Maandagochtend stond een overleg met een oud-collega van de politie op de agenda. Bijzonder dat je elkaar na zoveel jaar weer ontmoet en dan beiden werkzaam bent in dezelfde ‘branche’.

Ik kreeg een bericht via LinkedIn waarin hij vertelde over een project waar hij in de stad Groningen mee bezig was in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het artikel over de werkwijze van de gemeente Westerwolde, dat onlangs in het Dagblad van het Noorden stond over dit onderwerp, was de reden om een afspraak te maken en eens van gedachten te wisselen. In Westerwolde hebben wij jarenlange ervaring met dit onderwerp en we hebben dan ook de afspraak gemaakt om in het voorjaar een presentatie over onze werkwijze te verzorgen voor dit project van de gemeente Groningen en aansluitend te laten zien hoe het in praktijk in het ‘Werklab’ wordt gedaan.

Aansluitend een afspraak in Veele waar de ABSASV (Amicale Belgian SAS Vriendenkring) een voorverkenning deed in aanloop naar de herdenking in Veele ter nagedachtenis aan de aldaar gesneuvelde Belgische militairen. Deze ‘Battlefield tour’ zal plaatsvinden in april 2020 naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van Noordoost Nederland door onder andere de Belgische SAS-parachutisten van Kolonel Blondeel. Het wordt een indrukwekkend evenement in Veele dat overigens heel veel voorbereiding vergt.

De contacten tussen de inwoners van Veele (Plaatselijk Belang Veele) en de Belgen is nog altijd hecht en in gezamenlijkheid wordt er veel energie gestopt in deze bijeenkomst.

Woensdagavond raadsvergadering waar voor mij een aantal onderwerpen op de agenda stonden.

In het kader van de harmonisatie na de herindeling werd de Marktverordening Westerwolde behandeld. Er waren vragen vanuit de raad over de duur van de standplaatsvergunningen. In onze nieuwe verordening hanteren we een termijn van 12,5 jaar en de VVD wilde graag deze termijn verlengen naar 20 jaar. Overigens, een termijn voor onbepaalde tijd is door de Raad van State verboden. Een ondernemer heeft gemiddeld 9 jaar nodig om de investeringen voor de markt terug te kunnen verdienen.  Steeds meer gemeenten hanteren daarom een termijn van 10 jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat de terugverdientijd voor een plattelandsgemeente meestal iets langer is. Vandaar dat we 12,5 jaar hebben voorgesteld en daarmee is de raad akkoord gegaan.

De Verordening Maatschappelijke Participatie stond op de agenda en ook deze verordening heeft te maken met de harmonisatie. Deze verordening biedt de mogelijkheid om onze inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm een tegemoetkoming te bieden voor activiteiten op het gebied van sport, educatie, cultuur en overige sociale activiteiten. Het bedrag dat aangevraagd kan worden hebben we voor kinderen van 4 tot 18 jaar verhoogd van 120 euro naar 150 euro per jaar. Ook dit voorstel werd door de raad aangenomen.

De uittreding uit de Gemeenschappelijk Regeling VKB (Volkskredietbank) is in de afgelopen raadsvergadering bekrachtigd. De gemeente Westerwolde heeft nu een dienstverleningsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank Assen. De inwoners die voor 1 januari 2020 al werden geholpen bij de VKB kunnen hier blijven tot het einde van hun traject. Het uittreden uit een Gemeenschappelijke Regeling komt niet zo vaak voor en deze uittreding had te maken met de herindeling.  Begin 2018 hebben we dit voornemen tot uittreden kenbaar gemaakt en uiteindelijk zijn we met alle onderzoeken en onderhandelingen dus twee jaar bezig geweest. Een lange, maar boeiende weg met een goed resultaat.

Zaterdagavond bezochten we met een delegatie van Gemeentebelangen Westerwolde een toneelvoorstelling in Vriescheloo.  Toneelvereniging T.O.G.O. (‘Tot Ons Genoegen Opgericht’) die het stuk ‘Apart Volk’ speelde. Een blijspel in drie bedrijven van Herman van der A. De stukken van Herman staan garant voor dwaze en humoristische scenes. Geweldige acteurs in Vriescheloo en de lachsalvo’s waren dan ook talrijk!  Het is leuk om zo door de gemeente Westerwolde deze evenementen te bezoeken. Drie keer een uitverkochte zaal! Dat mag met recht een prestatie worden genoemd!

En dan is het zondag… tijd voor de blog. Vanaf deze plek wensen we al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth

Deze week een zeer overzichtelijke agenda. Zo in het begin van het jaar is het altijd nog relatief rustig en is er ruimte voor het lezen van stukken en ambtelijke overleggen.

