Onze eerste blog van 2019…

Om te beginnen wensen wij al onze lezers een fantastisch en bovenal gezond 2019 toe!

Het jaar is nog redelijk rustig begonnen. De agenda van de beide wethouders was deze week nog overzichtelijk.

De gemeente Westerwolde bestaat inmiddels meer dan een jaar en er is in 2018 al veel gedaan om onze prachtige gemeente vorm te geven. We zijn er echter nog lang niet. Er moeten nog tal van zaken worden geharmoniseerd en dat zal ook in 2019 de nodige tijd en energie gaan kosten.

Het college van B&W is weer ‘echt’ compleet. In december namen we afscheid van onze waarnemend burgemeester en werd de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerwolde geïnstalleerd. We zijn daar blij mee. Gedurende de laatste maanden van 2018 waren er toch tal van onderwerpen waarbij we van mening waren dat we een beslissing nog even moesten uitstellen tot de nieuwe burgemeester was benoemd.

Toch zijn er al een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben we besloten niet uit de GR Wedeka te treden maar in goede samenwerking met Afeer te bouwen aan een optimale arbeidsmarktregio.

De visie Duurzaamheid is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld en 2019 is het jaar waarin de uitvoering van deze visie vorm dient te krijgen.

In het kader van duurzaamheid was er afgelopen weekend een theatervoorstelling “Save the Earth”, in Martini Plaza te Groningen. Een voorstelling waarin één van Nederlands inspirerende persoonlijkheden voorbijkwam; astronaut Wubbo Ockels. Vlak voor zijn overlijden schreef hij zijn missie over hoe de mensheid met de aarde en elkaar zou moeten omgaan. Hij wilde dat wij zuiniger met de aarde om zouden gaan.

In de ontvangstruimte van Martini Plaza vond een duurzaamheidsmarkt plaats waar verschillende onderwijsstellingen en het bedrijfsleven lieten zien wat er in de provincie Groningen zoal gebeurt op het gebied van de circulaire economie en energietransitie. In Westerwolde is dit ook een nieuw item, waaraan in de “Visie Duurzaamheid” aandacht wordt besteed. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we moeten beginnen hoe klein ook.

De afgelopen week ontstond terecht veel commotie over de ‘Nashvilleverklaring’.  In de gemeente Westerwolde willen wij een open en tolerante samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Door het hijsen van de regenboogvlag deze week bij onze beide gemeentehuizen nemen wij duidelijk afstand van deze omstreden verklaring.

Ook de gemeente Westerwolde heeft in oktober 2018 het Regenboogconvenant ondertekend. Het doel van het Regenboogconvenant is dat gemeenten zich inzetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’ers in onze provincie.

Inmiddels hebben wij een begin gemaakt met het schrijven van LHBT-beleid. Ook bij de totstandkoming van dit beleid zullen wij onze LBHT-inwoners betrekken.  We zullen in onze latere blogs hier zeker nog aandacht aan besteden.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie

Week 51 was een week van afscheid nemen en verwelkomen…. Zo op de drempel van 2018 naar 2019, passend bij de tijd van het jaar.

Dinsdagavond de laatste raadsvergadering van 2018. Een record… binnen 20 minuten waren de geagendeerde stukken afgehamerd door burgemeester Leendert Klaassen. Onze waarnemend burgemeester, die vanaf 2 januari tijdens de raadsvergaderingen strak de regie nam en vrijwel alle vergaderingen kort, daadkrachtig en effectief leidde, moest op dinsdag 18 december toch even de regie uit handen geven. Hij nam in deze raadsvergadering afscheid van zijn ambt als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde.

Wat volgde waren een tweetal toespraken namens de gemeenteraad en het college. Een terugblik op 2018…

Op 22 december 2017 werd Leendert Klaassens als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde beëdigd. Westerwolde kreeg de ervaren waarnemer die ze graag wilde hebben. Iemand die ons kon helpen onze nieuwe gemeente vorm te geven.

Het was een genoegen om met Leendert te mogen samenwerken. De natuurlijke autoriteit die hij uitstraalt, zorgde voor een prettige en rustige werksfeer binnen het college.

Onze waarnemend burgemeester heeft zich in het afgelopen jaar niet alleen beziggehouden met de ontwikkeling van Westerwolde, maar er kwamen ook tal van andere dringende zaken op hem af. De situatie rond de overlast in Ter Apel is daar één van. Een lastig dossier waarin hij, op zijn kenmerkende rustige, maar daadkrachtige wijze, wist te handelen. Hij zette hierbij zijn ruime landelijke netwerk in, waar we als heel Westerwolde bijzonder veel profijt van hadden.

Deze burgemeester hebben we ervaren als een open persoonlijkheid met wie het erg prettig was om contact te hebben. Dit kwam niet in de laatste plaats door zijn gevoel voor humor. Niet alleen in het college en op de werkvloer, maar ook in de raadszaal wist hij met zijn scherpe en gevatte opmerkingen de lachers op de hand te krijgen en zorgde zo voor een ontspannen sfeer waarbij hij tegelijkertijd ook de orde wist te bewaren.

Westerwolde heeft Leendert Klaassen in 2018 in haar hart gesloten en dat is wederzijds. We namen afscheid van een uitstekende burgemeester, maar we krijgen er een geweldige ambassadeur voor Westerwolde bij! Onze dank is groot! Met een Westerwoldse grenssteen en een vlag met het wapen van Westerwolde zal onze gemeente ook in de woonplaats van Leendert Klaassen goed op de kaart worden gezet!

De volgende dag stond de installatie en beëdiging van onze eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerwolde op de agenda. Jaap Velema komt als burgemeester terug in het gebied waar hij is geboren en een belangrijk deel van zijn jeugd heeft doorgebracht.

Jaap Velema kennen we vanuit zijn ambt als wethouder van de gemeente Veendam. Hij is een enthousiast, positief persoon en een bijzonder betrokken bestuurder. Hij is het voorbeeld van een verbinder, die op zijn geheel eigen toegankelijke manier van werken gezamenlijke doelen weet te realiseren, maar ook als iemand die weet wat hij wil en daar ook voor staat.

Hij is het boegbeeld dat we voor Westerwolde zochten. De daadkrachtige burgervader die de ervaring heeft om ook de ingewikkelde dossiers te beheersen.

Het éénjarig-bestaan van Westerwolde is aanstaande en we staan met Westerwolde voor de opgave om onze gemeente in de komende jaren verder vorm te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat we met  Jaap Velema de aangewezen persoon hebben binnen gehaald om hierin het voortouw in te nemen.

In de profielschets die onze gemeenteraad samen met de inwoners heeft opgesteld stond letterlijk: “De raad van Westerwolde zoekt een burgemeester die past bij de aard van Westerwolde”

Wie kan die rol nou beter op zich nemen dan een authentieke Westerwolder… Iemand die de streek kent en de taal van de inwoners spreekt!

Na de installatie brachten een drietal leden van de ‘Giezelbaargbloazers’ een serenade aan de nieuwe burgemeester door de klanken ‘Hier is Veele’ ten gehore te brengen. Geweldig! Wat een mooi welkom vanuit Veele!

En zo sluiten we 2018 af. Het afscheid van een waarnemend burgemeester en een welkom voor de nieuwe burgemeester. We wensen onze nieuwe burgemeester heel veel succes en plezier in zijn ambt als burgemeester van onze prachtige gemeente en gaan vol vertrouwen op weg naar 2019!

