De eerste blog sinds de corona crisis…

Op 16 maart 2020 zag de wereld er opeens anders uit. De minister-president die het volk toesprak. Een moment dat in ieders geheugen gegrift zal staan. Na Den Uyl sprak nooit meer een premier het volk op deze manier toe. De wereld is veranderd. Ongeloof, verbijstering, begrip en allemaal hadden we, na deze toespraak, het besef dat de wereld er voor de komende tijd aangrijpend anders uit zou zien.

De scholen gingen dicht… horeca per direct gesloten, sportvelden gesloten en zo werd de rij steeds langer. Het begin van een 1,5 meter economie…

Zo ook in onze gemeente Westerwolde. We volgden het advies op; zoveel mogelijk thuis werken. We zagen de enorme flexibiliteit van onze medewerkers. Er werd thuis gewerkt en natuurlijk was het voor iedereen wennen.

Al voor het afkondigen van alle maatregelen had ik mijzelf al verplicht in quarantaine gezet. Twee weken daarvoor was mijn tachtig jarige moeder ziek en dan kun en wil je je moeder niet in de steek laten. Kort daarna kreeg ook ik griepachtige verschijnselen… om geen anderen mogelijk te besmetten ging ik thuis werken.

Bestuurders, landelijk, provinciaal en gemeentelijk realiseerden zich dat het besturen opeens een hele andere lading kreeg. Het betekende dat wij, als college, ook digitaal moesten vergaderen.

De eerste bestuurlijke en ambtelijke vergaderingen werden georganiseerd via ‘conference call’. Maar al gauw bleek dit niet de meest praktische oplossing te zijn. Dus werd het vergaderen via ’Teams’ en later volgde ‘Zoom’.  Maar de wil was er en zelfs de meest grote digibeten bleken opeens toch minder digibeet te zijn dan ze hadden verwacht…

Het is zoals het is, een bizarre wereld en de eerste weken hadden we echt het gevoel met z’n allen dat we in een aflevering van een zeer slechte Netflix film waren beland.

Inmiddels beginnen we met z’n allen te accepteren dat we geen andere keuze hebben. Gezondheid gaat voor alles. Met diep respect voor alle mensen die in de zorg werken is digitaal werken niet iets om over te klagen…

Het ministerie kwam met een aantal maatregelen om de economie te ondersteunen.

Mijn agenda is grotendeels gevuld met ‘video vergaderen’.

De laatste twee weken hebben we regelmatig overleg met verschillende gedeputeerden en collega wethouders in de provincie. We delen de ervaringen vanuit onze portefeuilles en geven aan waar de knelpunten zitten.

Soms is er onduidelijkheid over de maatregelen. Campings die wel open mogen blijven maar hun toiletvoorzieningen moeten sluiten, bedrijfstakken die nog niet op de ‘SBI lijst’ staan en daarom ook geen recht hebben op financiële ondersteuning. Ook vanuit de provincie wordt er geluisterd en worden deze zaken provinciaal en landelijk  onder de aandacht gebracht. Inmiddels zijn er al een aantal aanpassingen geweest. Ook is het kabinet op dit moment bezig om een aantal regelingen uit te werken voor ondernemers die hun bedrijf in Nederland hebben en die over de grens wonen.

De zorgen zijn groot. Vanuit mijn portefeuilles Recreatie & Toerisme , Cultuur en Economische Zaken is het niet te bevatten wat er op onze culturele instellingen en ondernemers afkomt.

Vanuit Sociale Zaken wordt hard gewerkt om de financiële noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen, die getroffen zijn door de corona crisis, snel en adequaat af te handelen.

Ambtelijk medewerkers die door de crisis opeens werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren helpen collega’s mee om te zorgen dat de aanvragen goed worden verwerkt.

Op de website van de gemeente Westerwolde staat helder omschreven welke regelingen er voor ondernemers zijn en hoe deze kunnen worden aangevraagd.  https://www.westerwolde.nl/regelingen-voor-ondernemers

Omdat het ernaar uitziet dat er voorlopig nog geen einde komt aan deze crisis, heb ik besloten om toch weer te gaan bloggen. Er zal niet veel nieuws zijn, maar het geeft mij toch het gevoel dat ik, in deze bizarre tijd, toch nog in contact blijf met mijn lezers, die mij al sinds 2014 volgen…

Blijf zoveel mogelijk thuis om dit virus te bestrijden…  Kijk om naar elkaar om op afstand…

Voor nu wens ik mijn lezers alleen heel veel gezondheid toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

 

 

 

Beste lezers,

In deze crisis schrijf ik geen blog…. maar ik doe, zeer persoonlijk, wel een beroep op al mijn lezers.

Vanavond heb ik een Facebook bericht gepost over het feit dat er al weer 15 nieuwe besmettingen in Groningen zijn van het Corona virus… Mijn tekst deel ik graag in plaats van een blog…

Nogmaals…. onderstaande tekst is op persoonlijke titel, maar ook als bestuurder van onze gemeente wil ik een beroep op u doen om deze crisis serieus te nemen.

De tekst van mijn bericht leest u onderstaand naar aanleiding van het bericht dat er weer 15 nieuwe besmettingen zijn in onze provincie. Dat lijkt weinig….maar over een paar dagen kunnen dat vele…vele meer zijn als wij ons niet gedragen…

Ik ben in mijn blog, normaal gesproken niet fel of uitgesproken… maar in deze tijd van crisis maak ik een uitzondering…. omdat het kennelijk nodig is..