Maandagmiddag stond een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer op de agenda waarin onder andere de maandrapportage van november werd besproken. Afeer bestaat inmiddels  anderhalf jaar en de resultaten zijn goed. Dit relatief jonge werkbedrijf timmert goed aan de weg hetgeen zich vertaalt in het aantal plaatsingen van werkzoekenden. De doelstelling voor 2019 is ruimschoots gehaald en we gaan vol vertrouwen verder in 2020. Overigens, de mezenkastje die deze week volop in het nieuws waren en gratis verkrijgbaar zijn, worden gemaakt door medewerkers van Afeer in ons Werklab in Vlagtwedde! Inmiddels hebben vele inwoners al een mezenkastje geadopteerd ter bestrijding van de eikenprocessierupsen. De laatste mezenkasten liggen vanaf maandagochtend 20 januari klaar op het Werklab in Vlagtwedde. In Sellingen zijn we helaas door de voorraad heen, maar er worden weer 500 nieuwe kastjes gemaakt. Mochten er inwoners zijn die nog een kastje willen hebben, kijk dan de komende weken even op de facebookpagina van de gemeente Westerwolde!

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze collegevergadering en aansluitend bracht het college een werkbezoek aan Kremer Zand en Grind BV in Sellingerbeetse.

Donderdagmorgen een brainstormsessie met de organisatie van Gronings Vuur. Gronings Vuur is een reizend cultuurprogramma, dat steeds voor vijf à zes weken neerstrijkt in een ander gebied in de provincie Groningen. Gronings Vuur beoogt het versterken van de culturele infrastructuur in de provincie Groningen. In juni en juli van dit jaar zal Gronings Vuur aanwezig zijn in Westerwolde en er wordt nu nagedacht welke Westerwoldse cultuurthema’s aan de orde zouden moeten komen.

Het was een echte cultuurdag. Donderdagmiddag stond het VGG-Portefeuillehouderoverleg Cultuur gepland en deze keer was het een interactieve bijeenkomst in samenwerking met de provincie die plaatsvond in Groningen.  Het ging vooral over de samenwerkingsopgaven aangaande de thema’s cultuurparticipatie, erfgoed & toerisme en de verbinding tussen stad en regio.

Voor Westerwolde willen we graag inzetten op cultuurhistorisch toerisme. Wij hebben immers zoveel cultuurhistorische parels in Westerwolde dat dit absoluut een ‘unique selling point’ is!

En dan is het vrijdagochtend en staat er een ‘herinneringsbijeenkomst’ in de agenda…

Vorige week bereikte ons het bericht dat ons oud raadslid Hans Wachters was overleden. En dan ben je even stil.. Ik heb Hans leren kennen als de verbindende factor in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Vriendelijk en gemakkelijk in de omgang met altijd oog voor de belangen van de ander. Nooit veroordelend maar altijd op zoek naar consensus.

Als beginnend wethouder gaf hij mij regelmatig feedback, maar altijd op een bemoedigende manier en soms met een schouderklopje maar na verloop van tijd zelfs vergezeld met de woorden “Ik ben trots op je”.  Dat was goed voor mijn zelfvertrouwen en ik was hem daar dankbaar voor omdat ik wist dat hij het meende.

Zijn aanwezigheid tijdens de VNG congressen, die we als college met een delegatie van de gemeenteraad bezochten, maakte dat er een ontspannen en gezellige sfeer was en werden er tot laat diepzinnige gesprekken gevoerd, maar ook werd er veel gelachen.

Al enige jaren bezoek ik, vanuit mijn portefeuille cultuur, het concert van de Ter Apeler Harmonie. En al die jaren stond Hans, gentleman als hij was, mij op te wachten, begeleidde mij naar de tafel waar we dan samen met zijn dochter en kleindochter genoten van de muziek en geanimeerde gesprekken voerden tussendoor. Zijn Bernadette speelt in de Ter Apeler Harmonie en vol trots zat hij dan aan tafel. Omdat ik altijd als enig collegelid aanwezig was vond hij het een mooie traditie worden dat we gezamenlijk op de eerste rij zaten. Op 30 november deden we dat ook en genoten van ‘Ik hou van Holland”… We spraken af om volgend jaar weer samen dit concert te beleven….

Een afspraak waar Hans zich niet meer aan kan houden… Ik ben blij dat André Dümmer nog foto’s heeft gemaakt… een warme herinnering…

Het was een respectvolle en ontroerende herinneringsdienst in de St. Willibrorduskerk In Ter Apel. Hans was geliefd en dat was te zien aan al die mensen die hem de laatste eer kwamen bewijzen.

Met Floor heb ik afgesproken dat we volgend jaar weer samen met haar dochter Kiki aan tafel zitten bij de Ter Apeler Harmonie…

Rust zacht Hans…

Ik wens al mijn lezers een fijne en bovenal gezonde (werk) week toe.

Groet,

Giny Luth

 

 

 

De eerste blog in 2020!  Ook al is het inmiddels alweer bijna half januari…toch wil ik langs deze weg al onze lezers een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen!

