Gemeentebelangen Westerwolde is een partij die actief, kritisch en betrokken is op allerlei zaken die spelen. Wij nemen niet alles zomaar aan, maar stellen actief zaken aan de kaak die voor verbetering vatbaar zijn.

Actief

Omdat wij geloven in lokale democratie. Hierin behoren de burgers zelf mee te beslissen over hun eigen woonplaats, gemeente en regio. Dit doen we al bijna 30 jaar.

Kritisch

Omdat kritisch zijn voor ons een positieve levenshouding is, gebaseerd op willen weten, willen controleren en willen verbeteren. Ook willen wij leren van gemaakte fouten. Dit in het algemeen belang van de gemeente Westerwolde en haar inwoners.

Betrokken

Omdat wij ons betrokken voelen bij het dagelijkse leven in onze eigen gemeente. Wij maken daar als inwonerspartij ook deel van uit. Het is die betrokkenheid die onze inzet en houding bepaalt. Zowel ten opzichte van het gemeentebestuur als ten opzichte van de inwoners van onze gemeente. Een gemeente waarin de kwaliteit van het dagelijks leven voor ons centraal staat.