Wij wensen al onze lezers hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019 toe!

Giny en Harrie

(Met dank aan Johan de Boer voor de prachtige foto’s!)

De laatste weken voor het kerstreces zijn aangebroken. Inmiddels is er al veel gebeurd in de gemeente Westerwolde met betrekking tot de harmonisering. Maar er is nog veel werk te doen. Eén van de onderwerpen in het kader van de herindeling was de vraag of de gemeente Westerwolde in twee GR’s (Gemeenschappelijke Regelingen) van de SW-bedrijven wilde blijven. Het alom besproken ‘Akkoord van Westerlee’ werd uiteindelijk geen akkoord en Oldambt, Pekela, Menterwolde, Borger-Odoorn, Vlagtwedde en Bellingwedde gingen samen verder, zonder Stadskanaal en Veendam.  Gezamenlijk werd er gewerkt aan verdere invulling aan het Akkoord van Westerlee en ging men aan de slag met het nieuw in te richten Werk in Uitvoeringsbedrijf.

De oorspronkelijke opdracht aan de commissie Van Zijl voor het Akkoord van Westerlee luidde: “Stel een samenhangend en meerjarig plan van aanpak op, met als doel het verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt.” Daarbij moest de commissie adviseren over de positie en de toekomst van de sociale werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met de gemeenten die aangesloten waren bij de gemeenschappelijk regeling van Wedeka en Synergon.

Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder. Er zijn herindelingen geweest. Menterwolde is nu Midden-Groningen, Vlagtwedde en Bellingwedde zijn nu samen de gemeente Westerwolde.

Aangezien de gemeente Westerwolde zich heeft verbonden aan het Akkoord van Westerlee, kwam al snel de vraag na de herindeling, of het wellicht een optie zou zijn om uit de GR Wedeka te treden. Er was zorg over de oplopende tekorten en de gewenste samenwerking met Veendam en Stadskanaal bleef uit, terwijl juist de samenwerking, zoals bedoeld in het Akkoord van Westerlee van groot belang is om de handen ineen te slaan om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen in de regio.

Het is 2018. Als gemeente Westerwolde hebben wij ons maximaal ingespannen om de samenwerking tussen Wedeka en Afeer te bewerkstelligen. Deze samenwerking is in vele vergadering onderwerp van gesprek geweest. Ook Wedeka is inmiddels begonnen aan de ombouw van SW-bedrijf naar leer-werkbedrijf. Er is een nieuwe ‘Koers Wedeka’ vastgesteld waarin ook de gemeente Westerwolde zich kan vinden, maar wel met de dringende oproep tot samenwerking tussen Afeer en Wedeka.

De herhaalde verzoeken van de gemeente Westerwolde zijn gehonoreerd en de samenwerking is nu geformaliseerd door de afspraak dat de directie van Wedeka de samenwerking met Afeer zoekt en schriftelijke intentieafspraken maakt over de onderlinge afstemming van bedrijfsactiviteiten en de leerwerktrajecten zodat er in de regio een breed en aanvullend aanbod is.

En dat was deze week voor het college van de gemeente Westerwolde voldoende om het besluit te nemen niet uit de GR Wedeka te treden. Door de huidige positieve bestuurlijke ontwikkelingen binnen Wedeka met betrekking tot de doorontwikkeling tot leerwerkbedrijf en de intensieve samenwerking met Afeer hebben wij vertrouwen in de positieve doorontwikkelingen van de GR Wedeka.

De oorspronkelijke opdracht die de Commissie van Zijl meekreeg over samenwerking wordt nu, weliswaar op een iets ander wijze, ingevuld en vanzelfsprekend zijn we zeer verheugd over dit ‘klein akkoord van Westerwolde’…

Een ander belangrijk onderwerp deze week was het bezoek dat staatssecretaris Mark Harbers bracht aan de gemeente Westerwolde.
Tijdens de begrotingsvergadering op 7 november heeft de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend met een dringend verzoek aan het college om staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) uit te nodigen om te spreken over de overlast die in Ter Apel wordt veroorzaakt door de zogenaamde ‘veilige landers’.

Afgelopen woensdag bracht de staatssecretaris inderdaad een bezoek aan Ter Apel en ging hij in gesprek met het college, raadsleden, ondernemers, buschauffeurs van Qbuzz en inwoners van Ter Apel.

Namens de gemeenteraad werd een petitie, inclusief de 1773 handtekeningen overhandigd. Het draagvlak onder de inwoners van Ter Apel voor de echte asielzoekers is groot, maar dit draagvlak neemt af naarmate de problemen met de ‘veilige landers’ toenemen. Dat kan en mag niet gebeuren.

De staatssecretaris plaatste na het bezoek aan Ter Apel de volgende tweet: “Goed gesprek gehad over overlastgevers met burgemeester Leendert Klaassen en raad Westerwolde in Ter Apel. Ook met ondernemers en inwoners. Overlastgevend gedrag van asielzoekers is ontoelaatbaar.”

We hebben de indruk dat, door de gesprekken die de staatssecretaris in Ter Apel met diverse betrokkenen heeft gevoerd, hij er werkelijk van is doordrongen dat er nu echt iets moet gebeuren.

De eerste toezeggingen zijn gedaan. De landelijke overheid betaalt minimaal een half jaar mee aan de kosten van het meereizen van beveiliging op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel.  Voor ondernemers die schade ondervinden door winkeldiefstal wordt het eenvoudiger om deze schade te verhalen.

Het is een begin. Maar we zijn er nog lang niet. Er moet nog veel worden gerealiseerd om te zorgen dat de inwoners en de ondernemers in Ter Apel krijgen waar ze recht op hebben; een veilige woon- en werkomgeving. We gaan er van uit dat de staatssecretaris zijn toezeggingen gestand zal doen.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe.

Giny en Harrie

Week 49…. Onvoorstelbaar dat de gemeente Westerwolde alweer bijna haar eerste verjaardag viert…  Ook deze week een paar ‘highlights’ uit de agenda van de wethouders, zoals een overleg tussen de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) en het College van GS. De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) zet zich in voor de belangen van alle gemeenten in de provincie Groningen.

De Groningse gemeenten en provincie zijn in 2016 begonnen met een onderzoek naar de taak- en rolverdeling tussen provincie en gemeenten.

De afgelopen jaren hebben de provincie Groningen, VGG en de Groninger gemeenten gezamenlijk gewerkt aan nieuwe werkwijze om de taak- en rolverdeling te verbeteren. Een goede samenwerking tussen gemeenten (VGG) en het provinciaal bestuur is belangrijk, zeker in het licht van de aanpak van de gezamenlijke maatschappelijke opgaven.  Maar een nieuwe rol- en taakverdeling betekent ook een andere manier van samenwerken, waarbij de gelijkwaardige gesprekken tussen provincie en gemeenten de basis vormen voor verandering.

Stapje voor stapje krijgt deze samenwerking een steeds betere vorm, maar er ligt nog een behoorlijke opgave.

Het belangrijkste onderwerp in de agenda van de afgelopen week van beide wethouders van Gemeentebelangen Westerwolde was de Werkconferentie Armoede en Eenzaamheid.