Week 1 van 2020 had ik nog vakantie, maar aan de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsduik in Moekesgat op 2 januari gaf ik graag gehoor. Ondanks de mist en het grijze begin van de dag en de verre van tropische temperaturen waren er toch weer veel dappere inwoners die 2020 fris en vrolijk begonnen. Een mooie traditie waar steeds meer mensen aan meedoen!

Een andere prachtige traditie in de eerste week van januari is natuurlijk de Midwinterhoornwandeling in Veele. Dit jaar een recordaantal bezoekers! Met 1500 deelnemers kunnen we me recht spreken van een succesvol en populair evenement. De organisatie door de Giezelbaargbloazers en Plaatselijk Belang Veele was weer uitstekend!

De tweede week van januari was de agenda nog niet erg druk. Wel een aantal interne overleggen en natuurlijk de voorbereiding voor de eerste commissievergadering die op woensdag 8 januari gepland stond. Zoals gebruikelijk op de maandagavond voor de commissie- of raadsvergadering vergadert onze fractie in het gemeentehuis in Sellingen.  Bij deze vergaderingen zijn, naast de fractie en het bestuur, ook vaak een aantal leden aanwezig.

Woensdagavond de commissievergadering waarin het raadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een drijvend zonnepark op de plas in Sellingerbeetse werd besproken.  Vanzelfsprekend waren er veel vragen en nam de behandeling van dit voorstel behoorlijk wat tijd in beslag waardoor een aantal andere agendapunten werden doorgeschoven als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering. Zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen heb ik, als enige in ons college, tegen dit voorstel gestemd. Ofschoon ik verduurzaming en ons milieu erg belangrijk vind en ik van mening ben dat wij hier een verantwoordelijkheid hebben, is mijn vaste overtuiging dat we niet overal in ons landschap zonneparken moeten plaatsen. Vanuit de portefeuille recreatie en toerisme is voor mij het realiseren van een drijvend zonnepark op een recreatieplas niet aanvaardbaar. Dit gebied heeft potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijke plek voor toeristen en ook voor onze inwoners. Wanneer we daar voor de komende 30 jaar zonnepanelen neerleggen heeft dat een grote impact op het gebied. Dat is de reden dat ik tegen dit plan heb gestemd.  In de komende raadsvergadering zal duidelijk worden hoe de raad hier in meerderheid over denk.

Donderdagavond was de nieuwjaarsbijeenkomst in De Meet in Bellingwolde.  Na de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van de burgemeester werd de winnaar van de verkiezing ‘Westerwolder van het Jaar’ bekend gemaakt De genomineerden waren Sanne Meijer uit Bellingwolde, Mario Timmer uit Ter Apel, Hans Berg uit Wedde, Trijnie Spa uit Wedde en Ronald Hut uit Ter Apel. De eerste ‘Westerwolder van het jaar’ werd Hans Berg uit Wedde. Het juryrapport vermeldde: “Hans Berg is een zeer bevlogen dorpsarts; 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij zijn patiënten betrokken. Een voorbeeld waaruit blijkt dat hij kijkt en luistert naar zijn omgeving en de bewoners, is de oprichting van Wedde dat ’t lukt waarin de verbinding wordt gemaakt tussen de bewoners, de dorpsondersteuner en de professionele zorg. Trefwoorden zijn een warm hart en noaberschap.”

Van harte gefeliciteerd en met deze verkiezing is er wederom een nieuwe en mooie traditie in Westerwolde geboren!

En dan is het weer weekend! Tijd om mijn blog te schrijven. Ook namens mijn college wethouder Henk van der Goot wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

 

 

 

 

De laatste blog van 2019….Onvoorstelbaar… waar is 2019 gebleven? Ik heb het gevoel dat de dagen, weken en maanden zo door mijn vingers zijn geglipt… Volgende week werk ik nog een paar dagen en hoop dan te mogen genieten van het kerstreces.

Maandag hadden we prima vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer. De cijfers zien er goed uit en we zien dat Afeer steeds meer stappen maakt op weg naar een bestendige toekomst voor de deelnemende gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela. Er wordt hard gewerkt om van Afeer een mooi bedrijf te maken waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Volgens mij was de keuze om de naam ‘Synergon’ te veranderen in Afeer, toen we aan dit avontuur begonnen, een gouden greep. Het lijkt alsof er nieuw elan in het bedrijf zit en de geluiden, ook vanuit de ondernemingsraad, zijn positief met de intentie ‘Kop d’r veur en scholders d’r onder’… Trots dat ik hierin mee mag denken en beslissen!

Deze week veel interne vergaderingen. In aanloop naar 2020 moeten er nog allerlei zaken geregeld worden. Komende dinsdag onze laatste collegevergadering van 2019. Een behoorlijk gevulde agenda! De eindsprint op weg naar 2020….

