Blog Giny Maandag begon de week met een voorbereidend ambtelijk overleg over cultuur. Deze week stond een portefeuillehoudersoverleg van de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) gepland waarin een gezamenlijke strategische koers kan worden uitgezet op het gebied van cultuur. Cultuur binnen

Blog Giny Maandag begon de week met een overleg samen met college Brunen met onze medewerker beheer gebouwen. Onderwerp van gesprek was de inpassing van de zogenaamde ‘luie trap’ voor onze gemeentelijke zwembaden. Je zou verwachten dat dit zo geregeld

Blog Giny Maandagochtend begon de week met een bestuurlijk overleg Werk In Zicht van de sub-arbeidsmarktregio Oost-Groningen. Er is nog heel veel te doen! Met een intensieve samenwerking hopen we een maximaal resultaat te kunnen bereiken. Maandagmiddag vertrok ik met