De gemeente Westerwolde heeft door CAB Groningen een antropologisch onderzoek laten doen naar eenzaamheid en armoede onder haar inwoners. Dit onderzoek was gericht op het krijgen van meer inzicht in de manier waarop mensen met armoede en eenzaamheid omgaan en de invloed daarvan op het sociaal functioneren. De uitkomsten van dit onderzoek waren mede aanleiding om samen met betrokken partijen een werkconferentie te organiseren.

Deze werkconferentie werd afgelopen donderdag georganiseerd in Vlagtwedde. Verenigingen, kerken, ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en (actieve) inwoners kwamen samen om de aanpak van eenzaamheid en armoede in Westerwolde te bespreken. Meer dan honderd mensen van zo’n veertig verschillende organisaties werkten op deze speciale werkconferentie samen aan een gezamenlijke visie op de aanpak van eenzaamheid en armoede.

Deze werkconferentie is een eerste stap in een reeks gezamenlijke vervolgstappen.

Als wethouders waren we blij met zo’n grote opkomst! Veertig organisaties die het belang inzien van de aanpak van armoede en eenzaamheid en zich daar sterk voor willen maken.

Door professionals, vrijwilligers en informele netwerken effectiever in te zetten, kunnen we armoede en eenzaamheid beter aanpakken. Dit werkt alleen als de samenhang en samenwerking tussen de diverse partijen goed is. Deze werkconferentie is daarin een mooie eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. We hebben ook zeker niet de illusie dat wij de armoede en eenzaamheid in Westerwolde kunnen oplossen. Maar het op de agenda zetten en er aandacht voor blijven houden is belangrijk.

Het zijn schrijnende verhalen soms. Armoede en eenzaamheid raken elkaar erg vaak. Het ene lokt het andere uit. Zo maar een voorbeeld: een gezin met kinderen dat in armoede leeft en van een minimaal bedrag per week moet rondkomen. Als gemeente hebben wij voorzieningen vanuit het Participatiefonds, maar dat dekt zeker niet alle kosten. Het kind, dat op school wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje van een klasgenoot, maar hier niet naar toe kan omdat er simpelweg geen geld is om een cadeautje te kopen….

Een alleenstaande oudere die zijn of haar partner verliest na een huwelijk van meer dan 50 jaar… de eerste tijd komen vrienden nog langs, maar wanneer er sprake is van vrienden die nog wel een partner hebben, nemen deze contacten zienderogen af. Hoe triest is het om te horen dat inwoners soms een aantal dagen geen echt menselijk contact hebben gehad… We kennen allemaal legio van dit soort voorbeelden.

De wereld waarin wij leven werkt ook niet echt mee… De ‘noaberplicht’ bestaat niet meer zoals vroeger… Een wereld van tweeverdieners waarbij er nauwelijks meer tijd is om echte aandacht voor de mensen om je heen te hebben.

Het is essentieel dat we met z’n allen in de spiegel kijken. Wat kunnen we als gemeentelijke overheid doen, hoe kunnen we als organisaties beter met elkaar samenwerken om slagvaardiger te kunnen zijn….

Hoe signaleren we sneller huurachterstand, hoe realiseren we dat bijvoorbeeld het CJIB (Het Centraal Justitieel Incasso Bureau) dat inning en incasso van verkeersboetes en andere geldboetes regelt, zich meer bewust wordt van deze problematiek. Op de website van het CJIB lezen we: “CJIB onderzoekt samen met een aantal partners hoe technologie ingezet kan worden om te voorkomen dat schulden van burgers blijven oplopen.” Met alle respect…. Daar merken we nog niet veel van….

Een simpel voorbeeld: Een echtpaar gaat scheiden.  De auto van het voormalig echtpaar staat op naam van één van beide partners. Bij de echtscheiding is het overschrijven van de auto op naam van degene die de auto daadwerkelijk in bezit heeft, niet het eerste dat wordt geregeld. De bekeuringen komen binnen en degene die de auto op naam heeft, maar niet daadwerkelijk meer als ‘houder’ beschikking heeft over de auto, betaalt de bekeuringen niet. Met alle kosten loopt een boete van 50 euro zomaar op naar een enorm bedrag…

Kortom; er is nog veel te doen! De eerste stap is om te komen tot een integrale samenwerking. ‘Integrale samenwerking’ is een veel gehoorde kreet. Laten we dat effectueren door bijvoorbeeld van al die veertig organisaties, die aanwezig waren op onze werkconferentie, één iemand af te vaardigen in een klankbordgroep om die samenwerking ook daadwerkelijk vorm te geven.

Tijdens de werkconferenties is de input vanuit al deze organisaties verzameld en nu is het tijd om daarmee aan de slag te gaan! We delen graag een aantal op- en aanmerkingen vanuit de verschillende werkgroepen…

Bij de afsluiting van deze werkconferentie hebben alle deelnemers een ‘Bewijs van aandeel in beleidsvorming tegen armoede en eenzaamheid’ ontvangen. Het aandeelhouderschap is niet vrijblijvend, met dit aandeel zijn de aanwezigen voor een stukje mede eigenaar van deze problematiek geworden.

Tips en suggesties van onze lezers zijn welkom!

We gaan langzaam op weg naar 2019! Er is nog veel werk te doen in de gemeente Westerwolde.

Volgende week staat het bezoek van de staatssecretaris aan Ter Apel op de agenda.  Hij gaat in gesprek met college, raadsleden, inwoners en ondernemers. We gaan ervan uit dat het niet alleen bij het voeren van gesprekken blijft, maar dat de staatssecretaris ook in Den Haag daadwerkelijk iets doet met dat wat hij hier heeft gehoord en gezien!

Voor nu wensen wij u een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Deze week was het MT en het Dagelijks Bestuur van Wedeka uitgenodigd door de OR van Wedeka om een middag mee te werken in het bedrijf. Een prachtig initiatief! Het is goed om als bestuursleden eens zelf te ervaren hoe er binnen het bedrijf wordt gewerkt. De aanwezige wethouders waren ingedeeld bij diverse afdelingen van Wedeka zoals de Kringloopwinkel, productie, de elektra afdeling en groen- en infra. Onze wethouder mocht meewerken in het groenonderhoud. De hele middag werd in de openbare ruimte gewerkt aan het verwijderen van gras en het afsnijden en opruimen van de graskanten.

Gedurende het werk kwam het gesprek tijdens een korte pauze op de vooroordelen die er helaas nog bestaan. Het feit dat medewerkers in het groen af en toe even pauze nemen wil nog niet zeggen dat er niet hard wordt gewerkt. Het is goed om toch stil te staan bij het feit dat in dit bedrijf ook veel mensen werken met een fysieke beperking en die extra momentjes gewoon even nodig hebben om het fysiek vol te kunnen houden.  We willen het maar even gezegd hebben…

Inmiddels is Wedeka druk bezig met de ombouw van SW-bedrijf naar een leer-werkbedrijf. De gemeente Westerwolde heeft zich, in relatie tot het alom besproken ‘Akkoord van Westerlee’ verbonden aan het nieuwe werk in uitvoeringsbedrijf Afeer.  Dat laat onverlet dat we nog steeds van mening zijn dat Afeer en Wedeka een intensieve samenwerking zouden moeten hebben om de werkzaamheden van beide bedrijven goed op elkaar af te kunnen stemmen en zodoende elkaar niet als concurrent maar als partner te zien. Inmiddels is die wens van de gemeente Westerwolde tot samenwerking nu bekrachtigd door het Algemeen Bestuur van Wedeka en zullen beide directeuren binnenkort met elkaar om tafel gaan om deze afspraken ook daadwerkelijk te effectueren.  Ook het Dagelijks Bestuur van Afeer is enthousiast over deze afspraken. Op deze wijze kunnen we met z’n allen doen wat goed voor onze arbeidsmarktregio is. Elkaar versterken in de moeilijke opgave die we hebben op dit gebied.

