Milieu en duurzaamheid

De gemeente Westerwolde heeft afgelopen jaren haar mening over duurzaamheid in een document vastgelegd. In onze gemeente hebben wij al heel veel gedaan op het gebied van duurzaamheid. Met alle grootschalige zonneparken hebben wij genoeg bijgedragen ten koste van belangrijke landbouwgrond. Westerwolde kan niet alleen alle duurzaamheidsproblemen oplossen. Grootschalige zonneparken hebben we dus genoeg. Kleine initiatieven zijn welkom. Dat geldt ook voor windmolens. Wij zijn voorstander van kleine windmolens met een hoogte van maximaal 15 meter. Daarom geen grote windmolens en niet meer grootschalige zonneparken in de gemeente.

 

 

Afval

Over afval is de afgelopen tijd veel discussie geweest. Wij staan achter de manier van afval inzamelen zoals die nu is gekozen door de raad. Er wordt beter gescheiden als niet de inwoner, maar de afvalverwerker dat doet. Plastic en metaal worden meer hergebruikt in plaats van verbrand. Ook al voelt het raar om alle afval in één container te gooien, uiteindelijk is dit veel beter voor het milieu, en dus wél duurzamer.

 

Wij hebben weinig invloed op de verpakkingen waarin wij ons voedsel kopen. Veel beter zou het zijn dat er landelijke regelgeving komt om fabrikanten (en dus de verpakkingsindustrie) te dwingen minder en meer duurzamere verpakkingen te gebruiken. De vervuiler moet betalen en dat is volgens ons de verpakkingsindustrie, niet onze inwoners. Het is niet leuk om veel geld te moeten betalen voor afval. In het verleden werden in Vlagtwedde en Bellingwedde niet alle kosten doorberekend en daarom leek dit goedkoper voor de inwoners. Nu worden wél alle kosten doorberekend in de afvalstoffenheffing.

 

Natuurlijk hadden we weer kunnen kiezen voor lagere afvalstoffenheffing en de rest dan betalen uit bijvoorbeeld OZB opbrengsten of extra bezuinigingen. Wij vinden dit niet duidelijk en niet eerlijk naar de inwoners. Wij houden onze inwoners niet voor de gek!

 

Ook zijn de kosten enorm gestegen omdat vanuit Den Haag is besloten om de belasting op afval in de laatste 4 jaar tweeënhalve keer zo duur te maken. Er kwam ook een CO₂-heffing (voor het verbranden van afval). Deze wordt de komende jaren nog eens vier keer zo hoog. Het lijkt er dus op dat afval nog veel duurder gaat worden en wij als gemeenteraad hier geen invloed op hebben. Dat komt door de klimaatafspraken van Europa en Den Haag. Goed zorgen voor ons klimaat is zeker belangrijk, maar heeft in de portemonnee van ons als inwoners grote gevolgen.

 

Standpunten