Landbouw

Westerwolde is een agrarische gemeente waar veel landbouwers hun brood verdienen. Gemeentebelangen Westerwolde staat voor de boeren. De komende jaren willen wij de boeren niet verder belasten met nog meer regels en beperkingen. Samen met de boeren binnen onze gemeente willen wij op zoek gaan naar mogelijkheden binnen het nationaal beleid. Zo krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om hun bedrijf vitaal en duurzaam te houden.

Standpunten