Maandagochtend begon de week met een overleg met de manager van de afdeling Ruimte. Er was weer veel te bespreken zoals het onderhoud van de bruggen en de uitvoeringsplannen van de Nota OOR. Maar ook kleine zaken, die ogenschijnlijk minder belangrijk lijken, kwamen aan bod.

Maandagavond fractievergadering waarin de agendapunten voor de raadsvergadering uitgebreid werden besproken.

Dinsdag B&W vergadering met de collega’s uit Bellingwedde en aansluitend de collegevergadering van Vlagtwedde.

Aansluitend nog even de puntjes op de i voor de raadsvergadering van ’s avonds. Vanuit mijn portefeuille stonden er een drietal belangrijke onderwerpen op de agenda. De maatregelen voor de verduurzaming van het zwembad Moekesgat in Ter Apel was een hamerstuk vanuit de commissievergadering. Maar de Visie Sport & Bewegen en de Cultuurvisie zijn dusdanige belangrijke stukken dat het zinvol is om daar goed voorbereid de vergadering in te gaan.

Maar dat een vergadering anders kan lopen dan je in gedachten hebt, bleek die avond wel weer. De  Visie Sport en Bewegen op zich werd goed ontvangen, echter het voorstel van het college om de vergoeding van de voetbalvereniging JVV stop te zetten niet. De raad was unaniem van mening dat deze voetbalvereniging niet de dupe mocht worden van de bezuiniging omdat hiermee de leefbaarheid in het dorp zou verdwijnen. Dat betekent dat we dat bedrag ergens anders moeten zien te realiseren. Er kwamen een aantal suggesties vanuit de raad en die zullen we ongetwijfeld meenemen. Met het door de raad ingediende amendement werd de visie toch vastgesteld.

De Cultuurvisie werd als positief ervaren en vastgesteld. Dat betekent dat we voor beide visies nu, in afstemming met Bellingwedde, kunnen beginnen aan de uitvoeringsplanen. Beide visies werden immers vast gesteld voor de toekomstige gemeente Westerwolde.

Rond middernacht weer thuis en dan is het toch prettig als je de volgende ochtend  niet om acht uur al afspraken hebt. Woensdag, later op de dag,  mocht ik met twee enthousiaste ambtenaren een kijkje nemen onder brug bij Zandberg.  Er wordt al langere tijd gewerkt aan deze brug. De reparaties en onderhoud vinden steeds in gedeelten plaats. Dit heeft te maken met het feit dat deze brug tijdens de aardappelcampagne niet kan worden afgesloten en vervolgens moet de brug voor het vaarseizoen weer open. Er is dus maar kort de tijd om hier werkzaamheden te verrichten. Mooi om een kijkje in de kleder onder de brug te mogen nemen. Zeer imposant hoe dat eruit ziet. Ik kreeg uitgebreid technisch uitleg over de werking en de reparaties die recentelijk hebben plaats gevonden.  De zestig jaar oude brug heeft natuurlijk als nadeel dat onderdelen niet zomaar voorradig zijn en dat er soms naar een zeer creatieve oplossing moet worden gezocht. Maar niet minder was ik onder de indruk van de trots en de passie van de ambtenaren over de reeds verrichtte werkzaamheden!  Als je met eigen ogen ziet wat er moet gebeuren voor sommige reparaties dan is het niet meer dan logisch dat hier heel veel geld in gaat zitten. Immers, een likje verf om de brug er aan de bovenkant goed uit te laten zien, heeft niets met veiligheid te maken.

Woensdagavond was er een bijeenkomst in De Meet in Bellingwolde voor beide gemeenteraden over de herindeling. Vanuit de stuurgroep werd een presentatie gegeven en ook de raadswerkgroep heeft al volop gebrainstormd over hoe de vergaderingen van de nieuwe gemeenteraad er uit gaan zien. Ene goede bijeenkomst die zeker binnenkort weer zal worden gepland.

