Onderstaande brief is door Gemeentebelangen. Westerwolde verzonden aan het college.

Westerwolde, September 2021

 

Het Oude Wapen van Blijham

Geacht college,

Onlangs ontvingen wij als raadsleden een brief over de situatie die is ontstaan na het overlijden van de eigenaar van zalencentrum Het Oude Wapen van Blijham.

Diverse vereniging en clubs maakten gebruik van dit gebouw. Voor Blijham was dit altijd de culturele spil in het dorp. Nu deze voorziening is gesloten zijn deze verenigingen en clubs dakloos, gezien het feit dat er niet of nauwelijks passende alternatieven zijn in of nabij Blijham.

Juist nu is dit extra vervelend, nu het sociaal en culturele leven weer opgang kan en mag komen na de Covid-19 periode, met de maatschappelijke beperkingen, die achter ons ligt. Ook in Blijham had dit kunnen gebeuren als de gemeenschappelijke voorziening niet gesloten zou zijn geweest.

Eens temeer een legitieme reden voor de indieners van de brief om bij de gemeente aan de bel te trekken.

Huiswerk is er gedaan, er is contact gezocht met de verkopende partij en er is een begroting opgesteld.

Maar ook hier geldt; zonder geld begin je niets en ergens aan werken zonder perspectief leidt tot niets.

Het verzoek van de indieners is dan ook om gezamenlijk met de gemeente opzoek te gaan naar een mogelijkheid om het gebouw te verwerven.

Gemeentebelangen Westerwolde heeft zich altijd sterk gemaakt voor buurt- en dorpshuizen in de gemeente en strijd voor behoud van voorzieningen in de kernen. Dit is een schoolvoorbeeld van een dergelijke voorziening die nu dreigt te verdwijnen.

We zijn ons ervan bewust dat Blijham nog een buurthuis heeft maar deze blijkt voor diverse verenigingen niet toereikend.

We vragen het college dan ook zich positief op te stellen tegenover het verzoek van de werkgroep.

We zien uw raadsvoorstel dan ook graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeentebelangen Westerwolde.

Herinrichting parkeerplaats SWS De Driesprong Vriescheloo.

Tijdens de begrotingsvergadering van 2020 heeft Gemeentebelangen Westerwolde het initiatief genomen en vervolgens, samen met de Partij van de Arbeid, een motie ingediend om iets aan het verkeersprobleem bij deze school  te doen. Wethouder van der Goot heeft dit prima opgepakt. Na overleg met de school, de dorpsraad, de politie en VVN ligt er nu een breed gedragen plan.  Gemeentebelangen Westerwolde kan zich hier prima in vinden. Er worden achter de school parkeerplaatsen aangelegd. Hier kunnen ouders parkeren en zo veilig hun kinderen naar school brengen.  Het is een mooie bijkomstigheid dat deze parkeerplaatsen dan ook gebruikt kunnen worden voor het open luchttheater achter de school. Een win-win situatie en Gemeentebelangen Westerwolde is dan ook blij met dit voorstel en hoopt dat het op 22 september door de gemeenteraad wordt aangenomen. Wij zullen in ieder geval instemmen met dit voorstel zodat Vriescheloo weer een stukje veiliger wordt.

Fractie Gemeentebelangen Westerwolde

 

Gemeentebelangen Westerwolde bestaat 40 jaar!

Op 1 mei 2021 viert Gemeentebelangen Westerwolde haar 40 jarig bestaan en dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!

Gemeentebelangen Westerwolde is ooit ontstaan doordat het raadslid Geert Landlust zich met een aantal volgelingen afscheidde van de Partij van de Arbeid.

De scheuring in de PvdA vond plaatst ten tijde van het alom beruchte ‘Plan Kikkert’. CHU kamerlid Kikkert wilde in Ter Apel een militair oefenterrein aanleggen met een kazerne. Dat stuitte op hevig verzet bij een groot deel van de inwoners van de toenmalige gemeente Vlagtwedde en ook bij raadslid Geert Landlust.

Om dit oefenterrein te kunnen realiseren moest er landbouwgrond worden opgeofferd voor de militaire plannen en zou het dorp Jipsingboertange midden in het militaire oefenterrein komen te liggen hetgeen verstrekkende gevolgen voor het dorp zou hebben. Dat, in combinatie met het woningbeleid van de toenmalige PvdA wethouder zorgde voor veel onrust.

Op 11 april 1974 barstte de spreekwoordelijke bom en scheidde Landlust zich af van de PvdA om verder te gaan als ‘Lijst Landlust’. Lijst Landlust zorgde  in 1974 voor een grote verrassing door vier zetels voor de gemeenteraad binnen te slepen.

In 1978 deed  Geert Landlust  als “Lijst 3 Landlust’ mee met de verkiezingen en vormde een coalitie met het CDA.

