Wonen en
leefbaarheid

Voorzieningen

Het behouden van voorzieningen zoals sporthallen, buurthuizen en zwembaden is één van onze belangrijkste standpunten. Daarom heeft Gemeentebelangen Westerwolde de afgelopen vier jaar gestreden voor behoud van het zwembad in Vlagtwedde. Dat is ons gelukt. We kunnen hier verder kort over zijn: sluiten van voorzieningen is onbespreekbaar!

 

Sport

Sport is belangrijk voor de gezondheid en verbindt mensen met elkaar. Er zijn in Westerwolde heel veel sportverenigingen die ervoor zorgen dat echt iedereen mee kan doen! Daarom willen wij dat deze sportverenigingen kunnen blijven bestaan. Wel vragen wij van de verenigingen om zelf ook iets te doen. Wij omarmen hun plannen en vinden het een taak van de gemeente om hen hierbij te ondersteunen. Onze gemeentelijke openluchtzwembaden moeten blijven en we willen dat de openingstijden uitgebreid worden. Samen met de inwoners kan er worden gekeken naar creatieve oplossingen.

 

Wonen

Er is al lang geen sprake meer van krimp in onze gemeente. De gemeente Westerwolde is een prachtige gemeente waar mensen graag willen wonen. Wij blijven strijden voor meer woningbouw. Dit geldt zeker voor sociale woningbouw (lage huren) en aantrekkelijke seniorenwoningen. Alleen zo zal er voor iedereen plaats zijn in Westerwolde. De bestaande huurwoningen moeten worden opgeknapt om onze gemeente leefbaar te houden. We willen genoeg betaalbare woningen zodat onze jeugd de kans krijgt om in Westerwolde te blijven wonen. Eén van de mogelijkheden zijn ‘Tiny Houses’, startersleningen en meer van dit soort regelingen.

 

In de huidige woningmarkt is het moeilijk om een huur- of koopwoning te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat mensen die een sociale of economische band met Westerwolde hebben in onze gemeente voorrang krijgen op de woningmarkt. Daarom zijn wij voorstander van een huisvestingsverordening.

Standpunten