 

Donderdag begon de dag met ons wekelijkse persuur.  Journalisten kunnen vragen stellen over persberichten en andere ontwikkelingen. In onze regio zijn er niet heel veel gemeenten die nog een persuur hebben. Ook dat is een onderwerp voor de herindeling. Ik denk dat het belangrijk is om middels een wekelijks persuur goed contact te blijven houden met de regionale media. Ons persuur wordt altijd trouw bezocht door het Dagblad van het Noorden, RTV Noord en vanzelfsprekend onze oudste journalist Luc Drenthe.

Vrijdag wat stukken lezen en vrijdagavond naar de Bonte Avond van de Bultruters. Het carnaval breekt weer los in Ter Apel en zet daarmee ook onze regio op de kaart!

Zaterdagochtend weer bijtijds bij Radio Westerwolde om, samen met mijn collega wethouder Van der Tuin, de Grunninger Weke te promoten. Leuke uitzending!

Zondag….een ‘mantelzorg dag’… dochter thuis met een flinke griep…..

Ook volgende week hoef ik me niet te vervelen… Van de 7 avonden zijn er al weer 4 ingevuld…

Ik wens al mijn lezers een fijne (werk) week toe!

 

Blog 2017 week 2

Het is 2017! Ik wil al mijn lezers een gezond en gelukkig 2017 toewensen!

Onvoorstelbaar! Het is 2017… In december 2014 mocht ik beginnen als wethouder in onze prachtige gemeente…waar zijn die jaren gebleven? Voor mijn gevoel is het een jaartje geleden!  Wat vliegt de tijd! Toen ik begon had ik echt het gevoel dat ik in het diepe sprong en maar eens moest kijken of ik echt kon zwemmen…  En om maar eens een metafoor te gebruiken…ik denk dat ik de ‘schoolslag’ nu een beetje onder controle heb…. Er is geen MBO of HBO opleiding tot wethouder… Je begint vol enthousiasme ergens aan zonder dat je echt weet hoe het is…Een prachtig en intensief vak!! De balans zoeken tussen je werk en privé is best lastig. Regelmatig hoor ik mijn dochter zeggen: ”Mam, je bent altijd met je werk bezig…”. En ze heeft gelijk, maar tegelijkertijd is het ook lastig om uit te leggen… Je wilt het graag goed doen toch? Ik vergelijk het wel eens met mijn eerste jaren bij de politie… Op de politieschool leerden we alle wetteksten…we oefenden in het schrijven van een proces-verbaal…maar in het echt….jee…dat was toch wel even anders… Als lid van Gemeentebelangen keek en hoorde ik van alles over de politiek…maar de stoel van de wethouder is toch wel anders…

Hoe dan ook, ik heb vanaf december 2014 vol overgave mijn werk als wethouder gedaan…

En nu is het 2017 en staan we op de drempel van de herindeling van onze gemeente. Een hele logische keuze…samen met Bellingwedde op naar de gemeente Westerwolde. Het mooie Westerwolde, daar waar ik ben geboren en opgegroeid. Mijn eerste jeugd in Wedde doorgebracht en mijn tweede jeugd in Vlagtwedde. Voor mijn gevoel komt dit nu samen in 2018. En nog iedere dag ben ik blij, maar vooral ook vereerd dat ik ‘uw wethouder’ mag zijn!  De realiteit is immers dat ik door de leden van Gemeentebelangen ben gekozen…En dat is een eer!

Tijdens ons kerstreces had ik eindelijk eens tijd om wat kasten op te ruimen. En daar kwam ik het boek over Geert Landlust tegen. Eén van mijn voorgangers. Als puber reed ik dagelijks met de GADO bus van Veele naar Ter Apel, naar de RSG. De bus waarop Geert Landlust de chauffeur was. Wie had ooit kunnen bevroeden dat ik, na zovele jaren, zijn plek mocht innemen. Ik niet… en ik zou er veel voor geven om, na al die jaren, hem nog eens te kunnen spreken en hem te vragen…”Bist tevreden over mie?”.   Hoe zou Geert Landlust de herindeling met Bellingwedde hebben gevonden?  Allemaal vragen waarop ik nooit een antwoord zal krijgen…