“Misschien gaan we het nu met z’n allen echt eens serieus nemen? Toen ik gisteren in de supermarkt was en een product uit de koeling wilde pakken kon iemand niet even wachten en probeerde langs mij heen iets te pakken… Even later bij de kassa een zelfde situatie…bovenop een andere klant gaan staan. En dan toch nog verbaasd zijn toen ik hem hierop aansprak. Lieve mensen…het gaat hier letterlijk om leven of dood… Laten we ons met z’n allen nu eens aan de voorschriften houden zodat we samen deze onzichtbare vijand kunnen verslaan. Een totale lockdown hebben we aan onze zelf te wijten bij onverantwoordelijk gedrag.
Ik ben nooit zo ‘uitgesproken’ op social media, maar het gedrag dat ik zie in de supermarkt, inclusief het hamsteren, kan ik niet anders benoemen als egocentrisch en roekeloos.
En één ding snap ik niet…. als Nederland op welke manier dan ook ergens sportief kampioen kan worden….zijn we één Nederland en voelen we ons verbonden met elkaar. Maar nu er een dodelijke vijand op de loer ligt is die verbondenheid soms ver te zoeken. Hoe dan????
Het meest pijnlijk vond ik dat ik, toen ik gebruik maakte van de plastic handschoenen die door de Jumbo keurig bij de scanners waren gehangen, werd nagewezen in de supermarkt en hoorde ik de verbazing over het feit dat ik daar gebruik van maakte. Dat getuigt van weinig realiteitsbesef!
Voor elkaar zorgen…betekent elkaar respecteren en rekening houden met ieders gezondheid. Niemand wil toch ziek worden en ook zijn naasten dat niet aandoen? In Westerwolde gaat het, in vergelijking tot het zuiden, nog redelijk goed. Nog geen geregistreerde corona meldingen… Maar voor hoelang nog? Die laatste vraag kunnen we zelf beantwoorden….en ligt aan ons gedrag!
Lieve Facebookvrienden….het is geen vakantietijd… het is crisistijd! Koester jullie gezondheid en de gezondheid van alle mensen die dagelijks zo hard werken om dit vreselijke virus te bestrijden!
Ik wens jullie allen heel veel gezondheid toe!
En ja…. jullie mogen mij bericht delen…. Mijn woorden even kopieren en plakken bij het delen van dit bericht…Graag zelfs!!!”

 

Ik wens al mijn lezers vanuit het diepst van mijn hart gezondheid toe! Laten we elkaar steunen op afstand!

Lieve groet,

Giny Luth

Eind februari had ik een paar dagen voorjaarsvakantie. Helaas werd ik de week daarna ziek…en nee… geen corona… Maar twee weken lang geen blog geschreven.

En nu kijk ik vandaag vooruit in mijn agenda… een agenda die leegloopt. De een na de andere afspraak zie ik als ‘geannuleerd’ voorbijkomen.

Normaal ben ik blij als er in een drukke werkweek met vele gevulde avonden eens een avondje uitvalt door normale omstandigheden… verkeerde planning… te weinig deelnemers… allemaal redenen die soms maken dat ik, heel stiekem, geniet van onverwachtse vrije avond.

Maar de leeglopende agenda voor de komende weken stemt mij droevig…  Corona houdt de hele wereld in zijn greep…

Ik realiseer mij dat de mensheid het altijd aflegt tegen de natuur… Eén virus die de gezondheid van de hele wereld bedreigt…  die de meest kwetsbaren in onze wereld harteloos aanvalt.

Een griepje waar we normaal gesproken een paracetamol voor nemen maakt nu dat we ons zorgen maken en zeker als het één van onze naasten treft…  Steeds de vraag: is het een ‘normale ‘griep’ of is het corona…

De mensen in de zorg maken overuren en werken onvermoeibaar door waarvoor we alleen maar diep respect kunnen hebben.

Het schrijven van een blog over allerlei afspraken en bijeenkomsten die ik de afgelopen week heb gehad is onbelangrijk bij alles wat de wereld deze week bezighoudt.

Natuurlijk vind ik het ontzettend jammer dat de Grunneger Weke, waar we al bijna een jaar me bezig zijn, geen doorgang kan vinden.  We beraden ons nog of we een aantal evenementen op een later tijdstip alsnog kunnen organiseren. Maar, voor nu telt maar één ding… het hoofd koel houden en met z’n allen de schouders eronder om dit virus niet verder te laten verspreiden.

‘Noaberschop’ … rekening houden met de kwetsbare inwoners in onze omgeving. Egoïsme is een slechte eigenschap en al helemaal in deze tijd. ‘Hamstergedrag’ is onnodig en egocentrisch en maakt dat de mensen die het echt nodig hebben tegen lege schappen aanlopen.

Volgende week zal er geen blog verschijnen, ik heb nauwelijks meer afspraken in de agenda staan.

Ik wens al mijn lezers gezondheid toe en hoop dat ik snel weer een gevulde agenda mag hebben…

Groet,

Giny Luth

Deze week een week met een cultureel tintje met zeer diverse vlaggen! Maandag begon de week met een overleg over de programmering van de Grunneger Weke die dit jaar zal plaatsvinden van vrijdag 20 maart t/m zaterdag 28 maart.

