een asielzoeker wordt gepleegd. We willen bereiken dat er een soortgelijke vergoeding wordt gegeven als inwoners schade lijden door het gedrag van asielzoekers. We zijn altijd duidelijk geweest. Zonder volwaardig politiebureau en extra beveiliging in het centrum blijft er wat ons betreft geen COA complex in Ter Apel. Als het gaat om asielopvang in Westerwolde; met 2000 plaatsen in Ter Apel voldoen we ruim aan wat er van ons gevraagd mag worden. Daarom geen uitbreiding van asielopvang in Westerwolde!


Natuurlijk is veiligheid niet alleen een onderwerp wat in Ter Apel speelt. Alle dorpen en kernen moeten kunnen rekenen op snelle en effectieve hulpverlening. Het gaat hierbij niet alleen om de ambulance, maar ook om de brandweer en de politie. Steeds meer ziekenhuizen zijn beperkt beschikbaar en de hulpverleners halen vaak de aanrijtijd van 15 minuten niet. Daarom willen wij nog steeds dat in Vlagtwedde, het hart van Westerwolde, een 24 uurs ambulancepost wordt ingericht. Zo kunnen alle omliggende dorpen medische hulp krijgen als iedere minuut telt!

Standpunten