Donderdagochtend stond ik om kwart over acht in Valthermond voor een vergadering van de Stuurgroep van de Veenkoloniën.  De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa & Hunze, Westerwolde, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Tynaarlo, Veendam en de waterschappen Hunze & Aa’s en vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in een Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën. Prima vergadering waarin tal van onderwerpen aan de orde kwamen waaronder de Regiodeal Natuur inclusieve Landbouw.

Aansluitend mocht ik als locoburgemeester het echtpaar Van der Laan-Mulder in Bellingwolde feliciteren met het vieren van hun 60-jarig huwelijk. Een eer om hierbij aanwezig te mogen zijn.  Mevrouw Van der Laan woont al enige tijd in Akkerheem in Bellingwolde maar wordt enige keren per dag bezocht door haar man, die met niet aflatende zorg, haar omringt met heel veel liefde. Bijgaande foto is de ‘stille getuige’ van 60 jaar lief en leed delen…

En dan is het vrijdag…. Een dag met een zwarte rand… in een volle sporthal in Middelstum namen we afscheid van Meindert Schollema, oud-burgemeester van Pekela. In aanwezigheid van zo’n 800 mensen luisterden we naar de liefdevolle herinneringen van de zoons van Meindert en Trieneke. Het was… zoals een uitvaart hoort te zijn…. Meindert als middelpunt en terugkijkend op een rijk, maar veel te kort leven… Met diep respect voor Bé en Pieter Schollema, die op niet te evenaren wijze, de aanwezigen meenamen in het leven van hun vader. Meindert, als zeer kundig bestuurder die er altijd voor zijn inwoners was, maar ook Meindert als echtgenoot, vader en opa. Ontroerend mooi!  Maar ook het verhaal van Erik Hulsegge, in het Gronings, maakte indruk en hij omschreef Meindert Schollema zoals iedereen hem kende…. Meindert zou, na deze dag, zeggen…’Dat hebben ie goud doan jongens…’.

Voor de tijd die komt wens ik de familie van Meindert alle kracht en sterkte toe…

De lezers van mijn blog wens ik, mede namens mijn collega-wethouder Henk van der Goot, fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe en sluit mijn blog af met de woorden die mij zo raakten op de rouwkaart van Meindert Schollema… “Heb lief, de rest is ruis…”.

Groet,

Giny Luth

 

 

Blog week 49…. Nog goed twee weken te gaan en dan staan we op de drempel van 2020…

Afgelopen week kwam het goede nieuws dat er toch een haalbaarheidsonderzoek komt naar de aanleg van de Nedersaksenlijn; de rechtstreekse spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Ter Apel – Stadskanaal naar Emmen.  De ingediende motie van Stieneke van der Graaf (CU) werd in de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Het noorden is nu alleen te bereiken via het knooppunt Zwolle en als er iets gebeurt op deze lijn, dat overigens het afgelopen jaar al meerdere keren voorkwam, Noord-Nederland op slot zit. Door te investeren in de Nedersaksenlijn zorgen we voor meer ruimte in de dienstregeling rondom Zwolle en maken we deze minder kwetsbaar. De Nedersaksenlijn heeft veel voordelen voor ons gebied en het zal een positieve bijdrage leveren voor onze economie; minder drukte op het wegennet en niet onbelangrijk, de verminderde uitstoot van uitlaatgassen.

We hopen over een aantal jaren op te kunnen stappen vanaf ‘Station Ter Apel’. Complimenten voor alle Ter Apelers die al lange tijd bezig zijn zich sterk te maken voor deze verbinding. Het begin is er!

Maar er was meer goed nieuws in het kader van het openbaar vervoer.

Vanaf zondag 15 december gaat in heel Nederland de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in. Op dit moment is het al een paar jaar zo dat lijn 11 (Bourtange-Vlagtwedde) niet aansloot op lijn 42 van Vlagtwedde naar Ter Apel en de scholieren in de ochtendspits soms een uur moest wachten om te kunnen overstappen.

Mijn college wethouder Henk van der Goot vond dit een zeer onwenselijke situatie en heeft hierover contact opgenomen met de directeur van het OV-bureau Groningen-Drenthe die zich deze zorgen kon voorstellen met als resultaat dat lijn 11 (Bourtange – Vlagtwedde) m.i.v. 15 december beter aansluit op lijn 42 (Vlagtwedde – Ter Apel) en vice versa.  Vanaf volgende week kunnen scholieren vanuit Bourtange dus zonder problemen op tijd met de bus in Ter Apel zijn.  Een mooi succes!

Het laatste nieuws in het openbaar vervoer is dat de pendelbus tussen het COA in Ter Apel en Emmen, voorlopig blijft rijden.  Eerder werd gezegd dat de pilot, die in mei dit jaar is opgestart op 15 december zou stoppen. Vanuit de gemeenteraad en college is hier actie op ondernomen. Het is toch ook niet uit te leggen dat je een ‘pilot’ begint om de overlast, van met name de zogenaamde ‘veilige landers’ tegen te gaan en wanneer deze pilot dan een succes blijkt te zijn er maar mee gaat stoppen.