Deze week stond ook de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde op de agenda. We kunnen ons nog steeds verheugen in een goede opkomst van onze leden.  Nu we als gemeente Westerwolde toch behoorlijk groot zijn geworden hebben we ervoor gekozen om onze ledenvergaderingen op diverse locaties in de gemeente te organiseren. Deze keer kozen we voor Bourtange, waar de kerstsfeer ons al tegemoet kwam.

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden in Wedde.

Omdat wij geloven in lokale democratie is het belangrijk dat onze leden mee kunnen beslissen over hun eigen woonomgeving. Luisteren naar onze inwoners en onze leden is voor ons het belangrijkste. Dat wij een stabiele lokale partij zijn wordt bewezen door het feit dat we al 37 jaar bestaan!

Verder stond er een overleg drie Ter Apeler ondernemersverenigingen. Er werd over tal van onderwerpen gesproken waaronder natuurlijk de wens van de spoorlijn in Ter Apel. De openbaar vervoerverbinding tussen Ter Apel en de stad Groningen voldoet niet.  Inmiddels heeft ook de regio Twente van zich laten horen. De mogelijkheid om een directe spoorlijn van Twente, via Drenthe, naar Groningen te leggen, wordt opnieuw onderzocht. Dat plan is inmiddels goedgekeurd door Provinciale Staten van Overijssel.  Langs de grensregio lijkt men elkaar steeds beter te vinden. En mocht de gewenste spoorlijn er komen, dan zal, als het aan de ondernemersverenigingen in Ter Apel ligt, deze lijn langs Ter Apel gaan.  Vanuit het college wordt deze wens ondersteund.  De trein is belangrijk voor het ontsluiten van het gebied en de werkgelegenheid. Maar ook de jongeren die studeren in Groningen moeten de keuze kunnen hebben om in Westerwolde te blijven wonen.  En niet in de laatste plaats; Ter Apel is asielhoofdstad van Nederland. Vanuit de hele wereld wordt naar Ter Apel gereisd en een goede en snelle verbinding met het openbaar vervoer is dan een must!

In het kader van de herijking van het museale beleid van de gemeente Westerwolde, werd deze week gesproken met het bestuur van Museum Klooster in Ter Apel. We hebben nog één museum te gaan; in december bezoeken we nog ‘De Oude Wolden’ in Bellingwolde.

Tot nu toe zijn de besturen van alle musea enthousiast over samenwerking. Zo zal een betere afstemming in openingstijden het bezoeken van de musea in Westerwolde voor de toerist aantrekkelijker maken.  In juni van dit jaar hebben het Museum Klooster Ter Apel en de Vesting Bourtange al een gecombineerde toegangskaart geïntroduceerd. Beide cultuurhistorische plaatsen kunnen met korting worden bezocht.

Het zou goed zijn om te onderzoeken of een gecombineerde entreekaart voor alle musea in Westerwolde tot de mogelijkheden behoort.

De agenda voor de komende weken is iets minder druk geworden. De laatste maand van 2018 is inmiddels aangebroken en met alle feestdagen is dit een korte maand. Hoogtepunt van deze maand is ongetwijfeld de installatie van onze nieuwe burgemeester op 19 december. Deze installatievergadering is openbaar en we hopen vanzelfsprekend op veel belangstelling van onze inwoners.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) toe!

Giny en Harrie

Ook deze week weer een goed gevulde agenda voor de wethouders. Een groot gedeelte van de agenda van de wethouders wordt dagelijks gevuld met ambtelijke overleggen ter voorbereiding op de collegevergaderingen en raadsvergaderingen.

In aanloop naar de werkconferentie ‘Armoede en eenzaamheid’ op 6 december aanstaande in Zaal 12 te Vlagtwedde was er deze week ook een bijeenkomst In Pekela van het ‘Armoedepact’.

Twee keer per jaar wordt een Armoedepact bijeenkomst georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam en Westerwolde. Het doel is om samen te gaan werken met verschillende organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding.

Deze keer was er gekozen voor het thema ‘Gekeken door de bril van armoede: sociaal-culturele dimensies van langdurige ongelijkheid’. De middag begon met het verhaal van een ervaringsdeskundige waarbij pijnlijk duidelijk werd dat overheidsinstellingen nog vaak niet in staat zijn om praktisch met de problemen van armoede om te gaan. De aanwezigen waren diep onder de indruk van dit verhaal.  Als wethouders werd het ons nogmaals duidelijk dat we de informatie die we nodig hebben echt ‘in het veld’ moeten ophalen. Dat gaan we dan ook zeker op 6 december doen!

Een zinvolle lezing van Eric Meij over zijn wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen armoede en achterstand. Eindconclusie waar we ons zeker in kunnen vinden is: ‘De overheid en hulpverleners moeten werken aan het overbruggen van de wereld van regels en procedures naar de leefwereld van mensen in generatiearmoede.’ Kortweg; we moeten meer luisteren naar de mensen!

Deze week stond er wederom een bezoek van het college aan de vertegenwoordigers van een van onze dorpen op de agenda. Deze keer bezochten we Plaatselijk Belang Veele. We werden ontvangen bij ‘Camping Boerenbont’, een van onze campings die zeer hoog scoort op de ‘Zoover beoordelingen’… een 9,4! Bij ieder bezoek realiseren we ons hoe belangrijk het is om met onze inwoners in gesprek te blijven! Maar ook hier waren er weer tal van onderwerpen die te maken hebben met de ‘openbare ruimte’…  Als onze inwoners moeten wachten op een bezoek van het college aan de verschillende dorpsverenigingen, duurt het herstellen van klachten over de openbare ruimte wel erg lang. De kortste klap is om dit te melden via het meldpunt van de gemeente Westerwolde of contact te zoeken met onze gebiedsregisseurs. Deze laatste zijn een belangrijke schakel tussen de ambtelijke organisatie, het college en de inwoners!

Het melden van losse stoeptegels, overlast van groen en andere zaken kunnen onze inwoners vanzelfsprekend altijd telefonisch doen maar ook via onze website: https://www.westerwolde.nl/iets-melden-bij-de-gemeente

De ervaring leert dat er dan snel actie op wordt gezet!

Ook deze week een (zeer korte) raadsvergadering.  Op de agenda als belangrijkste agendapunt de ‘Visie Duurzaamheid’. Deze visie werd tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen en daar zijn we blij mee!

We gaan nu verder met ontwikkelen van beleid voor zonneparken en kleine windmolens tot 15 meter. Voor we hiermee naar de gemeenteraad gaan, zal het voorstel later nog ter inzage liggen in het gemeentehuis voor inwoners en belanghebbenden.

Beleid voor windturbines groter dan 15 meter is er momenteel niet en daar zijn wij ook geen voorstander van! Eventuele initiatieven van projectontwikkelaars gaan we dan ook niet in behandeling nemen. Immers; de hebben een te grote impact op ons landschap.