Afgelopen week sprak ik een inwoner van onze gemeente die mij even apart nam… Zijn korte, maar krachtige uitspraak wil ik u niet onthouden. Hij was enigszins afwachtend over mijn aantreden als wethouder. Letterlijk zei hij: “Ik huil mien haart vaaste. Doe most dei man, dei al joaren het boegbeeld was van Gemaintebelangen opvolgen… (Hendrik Klap). Ik har twiefels..”En direct daarna als een echte Grönninger… “Mor doe bist mie nait tegen vaalen…”  Ik bloosde en ontving met blijdschap zijn compliment.

De tweede week van 2017… We begonnen deze week met het Nieuwjaars ontbijt. Dit jaar gezamenlijk met Bellingwedde. Mooi om te zien hoe ‘organisch’ de samenwerking al verloopt. Medewerkers van beide gemeenten ontbijten samen alsof het nooit anders is geweest! Er is een groot draagvlak binnen het ambtelijk apparaat.

Dinsdag eerst B & W vergadering in Sellingen en aansluitend het gezamenlijk college in Bellingwedde.

Dinsdagmiddag mocht ik het ontmoetingscentrum in de bibliotheek officieel openen. Het was een fijne bijeenkomst en we hopen dat deze ‘Meet en Greet’ vele bezoekers zal trekken!

Dinsdagavond de laatste nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Vlagtwedde in Bourtange. Wat een geweldige opkomst!

Woensdag een aantal interne overleggen en ’s avond de laatste nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bellingwedde. Ook hier weer heel veel belangstelling in buurthuis ‘De Brug’ in Bellingwolde.

Omdat er in het eerste college van 2017 nog niet heel veel besluiten waren genomen was er donderdagochtend geen persuur.

Donderdagmiddag breed overleg met Qbuzz over de problematiek rond lijn 73. Het tijdelijk buiten gebruik stellen van de bushalte aan de Westerstraat biedt geen soelaas. De overlast verplaatst zich naar andere haltes. In overleg met Qbuzz is daarom besloten de halte weer in gebruik te nemen. Vanavond zaterdag rijden er op alle bussen van deze lijn beveiligers mee. Laten we hopen dat dit van korte duur mag zijn en dat de rust in Ter Apel snel terug mag keren!

Donderdag mocht ik in de namiddag op het Parc Emslandermeer het Laudehuis samen openen met  Sarena Solari, winnares van Heel Holland Bakt 2015. Het Laudehaus is de nieuwste aanwinst op Bungalowpark-Emslandermeer te Vlagtwedde. Het is een culinair & wellness familie- en groepshuis waar maximaal 20 personen kunnen slapen. Een design inrichting met een top keuken met kookeiland en heel veel luxe keukenhulpen zoals een quooker, grillplaat, diverse bakspullen etc. Een aanwinst voor toeristisch Westerwolde!

Vrijdag de collegestukken lezen en alvast de voorbereiding doen voor de commissievergadering van komende dinsdag.

Het zaterdagavond…blogtijd… Morgenmiddag staat het traditionele oliebollenconcert van de Big Band in het Boschhuis in mijn agenda. Het thema van het concert is filmmuziek en er komen natuurlijk heel veel bekende soundtracks voorbij die de bezoekers terug brengen naar onvergetelijke filmfragmenten! Ik verheug me er op!

En dan is zondagavond week twee van 2017 alweer voorbij!

Ik wens mijn lezers een fijne (werk) week toe!

 

Maandag 12 december startte de week met een overleg met de beleidsambtenaar Sport. Op 6 december is de Visie Sport en Bewegen Westerwolde voor de eerste keer in de commissievergadering behandeld. Naar aanleiding van deze commissievergadering kwamen er een aantal vragen uit de raad. Deze vragen hebben we samen naar gekeken zodat de beantwoording naar de raad kan.