Er stond nog meer op de agenda. Naast tal van vergaderingen, bracht ik op dinsdagmiddag een bezoek aan de heer Kiewiet in Vlagtwedde, die sinds kort exposeert in het gemeentehuis in Wedde. Het bleek namelijk dat, naast de kleine collectie schilderijen die u in Wedde kunt bewonderen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, dat er bij deze, niet onverdienstelijke schilder, nog minimaal 150 prachtige schilderijen bij hem thuis staan. Fijn dat we even een kijkje mochten nemen en we waren onder de indruk van zijn prachtige werk!

Het was een week met een zwarte rand..  Op woensdag kwam het bericht dat de oud burgemeester van Pekela, Meindert Schollema, in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis was gebracht waar hij in de nacht van vrijdag op zaterdag overleed.

Een Groninger pur sang, wars van opsmuk, een burgervader die door de Pekelders op handen werd gedragen. Maar ook een zeer kundig bestuurder, een  sympathieke man die, als het maar even kon, het gesprek in het Gronings voerde. Hoe geliefd hij was bleek wel tijdens zijn afscheid als burgemeester waar meer dan 1500 mensen de receptie bezochten.

Vorig jaar sprak ik hem uitgebreid tijdens het afscheid van de burgemeester van Stadskanaal en natuurlijk ging het ook over de politiek. Ik kreeg tijdens welgemeende adviezen over het wethoudersambt waar ik zeker iets mee kon, maar bovenal was het gewoon fijn om met hem te spreken… in het Gronings natuurlijk…

Ik stuurde hem een foto van deze receptie met de woorden “Stoan wie toch mooi op mit ons baiden..”. Het was al laat ’s avonds, maar binnen een paar minuten kwam er antwoord… “Dit is een foto die ik ga bewaren…”.

Meindert … dizze foto krigt nou inains ain haile aandere loading, mor wat bin ik bliede dat ik dei bewoard heb

We verliezen met Meindert een markante Groninger… maar dat staat in geen verhouding tot het verlies van een zo geliefde man, vader en opa…

Rust zacht..

Giny Luth

Maandag begon de week met een dag vergaderen in het gemeentehuis. ’s Avonds de fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag.

Dinsdag, na onze collegevergadering, was ik aanwezig bij de bijeenkomst van het ‘Armoedepact’. Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam en Westerwolde. Het doel is om samen te gaan werken met verschillende organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding. Het thema deze keer was ’Omdenken’. Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. (bron: omdenken.nl)

Er was wederom veel belangstelling en er werden ervaringen uitgedeeld en vervolgens nagedacht over hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Prima bijeenkomst met wel een kritische noot wat mij betreft; ik mis een beetje de daadkracht en het stellen van concrete doelen. We moeten tenslotte ook wel die concrete doelen stellen en uitvoeren…

Helaas moest ik iets eerder weg in verband met een interview over mijn reactie op de plannen van staatssecretaris Tamara van Ark inzake de ‘tegenprestatie’ voor inwoners met een bijstandsuitkering. Ik had mijn verbazing uitgesproken over deze plannen. Volgens de staatssecretaris moeten gemeenten met alle 433.000 bijstandsgerechtigden in Nederland in gesprek…

Als gemeente Westerwolde -en ook al jarenlang in de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde- hebben wij al onze cliënten in beeld en zijn we dus met iedereen in gesprek…. Het basisbeginsel  van ons re-integratiebeleid is: “Iedereen doet mee”. Binnen onze gemeente is dus iedereen actief; of het nou via Afeer is, of bij de gemeente zelf op het Werklab Westerwolde.  Het opleggen van een ‘tegenprestatie’ schiet dus zijn doel voorbij in gemeenten die al een zeer actief beleid hebben.  Ik begrijp weliswaar de lijn van de staatssecretaris, maar de Participatiewet biedt deze mogelijkheid in het kader van re-integratie en een tegenprestatie bovenop de re-integratieverplichting is, zeker in Westerwolde, niet uitvoerbaar. Maar, de wettelijke tekst van wat zij wil invoeren heb ik nog niet kunnen lezen, dus wellicht houdt ze rekening met vorenstaande. Hoe dan ook, ik nodig haar van harte uit om in Westerwolde te komen kijken hoe wij dat georganiseerd hebben!

Dinsdagavond bezochten we als college het bestuur van Plaatselijk Belang Jipsinghuizen. Een prima overleg en ook deze inwoners lieten weer een grote mate van betrokkenheid zien.

Woensdagavond de commissievergadering waar zoveel agendapunten waren dat er een aantal zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 18 december.