Vrijdag was er een uitnodiging van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Agenda voor de Veenkoloniën.  De ‘Agenda voor de Veenkoloniën’ is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam en Westerwolde.

De opening werd gedaan door gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe.

Johan Russchen (Avebe) gaf een presentatie over ‘Vogelvlucht Innovatie Veenkoloniën in 2018’ waarbij duidelijk werd dat er toch de laatste jaren veel werk is verzet.

Daarna een presentatie van Frits Oevering (senior onderzoeker Raboresearch, Rabobank) over ‘De economie van de Veenkoloniën in perspectief’.  Een onderzoeker van de Rabobank die letterlijk geen mogelijkheid onbenut liet om de aanwezigen te vertellen dat het toch wel heel slecht gesteld is met de Veenkoloniën en Noord-Nederland in het algemeen. Het verhaal was gebaseerd op louter statistieken. De strekking van zijn presentatie was dat in Amsterdam/ de Randstad alles beter was en er voor ons in het noorden weinig perspectief was op enige verbetering.  De bedoeling van deze presentatie was om ‘prikkelend’ te zijn…  Echter bij het overgrote deel van de aanwezigen riep dit alleen maar weerstand op.  Kortom; een weinig inspirerend verhaal met alleen maar doemscenario’s en geen concrete adviezen.

Natuurlijk ook dit weekend in de gemeente Westerwolde de aankomst van Sinterklaas. In onze gemeente gelukkig nog een echt kinderfeest zonder demonstraties rondom Zwarte Piet. De Sint en zijn Zwarte Pieten konden zich verheugen in een enorme belangstelling van kinderen en ouders. Ook de fotografen van Westerwolde Actueel waren bij alle intochten aanwezig en maakten prachtige reportages! Wij wensen alle kinderen een fijne Sinterklaastijd en onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

In 2017 is door de voormalige gemeenteraden van de oude gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde de Cultuurvisie vastgesteld. Eén van de onderwerpen in deze visie is het harmoniseren en herijken van het museale beleid in de gemeente Westerwolde.

Naar aanleiding hiervan bezoeken we nu alle musea in Westerwolde om input te vragen voor de ontwikkeling van een nieuw beleid. We hebben in Westerwolde veel musea en de samenwerking tussen de diverse organisaties is belangrijk voor deze harmonisatie.

Er is veel verschil in de werkwijze van de verschillende musea, zoals bijvoorbeeld de openingstijden, maar ook de subsidies die de gemeente Westerwolde verstrekt aan de musea zijn heel ongelijk.

Inmiddels hebben we gesproken met De Stichting Vesting Bourtange, De Oude Stelmakerij in Sellingen, Kamp de Beetse en Vestingmuseum Oudeschans.  De komende weken volgen de andere musea.

We zien 2019 dan ook als het jaar waarin we helder moeten krijgen hoe we de toekomst ingaan met onze musea.

Maar voor alles: Musea zijn plekken waar we even in een andere wereld stappen en het zijn plekken die ons kunnen ontroeren. Ze verbinden ons met het verleden en met het nu, maar ook met de toekomst en wie we werkelijk zijn.  Een belangrijk aspect van onze cultuur dat we moeten koesteren. In de gemeente Westerwolde werken heel veel vrijwilligers in de diverse musea waar wij veel respect voor hebben. Met veel passie zorgen deze mensen dat dit cultuuraspect binnen de gemeente mede Westerwolde op de kaart zet en daarmee is er ook een directe links naar het bevorderen van toerisme in onze regio.

Maar er was meer deze week.

Als college bezochten deze week weer een vertegenwoordiging van een dorp…  Maandagavond werden we gastvrij ontvangen door Plaatselijk Belang Sellingen en hadden we een zeer constructief overleg.  Er gebeurt veel in Sellingen en de saamhorigheid is hier groot. Ieder bezoek aan een dorpsvereniging verbaast ons steeds in positieve zin. De conclusie dat ‘noaberplicht’ nog hoog in het vaandel staat in Westerwolde stemt ons zeer hoopvol en positief voor de toekomst.  De voorzieningen in de dorpen worden door al deze vrijwilligers mede in stand gehouden en daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn!

Ook deze week volop overleg over de werkconferentie ‘Armoede en Eenzaamheid’ die op 6 december wordt georganiseerd naar aanleiding van het onderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden. De uitnodigingen zijn de deur uit en we willen dit onderwerp ook breed met alle ‘aandeelhouders’ bespreken.   Aandeelhouders van armoede en eenzaamheid zijn alle organisaties, instellingen en vertegenwoordigers van doelgroepen die op een of andere manier in hun (vrijwilligers)werk met armoede en eenzaamheid in aanraking komen. Als bestuurders en ambtenaren zijn wij niet alwetend en dus is het belangrijk om ook hier met onze inwoners en organisaties in gesprek te gaan.  Natuurlijk hebben wij vanuit de gemeente allerlei voorzieningen om iets te doen aan armoede, maar daar is ook nog steeds de ‘stille armoede’, de armoede die wij niet kennen en waar wij, als overheid oog voor moeten hebben.

Eenzaamheid is een serieus probleem in onze samenleving. Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen, zoals vaak wordt gedacht. Wij kunnen ons amper voorstellen wat het betekent als je simpelweg dagenlang geen menselijke stem hoort, als je het gevoel hebt dat er niemand op je zit te wachten…. Ook daar hebben wij een verantwoordelijkheid.  In onze gemeente wordt daar door initiatieven als “Wedde dat ’t lukt’” als een belangrijke stap gezet.  Maar eenzaamheid bestaat ook bij jongeren, bij mensen met een autistische stoornis en vele anderen. Kortom; het is voorwaar niet eenvoudig om dit in beeld te krijgen en daar actie op te zetten…  Suggesties zijn welkom!

We hebben geprobeerd om de uitnodiging voor deze werkconferentie zo breed te versturen. Mocht u voor een organisatie werken die met deze onderwerpen vaak in aanraking komt en onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen kunt u contact opnemen met de gemeente Westerwolde.

Woensdagavond was er door de gemeente wederom een inwonersavond georganiseerd in Ter Apel inzake de problematiek rondom de zogenaamde ‘veilige landers’. Een goede opkomst en dat geeft aan dat dit een serieus probleem is waarbij iedereen het gevoel heeft machteloos te zijn. De verhalen van inwoners en ondernemers zijn schrijnend en het is de hoogste tijd dat er landelijk en Europees wordt gekeken naar aanpassing van wet- en regelgeving. De overlast en het gevoel van onveiligheid heeft zich inmiddels verder uitgebreid naar het openbaar vervoer. Beveiliging in de bus helpt wel iets, maar lost het probleem niet op. In de raadsvergadering van vorige week heeft Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend om het college dringend te verzoeken de verantwoordelijk staatssecretaris uit te nodigen om persoonlijk de verhalen van Ter Apel aan te horen en vervolgens ook daadwerkelijk met oplossingen te komen. Deze motie werd vervolgens raadsbreed aangenomen. Inmiddels is deze week bekend geworden dat de staatsecretaris binnenkort naar Westerwolde komt.

De staatssecretaris heeft op 15 november 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd inzake de overlast van de ‘veilige landers’.