Het programma is nagenoeg rond en zoals u dat van ons gewend bent, is het wederom een vol programma geworden. Overigens vindt u in het programma niet alleen de activiteiten die de gemeente heeft georganiseerd, maar we hebben diverse organisaties die zelfstandig een evenement organiseren en vervolgens aansluiten bij onze Grunneger Weke.

Deze week wappert natuurlijk overal in onze gemeente de Groninger vlag. Zoals u verder in mijn blog kunt lezen zullen we als gemeente zeer binnenkort ook een gemeentevlag hebben!

De Grunneger Weke in Westerwolde begint -inmiddels is dat een traditie geworden- met het Grunneger ‘laidjesfestival’ door leerlingen van tien basisscholen in Westerwolde. We hebben ervoor gekozen om dit festival het ene jaar in het noorden van Westerwolde en het andere jaar in het zuiden van Westerwolde te organiseren. De gemeente is qua omvang best uitgestrekt en zo komen we iedereen een beetje tegemoet.

Na oefenen en workshops op school gaan de leerlingen met dit festival het startschot geven van de Grunneger weke. Het optreden met Grunneger liedjes wordt begeleid door ‘de Grunnies’, met medewerking van Alex Vissering en Olaf Vos. Ik ben eigenlijk best wel heel erg trots op dit festival; een eigentijdse manier om de jeugd bezig te laten zijn met de Groninger taal en cultuur!

De hele week zijn er diverse activiteiten zoals ‘Pankouk dag’, Wandeltochten, een lezing van Sanne Meijer en zelfs een ‘Grunneger gleerbred café’ in Bellingwolde, waar Groningse gedichten het onderwerp zijn. ‘Gleerbred’ is natuurlijk een kostelijk Gronings woord voor een IPad of een tablet.  Mijn eigen IPad doet deze naam dagelijks eer aan…

Een ander hoogtepunt in deze week is de Pub quiz. De strijd om de wisselbokaal in de Regionale Scholengemeenschap (RSG) in Ter Apel. In vijf ronden krijgen verschillende teams vragen voorgelegd over allerlei Groninger onderwerpen. Daarbij valt te denken aan cultuur, sport, economie, politiek, topografie, geschiedenis, (pop)muziek, enz.  De lat ligt hoog en als team college Westerwolde hebben we helaas nog nooit de eerste prijs behaald.

Op zaterdag de bekendmaking van de winnaar van de  ‘schriefwedstried’ tijdens ‘De dag van de diverdoatsie’ in Ter Apel, waar u overigens ook een voordracht van de bekende Groninger Erik Hulsegge kunt bijwonen!

Binnenkort krijgt u de folder van deze week in de bus en ik zou zeggen… zet de activiteiten in uw agenda!

Deze week ook een ambtelijk overleg inzake LHBTI. Binnenkort hebben we weer een bijeenkomst met de werkgroep. De gemeenteraad heeft tijdens de laatste begrotingsvergadering negen duizend euro structureel vrijgemaakt voor dit beleid. Een deel daarvan wordt besteed aan het lidmaatschap van het Discriminatie Meldpunt Groningen. Het resterende deel besteden we, in goed overleg met de klankbordgroep, waarbij ik u kan verzekeren dat er geen geld zal worden besteed aan ‘feestjes’, maar alle middelen worden aangewend voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI.

Woensdagavond de raadscommissie, waar vanuit mijn portefeuille alleen de wijziging van de GR Wedeka in relatie met de WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)op de agenda stond. Een technisch voorstel, dat als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat.

Een ander onderwerp tijdens de commissievergadering woensdag was de keuze voor de nieuwe vlag van de gemeente.

Nu is het zo dat wij, als gemeente, niet zomaar een vlag kunnen bedenken. De Hoge Raad van Adel is het vaste adviescollege op het gebied van adeldom en heraldiek.

Een gemeentevlag is meestal een afgeleide van het gemeentewapen. In 2017 is bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Westerwolde in oprichting een wapen verleend. In dat wapen zijn, naast de korenschoof uit het zegel van het landschap Westerwolde (1316), ook de contouren van het Norbertijner klooster Palmar verbeeld. Dat klooster is te gedetailleerd om te kunnen vertalen in een vlag en daarom adviseert De Hoge Raad van Adel de korenschoof zoals voornoemd te gebruiken in de nieuwe gemeentevlag van Westerwolde.

De kenmerkende korenschoof is bovenin de vlag geplaatst (‘de broek’ van de vlag) om zo het belangrijkste en meest zichtbare deel van de vlag te kunnen zie ook als de vlag niet vol in de wind wappert. (Bron: Hoge Raad van Adel)

Onze gemeenteraad kan kiezen uit twee vlaggen. De ene vlag heeft twee banen; blauw en geel waarbij de korenschoof linksboven is geplaatst. De andere vlag is gevierendeeld over een derde van de vlaglengte en ook hier linksboven de korenschoof.

De raad lijkt een voorkeur te hebben voor de vlag zoals hier afgebeeld en deze beslissing wordt formeel genomen in de volgende raadsvergadering.