Donderdagmiddag de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Groninger Gemeenten dat in het teken stond van het gezamenlijk bepalen van de visie en de koers van de VGG voor de komende jaren.  Daar, waar we enige jaren geleden nog 23 gemeenten telden in Groningen, zal dat aantal per 1 januari 2021 nog slechts tien zijn.

Vrijdagochtend heb ik voor Gemeentebelangen Westerwolde alvast onze kerstgroet voor de inwoners ingesproken. We dragen Radio Westerwolde een warm hart toe en omarmen het initiatief van de kerstgroeten op de lokale radio. U kunt onze groet dus binnenkort weer beluisteren.

Zaterdagavond was ik uitgenodigd voor het concert van de Ter Apeler Harmonie met dit jaar als thema ‘Ik hou van Holland’. Onder leiding van Toine Weterings bracht men samen met Tekke Withaar en Lucia Ots-Koorn prachtige Hollandse hits en klassiekers ten gehore. Mooie avond, in gezelschap van het oud raadslid Hans Wachters en zijn dochter en kleindochter. Voor het derde jaar op rij genoten we samen van de muziek. Wellicht is een nieuwe traditie geboren Hans?

Onderweg naar huis kwam ik een aantal strooiwagens tegen, de route van Ter Apel naar Vlagtwedde was veilig dankzij de mannen van onze buitendienst, waarvoor dank en respect!

En dan is bijna zondag. Tijd voor de blog en omdat ik vrijdag de stukken allemaal heb gelezen, zaterdag mijn tuin bladvrij heb gemaakt….  even tijd om te ontspannen met acrylverf, canvas en een paar nieuwe kwasten!

Voor nu wens is, namens mijn collega-wethouder Henk van der Goot, onze lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

Gemeentebelangen Westerwolde heeft uit de media vernomen dat het COA in gesprek is met onze buurgemeente Stadskanaal om in Musselkanaal het AZC te heropenen.

We constateren dat deze locatie, evenals als het centrum in Ter Apel, onder de politie regio Ommelanden Oost valt. Ommelanden Oost is nu al niet in staat de problematiek, die wordt veroorzaakt door instroom van met name de zogenaamde ‘veiligelanders’ en asielaanvragers, in Ter Apel het hoofd te bieden.

Met het openen van de locatie Musselkanaal, op steenworp afstand van Ter Apel, worden de problemen alleen maar groter voor de politieorganisatie.

Wij, Gemeentebelangen Westerwolde, zouden dan ook graag zien dat de gemeente Stadskanaal geen medewerking verleent aan het openen van deze locatie en alvorens hierover te besluiten, eerst terdege de afweging maakt of de veiligheid van haar inwoners gewaarborgd is.

Destijds hebben wij als gemeente ingestemd met de woorden ‘adequate politiezorg’, maar dit blijkt een te ruim begrip te zijn. Er dienen dus concrete afspraken te worden gemaakt over hoe de politiezorg en de verantwoordelijkheid van het COA, vorm wordt gegeven, alvorens deze locatie te openen.

Wij realiseren ons terdege dat dit een aangelegenheid is van de gemeente Stadskanaal, maar de vrees bestaat dat, door het heropenen van dit AZC, ook de veiligheid van Ter Apel nog meer in het geding is.

De ervaringen met het (doen) nakomen van gedane beloften voor wat betreft veiligheid, door het COA en de politieorganisatie, blijken in de praktijk van weinig waarde. De bevolking word getrakteerd op onrust en de winkeliers met een grote toename van winkeldiefstallen.

De druk op de politieorganisatie wordt steeds groter en de afspraken zijn daarom, voor de welwillende uitvoerende agent op straat, in de praktijk niet realistisch.

 

 

Op 27 november heeft een delegatie van GB Westerwolde gesproken met de directie van ambulancezorg. We werden heel vriendelijk ontvangen.

Na een voorstelrondje hebben wij uitgelegd wat onze zorgen zijn. In de nachtelijke uren is er geen ambulance beschikbaar in Vlagtwedde, deze moet dan vanuit Winschoten of Stadskanaal komen en word de aanrijtijd van 15 minuten zelden gehaald. Dit geeft men ook ruiterlijk toe. Daarom wilden wij ook in de nachtelijke uren een ambulance in Vlagtwedde zodat van hieruit ook het omliggende gebied bij spoed kan worden bediend.

De directeur van ambulancezorg heeft ons uitgelegd waarom er geen ambulance in de nachtelijke uren gestald word in de post Vlagtwedde.

Er zijn simpel weg te weinig spoedritten die dit zouden rechtvaardigen. De meeste ritten die in de avond en nacht plaatsvinden zijn ritten op verzoek van de doktersdiensten. Verder blijkt in de praktijk dat er redelijk veel ritten zijn die eigenlijk door de doksterdienst afgehandeld zouden moeten worden. Maar om dat die alleen in Groningen open is bellen mensen vaak om een ambulance.