In 1979 besloot Lijst 3 Landlust zelfstandig te blijven en vervolgens werd op 1 mei 1981 Partij Gemeentebelangen Vlagtwedde opgericht. Daarmee was de definitieve afscheiding van de PvdA een feit.

Op 16 december 1988 nam Geert Landlust afscheid van de politiek. Zijn opvolger werd Steven Draadjer  uit Veele namens Gemeentebelangen Vlagtwedde. Op 1 januari 1989 werd hij wethouder. Het beleid veranderde niet, Draadjer borduurde voort op de koers die Landlust had uitgezet. Na de verkiezingen van 1990 belandde Gemeentebelangen even in de oppositie om in 1992 na strubbelingen in de coalitie terug te keren tot 1998.

In dit jaar kondigde Draadjer aan te willen stoppen, en droeg hij het stokje over aan Hendrik Klap. Hij werd lijstrekker en kwam met 2 zetels in de raad. Langzaam maar zeker werd de partij groter en in 2002 werd een zetel winst geboekt hetgeen echter niet leidde tot coalitie deelname. Maar in 2003 viel het college van CDA, PvdA en CU. Hendrik Klap werd wethouder en dat bleef hij tot zijn afscheid op 1 april 2014.

Hendrik Klap werd opgevolgd door René Ter Horst welke na een korte periode alweer genoodzaakt was om af te treden. Hierna werd Giny Luth naar voren geschoven als wethouder. Zij is inmiddels bezig aan haar tweede periode als wethouder.

In 2018 was de herindeling tot de gemeente Westerwolde een feit en veranderde de naam Gemeentebelangen Vlagtwedde in Gemeentebelangen Westerwolde. Gemeentebelangen werd de grootste partij en vormde met de PvdA een coalitie waarbij beide partijen twee wethouders leverden. Harrie Brunen werd de tweede wethouder maar moest helaas wegens gezondheidsreden stoppen en werd opgevolgd door Henk van der Goot.

Gemeentebelangen Westerwolde kan zich de laatste maanden verheugen in een grote toename van het aantal leden die allemaal het belang van een lokale politieke partij inzien. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Gezamenlijk willen we werken aan een leefbare gemeente voor iedereen. We willen ons blijven inspannen voor de belangen van alle inwoners van Westerwolde, Landlust is er mee begonnen en wij hopen dit nog lang te mogen blijven doen met uw steun!

Op 1 mei 2021 vieren we ons 40 jarig bestaan. Een mijlpaal waar we met z’n allen trots op zijn! Dat onderstreept dat wij een stabiele lokale partij zijn waarbij de belangen van onze inwoners altijd centraal staan!

De gedrevenheid van Geert Landlust leeft nog steeds in onze partij! Doelgericht, opkomen voor onze inwoners, soms ‘kort voor de kop’, we gaan, als het nodig is, de confrontatie niet uit de weg,  maar stellen altijd het belang van de inwoners voorop. We houden niet van wollig taalgebruik maar van duidelijkheid.

Natuurlijk willen we dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Helaas kunnen we door alle coronamaatregelen dit feit niet uitgebreid vieren, maar we zullen hier, zodra het kan, zeker op gepaste wijze aandacht aan besteden!

Vanzelfsprekend kunnen álle inwoners van Westerwolde zich aanmelden als lid van onze partij om mee te kunnen praten en denken over de toekomst van de gemeente Westerwolde!

Want… ieder lid is welkom op onze fractievergaderingen en mag meepraten en mee beslissen over de koers van onze partij, want… ‘we doen het samen’!

Bestuur en fractie Gemeentebelangen Westerwolde

 

 

 

 

 

 

De eerste blog sinds de corona crisis…

Op 16 maart 2020 zag de wereld er opeens anders uit. De minister-president die het volk toesprak. Een moment dat in ieders geheugen gegrift zal staan. Na Den Uyl sprak nooit meer een premier het volk op deze manier toe. De wereld is veranderd. Ongeloof, verbijstering, begrip en allemaal hadden we, na deze toespraak, het besef dat de wereld er voor de komende tijd aangrijpend anders uit zou zien.

De scholen gingen dicht… horeca per direct gesloten, sportvelden gesloten en zo werd de rij steeds langer. Het begin van een 1,5 meter economie…

Zo ook in onze gemeente Westerwolde. We volgden het advies op; zoveel mogelijk thuis werken. We zagen de enorme flexibiliteit van onze medewerkers. Er werd thuis gewerkt en natuurlijk was het voor iedereen wennen.

Al voor het afkondigen van alle maatregelen had ik mijzelf al verplicht in quarantaine gezet. Twee weken daarvoor was mijn tachtig jarige moeder ziek en dan kun en wil je je moeder niet in de steek laten. Kort daarna kreeg ook ik griepachtige verschijnselen… om geen anderen mogelijk te besmetten ging ik thuis werken.