Maandagavond ging ik samen met mijn collega wethouder uit Bellingwedde naar de uitreiking van de Provinciale Vrijwilligersprijs in het Provincie Groningen. De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld voor organisaties die op een bijzondere, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Met de uitreiking van de prijs wil provincie het vrijwilligerswerk belonen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving. De prijs wordt dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt.

Eén van de finalisten was RTV Westerwolde. Vanuit hun zendgebied waren alle drie de wethouders aanwezig. Immers, het feit dat zij genomineerd waren is al een hele prestatie. In de categorie ‘Leefbaarheid’ werd  RTV Westerwolde tweede en dat is beslist een felicitatie waard! Sinds 1993 worden mensen in Westerwolde en wijde omgeving dagelijks geïnformeerd en geamuseerd met een mix van muziek, lokaal nieuws en themaprogramma’s. Er werken meer dan 110 vrijwilligers voor RTV Westerwolde!

Dinsdag, zoals gebruikelijk, B & W vergadering en aansluitend de gezamenlijke B&W vergadering met Bellingwedde.

Woensdagochtend een aantal interne vergaderingen en vervolgens mocht ik het eerste exemplaar van het wandelboekje Winschoten-Bourtange in ontvangst nemen. Het is een uitgave van de Stichting Hannekemaaierspad. (Hannekemaaiers waren seizoenarbeiders uit Duitsland die in de zomer te voet naar Nederland kwamen om op het te land werken.) Er staan prachtige wandelroutes door Westerwolde in waarbij uitgebreid de geschiedenis wordt beschreven.

’s Middags overleg met het bestuur van de Stichting Promotie Westerwolde. Aan het einde van de middag mocht ik, bij afwezigheid van onze burgemeester, drie inwoners uit Ter Apel huldigen. Zij hebben op 1 augustus een mevrouw, die met haar scootmobiel in de vijver was gevallen,  uit het water gered. Een prestatie waar we als gemeente trots op zijn!

Het was een week van ‘uitreikingen’… Op donderdag was ik te gast bij de RSG Ter Apel. De RSG Ter Apel is uitgeroepen tot de regionale winnaar van de Fietsmodus School Challenge. De Fietsmodus School Challenge is een initiatief van de overheid, provincies en gemeenten om het aantal verkeersslachtoffers op de fiets terug te dringen. Bij 20 procent van de ongevallen met fietsers van 12 tot 24 jaar blijkt het mobieltje een rol te hebben gespeeld!

De leerlingen hebben laten zien, door gebruik te maken van een speciale fietsmodus-app, de meeste smartphone vrije fietskilometers van alle VO scholen in de provincie Groningen te hebben gereden!

Wat de prijs was, was een verrassing voor de leerlingen, maar toen bekend werd dat dit een geheel verzorgd schoolfeest met DJ’s, geluidsapparatuur en een lichtshow van Radio 538 was, klonk gejuich! Wat mij betreft dik verdiend! Gefeliciteerd!

Zo aan het einde van het jaar hadden we vrijdag een uitje gepland met ons college. Het is goed om elkaar ook eens buiten het werk om te zien. We hebben ontzettend genoten van Wildlands in Emmen. Wat een prachtig park is dat geworden! Een aanwinst voor onze regio! Ik ben er van overtuigd dat de 1,2 miljoen bezoekers per jaar ook kansen biedt voor Westerwolde! Tenslotte zijn we buurgemeenten en moet het toch mogelijk zijn om de toeristen te verleiden wat langer in de omgeving te verblijven om zo ook te kunnen genieten van ons mooie Westerwolde!

En dan is het al weer zaterdag! In mijn agenda stond een begrafenis van een oud collega. De middag heb ik gebruikt om een bezoekje te brengen aan mijn buurman op leeftijd, die noodgedwongen, enige weken in De Bolderborg moet doorbrengen. Ik heb me voorgenomen om in ieder geval ook met de kerstdagen hem te bezoeken.

Voor nu wens ik mijn lezers een fijne (werk) week toe! De laatste dagen van 2016 staan voor de deur! Het komende jaar wordt een spannend jaar! Vol goede moed gaan we op naar de gemeente Westerwolde!!!