Ik kan me daar prima in vinden omdat ik vanzelfsprekend blij ben dat het logo van onze gemeente niet op de vlag staat! De korenschoof stond al op een zegel uit de 14de eeuw dat werd gebruikt bij afspraken tussen de kerspelen in het gebied Westerwolde en de bisschop van Münster. Het stond ook op het wapen van Vlagtwedde dat meer dan twee eeuwen bestond en daarmee hebben we een stuk cultuurhistorie veiliggesteld voor de toekomst. Als geboren en getogen Westerwoldse kan ik dat alleen maar van harte toejuichen!

Voor nu wens ik als mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth

Maandagochtend begon feestelijk. Namens het college mocht ik een echtpaar in Vlagtwedde feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Een bescheiden bruidspaar dat er de voorkeur aan gaf om daar geen pers bij aanwezig te hebben. Ik had een ontzettend leuk gesprek met deze mensen en vanzelfsprekend respecteren wij hun privacy. De felicitaties waren niet minder gemeend en we spraken af dat ik over vijf jaar nog eens langs kom.

Aansluitend de voorbereiding van de vergadering van het DB van Afeer en ’s avonds een informatieve raadsbijeenkomst in Wedde.

Dinsdag, zoals gebruikelijk onze B&W vergadering en de afspraak die ik, voor daarna had, was afgezegd, dus wat ruimte in de agenda om stukken te lezen.

Woensdagochtend een vergadering met een delegatie van Plaatselijk Belang Sellingen. In mijn blog van vorige week schreef ik al over de vraag hoe wij Westerwolde als toeristisch gebied meer op de kaart kunnen zetten. Ook Plaatselijk Belang Sellingen maakt zich zorgen over de afname van het aantal overnachtingen in Sellingen. Gelet op de cijfers zijn deze zorgen terecht. Er zijn wel een paar oorzaken aan te wijzen, maar die zijn niet zomaar op te lossen. We spraken af elkaar op de hoogte te houden. Dit onderwerp heeft en houdt zeker onze aandacht.

Na het persuur woensdagochtend mocht ik na de middag wederom namens het college de felicitaties overbrengen bij een 60-jarig huwelijk. Dit bruidspaar vond het fijn als er foto’s werden gemaakt en namens Westerwolde Actueel was Johan de Boer (met dank voor de bijgaande foto’s) aanwezig om de heer en mevrouw Baalmans te feliciteren en te vereeuwigen. De koffie smaakte voortreffelijk evenals het gebak van ‘Kopje Genieten’ uit Wedde. Fijn dat er werd gekozen voor een lokale ondernemer!

Donderdag een aantal interne overleggen en aansluitend een goed gesprek met Klaas Spekken over het Ruiten Aa Kanaal Concert dat dit jaar op 20 juni zal plaatsvinden. Klaas is er weer in geslaagd om artiesten met klinkende namen te boeken en in het lijstje van beroemdheden ontbreekt onze eigen Josien Bakker ook niet!

Thema’s die aan de orde komen tijdens dit concert zijn 75 jaar vrijheid en LHBTI. Het belooft weer een mooie avond te worden! Respect voor de organisatie… immers, het valt niet mee om dit evenement dat gratis toegankelijk is voor iedereen, financieel rond te krijgen.  (https://www.ruitenaakanaalconcert.nl/)

Overigens, 20 juni valt in het Westerwolde Wandelweekend en we hopen natuurlijk dat ook dit wandelweekend veel toeristen naar Westerwolde zal brengen die dan ‘s avonds kunnen genieten van een mooi concert! En voor mijn lezers, buiten onze gemeente, die op LinkedIn mijn blog lezen… kom vooral dat weekend Westerwolde bezoeken!

(https://westerwolde.groningen.nl/wandelen-in-westerwolde-2/westerwolde-wandelweekend)

Vrijdagavond was ik met onze burgemeester aanwezig bij de eerste Buutavond van de C.V. Kloosterwiekers in Ter Apel. Ieder jaar maken de Kloosterwiekers samen met de inwoners van Ter Apel en wijde omgeving een groot feest van het carnaval op het Klooster en de Wieke. Dit jaar extra bijzonder, want op 10 januari 2020 bestond de carnavalsvereniging de Kloosterwiekers 55 jaar.

In de carnavalstradities is het getal 11 het zottengetal, de Kloosterwiekers vieren dus vijf keer het 11-jarig bestaan. De Buutavond was als vanouds, met scherpe buutredes waarbij de politiek niet werd gespaard en zo hoort dat ook! André Dümmer  maakte een mooie fotoreportage van deze avond.

En dan is het weer bijna zondag en maakt Nederland zich op voor de komst van storm Ciara. De eredivisie duels van zondag gaan niet door, Schiphol heeft al 20 vluchten geannuleerd en de Waddeneilanden zijn alleen ’s morgens vroeg nog per boot te bereiken. Veel evenementen gaan niet door morgen en helaas is er in het zuiden ook al een carnavalsoptocht afgeblazen.

Misschien is het achteraf een storm in een glas water… al ben ik daar nog niet zo gerust op.

In ieder geval hebben de boeren van FDF hun hulp al aangeboden bij stormschades en hiervoor een noodnummer geopend. Hoe sympathiek ook,  laten we hopen dat dit niet nodig zal zijn.

De mannen van de buitendienst van de gemeente Westerwolde staan paraat en dat ik wens ze heel veel sterkte morgen.

