Samenleving

Onderwijs

De gemeente moet zorgen dat er genoeg keuze is als het gaat om onderwijs. Ook de gebouwen waarin onderwijs wordt gegeven, moeten voldoen aan de eisen. We hebben de laatste jaren veel geld besteed aan goede huisvesting voor het onderwijs. In Vlagtwedde en Sellingen zijn prachtige nieuwe gebouwen waarin de scholen zijn gevestigd. De verbouwing van de RSG in Ter Apel is klaar. Het onderzoek naar de samenvoeging van de basisscholen in Bellingwolde omarmen wij. Het zou goed zijn als dat de komende jaren kan worden uitgevoerd. In Bellingwolde wordt middelbaar onderwijs gegeven in het Dollard College. De huisvesting van deze school moet verbeterd worden.

 

Inclusief onderwijs

We vinden het belangrijk dat onze scholen voor iedereen toegankelijk zijn. Alle kinderen horen erbij en moeten zich thuis voelen op school. Het is belangrijk dat kinderen met en zonder beperking samen naar school kunnen gaan.

 

Jeugdraad

Wij vinden het belangrijk dat jongeren ook mee kunnen praten over dingen die hen aangaan. Daarom zouden wij graag een jeugdraad willen instellen, waarbij de jeugdraadsleden gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de gemeente.

 

Zorg en welzijn

Alle inwoners van Westerwolde hebben het recht om mee te doen in onze gemeente. Zorg moet zo goed mogelijk worden aangepast bij wat mensen nodig hebben. De Welzijnsorganisatie Westerwolde is voor de gemeente een hele belangrijke partner en verdient ondersteuning. Wij willen goede jeugdhulp voor onze jongeren en hun ouders als dat noodzakelijk is. Goede kwaliteit en betrouwbare hulpverlening is voor ons belangrijk. Zo lokaal mogelijk met de best passende zorg.

 

Armoede

Het beleid om armoede te bestrijden is voor alle inwoners met een laag inkomen. Kinderen horen niet aan de kant te staan, maar moeten de kans krijgen echt mee te kunnen doen op school of bij een vereniging. De gemeente heeft een belangrijke taak bij de armoedebestrijding en moet helpen om de inwoners sterker uit de armoede te laten komen.

 

Sociale zaken

De 1, 2, 3 methode betekent dat onze inwoners die geen werk hebben, direct goede ondersteuning krijgen bij het vinden van betaald werk. Een baan zorgt ervoor dat je geld verdient en meedoet in de maatschappij. Er moeten goede regelingen zijn voor inwoners die het financieel niet breed hebben. Iedereen moet mee kunnen doen.

De gemeente, maar ook de inwoners, moeten doen wat ze kunnen om te zorgen dat ze niet langdurig afhankelijk zijn van een uitkering.

 

 

 

Standpunten samenleving