Maandag 5 december begon de week met een overleg met de manager van de afdeling Ruimte. Na zijn vakantie was er veel bij te praten. Natuurlijk kwam ook de aanleg van het nieuwe fietspad in Vlagtwedde aan de orde. Inmiddels is de strook grond naast de Spetsebrugweg aangekocht en kan nu worden begonnen. Mooi dat er voor het toeristenseizoen dan een veilig voet-fietspad ligt tussen het dorp en het Parc Emslandermeer. Maar vanzelfsprekend ook een aanwinst voor onze eigen inwoners. Als onze jeugd op de fiets richting het sportpark rijdt, dan levert dat vaak gevaarlijke situaties op. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks uit zal zien!

’s Middags overleg met de manager Samenleving en onze sportambtenaar in aanloop naar de commissievergadering van dinsdag waarin de ‘Sportvisie Westerwolde’ op de agenda stond geagendeerd. De sportvisie is een prachtig document geworden en maakt goed inzichtelijk waar de overeenkomsten en verschillen liggen tussen de gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde.

Aansluitend werd de ‘Cultuurvisie’ voor de gemeente Westerwolde nog besproken. Ook deze visie stond op de agenda van de commissievergadering.

Dinsdag begon de dag met de B & W  vergadering. Een overzichtelijke agenda, dus op tijd klaar. Aansluitend vergadering met de beide colleges.

En ’s avonds de commissievergadering waarin de sportvisie en de cultuurvisie werden besproken. Er waren veel vragen. Vanzelfsprekend kwamen ook de door het college voorgestelde bezuinigingen aan de orde. Bezuiniging is altijd slecht nieuws…  Ik kan me dan ook goed voorstellen dat de voetbalvereniging JVV behoorlijk teleurgesteld is omdat deze bezuiniging hen direct raakt.  Toch zijn er talrijke argumenten waarom het college voorstelt om met ingang van 2018 geen bijdrage meer in de kosten te betalen. Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid mee te denken over mogelijke alternatieven.  De sportvisie komt in januari nog een keer in de commissievergadering en zal dan later in januari 2017 in de besluitvormende raadsvergadering aan de orde komen. Uiteindelijk is het laatste woord aan de gemeenteraad.

Ook de cultuurvisie is doorgeschoven naar januari en zal dan ook in Bellingwedde in de raadsvergadering geagendeerd staan.

Twee mooie visies en ik denk dat we er trots op kunnen zijn dat we begin 2017 al een flinke stap zullen maken voor wat betreft deze harmonisering.

Woensdagochtend overleg met de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten). ER ligt een verzoek of ik als portefeuillehouder Cultuur plaats zitting wil nemen in de Cultuurgroep van de VVG. Ik heb daar volmondig ‘ja’ op gezegd. Cultuur bevordert immers de samenhang van onze maatschappij!

Donderdagochtend vergadering van de stuurgroep herindeling. Er is nog een hoop te doen, maar we liggen nog steeds op schema. Westerwolde heeft gekozen voor ‘herindeling van onderop’ hetgeen betekent dat onze medewerkers maximaal meedenken en adviseren in dit hele traject. Het resultaat hiervan is dat de herindeling breed wordt gedragen in beide organisaties!

Vrijdag overleg met het OV bureau over de situatie van lijn 73. Er wordt maximaal ingezet op veiligheid en het terug dringen van overlast. Laten we hopen dat, door alle genomen maatregelen, de rust snel terug mag keren!

Volgende week laat mijn agenda weinig witte vlekken zien… Nog twee weken en dan staan we op de drempel van 2017…een spannend jaar!

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Maandag begon met een overleg over het Streek Historisch Centrum. Als gemeente verhuren wij de Oude Stelmakerij in Sellingen aan het SHC. Hier is afgelopen jaar een permanente expositie over Westerwolde ingericht. Het is altijd goed om dan samen naar de toekomst te kijken.

Aansluitend overleg met de organisatie van ‘De dag van de muziek’ op 8 april 2017 in onze regio. Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het zover. Er wordt een beroep op mij gedaan om medewerking te verlenen door iets over muziek in onze regio te vertellen. Vanzelfsprekend ben ik daartoe bereid!