Bestuurders, landelijk, provinciaal en gemeentelijk realiseerden zich dat het besturen opeens een hele andere lading kreeg. Het betekende dat wij, als college, ook digitaal moesten vergaderen.

De eerste bestuurlijke en ambtelijke vergaderingen werden georganiseerd via ‘conference call’. Maar al gauw bleek dit niet de meest praktische oplossing te zijn. Dus werd het vergaderen via ’Teams’ en later volgde ‘Zoom’.  Maar de wil was er en zelfs de meest grote digibeten bleken opeens toch minder digibeet te zijn dan ze hadden verwacht…

Het is zoals het is, een bizarre wereld en de eerste weken hadden we echt het gevoel met z’n allen dat we in een aflevering van een zeer slechte Netflix film waren beland.

Inmiddels beginnen we met z’n allen te accepteren dat we geen andere keuze hebben. Gezondheid gaat voor alles. Met diep respect voor alle mensen die in de zorg werken is digitaal werken niet iets om over te klagen…

Het ministerie kwam met een aantal maatregelen om de economie te ondersteunen.

Mijn agenda is grotendeels gevuld met ‘video vergaderen’.

De laatste twee weken hebben we regelmatig overleg met verschillende gedeputeerden en collega wethouders in de provincie. We delen de ervaringen vanuit onze portefeuilles en geven aan waar de knelpunten zitten.

Soms is er onduidelijkheid over de maatregelen. Campings die wel open mogen blijven maar hun toiletvoorzieningen moeten sluiten, bedrijfstakken die nog niet op de ‘SBI lijst’ staan en daarom ook geen recht hebben op financiële ondersteuning. Ook vanuit de provincie wordt er geluisterd en worden deze zaken provinciaal en landelijk  onder de aandacht gebracht. Inmiddels zijn er al een aantal aanpassingen geweest. Ook is het kabinet op dit moment bezig om een aantal regelingen uit te werken voor ondernemers die hun bedrijf in Nederland hebben en die over de grens wonen.

De zorgen zijn groot. Vanuit mijn portefeuilles Recreatie & Toerisme , Cultuur en Economische Zaken is het niet te bevatten wat er op onze culturele instellingen en ondernemers afkomt.

Vanuit Sociale Zaken wordt hard gewerkt om de financiële noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen, die getroffen zijn door de corona crisis, snel en adequaat af te handelen.

Ambtelijk medewerkers die door de crisis opeens werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren helpen collega’s mee om te zorgen dat de aanvragen goed worden verwerkt.

Op de website van de gemeente Westerwolde staat helder omschreven welke regelingen er voor ondernemers zijn en hoe deze kunnen worden aangevraagd.  https://www.westerwolde.nl/regelingen-voor-ondernemers

Omdat het ernaar uitziet dat er voorlopig nog geen einde komt aan deze crisis, heb ik besloten om toch weer te gaan bloggen. Er zal niet veel nieuws zijn, maar het geeft mij toch het gevoel dat ik, in deze bizarre tijd, toch nog in contact blijf met mijn lezers, die mij al sinds 2014 volgen…

Blijf zoveel mogelijk thuis om dit virus te bestrijden…  Kijk om naar elkaar om op afstand…

Voor nu wens ik mijn lezers alleen heel veel gezondheid toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

 

 

 

Beste lezers,

In deze crisis schrijf ik geen blog…. maar ik doe, zeer persoonlijk, wel een beroep op al mijn lezers.

Vanavond heb ik een Facebook bericht gepost over het feit dat er al weer 15 nieuwe besmettingen in Groningen zijn van het Corona virus… Mijn tekst deel ik graag in plaats van een blog…

Nogmaals…. onderstaande tekst is op persoonlijke titel, maar ook als bestuurder van onze gemeente wil ik een beroep op u doen om deze crisis serieus te nemen.

De tekst van mijn bericht leest u onderstaand naar aanleiding van het bericht dat er weer 15 nieuwe besmettingen zijn in onze provincie. Dat lijkt weinig….maar over een paar dagen kunnen dat vele…vele meer zijn als wij ons niet gedragen…

Ik ben in mijn blog, normaal gesproken niet fel of uitgesproken… maar in deze tijd van crisis maak ik een uitzondering…. omdat het kennelijk nodig is..