Voor nu wens ik alle lezers een fijne en vooral schadevrije week toe!

Groet,

Giny Luth

 

Een week met veel ambtelijke overleggen. Een onderwerp dat deze week veelvuldig voorbijkwam was recreatie & toerisme. Al langere tijd houdt de promotie en de marketing van het gebied Westerwolde ons bezig. Natuurlijk wordt hier door meerdere organisaties en heel veel vrijwilligers volop aan gewerkt, maar de vraag is hoe we in deze tijd van digitalisering, naast de reguliere folders en verschillende websites Westerwolde meer bekendheid kunnen geven. En hoe zeer ook iedereen zijn of haar best doet…het spreekwoordelijke ei van Columbus hebben we nog niet gevonden.

We hebben een app van Westerwolde en dat is mooi, maar om deze app te willen gebruiken zal de naam ‘Westerwolde’ toch eerst meer bekendheid moeten krijgen.

Het is toch bijzonder… Als ik google op ‘vakantie in Groningen’ is één van de eerste ‘hits’ de site van ‘Roompot vakanties’ waar weliswaar Parc Emslandermeer wordt aangeprezen, maar waar met geen woord over Westerwolde gesproken. Er wordt nog steeds alleen over ‘Vlagtwedde’ genoemd en de eerstvolgende verwijzing is naar het Schildmeer.  Kortom; er is nog veel werk te verzetten!

Vanzelfsprekend zijn we hierover ook met onze buurgemeente in gesprek want een heel mooi gebied van Westerwolde ligt immers in Stadskanaal.

Maandagavond had ik een gesprek met een delegatie van het bestuur van ‘De week der besten’.  Het is goed om vroegtijdig met elkaar in gesprek te zijn. Deze feestweek vindt plaats van 1 t/m 9 augustus 2020. Dat lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het zover en het aanvragen van de diverse vergunningen kost natuurlijk ook tijd.  Het thema van dit jaar is ‘VlagtVegas’.

Volgens mij een mooi onderwerp waar onze inwoners zich helemaal op uit kunnen leven!

Dinsdag ging het college, na de gebruikelijke B&W vergadering op bedrijfsbezoek bij PGI (Presswood Grootkeuken Industrie) in Ter Apel.

PGI is in 1985 opgericht door Henk Kwak en zijn echtgenote. In het begin perste PGI houten werkbladen voor bedrijfskeukens, maar op den duur werd hout vervangen door rvs en specialiseerde het bedrijf zich in complete bedrijfskeukens. De keukens van PGI zijn nu zelfs te vinden in het Groninger Forum, RSG Ter Apel, verschillende hotel- en restaurantketens, jachten en overheidsinstanties.

Eind 2019 trok Henk Kwak zich terug uit het bedrijf en namen de directeuren Rob Henrion Verpoorten en Jelke Attema het over. PGI zit nu met ongeveer 25 medewerkers in het opvallende pand aan de Industrieweg op bedrijventerrein ’t Heem. Ze zijn lid van Parkmanagement ‘t Heem en Industriekring Ter Apel en werken graag samen met lokale bedrijven en scholen. Deze samenwerking is nodig om aansluiting te blijven vinden in de ontwikkelingen die PGI doorvoert, bijvoorbeeld een nieuwe fiberlasermachine van 6.000×2.000mm!

Na een mooie presentatie van het bedrijf kregen we een rondleiding over de werkvloer. Ik wens de nieuwe directeuren heel veel succes in dit mooie bedrijf!

Donderdagochtend een afspraak met de pachter van onze kiosk in Sellingerbeetse. Onderwerp van gesprek was het meer bekendheid geven aan de activiteiten die hier worden georganiseerd. Het pachtersechtpaar is al heel goed bezig. Er staan alweer verschillende evenementen gepland voor het komende seizoen, waaronder de ‘Jeugdatelierroute’ in augustus. Dat sluit natuurlijk prachtig aan bij de oorspronkelijke ‘Atelierroute Beetse & Ter Borg’ die dit jaar voor de 14e keer wordt gehouden en ontzettend veel bezoekers trekt. Een heel weekend vol kunst als zo’n 40 kunstenaars en particulieren hun atelier en tuin openstellen om hun werk te presenteren. Dat er nu samenwerking wordt gezocht is een mooi voorbeeld van ‘samen sterker’.

De moeite waard om nu alvast 1 en 2 augustus in uw agenda te reserveren!

Voor nu wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Giny Luth

 

 

 

 

 

 

Maandagochtend stond een overleg met een oud-collega van de politie op de agenda. Bijzonder dat je elkaar na zoveel jaar weer ontmoet en dan beiden werkzaam bent in dezelfde ‘branche’.

Ik kreeg een bericht via LinkedIn waarin hij vertelde over een project waar hij in de stad Groningen mee bezig was in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het artikel over de werkwijze van de gemeente Westerwolde, dat onlangs in het Dagblad van het Noorden stond over dit onderwerp, was de reden om een afspraak te maken en eens van gedachten te wisselen. In Westerwolde hebben wij jarenlange ervaring met dit onderwerp en we hebben dan ook de afspraak gemaakt om in het voorjaar een presentatie over onze werkwijze te verzorgen voor dit project van de gemeente Groningen en aansluitend te laten zien hoe het in praktijk in het ‘Werklab’ wordt gedaan.

