Ook deze week weer een goed gevulde agenda voor de wethouders. Een groot gedeelte van de agenda van de wethouders wordt dagelijks gevuld met ambtelijke overleggen ter voorbereiding op de collegevergaderingen en raadsvergaderingen. In aanloop naar de werkconferentie ‘Armoede en

Blog Giny Maandag begon de week met een bestuurlijk overleg van ‘Werk in Zicht’ (subregio Oost-Groningen) in Pekela. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. ’s Middags een aantal interne vergaderingen en

Blog Giny Maandag begon de week met een voorbereidend ambtelijk overleg over cultuur. Deze week stond een portefeuillehoudersoverleg van de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) gepland waarin een gezamenlijke strategische koers kan worden uitgezet op het gebied van cultuur. Cultuur binnen