“Misschien gaan we het nu met z’n allen echt eens serieus nemen? Toen ik gisteren in de supermarkt was en een product uit de koeling wilde pakken kon iemand niet even wachten en probeerde langs mij heen iets te pakken… Even later bij de kassa een zelfde situatie…bovenop een andere klant gaan staan. En dan toch nog verbaasd zijn toen ik hem hierop aansprak. Lieve mensen…het gaat hier letterlijk om leven of dood… Laten we ons met z’n allen nu eens aan de voorschriften houden zodat we samen deze onzichtbare vijand kunnen verslaan. Een totale lockdown hebben we aan onze zelf te wijten bij onverantwoordelijk gedrag.
Ik ben nooit zo ‘uitgesproken’ op social media, maar het gedrag dat ik zie in de supermarkt, inclusief het hamsteren, kan ik niet anders benoemen als egocentrisch en roekeloos.
En één ding snap ik niet…. als Nederland op welke manier dan ook ergens sportief kampioen kan worden….zijn we één Nederland en voelen we ons verbonden met elkaar. Maar nu er een dodelijke vijand op de loer ligt is die verbondenheid soms ver te zoeken. Hoe dan????
Het meest pijnlijk vond ik dat ik, toen ik gebruik maakte van de plastic handschoenen die door de Jumbo keurig bij de scanners waren gehangen, werd nagewezen in de supermarkt en hoorde ik de verbazing over het feit dat ik daar gebruik van maakte. Dat getuigt van weinig realiteitsbesef!
Voor elkaar zorgen…betekent elkaar respecteren en rekening houden met ieders gezondheid. Niemand wil toch ziek worden en ook zijn naasten dat niet aandoen? In Westerwolde gaat het, in vergelijking tot het zuiden, nog redelijk goed. Nog geen geregistreerde corona meldingen… Maar voor hoelang nog? Die laatste vraag kunnen we zelf beantwoorden….en ligt aan ons gedrag!
Lieve Facebookvrienden….het is geen vakantietijd… het is crisistijd! Koester jullie gezondheid en de gezondheid van alle mensen die dagelijks zo hard werken om dit vreselijke virus te bestrijden!
Ik wens jullie allen heel veel gezondheid toe!
En ja…. jullie mogen mij bericht delen…. Mijn woorden even kopieren en plakken bij het delen van dit bericht…Graag zelfs!!!”

 

Ik wens al mijn lezers vanuit het diepst van mijn hart gezondheid toe! Laten we elkaar steunen op afstand!

Lieve groet,

Giny Luth

Eind februari had ik een paar dagen voorjaarsvakantie. Helaas werd ik de week daarna ziek…en nee… geen corona… Maar twee weken lang geen blog geschreven.

En nu kijk ik vandaag vooruit in mijn agenda… een agenda die leegloopt. De een na de andere afspraak zie ik als ‘geannuleerd’ voorbijkomen.

Normaal ben ik blij als er in een drukke werkweek met vele gevulde avonden eens een avondje uitvalt door normale omstandigheden… verkeerde planning… te weinig deelnemers… allemaal redenen die soms maken dat ik, heel stiekem, geniet van onverwachtse vrije avond.

Maar de leeglopende agenda voor de komende weken stemt mij droevig…  Corona houdt de hele wereld in zijn greep…

Ik realiseer mij dat de mensheid het altijd aflegt tegen de natuur… Eén virus die de gezondheid van de hele wereld bedreigt…  die de meest kwetsbaren in onze wereld harteloos aanvalt.

Een griepje waar we normaal gesproken een paracetamol voor nemen maakt nu dat we ons zorgen maken en zeker als het één van onze naasten treft…  Steeds de vraag: is het een ‘normale ‘griep’ of is het corona…

De mensen in de zorg maken overuren en werken onvermoeibaar door waarvoor we alleen maar diep respect kunnen hebben.

Het schrijven van een blog over allerlei afspraken en bijeenkomsten die ik de afgelopen week heb gehad is onbelangrijk bij alles wat de wereld deze week bezighoudt.

Natuurlijk vind ik het ontzettend jammer dat de Grunneger Weke, waar we al bijna een jaar me bezig zijn, geen doorgang kan vinden.  We beraden ons nog of we een aantal evenementen op een later tijdstip alsnog kunnen organiseren. Maar, voor nu telt maar één ding… het hoofd koel houden en met z’n allen de schouders eronder om dit virus niet verder te laten verspreiden.

‘Noaberschop’ … rekening houden met de kwetsbare inwoners in onze omgeving. Egoïsme is een slechte eigenschap en al helemaal in deze tijd. ‘Hamstergedrag’ is onnodig en egocentrisch en maakt dat de mensen die het echt nodig hebben tegen lege schappen aanlopen.

Volgende week zal er geen blog verschijnen, ik heb nauwelijks meer afspraken in de agenda staan.

Ik wens al mijn lezers gezondheid toe en hoop dat ik snel weer een gevulde agenda mag hebben…

Groet,

Giny Luth

Deze week een week met een cultureel tintje met zeer diverse vlaggen! Maandag begon de week met een overleg over de programmering van de Grunneger Weke die dit jaar zal plaatsvinden van vrijdag 20 maart t/m zaterdag 28 maart.