Deze brief is te lezen via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-harbers/documenten/kamerstukken/2018/11/15/tk-aanpak-overlastgevers-en-voortgang-ebtl

Wij hopen dat Den Haag nu inziet dat het 5 voor 12 is en dat er daadwerkelijk een oplossing moet gaan komen.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie

Nog zes weken tot aan de kerst…. Waar zijn de maanden gebleven?

Ook deze week weer een drukke agenda voor de wethouders.  Zo waren er op dinsdag en woensdag de promotiedagen in Martiniplaza Groningen, waar ook de gemeente Westerwolde aanwezig was met 9 ondernemers uit Westerwolde. Goed voor de naamsbekendheid van Westerwolde. Toch zie je jaarlijks de promotiedagen iets kleiner worden. Dat roept bij de wethouder van Economische Zaken de vraag op of deze promotiedagen nog wel dat brengen wat we ervan verwachtten. We zijn dan ook heel benieuwd hoe onze ondernemers deze dagen hebben ervaren en vooral wat voor hen het resultaat is geweest.  Natuurlijk is dat lastig te meten, maar zeker de moeite waard om binnenkort een evaluatie met de ondernemers, die aanwezig waren op de beurs, te hebben. Het is goed, om zeker in deze tijd, kritisch te zijn op onze uitgaven.

Woensdagmiddag was de officiële opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Onze Koning kwam daarvoor speciaal naar Scheemda. Samen met 30 geselecteerde inwoners uit de hele regio en van alle leeftijden, werd de opening op toch wel redelijk sobere wijze verricht. Wij zijn natuurlijk blij dat we in deze regio zo’n prachtig ziekenhuis hebben gekregen, zeker in het licht van de faillissementen van ziekenhuizen elders in Nederland.

Woensdag was een drukke dag. ’s Middags vond bij het gemeentehuis in Wedde de start van het project Automaatje plaats. Daarmee is de gemeente Westerwolde in Groningen de eerste Groningse gemeente die hiermee begint. Het project wordt door de ANWB en de Stichting Opstap Bus uitgevoerd in onze gemeente.

Met AutoMaatje willen wij samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven.  Het is een vorm van carpoolen waarbij mensen die geen beschikking hebben over een auto worden gekoppeld aan vrijwilligers die dit wel hebben.  Automaatje heeft daarmee nog een groot voordeel: je reist namelijk nooit alleen! Dat voorkomt heel veel eenzaamheid, waar we in onze gemeente ook helaas mee te maken hebben. AutoMaatje is dus geen reguliere vervoersservice, maar bedoeld om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en elkaar op vrijwillige basis te helpen. Er is dus uitdrukkelijk geen sprake van arbeidsmarktverdringing!

Woensdagavond was de raadsvergadering waarin de bestuursrapportage 2018 en de programmabegroting 2019 op de agenda stonden. Hoewel de bestuursrapportage als hamerstuk op de agenda stond, werd deze op verzoek van een aantal raadsleden toch weer als bespreekstuk geagendeerd. Twee uur lang werd er over gedebatteerd en zo werd uiteindelijk pas rond 22.00 uur begonnen aan de programmabegroting.

Middels een amendement van GBW en de PvdA werd de ombuiging ‘Participatie’ van € 40.000,00 geschrapt. Deze ombuiging had te maken met het stoppen van de dienstverlening voor trede 1 en 2. Trede 1 en 2 zijn tredes op de zogenaamde participatieladder, waarbij vanaf trede 3 mensen klaar zijn voor werk. Trede 1 en 2 betekent dat mensen nog veel begeleiding moeten hebben om de juiste stappen te zetten richting werk of activering. De PvdA had in de raadscommissie waarin de begroting werd besproken een punt. Deze ‘ombuiging’ zou in strijd zijn met het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat iedereen mee doet. Daarnaast verwachten we met alle maatregelen in 2019 te kunnen uitkomen met het geld (BUIG) dat we vanuit het Rijk jaarlijks krijgen om de uitkeringen te kunnen betalen.

Het voert te ver om in onze blog alle amendementen en moties nogmaals te bespreken, maar met het amendement dat door Gemeentebelangen werd ingediend inzake de ombuiging van €50.000,00 dat gerealiseerd zou moeten worden door een vergoeding te vragen voor de Invalide Parkeerkaarten, werd ook deze bezuiniging van tafel gehaald.

Met twaalf amendementen en vier moties werd het een lange avond. Aan het einde van de avond kwam Gemeentebelangen Westerwolde nog met een motie om het college op te dragen de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het asielbeleid, zeer dringend te verzoeken om te verschijnen op een (ingelaste) openbare raadsvergadering voor 10 december 2018, om in deze vergadering de situatie op en rondom het asielcomplex en in het dorp Ter Apel en de gevolgen van het (wan)gedrag van de zogenaamde ‘veilige landers’ te bespreken. Deze motie werd unaniem aangenomen en we hopen dat ook dat de staatssecretaris gehoor zal geven aan de uitdrukkelijke uitnodiging.

Donderdagavond was er in het gemeentehuis in Wedde een bijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Westerwolde. Vorige week was eenzelfde avond georganiseerd in het gemeentehuis in Sellingen. Ook in Wedde was de opkomst groot met bijna 90 nieuwe inwoners.

Het is een mooie manier om kennis te maken met het college van B&W. Er waren ook een aantal raadsleden aanwezig. Nadat het college zich aan de inwoners had voorgesteld en had uitgelegd wie wat in portefeuille heeft was er na de pauze gelegenheid voor een rondleiding door het gemeentehuis. Op beide avonden konden de nieuwe inwoners een enquêteformulier invullen. De uitkomst hiervan zal ook door het college worden gedeeld.

Vrijdag tijd om de collegestukken voor de volgende week te lezen en kijkend naar volgende week laat de agenda van de wethouders weinig lege plekken zien.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Beste lezers,

Inmiddels zijn we 10 maanden op weg in de gemeente Westerwolde! De tijd vliegt! Na deze maanden hebben wij als wethouders ook het schrijven van onze blog eens stevig onder de loep genomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat twee afzonderlijke blogs wellicht minder leesbaar is. Terugkijkend op de blogs die we schreven vanaf januari dit jaar, zien we vaak een aantal onderwerpen die in beide blogs worden benoemd. Dat maakt het voor onze lezers wat minder aantrekkelijk. Om die reden hebben we besloten dat u voortaan één blog te lezen krijgt namens beide wethouders waarin uit de diverse portefeuilles de verschillende zaken worden belicht. Immers, twee keer lezen dat we een collegevergadering hebben gehad, voegt niet echt iets toe.

Zoals de harmonisatie van de voormalige gemeenten naar de gemeente Westerwolde nog niet helemaal ‘Westerwolde proof’ is, zo geldt dat ook voor onze wekelijkse blog.

We gaan het de komende maanden anders doen en evalueren dan over enige tijd of dit het juiste ‘format’ is.  Tenslotte leren we iedere dag in het leven en dat geldt zeker ook voor wethouders en politieke partijen.

Dat betekent dat we niet meer de gehele agenda gaan doornemen, maar dat we een aantal onderwerpen van de afgelopen week op een beschouwende manier willen beschrijven.

De ‘higlights’ van deze week zijn er een aantal die u wellicht zullen interesseren.