Wel hebben we de toezegging gekregen, dat de ambulance, die binnenkort extra in Stadskanaal komt, zodanig in het gebied word gepositioneerd dat Westerwolde sneller te bereiken is dan nu het geval is. Daar zijn we blij mee, hoewel we deze ambulance liever in Vlagtwedde hadden gezien.

Tot slot heeft onze fractie voorzitter onze petitie met 1137 handtekeningen aangeboden waar men toch wel van onder indruk was. Ambulancezorg drukte ons vooral op het hart om contact op te nemen met hen wanneer zich problemen voordoen.

Nadat we nog een uitgebreide rondleiding hebben gehad, zijn we redelijk tevreden huiswaarts gegaan.

Wij willen iedereen dank zeggen voor het ondertekenen van de petitie. Hieruit blijkt wel hoe dit leeft in het gebied en dat mede dankzij deze petitie deze zorgen onder de aandacht van ambulancezorg Groningen zijn gebracht. Overigens, klachten over het niet behalen van de aanrijtijden ontvangen wij graag van onze inwoners.

Maandag begon de dag met een vergadering van het Algemeen Bestuur van Afeer. De derde kwartaalrapportage stond onder andere geagendeerd en we liggen prima op koers.

’s Middags een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Wedeka waar we verder spraken  over het nieuwe bedrijfsplan in wording.

Maandagavond bezocht ik, samen met Hendrik Klap, een inwoonster uit de gemeente Westerwolde die lid wil worden van Gemeentebelangen Westerwolde. Daar zijn we vanzelfsprekend blij mee. In dit geval ook nog iemand die actief is in het sociaal domein! Als Gemeentebelangen Westerwolde vinden we het belangrijk om in gesprek te gaan met onze leden en zeker met nieuwe leden! Dat laatste vooral omdat we het gevoel moeten hebben dat we ‘van dezelfde bloedgroep zijn’ en dat was maandagavond het geval. In onze volgende algemene ledenvergadering wordt dit nieuw lid voorgedragen en ik heb er alle vertrouwen in dat onze leden hier blij mee zijn.

Dinsdag, na onze collegevergadering, een overleg met de voorzitter van de Open Monumentendagen Westerwolde. De Open Monumenten dagen zullen in 2020  van 11 t/m 13 september zijn, dus we zijn mooi op tijd met de eerste voorbereidingen!

Dinsdagavond waren we als voltallig college aanwezig in het Noaberhoes in Veelerveen voor een overleg met de dorpsraad. Tal van onderwerpen kwamen voorbij en het was een zeer constructief gesprek.

Woensdagavond vond er in Ter Apel een ondernemersavond plaats in samenwerking met Handelsvereniging Mercurius, Parkmanagement en Industriekring. Gastspreker van de avond was voormalig Formule 1 autocoureur Robert Doornbos. Hij nam de bijna 300 aanwezigen tijdens de netwerkavond mee in de wereld van topsport en ondernemerschap, waar het draait om teambuilding, presteren, leiderschap en lef. Een inspirerend verhaal met als rode draad dat formule 1 echt een teamsport is, dat je elkaar moet kunnen vertrouwen en dat je steeds de uitdaging moet zoeken onder het mom van: ‘If things seem under control, you’re not going fast enough’… Dat is wat ondernemers ook doen!

Donderdagochtend mocht ik, namens het college, de heer Okke Engelkes en mevrouw Aukje Engelkes-Nijenhuis uit Ter Apel feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Wat een ontzettend leuk Westerwolds echtpaar! Zoals gebruikelijk ontving het bruidspaar hun keurig ingelijste trouwakte van 60 jaar geleden, die vervolgens direct een mooie plek aan de muur in de woonkamer kreeg.

 

 

Vrijdagochtend een overleg met de werkgroep Kamp de Beetse. In het Boschhuis in Ter Apel rondde maandag de Stichting Snel Internet Westerwolde-Stadskanaal haar glasvezel project af. De stichting had een goed doel uitgekozen om een schenking te doen en zo werd door voorzitter Ben Olde Agterhuis aan Gerard Weinans van werkgroep Kamp de Beetse een cheque van € 5.000, – overhandigd als cadeau voor het gebied. Dit bedrag zal onder andere worden gebruikt om de schooljeugd in de regio kennis te laten maken met het historische verleden van hun regio rond de tweede wereldoorlog.

Vrijdagmiddag gingen we als college in gesprek met de dorpsraad van Wedde. Ook dit was een prima overleg en het is goed om op deze wijze betrokken te blijven bij alle dorpen en kernen in Westerwolde.

En dan is het weer weekend. Tijd om mijn blog te schrijven. Ook mede namens Henk van der Goot wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

De maandag begon met een overleg van de werkgroep Grunneger Weke. Van 20 t/m 28 maart 2020 staat deze week gepland. Het lijkt nog ver, maar nu al zijn we bezig met de organisatie van alle activiteiten!  We beginnen de week met natuurlijk het ‘Laidjesfestival’ voor de kinderen van de basisscholen. Deze keer vindt dit plaats in De Meet in Bellingwolde. Omdat we nu een grote gemeente zijn hebben we gemeend dat het goed is om het ene jaar in Ter Apel en het andere jaar in Bellingwolde te beginnen. Inmiddels hebben zich tien scholen aangemeld, maar er kunnen nog meer bij!