Het programma is nagenoeg rond en zoals u dat van ons gewend bent, is het wederom een vol programma geworden. Overigens vindt u in het programma niet alleen de activiteiten die de gemeente heeft georganiseerd, maar we hebben diverse organisaties die zelfstandig een evenement organiseren en vervolgens aansluiten bij onze Grunneger Weke.

Deze week wappert natuurlijk overal in onze gemeente de Groninger vlag. Zoals u verder in mijn blog kunt lezen zullen we als gemeente zeer binnenkort ook een gemeentevlag hebben!

De Grunneger Weke in Westerwolde begint -inmiddels is dat een traditie geworden- met het Grunneger ‘laidjesfestival’ door leerlingen van tien basisscholen in Westerwolde. We hebben ervoor gekozen om dit festival het ene jaar in het noorden van Westerwolde en het andere jaar in het zuiden van Westerwolde te organiseren. De gemeente is qua omvang best uitgestrekt en zo komen we iedereen een beetje tegemoet.

Na oefenen en workshops op school gaan de leerlingen met dit festival het startschot geven van de Grunneger weke. Het optreden met Grunneger liedjes wordt begeleid door ‘de Grunnies’, met medewerking van Alex Vissering en Olaf Vos. Ik ben eigenlijk best wel heel erg trots op dit festival; een eigentijdse manier om de jeugd bezig te laten zijn met de Groninger taal en cultuur!

De hele week zijn er diverse activiteiten zoals ‘Pankouk dag’, Wandeltochten, een lezing van Sanne Meijer en zelfs een ‘Grunneger gleerbred café’ in Bellingwolde, waar Groningse gedichten het onderwerp zijn. ‘Gleerbred’ is natuurlijk een kostelijk Gronings woord voor een IPad of een tablet.  Mijn eigen IPad doet deze naam dagelijks eer aan…

Een ander hoogtepunt in deze week is de Pub quiz. De strijd om de wisselbokaal in de Regionale Scholengemeenschap (RSG) in Ter Apel. In vijf ronden krijgen verschillende teams vragen voorgelegd over allerlei Groninger onderwerpen. Daarbij valt te denken aan cultuur, sport, economie, politiek, topografie, geschiedenis, (pop)muziek, enz.  De lat ligt hoog en als team college Westerwolde hebben we helaas nog nooit de eerste prijs behaald.

Op zaterdag de bekendmaking van de winnaar van de  ‘schriefwedstried’ tijdens ‘De dag van de diverdoatsie’ in Ter Apel, waar u overigens ook een voordracht van de bekende Groninger Erik Hulsegge kunt bijwonen!

Binnenkort krijgt u de folder van deze week in de bus en ik zou zeggen… zet de activiteiten in uw agenda!

Deze week ook een ambtelijk overleg inzake LHBTI. Binnenkort hebben we weer een bijeenkomst met de werkgroep. De gemeenteraad heeft tijdens de laatste begrotingsvergadering negen duizend euro structureel vrijgemaakt voor dit beleid. Een deel daarvan wordt besteed aan het lidmaatschap van het Discriminatie Meldpunt Groningen. Het resterende deel besteden we, in goed overleg met de klankbordgroep, waarbij ik u kan verzekeren dat er geen geld zal worden besteed aan ‘feestjes’, maar alle middelen worden aangewend voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI.

Woensdagavond de raadscommissie, waar vanuit mijn portefeuille alleen de wijziging van de GR Wedeka in relatie met de WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)op de agenda stond. Een technisch voorstel, dat als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat.

Een ander onderwerp tijdens de commissievergadering woensdag was de keuze voor de nieuwe vlag van de gemeente.

Nu is het zo dat wij, als gemeente, niet zomaar een vlag kunnen bedenken. De Hoge Raad van Adel is het vaste adviescollege op het gebied van adeldom en heraldiek.

Een gemeentevlag is meestal een afgeleide van het gemeentewapen. In 2017 is bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Westerwolde in oprichting een wapen verleend. In dat wapen zijn, naast de korenschoof uit het zegel van het landschap Westerwolde (1316), ook de contouren van het Norbertijner klooster Palmar verbeeld. Dat klooster is te gedetailleerd om te kunnen vertalen in een vlag en daarom adviseert De Hoge Raad van Adel de korenschoof zoals voornoemd te gebruiken in de nieuwe gemeentevlag van Westerwolde.

De kenmerkende korenschoof is bovenin de vlag geplaatst (‘de broek’ van de vlag) om zo het belangrijkste en meest zichtbare deel van de vlag te kunnen zie ook als de vlag niet vol in de wind wappert. (Bron: Hoge Raad van Adel)

Onze gemeenteraad kan kiezen uit twee vlaggen. De ene vlag heeft twee banen; blauw en geel waarbij de korenschoof linksboven is geplaatst. De andere vlag is gevierendeeld over een derde van de vlaglengte en ook hier linksboven de korenschoof.