Vanuit de portefeuille Cultuur wordt er gewerkt aan de harmonisatie van onder andere ons museale beleid. In Westerwolde hebben we diverse musea, die ieder op hun eigen wijze proberen het maximale rendement te behalen. Middels het herijken van dit museale beleid willen we proberen de samenwerking tussen de musea te versterken. Het gaat daarbij niet direct over de financiën en het subsidiebeleid. Dat is iets wat in de uitvoering van het museaal beleid op een later tijdstip aan de orde komt.

He is belangrijk dat we voor onze musea in de gemeente Westerwolde elkaar kunnen vinden en versterken. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het delen van kennis en het nadenken hoe we onze musea meer bekendheid door samenwerking kunnen geven. We zouden ons zomaar voor kunnen stellen dat de directeur van museum De Oude Wolden de werkgroep van Kamp de Beetse kan helpen met het inrichten van een expositie…  Ieder heeft zijn eigen kennis en kunde en dat is goed om te delen met elkaar. Wellicht is het ook een optie om na te denken over ‘Westerwoldse museumkaart’. Kortom; er is nog veel werk te doen!

Vanuit de portefeuille ‘Vastgoed en gemeentelijke gebouwen’ houdt de vraag over de huisvesting van beide gemeentehuizen ons natuurlijk bezig. Er heeft inmiddels een onderzoek plaatsgevonden over de vraag hoe we de dienstverlening willen gaan inrichten en of we in één of twee gemeentehuizen willen gaan werken.  Uiteindelijk ligt de beslissing hierover bij de gemeenteraad en kunnen wij als college slechts met een advies komen. Het rapport dat voorligt wordt binnenkort in het college besproken en één ding is zeker… er zal volop discussie zijn! Maar voor alles is leidend dat we dichtbij onze inwoners willen blijven. U zult daar binnenkort zeker meer over horen!

Een hoogtepunt deze week was vanzelfsprekend de bekendmaking van voordracht van onze nieuwe burgemeester. Onze echte kroonbenoemde burgemeester die de komende jaren het boegbeeld van onze gemeente zal zijn.  Afgelopen dinsdagavond werd bekend gemaakt wie er wordt voorgedragen voor dit belangrijke ambt.

Na alle speculaties en namen die werden genoemd kwam dinsdagavond in een extra raadsvergadering het verlossende woord. Jaap Velema, nu nog wethouder in Veendam, wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van Westerwolde en deze bekendmaking zal zeker de geschiedenisboeken ingaan! Hij kwam na de bekendmaking naar het gemeentehuis in Sellingen om alvast kennis te maken met de raadsleden. (foto Jacob Musch)

Onze nieuwe burgemeester voldoet aan de door de gemeenteraad opgestelde profielschets. We zijn erg blij met deze voordracht en gaan in vol vertrouwen met ‘beoogd’ burgemeester Velema de toekomst tegemoet. Er zal een zware taak op zijn schouders rusten.  Westerwolde is een prachtige gemeente waar heel veel mensen rust en ruimte vinden. Maar ook een gemeente waarin de schrijnende problematiek van onze inwoners in Ter Apel deze week weer eens nadrukkelijk aan het licht kwam.

We maken ons zorgen over de veiligheid van onze inwoners en ondernemers in Ter Apel.  In de raadscommissie van afgelopen woensdag werd deze zorg door het college en de raad uitgesproken.  Wat ons heeft geraakt is dat de raadsleden aangaven dat de gemeenteraad van Westerwolde en vanzelfsprekend ook wij als college, ons machteloos voelen.

Wat we zien in Ter Apel is dat er nog steeds draagvlak is voor de echte asielzoekers. Maar de zogenaamde ‘veilige landers’ zorgen voor onrust en ondermijnen daarmee het draagvlak voor de asielzoekers die werkelijk onze hulp nodig zijn.  We kunnen er uren over discussiëren, maar er is maar één optie: Den Haag moet ingrijpen en deze overlast op welke manier dan ook een halt toeroepen.

Wanneer deze overlast in Amsterdam of Den Haag op deze schaal zou plaatsvinden, zou de verantwoordelijke minister en staatssecretaris zeker daadkrachtiger optreden. Het kan en mag niet zo zijn dat onze inwoners, die al die jaren de echte asielzoekers een warm hart toedragen, nu de dupe worden van de ‘veilige landers’, die hier helemaal niets te zoeken hebben en de veiligheid van de inwoners bedreigen.

Deze week stond ook de visie duurzaamheid op de agenda van de raadscommissie. Duurzaamheid is een behoorlijk dossier en er kwamen dan ook heel veel vragen uit de raad.  Maar laten we niet vergeten dat onze raadsleden ook positief gestemd waren over het feit dat er nu volop gewerkt wordt aan het onderwerp duurzaamheid. Onze inwoners zijn volop meegenomen in het realiseren van de visie duurzaamheid middels verschillende inloopavonden. De opkomst was op sommige momenten helaas teleurstellend.  Dit onderwerp komt nog weer terug op de agenda en ook dan zal er volop discussie plaatsvinden. Dat is goed, het is immers een belangrijk onderwerp.

Gezien de overvolle agenda van de raad is in de raadscommissie besloten het onderwerp ‘afval’ door te schuiven naar de volgende vergadering. Een goede beslissing, want ook afval is een item dat te belangrijk is om onvoldoende aandacht te krijgen.  De discussie over voor of na scheiding moet nog plaats vinden en voor beide opties is wel iets te zeggen. Duidelijk is wel dat in de verpakkingsindustrie nog heel wat te verbeteren valt. Een bezoek aan de supermarkt levert bij thuiskomst een onvoorstelbare hoeveelheid plastic verpakkingen op. Minder plastic en beter recyclebaar verpakkingsmateriaal is daarom belangrijk.

Deze week hadden we, na anderhalf jaar, voor de eerste keer de ‘nieuwe inwonersavond’. In Sellingen kwamen ongeveer 85 nieuwe inwoners kennis maken met het college. Het was een mooie avond en het werd erg op prijs gesteld door de aanwezigen.  De conclusie dat de meeste inwoners in Westerwolde kwamen wonen voor de rust en de ruimte is gerechtvaardigd. We spraken met een wat jonger echtpaar, afkomstig uit Den Haag, met jongere kinderen die nu naar OBS De Plaggenborg gaan. Vol lof werd er over deze school gesproken en dat is fijn om te horen!  Maar ook het contact met de gemeente werd als zeer positief beoordeeld. Daar worden wij dan weer heel blij van! Komende week zal er een tweede bijeenkomst voor nieuwe inwoners zijn in het gemeentehuis in Wedde.

Zaterdagmiddag en -avond was er in het Noabershoes in Veelerveen het eerste ‘Neie Westerwolde Streektoalfestival.’ Wat een ontzettend leuk initiatief van Plaatselijk Belangen Veelerveen samen met het beheerdersechtpaar van het Noabershoes. Fantastisch dat ook de kinderen van OBS De Driesprong hier in het Gronings een lied kwamen zingen. Ook de ‘broescursus’ kon zich verheugen in goede belangstelling. Verder waren er optredens van een aantal Groningstalige verhalenvertellers en zangers.

 

 

 

 

 

 

 

 

De wethouder van Cultuur mocht de opening doen en memoreerde even aan het feit dat in oktober het ministerie van Binnenlandse Zaken met de bestuurders van Noord Oost Nederland de afspraak heeft gemaakt dat we met elkaar de Nedersaksische taal, waar het Gronings een variant op is, moeten behouden en als taal zal worden erkend.  Dat is goed nieuws waar we als Westerwolders ‘grootsk’ op zijn! ‘Wie doun nait meer onder veur Fraisland!’