Aansluitend een afspraak in Veele waar de ABSASV (Amicale Belgian SAS Vriendenkring) een voorverkenning deed in aanloop naar de herdenking in Veele ter nagedachtenis aan de aldaar gesneuvelde Belgische militairen. Deze ‘Battlefield tour’ zal plaatsvinden in april 2020 naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van Noordoost Nederland door onder andere de Belgische SAS-parachutisten van Kolonel Blondeel. Het wordt een indrukwekkend evenement in Veele dat overigens heel veel voorbereiding vergt.

De contacten tussen de inwoners van Veele (Plaatselijk Belang Veele) en de Belgen is nog altijd hecht en in gezamenlijkheid wordt er veel energie gestopt in deze bijeenkomst.

Woensdagavond raadsvergadering waar voor mij een aantal onderwerpen op de agenda stonden.

In het kader van de harmonisatie na de herindeling werd de Marktverordening Westerwolde behandeld. Er waren vragen vanuit de raad over de duur van de standplaatsvergunningen. In onze nieuwe verordening hanteren we een termijn van 12,5 jaar en de VVD wilde graag deze termijn verlengen naar 20 jaar. Overigens, een termijn voor onbepaalde tijd is door de Raad van State verboden. Een ondernemer heeft gemiddeld 9 jaar nodig om de investeringen voor de markt terug te kunnen verdienen.  Steeds meer gemeenten hanteren daarom een termijn van 10 jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat de terugverdientijd voor een plattelandsgemeente meestal iets langer is. Vandaar dat we 12,5 jaar hebben voorgesteld en daarmee is de raad akkoord gegaan.

De Verordening Maatschappelijke Participatie stond op de agenda en ook deze verordening heeft te maken met de harmonisatie. Deze verordening biedt de mogelijkheid om onze inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm een tegemoetkoming te bieden voor activiteiten op het gebied van sport, educatie, cultuur en overige sociale activiteiten. Het bedrag dat aangevraagd kan worden hebben we voor kinderen van 4 tot 18 jaar verhoogd van 120 euro naar 150 euro per jaar. Ook dit voorstel werd door de raad aangenomen.

De uittreding uit de Gemeenschappelijk Regeling VKB (Volkskredietbank) is in de afgelopen raadsvergadering bekrachtigd. De gemeente Westerwolde heeft nu een dienstverleningsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank Assen. De inwoners die voor 1 januari 2020 al werden geholpen bij de VKB kunnen hier blijven tot het einde van hun traject. Het uittreden uit een Gemeenschappelijke Regeling komt niet zo vaak voor en deze uittreding had te maken met de herindeling.  Begin 2018 hebben we dit voornemen tot uittreden kenbaar gemaakt en uiteindelijk zijn we met alle onderzoeken en onderhandelingen dus twee jaar bezig geweest. Een lange, maar boeiende weg met een goed resultaat.

Zaterdagavond bezochten we met een delegatie van Gemeentebelangen Westerwolde een toneelvoorstelling in Vriescheloo.  Toneelvereniging T.O.G.O. (‘Tot Ons Genoegen Opgericht’) die het stuk ‘Apart Volk’ speelde. Een blijspel in drie bedrijven van Herman van der A. De stukken van Herman staan garant voor dwaze en humoristische scenes. Geweldige acteurs in Vriescheloo en de lachsalvo’s waren dan ook talrijk!  Het is leuk om zo door de gemeente Westerwolde deze evenementen te bezoeken. Drie keer een uitverkochte zaal! Dat mag met recht een prestatie worden genoemd!

En dan is het zondag… tijd voor de blog. Vanaf deze plek wensen we al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth

Deze week een zeer overzichtelijke agenda. Zo in het begin van het jaar is het altijd nog relatief rustig en is er ruimte voor het lezen van stukken en ambtelijke overleggen.

Maandagmiddag stond een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer op de agenda waarin onder andere de maandrapportage van november werd besproken. Afeer bestaat inmiddels  anderhalf jaar en de resultaten zijn goed. Dit relatief jonge werkbedrijf timmert goed aan de weg hetgeen zich vertaalt in het aantal plaatsingen van werkzoekenden. De doelstelling voor 2019 is ruimschoots gehaald en we gaan vol vertrouwen verder in 2020. Overigens, de mezenkastje die deze week volop in het nieuws waren en gratis verkrijgbaar zijn, worden gemaakt door medewerkers van Afeer in ons Werklab in Vlagtwedde! Inmiddels hebben vele inwoners al een mezenkastje geadopteerd ter bestrijding van de eikenprocessierupsen. De laatste mezenkasten liggen vanaf maandagochtend 20 januari klaar op het Werklab in Vlagtwedde. In Sellingen zijn we helaas door de voorraad heen, maar er worden weer 500 nieuwe kastjes gemaakt. Mochten er inwoners zijn die nog een kastje willen hebben, kijk dan de komende weken even op de facebookpagina van de gemeente Westerwolde!

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze collegevergadering en aansluitend bracht het college een werkbezoek aan Kremer Zand en Grind BV in Sellingerbeetse.

Donderdagmorgen een brainstormsessie met de organisatie van Gronings Vuur. Gronings Vuur is een reizend cultuurprogramma, dat steeds voor vijf à zes weken neerstrijkt in een ander gebied in de provincie Groningen. Gronings Vuur beoogt het versterken van de culturele infrastructuur in de provincie Groningen. In juni en juli van dit jaar zal Gronings Vuur aanwezig zijn in Westerwolde en er wordt nu nagedacht welke Westerwoldse cultuurthema’s aan de orde zouden moeten komen.

