Diversiteit

Diversiteit

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen en zich veilig moet kunnen voelen, vinden wij diversiteit ook een heel belangrijk onderwerp. Het hijsen van de regenboogvlag is niet voldoende. Er moet blijvend aandacht zijn voor de LHBTI+ gemeenschap, omdat deze inwoners nog altijd te maken krijgen met onbegrip en discriminatie. Gemeentebelangen Westerwolde heeft in 2017 een motie ingediend om structureel geld beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Wij vinden dat dit ook zo moet blijven. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie.

Standpunten