De raad lijkt een voorkeur te hebben voor de vlag zoals hier afgebeeld en deze beslissing wordt formeel genomen in de volgende raadsvergadering.

Ik kan me daar prima in vinden omdat ik vanzelfsprekend blij ben dat het logo van onze gemeente niet op de vlag staat! De korenschoof stond al op een zegel uit de 14de eeuw dat werd gebruikt bij afspraken tussen de kerspelen in het gebied Westerwolde en de bisschop van Münster. Het stond ook op het wapen van Vlagtwedde dat meer dan twee eeuwen bestond en daarmee hebben we een stuk cultuurhistorie veiliggesteld voor de toekomst. Als geboren en getogen Westerwoldse kan ik dat alleen maar van harte toejuichen!

Voor nu wens ik als mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth

Maandagochtend begon feestelijk. Namens het college mocht ik een echtpaar in Vlagtwedde feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Een bescheiden bruidspaar dat er de voorkeur aan gaf om daar geen pers bij aanwezig te hebben. Ik had een ontzettend leuk gesprek met deze mensen en vanzelfsprekend respecteren wij hun privacy. De felicitaties waren niet minder gemeend en we spraken af dat ik over vijf jaar nog eens langs kom.

Aansluitend de voorbereiding van de vergadering van het DB van Afeer en ’s avonds een informatieve raadsbijeenkomst in Wedde.

Dinsdag, zoals gebruikelijk onze B&W vergadering en de afspraak die ik, voor daarna had, was afgezegd, dus wat ruimte in de agenda om stukken te lezen.

Woensdagochtend een vergadering met een delegatie van Plaatselijk Belang Sellingen. In mijn blog van vorige week schreef ik al over de vraag hoe wij Westerwolde als toeristisch gebied meer op de kaart kunnen zetten. Ook Plaatselijk Belang Sellingen maakt zich zorgen over de afname van het aantal overnachtingen in Sellingen. Gelet op de cijfers zijn deze zorgen terecht. Er zijn wel een paar oorzaken aan te wijzen, maar die zijn niet zomaar op te lossen. We spraken af elkaar op de hoogte te houden. Dit onderwerp heeft en houdt zeker onze aandacht.

Na het persuur woensdagochtend mocht ik na de middag wederom namens het college de felicitaties overbrengen bij een 60-jarig huwelijk. Dit bruidspaar vond het fijn als er foto’s werden gemaakt en namens Westerwolde Actueel was Johan de Boer (met dank voor de bijgaande foto’s) aanwezig om de heer en mevrouw Baalmans te feliciteren en te vereeuwigen. De koffie smaakte voortreffelijk evenals het gebak van ‘Kopje Genieten’ uit Wedde. Fijn dat er werd gekozen voor een lokale ondernemer!

Donderdag een aantal interne overleggen en aansluitend een goed gesprek met Klaas Spekken over het Ruiten Aa Kanaal Concert dat dit jaar op 20 juni zal plaatsvinden. Klaas is er weer in geslaagd om artiesten met klinkende namen te boeken en in het lijstje van beroemdheden ontbreekt onze eigen Josien Bakker ook niet!

Thema’s die aan de orde komen tijdens dit concert zijn 75 jaar vrijheid en LHBTI. Het belooft weer een mooie avond te worden! Respect voor de organisatie… immers, het valt niet mee om dit evenement dat gratis toegankelijk is voor iedereen, financieel rond te krijgen.  (https://www.ruitenaakanaalconcert.nl/)

Overigens, 20 juni valt in het Westerwolde Wandelweekend en we hopen natuurlijk dat ook dit wandelweekend veel toeristen naar Westerwolde zal brengen die dan ‘s avonds kunnen genieten van een mooi concert! En voor mijn lezers, buiten onze gemeente, die op LinkedIn mijn blog lezen… kom vooral dat weekend Westerwolde bezoeken!

(https://westerwolde.groningen.nl/wandelen-in-westerwolde-2/westerwolde-wandelweekend)

Vrijdagavond was ik met onze burgemeester aanwezig bij de eerste Buutavond van de C.V. Kloosterwiekers in Ter Apel. Ieder jaar maken de Kloosterwiekers samen met de inwoners van Ter Apel en wijde omgeving een groot feest van het carnaval op het Klooster en de Wieke. Dit jaar extra bijzonder, want op 10 januari 2020 bestond de carnavalsvereniging de Kloosterwiekers 55 jaar.

In de carnavalstradities is het getal 11 het zottengetal, de Kloosterwiekers vieren dus vijf keer het 11-jarig bestaan. De Buutavond was als vanouds, met scherpe buutredes waarbij de politiek niet werd gespaard en zo hoort dat ook! André Dümmer  maakte een mooie fotoreportage van deze avond.