Het was een echte cultuurdag. Donderdagmiddag stond het VGG-Portefeuillehouderoverleg Cultuur gepland en deze keer was het een interactieve bijeenkomst in samenwerking met de provincie die plaatsvond in Groningen.  Het ging vooral over de samenwerkingsopgaven aangaande de thema’s cultuurparticipatie, erfgoed & toerisme en de verbinding tussen stad en regio.

Voor Westerwolde willen we graag inzetten op cultuurhistorisch toerisme. Wij hebben immers zoveel cultuurhistorische parels in Westerwolde dat dit absoluut een ‘unique selling point’ is!

En dan is het vrijdagochtend en staat er een ‘herinneringsbijeenkomst’ in de agenda…

Vorige week bereikte ons het bericht dat ons oud raadslid Hans Wachters was overleden. En dan ben je even stil.. Ik heb Hans leren kennen als de verbindende factor in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Vriendelijk en gemakkelijk in de omgang met altijd oog voor de belangen van de ander. Nooit veroordelend maar altijd op zoek naar consensus.

Als beginnend wethouder gaf hij mij regelmatig feedback, maar altijd op een bemoedigende manier en soms met een schouderklopje maar na verloop van tijd zelfs vergezeld met de woorden “Ik ben trots op je”.  Dat was goed voor mijn zelfvertrouwen en ik was hem daar dankbaar voor omdat ik wist dat hij het meende.

Zijn aanwezigheid tijdens de VNG congressen, die we als college met een delegatie van de gemeenteraad bezochten, maakte dat er een ontspannen en gezellige sfeer was en werden er tot laat diepzinnige gesprekken gevoerd, maar ook werd er veel gelachen.

Al enige jaren bezoek ik, vanuit mijn portefeuille cultuur, het concert van de Ter Apeler Harmonie. En al die jaren stond Hans, gentleman als hij was, mij op te wachten, begeleidde mij naar de tafel waar we dan samen met zijn dochter en kleindochter genoten van de muziek en geanimeerde gesprekken voerden tussendoor. Zijn Bernadette speelt in de Ter Apeler Harmonie en vol trots zat hij dan aan tafel. Omdat ik altijd als enig collegelid aanwezig was vond hij het een mooie traditie worden dat we gezamenlijk op de eerste rij zaten. Op 30 november deden we dat ook en genoten van ‘Ik hou van Holland”… We spraken af om volgend jaar weer samen dit concert te beleven….

Een afspraak waar Hans zich niet meer aan kan houden… Ik ben blij dat André Dümmer nog foto’s heeft gemaakt… een warme herinnering…

Het was een respectvolle en ontroerende herinneringsdienst in de St. Willibrorduskerk In Ter Apel. Hans was geliefd en dat was te zien aan al die mensen die hem de laatste eer kwamen bewijzen.

Met Floor heb ik afgesproken dat we volgend jaar weer samen met haar dochter Kiki aan tafel zitten bij de Ter Apeler Harmonie…

Rust zacht Hans…

Ik wens al mijn lezers een fijne en bovenal gezonde (werk) week toe.

Groet,

Giny Luth

 

 

 

De eerste blog in 2020!  Ook al is het inmiddels alweer bijna half januari…toch wil ik langs deze weg al onze lezers een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen!

Week 1 van 2020 had ik nog vakantie, maar aan de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsduik in Moekesgat op 2 januari gaf ik graag gehoor. Ondanks de mist en het grijze begin van de dag en de verre van tropische temperaturen waren er toch weer veel dappere inwoners die 2020 fris en vrolijk begonnen. Een mooie traditie waar steeds meer mensen aan meedoen!

Een andere prachtige traditie in de eerste week van januari is natuurlijk de Midwinterhoornwandeling in Veele. Dit jaar een recordaantal bezoekers! Met 1500 deelnemers kunnen we me recht spreken van een succesvol en populair evenement. De organisatie door de Giezelbaargbloazers en Plaatselijk Belang Veele was weer uitstekend!

De tweede week van januari was de agenda nog niet erg druk. Wel een aantal interne overleggen en natuurlijk de voorbereiding voor de eerste commissievergadering die op woensdag 8 januari gepland stond. Zoals gebruikelijk op de maandagavond voor de commissie- of raadsvergadering vergadert onze fractie in het gemeentehuis in Sellingen.  Bij deze vergaderingen zijn, naast de fractie en het bestuur, ook vaak een aantal leden aanwezig.

Woensdagavond de commissievergadering waarin het raadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een drijvend zonnepark op de plas in Sellingerbeetse werd besproken.  Vanzelfsprekend waren er veel vragen en nam de behandeling van dit voorstel behoorlijk wat tijd in beslag waardoor een aantal andere agendapunten werden doorgeschoven als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering. Zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen heb ik, als enige in ons college, tegen dit voorstel gestemd. Ofschoon ik verduurzaming en ons milieu erg belangrijk vind en ik van mening ben dat wij hier een verantwoordelijkheid hebben, is mijn vaste overtuiging dat we niet overal in ons landschap zonneparken moeten plaatsen. Vanuit de portefeuille recreatie en toerisme is voor mij het realiseren van een drijvend zonnepark op een recreatieplas niet aanvaardbaar. Dit gebied heeft potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijke plek voor toeristen en ook voor onze inwoners. Wanneer we daar voor de komende 30 jaar zonnepanelen neerleggen heeft dat een grote impact op het gebied. Dat is de reden dat ik tegen dit plan heb gestemd.  In de komende raadsvergadering zal duidelijk worden hoe de raad hier in meerderheid over denk.