Dinsdag begon natuurlijk met de B & W vergadering in Sellingen waarin ook de cultuurvisie en de sportvisie werden vastgesteld door ons college. Ook het college van Bellingwedde heeft deze twee visies vastgesteld. Het begin van de harmonisering op het gebied van sport en cultuur voor de nieuwe gemeente Westerwolde. Beide visies zullen in december aan de gemeenteraden worden aangeboden en ik hoopnatuurlijk dat onze raad hierover net zo enthousiast zal zijn als ik dat ben.

Aansluitend de gezamenlijke B & W vergadering in Bellingwedde. De gemeente Westerwolde komt er aan en dan is het goed om nu al met elkaar te delen wat er in beide gemeenten speelt. De besluiten die beide colleges die ochtend hebben genomen worden dan ook gedeeld.

Hierna mocht ik de fototentoonstelling van Gastvrij Ter Apel in het Boschhuis openen. Gastvrij Ter Apel is een samenwerkingsverband van Jumbo Ter Apel, Hotel Boschhuis Ter Apel en Klooster Ter Apel, die de handen ineen hebben geslagen om Ter Apel te promoten. Om Ter Apel goed te kunnen promoten is goed beeldmateriaal belangrijk. Wat maakt Ter Apel nou tot zo’n mooi dorp? Als je de prachtige foto’s ziet die zijn ingezonden is dat antwoord snel gevonden. Wat een prachtige inzendingen!  De reizende expositie is voor het eerst te zien in Hotel Boschhuis van 23 november t/m 22 december, daarna in Klooster Ter Apel van 23 december 2016 t/m 22 januari 2017 en vervolgens, vanaf 23 januari in de Jumbo in Ter Apel. Alle gelegenheid dus om deze prachtige beelden van Ter Apel en de omgeving te bekijken. Zeer de moeite waard!

Dinsdagavond stond de raadsvergadering op de agenda. Voor mijn portefeuille geen inhoudelijke onderwerpen. Aansluitend nog een informatieve raadsbijeenkomst over de mogelijk te realiseren kabelbaan in Ter Apel.

Woensdagochtend had ik overleg met mijn college wethouder van Bellingwedde. Onderwerp van gesprek was de netbijeenkomst voor toeristische ondernemers die op 8 december, voorafgaand aan de avond van ‘Ondernemend Westerwolde’,  zal plaatsvinden. Het leek ons prima om deze twee netwerkbijeenkomsten te combineren. We hopen natuurlijk op een grote opkomst!

Donderdagochtend begon met een vergadering van LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma die gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. In Oost-Groningen is gekozen om in te zetten op economie, leefbaarheid en toerisme. De LAG (Leader Actie Groep, waarin ondernemers, betrokken inwoners en bestuurders zitting hebben) geeft een zwaarwegend advies aan de provincie over toekenning of afwijzing van een subsidie. Er waren weer een aantal mooie projecten ingediend voor onze regio!

Donderdagmiddag had ik een afspraak met één van onze raadsleden om te brainstormen welke mogelijkheden er nog zijn voor een betere OV verbinding tussen Westerwolde en Groningen. Het niet optimale openbaar vervoer in onze gemeente blijft een punt van zorg die wij vanuit het college ook blijvend onder de aandacht brengen bij het OV bureau en de provincie.

En dan is het alweer vrijdag. Deze vrijdag heb ik gebruikt om stukken te lezen. De afgelopen weekenden stonden er nogal wat openingen en andere zaken in mijn agenda. Afgelopen weekend had ik zowaar geen afspraken en dan is het ook lekker om thuis wat ‘achterstallige’  klusjes te doen.

Daarnaast vanzelfsprekend weer tijd om mijn blog te schrijven.

Volgende week laat mijn agenda weinig open plekken zien. En kijkend in mijn agenda realiseer ik me dat 2017 al heel dichtbij is! Op deze eerste zondag van de Advent wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!