De datum voor de Pub quiz hebben we ook al in de agenda gezet, dat wordt 24 maart 2020 in de RSG Ter Apel. U kunt dus alvast beginnen met studeren!

De ‘Dag van de diverdoatsie’ zal in 2020 worden georganiseerd in het Boschhuis in Ter Apel en ook zullen er die dag diverse activiteiten in het Klooster zijn! Op deze dag zal ook in Ter Apel de uitslag van de schriefwedstried bekend worden gemaakt.

Dit jaar hebben we besloten dat we een aantal thema’s gaan verbinden aan de ‘schriefwedstried’. Een nieuwe uitdaging voor alle schrijvers van de verhalen en gedichten!

U kunt kiezen uit de thema’s ‘Westerwolde, Netuur en Noaberschop’. Het zijn brede onderwerpen en we lezen graag uw belevenissen of gedachten die u hierbij heeft! En vanzelfsprekend mag iedereen, dus niet alleen onze inwoners, die het Gronings een warm hart toedraagt, weer meedingen voor een leuke prijs en de eeuwige roem!

Maandagmiddag mocht ik voor de eerste keer als voorzitter van Afeer de vergadering van het Dagelijks Bestuur leiden. Een eer om dat voor zo’n mooi bedrijf te mogen doen. Er kwamen tal van onderwerpen voorbij zoals de kwartaalrapportage, die er overigens prima uitziet. We zijn op de goede weg!

Maandagavond fractievergadering van Gemeentebelangen Westerwolde in aanloop naar de begrotingsvergadering van de woensdag. Helaas miste ik daardoor ‘live’ de uitzending van ‘Typisch Bellingwolde’, maar met onze huidige techniek is het gemakkelijk om dat op je IPad terug te kijken. En dat heb ik dan ook na afloop van de vergadering gedaan. Het is een mooie en eerlijke serie geworden. De programmamakers hebben gedurende enkele maanden inwoners van Bellingwolde gevolgd en de uitzendingen laten een sfeer van verbondenheid zien in Bellingwolde. Daarmee wordt Westerwolde op bijna primetime op nationale televisie op de kaart gezet. Ons raadslid Dinkla komt met zijn familie en bedrijf keer op keer voorbij en de passie voor het boerenbedrijf spat er af!  De muziek van Marlene Bakker wordt gebruikt als achtergrondmuziek…hoe Westerwolds wil je het hebben! Ik ben nu al fan van Farid, zijn gezin en de duiven, die uit Afghanistan is gevlucht en is neergestreken met zijn familie in Bellingwolde. Dus…iedere maandagavond op NPO om 19.15 uur of even terugkijken via het internet.

Dinsdag onze B&W vergadering en aansluitend nog een aantal andere vergaderingen.

Woensdagavond was het tijd voor de begrotingsvergadering van de gemeente Westerwolde. Ook wij ontkomen niet aan de noodzakelijke bezuinigingen die voor het grootste gedeelte worden veroorzaakt door onze regering. Gelukkig liet de septembercirculaire een bescheiden positief resultaat zien voor Westerwolde waardoor we een aantal ingrijpende bezuinigingen weer terug konen draaien. Een kort verslag hiervan kunt u lezen op onze website onder het kopje ‘Nieuws 2019’.

 

 

Vanuit mijn portefeuille ‘Diversiteit’ ben ik vanzelfsprekend blij dat de raad in meerderheid voor het amendement van Gemeentebelangen Westerwolde heeft gestemd om € 9000,00 structureel op te nemen in de begroting voor LHBTI en dat ik daarmee uitvoering kan geven aan de startnotitie ‘Kleurrijk Westerwolde’!

Donderdag en vrijdag een dag van stukken lezen en voorbereiding op de vergaderingen van Afeer en Wedeka volgende week.

Volgende week is de agenda wederom goed gevuld maar verheug ik mij in het bijzonder op de grote ondernemersbijeenkomst die wordt georganiseerd door de gemeente Westerwolde, Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius, Industriekring Ter Apel  en Parkmanagement ’t Heem. Deze keer een inspirerende gastspreker… voormalig Formule 1-autocoureur Robert Doornbos.

Tegenwoordig geeft hij inspirerende lezingen en presentaties voor ondernemers, managers, bedrijven, overheid en sportverenigingen. Ik beloof u daarvan in mijn blog van volgende week verslag te doen!

Voor nu wens ik mijn lezers, mede namens mijn college wethouder Henk van der Goot, een fijne (werk) week toe!

 

Groet,

Giny Luth