En dan is het weer bijna zondag en maakt Nederland zich op voor de komst van storm Ciara. De eredivisie duels van zondag gaan niet door, Schiphol heeft al 20 vluchten geannuleerd en de Waddeneilanden zijn alleen ’s morgens vroeg nog per boot te bereiken. Veel evenementen gaan niet door morgen en helaas is er in het zuiden ook al een carnavalsoptocht afgeblazen.

Misschien is het achteraf een storm in een glas water… al ben ik daar nog niet zo gerust op.

In ieder geval hebben de boeren van FDF hun hulp al aangeboden bij stormschades en hiervoor een noodnummer geopend. Hoe sympathiek ook,  laten we hopen dat dit niet nodig zal zijn.

De mannen van de buitendienst van de gemeente Westerwolde staan paraat en dat ik wens ze heel veel sterkte morgen.

Voor nu wens ik alle lezers een fijne en vooral schadevrije week toe!

Groet,

Giny Luth

 

Een week met veel ambtelijke overleggen. Een onderwerp dat deze week veelvuldig voorbijkwam was recreatie & toerisme. Al langere tijd houdt de promotie en de marketing van het gebied Westerwolde ons bezig. Natuurlijk wordt hier door meerdere organisaties en heel veel vrijwilligers volop aan gewerkt, maar de vraag is hoe we in deze tijd van digitalisering, naast de reguliere folders en verschillende websites Westerwolde meer bekendheid kunnen geven. En hoe zeer ook iedereen zijn of haar best doet…het spreekwoordelijke ei van Columbus hebben we nog niet gevonden.

We hebben een app van Westerwolde en dat is mooi, maar om deze app te willen gebruiken zal de naam ‘Westerwolde’ toch eerst meer bekendheid moeten krijgen.

Het is toch bijzonder… Als ik google op ‘vakantie in Groningen’ is één van de eerste ‘hits’ de site van ‘Roompot vakanties’ waar weliswaar Parc Emslandermeer wordt aangeprezen, maar waar met geen woord over Westerwolde gesproken. Er wordt nog steeds alleen over ‘Vlagtwedde’ genoemd en de eerstvolgende verwijzing is naar het Schildmeer.  Kortom; er is nog veel werk te verzetten!

Vanzelfsprekend zijn we hierover ook met onze buurgemeente in gesprek want een heel mooi gebied van Westerwolde ligt immers in Stadskanaal.

Maandagavond had ik een gesprek met een delegatie van het bestuur van ‘De week der besten’.  Het is goed om vroegtijdig met elkaar in gesprek te zijn. Deze feestweek vindt plaats van 1 t/m 9 augustus 2020. Dat lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het zover en het aanvragen van de diverse vergunningen kost natuurlijk ook tijd.  Het thema van dit jaar is ‘VlagtVegas’.

Volgens mij een mooi onderwerp waar onze inwoners zich helemaal op uit kunnen leven!

Dinsdag ging het college, na de gebruikelijke B&W vergadering op bedrijfsbezoek bij PGI (Presswood Grootkeuken Industrie) in Ter Apel.

PGI is in 1985 opgericht door Henk Kwak en zijn echtgenote. In het begin perste PGI houten werkbladen voor bedrijfskeukens, maar op den duur werd hout vervangen door rvs en specialiseerde het bedrijf zich in complete bedrijfskeukens. De keukens van PGI zijn nu zelfs te vinden in het Groninger Forum, RSG Ter Apel, verschillende hotel- en restaurantketens, jachten en overheidsinstanties.

Eind 2019 trok Henk Kwak zich terug uit het bedrijf en namen de directeuren Rob Henrion Verpoorten en Jelke Attema het over. PGI zit nu met ongeveer 25 medewerkers in het opvallende pand aan de Industrieweg op bedrijventerrein ’t Heem. Ze zijn lid van Parkmanagement ‘t Heem en Industriekring Ter Apel en werken graag samen met lokale bedrijven en scholen. Deze samenwerking is nodig om aansluiting te blijven vinden in de ontwikkelingen die PGI doorvoert, bijvoorbeeld een nieuwe fiberlasermachine van 6.000×2.000mm!

Na een mooie presentatie van het bedrijf kregen we een rondleiding over de werkvloer. Ik wens de nieuwe directeuren heel veel succes in dit mooie bedrijf!

Donderdagochtend een afspraak met de pachter van onze kiosk in Sellingerbeetse. Onderwerp van gesprek was het meer bekendheid geven aan de activiteiten die hier worden georganiseerd. Het pachtersechtpaar is al heel goed bezig. Er staan alweer verschillende evenementen gepland voor het komende seizoen, waaronder de ‘Jeugdatelierroute’ in augustus. Dat sluit natuurlijk prachtig aan bij de oorspronkelijke ‘Atelierroute Beetse & Ter Borg’ die dit jaar voor de 14e keer wordt gehouden en ontzettend veel bezoekers trekt. Een heel weekend vol kunst als zo’n 40 kunstenaars en particulieren hun atelier en tuin openstellen om hun werk te presenteren. Dat er nu samenwerking wordt gezocht is een mooi voorbeeld van ‘samen sterker’.