Donderdagavond was de nieuwjaarsbijeenkomst in De Meet in Bellingwolde.  Na de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van de burgemeester werd de winnaar van de verkiezing ‘Westerwolder van het Jaar’ bekend gemaakt De genomineerden waren Sanne Meijer uit Bellingwolde, Mario Timmer uit Ter Apel, Hans Berg uit Wedde, Trijnie Spa uit Wedde en Ronald Hut uit Ter Apel. De eerste ‘Westerwolder van het jaar’ werd Hans Berg uit Wedde. Het juryrapport vermeldde: “Hans Berg is een zeer bevlogen dorpsarts; 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij zijn patiënten betrokken. Een voorbeeld waaruit blijkt dat hij kijkt en luistert naar zijn omgeving en de bewoners, is de oprichting van Wedde dat ’t lukt waarin de verbinding wordt gemaakt tussen de bewoners, de dorpsondersteuner en de professionele zorg. Trefwoorden zijn een warm hart en noaberschap.”

Van harte gefeliciteerd en met deze verkiezing is er wederom een nieuwe en mooie traditie in Westerwolde geboren!

En dan is het weer weekend! Tijd om mijn blog te schrijven. Ook namens mijn college wethouder Henk van der Goot wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

 

 

 

 

De laatste blog van 2019….Onvoorstelbaar… waar is 2019 gebleven? Ik heb het gevoel dat de dagen, weken en maanden zo door mijn vingers zijn geglipt… Volgende week werk ik nog een paar dagen en hoop dan te mogen genieten van het kerstreces.

Maandag hadden we prima vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer. De cijfers zien er goed uit en we zien dat Afeer steeds meer stappen maakt op weg naar een bestendige toekomst voor de deelnemende gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela. Er wordt hard gewerkt om van Afeer een mooi bedrijf te maken waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Volgens mij was de keuze om de naam ‘Synergon’ te veranderen in Afeer, toen we aan dit avontuur begonnen, een gouden greep. Het lijkt alsof er nieuw elan in het bedrijf zit en de geluiden, ook vanuit de ondernemingsraad, zijn positief met de intentie ‘Kop d’r veur en scholders d’r onder’… Trots dat ik hierin mee mag denken en beslissen!

Deze week veel interne vergaderingen. In aanloop naar 2020 moeten er nog allerlei zaken geregeld worden. Komende dinsdag onze laatste collegevergadering van 2019. Een behoorlijk gevulde agenda! De eindsprint op weg naar 2020….

Donderdagochtend stond ik om kwart over acht in Valthermond voor een vergadering van de Stuurgroep van de Veenkoloniën.  De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa & Hunze, Westerwolde, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Tynaarlo, Veendam en de waterschappen Hunze & Aa’s en vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in een Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën. Prima vergadering waarin tal van onderwerpen aan de orde kwamen waaronder de Regiodeal Natuur inclusieve Landbouw.

Aansluitend mocht ik als locoburgemeester het echtpaar Van der Laan-Mulder in Bellingwolde feliciteren met het vieren van hun 60-jarig huwelijk. Een eer om hierbij aanwezig te mogen zijn.  Mevrouw Van der Laan woont al enige tijd in Akkerheem in Bellingwolde maar wordt enige keren per dag bezocht door haar man, die met niet aflatende zorg, haar omringt met heel veel liefde. Bijgaande foto is de ‘stille getuige’ van 60 jaar lief en leed delen…

En dan is het vrijdag…. Een dag met een zwarte rand… in een volle sporthal in Middelstum namen we afscheid van Meindert Schollema, oud-burgemeester van Pekela. In aanwezigheid van zo’n 800 mensen luisterden we naar de liefdevolle herinneringen van de zoons van Meindert en Trieneke. Het was… zoals een uitvaart hoort te zijn…. Meindert als middelpunt en terugkijkend op een rijk, maar veel te kort leven… Met diep respect voor Bé en Pieter Schollema, die op niet te evenaren wijze, de aanwezigen meenamen in het leven van hun vader. Meindert, als zeer kundig bestuurder die er altijd voor zijn inwoners was, maar ook Meindert als echtgenoot, vader en opa. Ontroerend mooi!  Maar ook het verhaal van Erik Hulsegge, in het Gronings, maakte indruk en hij omschreef Meindert Schollema zoals iedereen hem kende…. Meindert zou, na deze dag, zeggen…’Dat hebben ie goud doan jongens…’.

Voor de tijd die komt wens ik de familie van Meindert alle kracht en sterkte toe…

De lezers van mijn blog wens ik, mede namens mijn collega-wethouder Henk van der Goot, fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe en sluit mijn blog af met de woorden die mij zo raakten op de rouwkaart van Meindert Schollema… “Heb lief, de rest is ruis…”.

Groet,

Giny Luth