En dan is het weer weekend. Tijd om onze collegestukken te lezen en ons voor te bereiden op de zaken die de komende week op de agenda staan. Die agenda laat geen witte plekken meer zien. Ook de avonden zijn allemaal ruimschoots gevuld.  We gaan vol enthousiasme weer aan de slag om dat te doen wat voor de gemeente Westerwolde goed is. En daar gaat het toch om?

Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

Maandag begon de week met een bestuurlijk overleg van ‘Werk in Zicht’ (subregio Oost-Groningen) in Pekela. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

’s Middags een aantal interne vergaderingen en aansluitend had ik een zeer constructief overleg met de voorzitter van Wedeka waarbij we nadrukkelijk de intentie hebben uitgesproken dat er een nauwe samenwerking tot stand gaat komen tussen Wedeka en Afeer. Als gemeente Westerwolde hadden wij aangegeven dat we voorlopig ons niet konden vinden in de nieuwe koers van Wedeka. Met deze voorgenomen samenwerking kunnen we elkaar versterken en zal dit voor de inwoners in onze regio een breder aanbod liggen waardoor onze werkzoekenden nog meer ‘op maat’ kunnen worden geholpen. We kunnen nu de leer- en werktrajecten meer op elkaar afstemmen. Ik ben erg blij met deze voorgenomen samenwerking!

’s Avonds was er een vergadering van de marktcommissie in Sellingen. Helaas kon ik niet de hele vergadering aanwezig zij omdat we op hetzelfde tijdstip ook de fractievergadering van GBW hadden ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag.

Woensdagochtend overleg over economische zaken. We moeten nog meer de verbinding zoeken tussen economische zaken en sociale zaken. Er wordt al goed samen gewerkt, maar het mag nog wel iets meer zijn.

Woensdagavond de commissievergadering waarin Bestuursrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019 stonden geagendeerd. In Kadernota is al een bezuiniging aangekondigd van één miljoen euro.  Over deze bezuinigingen zal op 7 november, tijdens de begrotingsvergadering, nog volop gedebatteerd worden.

Donderdagochtend had ik, vanuit mijn portefeuille Cultuur, een goed overleg met de Stichting Vesting Bourtange. Onderwerp van gesprek was de harmonisatie van het museumbeleid in de gemeente Westerwolde. Hiertoe zullen we alle musea gaan bezoeken om input op te halen voor de harmonisatie.

Vrijdag een administratieve dag en ’s avonds coalitieoverleg.

Blog Harrie.

Deze week stond de raadscommissievergadering op de agenda. De bespreekstukken waren de Bestuursrapportage 2018, de Programmabegroting 2019  met het meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en het ombuigingsplan 2019-2022.

In het ombuigingsplan staat ook de opheffing van de bestemmingsreserve voor de railverbinding Emmen via Ter Apel. Deze bestemmingsreserve gaat nu in de algemene reserve en zal dus niet verdwijnen. Ik blijf dan ook achter het plan staan om een goede spoorverbinding in komende tijd te realiseren en er zullen dan ook t.z.t. eventuele  financiële middelen beschikbaar kunnen worden. Dit zal een raadsbesluit zijn.

Betreffende mijn portefeuille WMO en afval is er een behoorlijk tekort. De belangrijkste oorzaak van het tekort is te wijten aan het toepassen van de CAO 2018 voor huishoudelijke hulp. Dit brengt circa 300.000 euro hoger lasten met zich mee.

Het tekort op de afval wordt veroorzaakt door hogere kosten voor verwerking van de PMD. Er is een slechte afzetmarkt en de verwerkingskosten zijn sterk gestegen. Ook worden er veel partijen PMD afgekeurd vanwege vervuiling. Het blijkt nu dat de vervuiling groter is dan verwacht. Ook zijn er hogere kosten voor de verwerking van grofvuil en wordt er meer aangeleverd. Dit komt dat er weer meer ge- en verbouwd wordt door de aantrekkende economie en er wordt veel bedrijfsafval en grofvuil van inwoners buiten onze gemeente gebracht. Daarom zal het invoeren van een pasjessysteem een betere controle geven betreffende de aanvoer van grofvuil.

Afgelopen woensdag mocht ik aanwezig zijn in het provinciehuis in Groningen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Shared service bis Groningen. Dit is een samenwerkingsovereenkomst van de provincie en gemeenten waarin het gebruik en beheer van het gemeenschappelijk bodeminformatiesysteem Nazca is vastgelegd. Het doel van het systeem is een gezamenlijk, eenduidig systeem voor de registratie, beheer en de ontsluiting van de bodeminformatie binnen de provincie Groningen

Het was een originele ondertekening waarbij men van elke gemeente een potje grond (aarde) had verzameld.  Dit werd door de aanwezige wethouders in een grote kom gedaan en daarna werd de aarde flink geroerd door de gedupeerde Nienke Homan.  Daarna konden de wethouders weer een klein potje vullen. Dit als symbolisch gebaar; vele gemeenten samen!

Ook had ik deze week een kennismaking  met onze nieuwe adviesraad sociaal domein. De raad is nu bijna compleet en een belangrijke wijziging is dat deze nieuwe adviesraad specifiek de adviesraad voor de gemeenteraad van gemeente Westerwolde is en daarmee het bevoegde orgaan voor de vaststelling van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke verordeningen is. Een directe vertegenwoordiging middels cliënten /cliëntvertegenwoordigers in de cliëntenraad is een goede zaak en dit standpunt wordt ook ondersteund door de Landelijke cliëntenraad.

Vrijdag hebben we met een delegatie van de Raad een bezoek gebracht bij  afvalverwerkingsfabriek Omrin in Heerenveen. Het was bedoeling om meer inzicht krijgen over het scheiden van afval.

In de begroting is naar voren gekomen dat er een groot financieel te kort is op de kosten van het afval. Ook belangrijk is de vraag hoe we het afvalbeleid gaan harmoniseren binnen nieuwe gemeente.

Het scheiden is belangrijk voor het milieu en we willen kosten zo laag mogelijk houden voor onze inwoners.  In de praktijk blijkt dat bronscheiding van PMD niet goed gebeurt mede omdat het niet goed duidelijk is voor de inwoners.

Zoals het nu binnen gemeente is, doen we voorscheiding van GFT, PMD en glas en papier. Doordat er vervuiling zit in PMD en dit alsnog gecontroleerd moet worden door het afvalbedrijf worden de kosten hoger (afgekeurd PMD).

Tijdens het bezoek bij Omrin werd duidelijk dat nascheiding van PMD, metaal en drankkartons goedkoper en efficiënter is.  Men haalt bij na-scheiding nog 70 % bruikbaar materiaal uit het afval. Het bezoek heeft ons veel duidelijk gemaakt en we hopen deze kennis mee te kunnen nemen naar de volgende commissievergadering.

Onderstaande reportage van ‘Eén Vandaag’ laat zien dat het laten scheiden van plastic afval  duur en niet efficiënt is. Zeker de moeite waard om dit te bekijken!

Voor nu wensen wij u een fijne (werk) week toe.

In verband met de herfstvakantie zal er volgende GEEN blog van de wethouders zijn.