De moeite waard om nu alvast 1 en 2 augustus in uw agenda te reserveren!

Voor nu wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Giny Luth

 

 

 

 

 

 

Maandagochtend stond een overleg met een oud-collega van de politie op de agenda. Bijzonder dat je elkaar na zoveel jaar weer ontmoet en dan beiden werkzaam bent in dezelfde ‘branche’.

Ik kreeg een bericht via LinkedIn waarin hij vertelde over een project waar hij in de stad Groningen mee bezig was in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het artikel over de werkwijze van de gemeente Westerwolde, dat onlangs in het Dagblad van het Noorden stond over dit onderwerp, was de reden om een afspraak te maken en eens van gedachten te wisselen. In Westerwolde hebben wij jarenlange ervaring met dit onderwerp en we hebben dan ook de afspraak gemaakt om in het voorjaar een presentatie over onze werkwijze te verzorgen voor dit project van de gemeente Groningen en aansluitend te laten zien hoe het in praktijk in het ‘Werklab’ wordt gedaan.

Aansluitend een afspraak in Veele waar de ABSASV (Amicale Belgian SAS Vriendenkring) een voorverkenning deed in aanloop naar de herdenking in Veele ter nagedachtenis aan de aldaar gesneuvelde Belgische militairen. Deze ‘Battlefield tour’ zal plaatsvinden in april 2020 naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van Noordoost Nederland door onder andere de Belgische SAS-parachutisten van Kolonel Blondeel. Het wordt een indrukwekkend evenement in Veele dat overigens heel veel voorbereiding vergt.

De contacten tussen de inwoners van Veele (Plaatselijk Belang Veele) en de Belgen is nog altijd hecht en in gezamenlijkheid wordt er veel energie gestopt in deze bijeenkomst.

Woensdagavond raadsvergadering waar voor mij een aantal onderwerpen op de agenda stonden.

In het kader van de harmonisatie na de herindeling werd de Marktverordening Westerwolde behandeld. Er waren vragen vanuit de raad over de duur van de standplaatsvergunningen. In onze nieuwe verordening hanteren we een termijn van 12,5 jaar en de VVD wilde graag deze termijn verlengen naar 20 jaar. Overigens, een termijn voor onbepaalde tijd is door de Raad van State verboden. Een ondernemer heeft gemiddeld 9 jaar nodig om de investeringen voor de markt terug te kunnen verdienen.  Steeds meer gemeenten hanteren daarom een termijn van 10 jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat de terugverdientijd voor een plattelandsgemeente meestal iets langer is. Vandaar dat we 12,5 jaar hebben voorgesteld en daarmee is de raad akkoord gegaan.

De Verordening Maatschappelijke Participatie stond op de agenda en ook deze verordening heeft te maken met de harmonisatie. Deze verordening biedt de mogelijkheid om onze inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm een tegemoetkoming te bieden voor activiteiten op het gebied van sport, educatie, cultuur en overige sociale activiteiten. Het bedrag dat aangevraagd kan worden hebben we voor kinderen van 4 tot 18 jaar verhoogd van 120 euro naar 150 euro per jaar. Ook dit voorstel werd door de raad aangenomen.

De uittreding uit de Gemeenschappelijk Regeling VKB (Volkskredietbank) is in de afgelopen raadsvergadering bekrachtigd. De gemeente Westerwolde heeft nu een dienstverleningsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank Assen. De inwoners die voor 1 januari 2020 al werden geholpen bij de VKB kunnen hier blijven tot het einde van hun traject. Het uittreden uit een Gemeenschappelijke Regeling komt niet zo vaak voor en deze uittreding had te maken met de herindeling.  Begin 2018 hebben we dit voornemen tot uittreden kenbaar gemaakt en uiteindelijk zijn we met alle onderzoeken en onderhandelingen dus twee jaar bezig geweest. Een lange, maar boeiende weg met een goed resultaat.

Zaterdagavond bezochten we met een delegatie van Gemeentebelangen Westerwolde een toneelvoorstelling in Vriescheloo.  Toneelvereniging T.O.G.O. (‘Tot Ons Genoegen Opgericht’) die het stuk ‘Apart Volk’ speelde. Een blijspel in drie bedrijven van Herman van der A. De stukken van Herman staan garant voor dwaze en humoristische scenes. Geweldige acteurs in Vriescheloo en de lachsalvo’s waren dan ook talrijk!  Het is leuk om zo door de gemeente Westerwolde deze evenementen te bezoeken. Drie keer een uitverkochte zaal! Dat mag met recht een prestatie worden genoemd!

En dan is het zondag… tijd voor de blog. Vanaf deze plek wensen we al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth