Maandag stonden er een aantal interne overleggen op de agenda en sloten we de middag af met een werkbezoek van het college, in het kader van de jaarlijkse dorpenrondes. Deze keer bezochten we Plaatselijk Belang Rhederbrug. Tal van praktische zaken kwamen voorbij en het is iedere keer weer leuk om op deze manier met onze inwoners in gesprek te gaan.

Maandagavond hadden we fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering financiën van woensdag. De eerste bestuursrapportage 2019 en de concept jaarrekening 2018 van de gemeente Westerwolde stonden op de agenda. Helaas laat deze bestuursrapportage een negatief beeld zien. Het tekort in het sociaal domein is hiervan de belangrijkste oorzaak. We hopen dat een deel van de tekorten door het Rijk zal worden gecompenseerd.

Dinsdag bracht het college een werkbezoek aan CHD Eefting BV in Ter Apel. “CHD” staat overigens voor “constructie -en handelsonderneming De Maten”, de plek waar de eigenaar ooit is begonnen met deze onderneming. Het was boeiend om de geschiedenis van het ontstaan van het bedrijf te horen van de heer Eefting. Ooit begonnen als landbouwer en uiteindelijk nu fabrikant van landbouwspuitmachines en gevestigd aan het Ruiten A Kanaal Noord in Ter Apel. We waren onder de indruk van bijvoorbeeld de enorme spuitmachines in de herkenbare groene kleur, met maar liefst een 45 meter brede spuitboom. Wat een techniek komt hier bij kijken! Overigens, ook deze ondernemer is op zoek naar technisch geschoold personeel!

Het was een week van veel werkbezoeken. Woensdag prachtig vanuit mijn portefeuille Economische Zaken een bezoek aan de Coop in Bellingwolde. De huidige Coop opende in 2014 de deuren nadat er twee andere supermarkten in Bellingwolde waren gesloten. Het is een druk bezochte winkel en daarmee een belangrijke voorziening in de regio!

Donderdagochtend een overleg over de open monumentendagen 2019 in onze gemeente. Van vrijdag 13 september tot en met zondag 15 september openen meer dan 4000 monumenten in Nederland de deuren. Complimenten aan alle vrijwilligers in Westerwolde die nu al druk bezig zijn met de voorbereiding!

Het volgende werkbezoek stond donderdag in de agenda. Ik bezocht Rolloek.nl in Ter Apel. Al meer dan 5 jaar levert dit bedrijf zonwering, rolluiken en zonneschermen. Gedurende de 5 jaar is het assortiment flink uitgebreid met onder andere tuinmeubels. Wij zijn blij met deze ondernemer die zich heeft ontpopt als een bijzonder sociaal-maatschappelijke ondernemer door ook mensen met een beperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Vrijdagavond was de huldiging van de jongste en de oudste deelnemers van de zwemvierdaagse in Ter Apel. Bijzonder feestelijk dit keer omdat hier, even als in het zwembad in Sellingen, deze week de zogenaamde luie trap in gebruik is genomen. Deze speciale trap maakt dat oudere inwoners en mensen met een beperking gemakkelijker in en uit het water kunnen komen. Een aanwinst voor beide zwembaden.

Zaterdag sloot ik de week af met netwerkbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Vlagtwedde. Met zo’n vijftig aanwezigen was het een prima bijeenkomst. We waren te gast bij de firma Schoenmaker Cargo Trans B.V aan de Weenderstraat te Vlagtwedde. Na de grote brand zijn nieuwe loodsen nu klaar en het ziet er werkelijk geweldig uit!

En dan is het weekend. Tijd voor de blog! Ik wens al mij lezers een fijne (werk) week toe en wens iedereen sterkte met de hittegolf die is voorspeld!

Giny Luth

Een korte week in verband met tweede Pinksterdag. Tot aan het zomerreces in ieder geval de laatste ‘korte week’. Natuurlijk is het fijn om een lang weekend te hebben maar deze vrije dagen maken wel dat je weer een maandag mist. De maandag is een dag waarop meestal belangrijke interne overleggen met ambtelijk medewerkers staan gepland. Doorschuiven naar een later tijdstip in de week is dan lastig in verband met de, al wekenlang, gevulde agenda’s.

Na onze B&W-vergadering toch nog tijd voor een ambtelijk overleg ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag. Rond deze tijd van het jaar komen van alle Gemeenschappelijke Regelingen, waarin wij als gemeente Westerwolde deelnemer zijn, weer ter kennisname aan de raad, binnen. Onze raad kan dan een zienswijze indienen. In de commissievergadering stonden de jaarstukken van de Volkskredietbank en een gewijzigde begroting van de VKB, alsmede de conceptbegroting Afeer en jaarrekening 2018 van Wedeka op de agenda. Het strekt in mijn blog te ver om deze jaarstukken uitgebreid te behandelen. Voor de lezers die hierin geïnteresseerd zijn, alle vergaderstukken van de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen kunt u vinden op de website van de gemeente Westerwolde.

Wel wil ik even kort aandacht besteden aan Afeer. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Synergon en is er een start gemaakt met Afeer. Ik ben erg verheugd dat we 2018 met Afeer afsluiten met een positief resultaat. Tijdens de commissievergadering sprak het CDA haar zorgen uit over de verschillende gemeenschappelijke regelingen waarin wij als gemeente participeren en de zorgen over de financiële bijdragen. Ik onderschrijf deze zorg absoluut, maar ben wel positief gestemd over het feit dat Afeer, een half jaar na oprichting, toch met een klein positief resultaat mag afsluiten. Hoe anders is dat met jeugdzorg. Sinds 2015 gaat de jeugdzorg via de gemeente.  Het Rijk was van mening dat gemeenten dat goedkoper en laagdrempeliger konden doen. Met het ‘over de schutting gooien’ van de jeugdzorg werd er direct vanuit Den Haag een fikse korting op de gelden toegepast; een bezuiniging van 450 miljoen euro per jaar. Nu blijkt dat bijna geen enkele gemeente met dat krappere budget uitkomt. Dat de gemeenten dichter bij de inwoners staan blijkt uit het feit dat vanaf 2015 meer dan 12 % jongeren worden geholpen. Maar die lokale/regionale hulp kost ook meer geld. Ook de gemeente Westerwolde kampt met behoorlijke tekorten op het sociaal domein. Een tekort waar wij als gemeente niet veel invloed op hebben.

Donderdag stond er vanuit Economische Zaken een werkbezoek bij Hotel Boschhuis op de agenda. Goed om eens één op één te brainstormen. Het Boschhuis was in de middeleeuwen een bijgebouw van het Klooster en deed dienst als brouw- en bakhuis. Een pand met een rijke historie op één van de mooiste plekken in Westerwolde.

Vrijdag kwam de Commissaris van de Koning op werkbezoek in Westerwolde.  Na een ontvangst in het gemeentehuis in Wedde bezochten we het werklab van Afeer in Vlagtwedde waar de commissaris vol belangstelling de ontwikkelingen van de re-integratie aanhoorde. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de PI Ter Apel. Hier werd de commissaris bijgepraat over de opleiding tot beveiliger; al meer dan tien jaar een succesvol project waarbij uitkeringsgerechtigden na het volgen van een MBO2 opleiding uiteindelijk allemaal een reguliere baan hebben gekregen.

Aansluitend bezocht ik de Landbouwbeurs in Vlagtwedde. Met rond de 15.000 bezoekers is dit de grootste agrarische vakbeurs en plattelandsbeurs van Noord-Nederland. De gemeente Westerwolde mag op deze beurs natuurlijk niet ontbreken!

En dan is het zondag. Tijd om mijn blog te schrijven. Ik wens alle lezers een fijne (werk) week toe!

Giny

Maandag stond de agenda vol met interne en externe overleggen, gevolgd door een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer. Deze week zal de eerste kwartaalrapportage van Afeer aan onze raad worden verzonden. De resultaten van het eerste kwartaal zien er bemoedigend uit; we sluiten dit kwartaal af met een positief resultaat.

Aansluitend door naar het VNG-congres dat dit jaar plaatsvond in Barneveld. Het thema van het congres was dit jaar ‘Besturen is mensenwerk’. In het plenaire programma was één van de sprekers burgemeester Bart Somers van Mechelen.  Hij ontving twee jaar geleden de prijs voor beste burgemeester van de wereld. Onder zijn leiding veranderde de stad Mechelen van een verpauperde stad in een bruisende stad waarbij de integratie en de sociale cohesie de belangrijkste veranderingen waren. En inspirerend verhaal!

’s Middags had ik me opgegeven voor het deelprogramma ‘De kracht van de lokale partijen’. De presentatie was in handen van Joost Eerdmans en Lennart van der Linden. Er werd volop gediscussieerd over de sterke en zwakke kanten van een lokale partij. Op dit moment bestaat 35% van het electoraat uit lokale partijen en in 75% van de gemeenten bestaat het bestuur mede uit lokale politici. Dan is het toch vreemd dat lokale partijen geen subsidie ontvangen en dat het percentage burgemeesters vanuit de lokale partijen minimaal is. Het voorstel van Joost Eerdmans om voor de lokale partijen een minicongres te organiseren werd dan ook met applaus ontvangen. We zullen als Gemeentebelangen Westerwolde beslist gehoor geven aan een uitnodiging voor een dergelijk congres! Al met al een prima middag met veel bruikbare tips wat maakte dat dit een zeer zinvol deelprogramma was!

De deelsessie over ‘De kracht van de lokale partijen’ vond plaats in hotel De Wereld in Wageningen. Wat een prachtige historische plek!

Het VNG-congres duurt twee dagen waardoor je toch wat tijd mist voor vergaderingen. Dat werd donderdagochtend ruimschoots ingehaald.

Donderdagmiddag stonden er twee openingen op het programma in de vesting Bourtange.

De eerste te openen expositie is een tentoonstelling over de ontdekkingsreiziger Abel Tasman. Het Groningse Lutjegast was de geboorteplaats van Abel Tasman en hier staat ook het museum waar de Stichting Vesting Bourtange mee samenwerkte voor deze tentoonstelling.

Maar er ligt nog een andere link tussen Lutjegast en Bourtange. In Lutjegast, bevindt zich het graf van Bernhard Johan van Prott. Kapitein Prott heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verdediging van Bourtange, ten tijde van de Tweede Münsterse Oorlog in 1672. De Stichting Vesting Bourtange heeft met deze expositie wederom iets moois naar de vesting gehaald.

De voorzitter van het Abel Tasman museum in Lutjegast vertelde over hun museum. Het geheel werd opgeluisterd met muziek uit de tijd van de VOC. Er wordt vaak gezegd dat mensen alleen op de klomp kunnen spelen, één van de muzikanten speelde echt op een viool die gemaakt is van een gebruikte klomp, inclusief slijtplekken aan de onderkant.

Aansluitend werd de tentoonstelling over de 80-jarige oorlog (1568-1648) geopend. Vorig jaar was het 450 jaar geleden dat de 80-jarige oorlog begon. Deze gebeurtenis leidde tot het ontstaan van België en Nederland en is nog steeds van betekenis voor de samenleving van nu. De 80-jarige oorlog is onlosmakelijk verbonden met Bourtange.

Om de machtige stad Groningen in handen te krijgen, begon Graaf Willem Lodewijk in Noord-Nederland een groot aantal schansen of versterkingen aan te leggen.  In 1580 werd als één van de laatste de Schans Bourtange aangelegd. Hiermee werd de stad Groningen van aanvoer van voedsel en munitie afgesloten.

Hierna konden Willem Lodewijk en Maurits na een belegering van enkele weken in 1594 de stad Groningen veroveren.

In de tentoonstelling is authentiek kaartmateriaal uit heel Noord-Nederland opgehaald waarin de 80-jarige oorlog wordt verbeeld.  Een bijzondere tentoonstelling, omdat de ontwikkeling van Bourtange door de jaren heen heel goed te zien is.

Ik hoop dat Bourtange veel bezoekers mag ontvangen voor deze leerzame en bovenal prachtige exposities!

Vrijdagochtend tijd om de collegestukken te lezen en vrijdagmiddag mocht ik aanwezig zijn bij de heropening van De Noordmee in Sellingen. De Noordmee wordt gepacht door PUUR Westerwolde. Het gebouw wordt gebruikt als cursus-, groeps- en vergaderlocatie en als informatiecentrum van Staatsbosbeheer en Cittaslow Westerwolde. De aanwezigen konden kennis maken met de hernieuwde Noordmee waar het Cittaslow-gedachtegoed nadrukkelijk in praktijk wordt gebracht. Bezoekers kunnen er genieten van duurzaam lokaal voedsel. Op reservering kan men hier ook terecht voor wandelingen, excursies, lezingen, trainingen en workshops verzorgd door PUUR Westerwolde. Wij wensen deze ondernemer heel veel succes!

En dan is het alweer zondag. Ik wens al mijn lezers nog fijne Pinksterdagen en een prima (werk) week toe.

Giny Luth

(Met dank aan Jan Bossen voor de foto.)

Na een heftige week waarin we als college met één wethouder minder waren, stond de agenda toch weer redelijk vol. In verband met Hemelvaartsdag was het slechts een week van drie dagen.

Onze blog is nu opeens weer ‘mijn’ blog en dat voelt echt alsof ik een stuk van mijn werk mis… Toch wil ik onze lezers het kijkje in de agenda niet onthouden.

Vanzelfsprekend hopen we binnenkort namens Gemeentebelangen Westerwolde met een goede kandidaat te komen voor het wethouderschap. Dat kost echter tijd en tot zo lang nemen de andere wethouders de portefeuille van Harrie waar.

Dat betekent dat de collega-wethouders zich deze week snel moesten inlezen in de vervanging van de portefeuilles van Harrie. Ik krijg nu tijdelijk de portefeuille Verkeer- en vervoer weer terug. In mijn voorgaande collegeperiode behoorde dat ook tot mijn werk. Je pakt dat redelijk snel weer op, maar het verdiepen in de actualiteit vergt toch even tijd.

In de raadsvergadering van afgelopen week werden er direct al vragen gesteld over een exceptioneel transport door een klein gedeelte van onze gemeente. Normaal gesproken wordt aan een dergelijk transport niet zoveel aandacht besteed maar deze keer ging het om een transport van onderdelen van windmolens en dat ligt erg gevoelig.  Via de RDW is er een ontheffingsaanvraag gekomen voor het transport een windmolendeel richting het windmolenproject in Drenthe. Echter, het gaat hier om een transport en niet om de politieke gevoeligheid. Als college dienen we de aanvraag te beoordelen op de zakelijke argumenten. Binnen onze gemeente vinden er meerdere, andere, exceptionele transporten plaats en die worden ook niet beoordeeld op wat er vervoerd wordt, maar of het risico’s met zich meebrengt voor onze wegen en de openbare ruimte.  Als college hebben we deze aanvraag ook zo behandeld en waren er geen argumenten om dit transport te blokkeren. Wel zal er een nulmeting worden gehouden om daarna te kunnen beoordelen of dit transport schade heft toegebracht aan wegen.  Als dat het geval blijkt te zijn, dan kunnen we de schade verhalen op de vervoerder. In tegenstelling tot andere gemeenten zullen hiervoor geen bomen te hoeven worden gekapt. De politieke discussie over de windmolens doet hier feitelijk niet ter zake.  Om die reden heb ik in de raadsvergadering ook de vergelijking gemaakt met het vervoeren van delen van windmolens of bijvoorbeeld olifanten… Het gaat er puur om of dit transport schade kan veroorzaken aan de wegen of bomen. Jammer dat er op social media nu commentaar wordt gegeven alsof de gemeente Westerwolde al heeft besloten om grote windmolens te willen. Daar is op dit moment geen sprake van. Dit transport betreft windmolens buiten onze gemeente en zoals gezegd is bij de beoordeling van dit transport enkel en alleen de afweging gemaakt of dit exceptioneel transport kan worden toegestaan in relatie tot onze openbare ruimte. Diezelfde afweging wordt ook met andere grote transporten gemaakt.

Op onze website is vorige week een uitleg geplaatst over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Westerwolde. Er bleken veel onduidelijkheden te zijn en we vonden het belangrijk om de misverstanden uit de weg te ruimen. Mooi om op social media te lezen dat deze uitleg verhelderend was en dat er nu meer begrip is voor de gemaakte keuze en het misverstand over het feit dat de inwoners veel meer gaan betalen uit de wereld is. Bij dergelijke lastige dossiers is het dus goed om hieraan aandacht te besteden op onze website.

In de raadsvergadering stond voor mij ook de uittreding uit de GR van de VKB (Volkskredietbank) op de agenda. De voormalige gemeente Bellingwedde was aangesloten bij de VKB terwijl de voormalige gemeente Vlagtwedde haar diensten afnam bij de GKB (gemeentelijke Kredietbank). Het is gewenst om de schuldhulpverlening voor de gemeente Westerwolde te harmoniseren. Dat betekent dat we wel een uittreedsom moeten gaan betalen. De raad is unaniem akkoord gegaan met dit voorstel en het vervolg is dat nu de onderhandelingen over de uittreedsom moeten plaatsvinden.  Deze kosten voor uittreding verdienen we echter in 5 jaar terug. Belangrijk is voor ons vooral dat de mensen die nu in traject zitten bij de VKB hier absoluut niet de dupe van mogen worden en dat zal ook zeker belangrijk zijn in de onderhandelingen. De dienstverlening bij het GKB is flexibeler en goedkoper, maar doet in kwaliteit zeker niet onder voor het VKB.

En dan is het op woensdagavond, laat, zomaar ‘weekend’. Een weekend waarin de zon zich uitbundig liet zien. Ik hoop dat u allen heeft kunnen genieten van dit zonovergoten weekend en wens alle lezers een fijne (werk) week toe.

Groet,

Giny

Beste lezers,

Soms is het eenvoudig om een blog te schrijven…soms zit je achter je pc en willen de juiste woorden niet komen… Het schrijven van mijn blog over week 21 behoort tot dat laatste….

Met het schrijven van deze blog wil ik graag iets dieper ingaan op het vak van wethouder. Want een vak… dat is het zeker…

Mijn college wethouder Harrie Brunen heeft in week 21 besloten om per direct te stoppen met het wethouderschap. U heeft het allemaal in de pers kunnen lezen. Het nemen van een dergelijk ingrijpende beslissing is vanzelfsprekend niet iets dat je in een opwelling doet.  Daarvoor heb je moed nodig. Ik kan me voorstellen dat een dergelijke beslissing veel vragen oproept bij onze lezers.

Eén ding kan ik u zeggen; het wethouderschap is geen baan van negen tot vijf. Veel bestuurlijke zaken spelen zich ook af in het weekend en in de avonduren. Een gemiddelde werkweek beslaat zomaar 70 uur.  En zeker in een nieuwe gemeente, waar nog tal van zaken geharmoniseerd moeten worden, is vier tot vijf avonden per week werken meer regel dan uitzondering.

Daarnaast moet je als wethouder kennis van zaken hebben van diverse dossiers, die je dan ook tot in detail moet kunnen kennen. Dat vergt veel leeswerk, veel vergaderingen en altijd scherp blijven. Zondag is geen rustdag voor ons… het is leesdag…

Een behoorlijke verantwoordelijkheid die je draagt als dagelijks bestuurder van een gemeente.

Tot op de dag van vandaag bestaat er nog steeds geen opleiding tot wethouder. Je wordt gekozen en dan begin je. En ook al ben je tien jaar raadslid geweest, het wethouderschap is echt wezenlijk anders. Je privéleven is ondergeschikt aan je werk, je leeft soms in een glazen huis; iedereen heeft wel een mening over hoe jij je werk doet. Dat is ook logisch; je bent tenslotte een publiek figuur. Daar waar andere werknemers wellicht jaarlijks een functioneringsgesprek met hun leidinggevende krijgen, wordt het functioneren van een wethouder in de pers, social media, door inwoners en in de raad onder de loep gelegd. Dat vraagt om een behoorlijk incasseringsvermogen.

Als raadslid kun je kiezen op welke dossiers je politiek zwaar wilt inzetten. Als wethouder heb je geen keuze… ook de meest zware en lastige dossiers dien je tot een goed einde te brengen.

Ik heb respect voor mijn collega, die zonder terugkeergarantie van zijn voormalig werkgever, de sprong in het diepe heeft gewaagd. Veel mensen denken dat een wethouder een ambtenaar is, niets is minder waar. Je bent een bijzonder soort ZZP’er…

Soms zijn er zware dossiers, zoals duurzaamheid en het afval. Zaken waar iedereen een mening over heeft en die behoorlijk gevoelig kunnen zijn. Harrie heeft zich daar vol verve op gestort. Hij was betrokken bij alle inwoners, een sympathieke wethouder die altijd met iedereen in gesprek ging. Ik heb hem nooit kunnen betrappen op het besturen ‘vanachter zijn bureau’…   Of het nu duurzaamheid, afval of WMO was, Harrie wilde in het ‘werkveld’ zien wat er gebeurde.

De aankondiging van zijn vertrek kwam ook bij Gemeentebelangen Westerwolde zeer onverwacht. Wij wisten dat Harrie de laatste tijd al gezondheidsklachten had, maar deze beslissing overviel ons.  We respecteren zijn keuze, immers, gezondheid is belangrijker dan welke baan dan ook…

Harrie blijft gelukkig lid van onze partij en zal in de toekomst, daar waar hij kan, onze partij blijven ondersteunen.

Persoonlijk ga ik mijn ‘maatje’ in het college missen. We hadden als college een fijn team. Ook dat laatste is belangrijk voor het dagelijks bestuur van een gemeente.

Het wethouderschap…Het is een uitdagende functie, of zoals een college wethouder uit een naburige gemeente wel eens heeft gezegd: ”Het is de mooiste hondenbaan die bestaat…”. Je moet er maar zin in hebben…

Gelukkig heb ik er nog steeds zin in! Maar zes dagen na de aankondiging van het vertrek van mijn collega-wethouder merk ik dat ik even moet ‘resetten’, het even een plek moet geven.

De reguliere blog houdt u van mij tegoed… dat doe ik volgende week…

Ik wil met mijn blog Harrie danken voor de ontzettende fijne samenwerking en ik wens hem alle geluk en gezondheid toe!

Voor nu wens ik mijn lezers een fijne (werk)week toe!

Giny

Tijdens de meivakantie hadden de beide wethouders van Gemeentebelangen Westerwolde een paar dagen vrij. Toch waren er genoeg activiteiten die het vermelden waard zijn in onze blog.

Vanzelfsprekend de herdenking op 4 mei. Het nationale thema van deze herdenking was ’In vrijheid kiezen’. Met dit thema werd aangesloten bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht in Nederland. Wij vinden de vrijheid om onze eigen volksvertegenwoordiging te kiezen vanzelfsprekend, maar hoe anders was dat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig waren daar onze verzetsstrijders die weigerden om zich neer te leggen bij de onderdrukking en betaalden daar soms de hoogste prijs voor…  Daarom herdenken wij met diep respect en met grote dankbaarheid ieder jaar het offer dat zij brachten…

Harrie bezocht de herdenkingsbijeenkomst in Kamp de Beetse, voormalig werk- en interneringskamp te Sellingen.

 

Giny was aanwezig bij de herdenking in Vlagtwedde bij het monument dat “saluut voor de eeuwigheid” symboliseert. Ondanks het extreem koude weer was de belangstelling groot.

Op 6 mei vierde het echtpaar Mulder-Meijer in Sellingen het feit dat ze 60 jaar waren getrouwd.  Vanzelfsprekend werden er namens het college de hartelijke felicitaties over gebracht.  In verband met de afwezigheid van onze burgemeester nam Giny de honneurs waar. Wat een vitaal en aardig echtpaar! We hopen dat ze nog lang samen gelukkig mogen zijn!

Deze week stond ook een bezoek op de agenda aan de vesting Oudeschans in het kader van de dorpenrondes die het college in onze gemeente doet. We hadden een zeer constructief overleg met de Stichting Vesting Oudeschans waarbij tal va onderwerpen voorbijkwamen zoals, de collectie beheerovereenkomst en de problemen met het doorgaande verkeer in de oude vesting.

Op dinsdagmiddag werd er met het college een werkbezoek gebracht aan Vleesbedrijf Huls BV in Vlagtwedde. Het bedrijf bestaat al sinds 1931, toen Henk Huls een slagerij begon in Vlagtwedde. Zijn zoon bouwde het bedrijf uit en begonia 1966 met de productie van droge worst. Ook nu in 2019 is Huls nog steeds een bedrijf van vakmensen.  In de loop der jaren namen ze meerdere bedrijven over en ze maken nu deel uit van de Zwanenberg Foodgroup. Tijdens de rondleiding kregen we een indruk van de productie en duidelijk is dat men hygiëne hoog in het vaandel heeft. We mogen trots zijn op dit prachtige bedrijf waar vele inwoners van onze gemeente werkzaam zijn.

 

 

Giny moest eerder vertrekken van dit werkbezoek omdat in Veele een delegatie van de ABSASV  (Amicale Belgian SAS Vriendenkring) kwam. Dit ter voorbereiding op de Battlefield tour in april 2020 naar aanleiding van de 75e herdenking van de bevrijding van Noordoost Nederland door o.m. de Belgische SAS-parachutisten van Kolonel Blondeel. Het is de bedoeling dat een militair parachutisten detachement de voornaamste plaatsen gaat bezoeken en overal een korte herdenking zal houden. In Veele zal naar verwachting dan een grote parade worden georganiseerd. Heel bijzonder dat de band tussen de mensen uit Veele en de Belgische para’s nog steeds heel warm is. In leven en gezondheid hopen we dan ook onze ereburger van voormalig Vlagtwedde, Jaak Daemen te mogen verwelkomen. Hij is inmiddels 94 jaar oud! Ook de Belgische ambassadeur en de consul zullen dan in Veele aanwezig zijn.

Vrijdagavond was er een ledenvergadering van de Industriekring Ter Apel. Aan het begin van de vergadering was er een presentatie van de vrijwillige brandweer van de post Ter Apel. Zij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers! Binnenkort zal een wervingscampagne beginnen. Op dit moment heeft men in Ter Apel echt een tekort aan vrijwilligers.  Wanneer wij als inwoners hulp nodig hebben rekenen wij op de vrijwilligers van de brandweer, maar rekenen ook op ons! Marjolein Vogel en Peter Erdman deden tijdens de vergadering een dringend beroep op de ondernemers om vooral hun werknemers te enthousiasmeren en te faciliteren dit dankbare en uitdagende beroep te kunnen uitoefenen!

En dan is het alweer weekend. Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Met dank aan de fotografen van Westerwolde Actueel!

Deze week vond er een bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeenten en de gedeputeerde Staghouwer over het versterken van de samenwerking met gemeenten op cultuurbeleid. De provincie Groningen werkt aan de totstandkoming van de nieuwe Kadernota Cultuur. Om de gezamenlijke doelen en ambities te horen waren de wethouders, die cultuur in portefeuille hebben, uitgenodigd op het provinciehuis om mee te denken.

Als gemeente Westerwolde willen wij graag in het kader van dit onderwerp insteken op cultuurtoerisme. Het is nog steeds de wens van de portefeuillehouder om Bourtange een volwaardige plek te geven in de provinciale cultuurnota.

Met 250.000 bezoekers jaarlijks, 24 nieuwe plaatselijke ondernemers is de vesting Bourtange een icoon in het cultuurhistorisch profiel van de provincie Groningen. Let wel: na het Groninger Museum is de vesting de grootste publiekstrekker in onze provincie! Bourtange heeft bewezen dat je met een bijzonder aanbod het zogenaamde “cultuurtoerisme” kunt versterken. Dit is goed voor nieuw ondernemerschap (economie), leefbaarheid, vestigingsklimaat, educatie en welzijn. We zijn ervan overtuigd dat het cultuurhistorische en landschappelijke aanbod op een hoger peil kan komen en nieuwe mogelijkheden kan scheppen. Het museaal beleid in Bourtange kan nog wel wat sterker worden neergezet en ook dat is een aandachtspunt voor de toekomst.  Daarom willen we de museale infrastructuur van Bourtange versterken.

Maar ook het Nedersaksisch is een belangrijk onderwerp voor de gemeente Westerwolde en de wens om dit ook mee te nemen is het provinciale beleid is goed gehoord. In dat verband is ook het Ruiten Aa Concert nog even bij de provincie onder de aandacht gebracht.

Mooi dat de gedeputeerde de input van de gemeenten vraagt voor het schrijven van de Kadernota.  Daarnaast is het ook goed om van collega-wethouders in de provincie te vernemen hoe zij denken over cultuur en van elkaar te leren.

Een mooi bruggetje naar de paasvuren. Tot onze cultuur behoort ook al sinds eeuwen het branden van een paasvuur. Vanwege de aanhoudende droogte heeft de Veiligheidsregio Groningen aan alle gemeenten in Groningen het advies gegeven om de paasvuren te verbieden. De gemeente Westerwolde heeft besloten om het advies van Veiligheidsregio Groningen over te nemen en alle paasvuren van dit weekend te verbieden. We vinden het ontzettend jammer voor iedereen dat het niet door kan gaan en kunnen ons voorstellen dat de teleurstelling bij sommige inwoners groot is, maar de veiligheid staat echt voorop. We hopen dat de omstandigheden volgend jaar beter zullen zijn en we allemaal weer kunnen genieten van het paasvuur.

Afgelopen zondag  werd de Markus Passion in de St. Willibrorduskerk inTer Apel opgevoerd.  Op uitnodiging was Harrie namens het college  vertegenwoordigd.  De Westerwoldse componist Jacob de Haan kreeg de opdracht een passie voor blaasorkest en solisten  te componeren, zodanig dat het werk door amateur-orkesten geïnterpreteerd zou kunnen worden. In de katholieke  kerk in Ter Apel  speelde Het Harmonie Orkest Twente onder leiding van Jacob de Haan. Het was  een indrukwekkende bijeenkomst waarbij maar weer blijkt dat er een prima akoestiek in deze prachtige kerk zit.

 

Woensdag avond was er een informatieve avond betreffende het GVVP.  GVVP staat voor Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. De voormalige gemeente  Vlagtwedde had wel een GVVP. Deze werd in de raad van 2015 vast gesteld. In voormalig Bellingwedde had men geen GVVP. Er is veel veranderd in  het verkeer en in het kader van harmonisatie zal er een nieuw GVVP moeten komen . De gemeente is verplicht om een samenhangend en uitvoerbaar verkeers-envervoersbeleid te hebben. Het oude GVVP van Vlagtwedde voldoet niet aan deze eis.

Deze week ook de opening van het schaapsscheerderfeest bij de kinderboerderij van Cosis in Ter Apel. Namens het college werd een boom geplant Lydia Hengeveld van Cosis. Het is mooi om te zien hoe zien hoe leerlingen van het Noorderpoort college samen met cliënten van Cosis, vrijwilligers en familieleden deze activiteiten organiseren.

 

Deze week ook nog andere leuke dingen.

Vrijdag mocht de heer Caspers in Ter Apel honderd kaarsjes uitblazen. Wat geweldig om op zo’n manier oud te worden. Deze honderdjarige woont nog zelfstandig en nam graag de felicitaties van het college van B&W in ontvangst. Nog scherp van geest en met veel humor was het prachtig om met hem samen een taartje te mogen eten. De afspraak staat dat hij de (loco)burgemeester volgend jaar graag weer ontvangt! Zijn geheim: gewoon doorgaan met ademhalen en gezond eten…

Zaterdag was het tijd van de heropening van Hof van Sellingen. Na een grondige verbouwing en herinrichting ziet het er weer prachtig uit en het is zeker de moeite waard om daar even langs te gaan voor koffie, lunch of een bloemetje. Maar ook stoere kleding en woonaccessoires zijn hier volop te koop. Wij wensen het team van Hof van Sellingen heel veel succes voor de toekomst!

Ook de komende week is een korte week in verband met de paasdagen. Op deze eerste paasdag hebben we kunnen genieten van heerlijk zomerweer en ook tweede paasdag zal dat het geval zijn.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

 

Groet,

Giny en Harrie

(Met dank aan Jans Velthuis en Johan de Boer voor de foto’s)

Ook deze week stond er vanuit de portefeuille Economische Zaken weer een bedrijfsbezoek op de agenda. Onder het motto ‘het oog wil ook wat’ werd Frey Oogzorg in Vlagtwedde bezocht. Zes jaar geleden nam deze ondernemer de zaak in Vlagtwedde over nadat de vorige eigenaar was overleden. De naam Frey Oogzorg bleef vanwege de naamsbekendheid behouden.

Samen met een collega-opticien en nog een audicien die op de donderdagmiddagen aanwezig is, heeft ondernemer Akkerman een ruime klantenkring opgebouwd.  De markt verandert door het internet, maar doordat de klant steeds meer maatwerk en ook medische zorg voor het oog verwacht, ontstaan er ook nieuwe kansen. Zelfs oogmetingen voor nachtzicht en 3D-geprinte brillen die rekening houden met verschillende gezichtsvormen behoren tot de mogelijkheden.

We waren onder de indruk van de professionaliteit van deze ondernemer.

Woensdag uitgebreid overleg over een aantal lopende zaken. Eén van de onderwerpen was deelname aan de promotiedagen in november dit jaar. Het lijkt nog ver weg, maar als we ons als gemeente niet tijdig aanmelden, kunnen we niet de plek krijgen waar we al sinds jaar en dag staan. Afgelopen jaren heeft de gemeente zich samen met lokale ondernemers gepresenteerd tijdens dit zakelijke evenement en we zijn blij dat onze ondernemers enthousiast zijn en wederom hebben aangegeven mee te willen doen.  Mochten er nog ondernemers zijn die graag in de stand van de gemeente Westerwolde willen staan, neem dan even contact op met ons! Zo zetten we Westerwolde ook economisch op de kaart.

Woensdag bracht de staatssecretaris voor de tweede keer een bezoek aan onze gemeente in verband met de overlast van de ‘Veilige Landers’ in Ter Apel. Er zullen een aantal maatregelen worden genomen. Zo zullen verdachten van winkeldiefstal niet meer voor verhoor worden overgebracht naar Groningen maar naar de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel. Dat scheelt behoorlijk veel tijd voor de politiemedewerkers. Een prima maatregel. Maar dat is lang niet genoeg! Er moet beslist worden ingezet op meer politiecapaciteit in Ter Apel! De inwoners en ondernemers verdienen dit! Over de mogelijke pendelbus voor overlast gevende asielzoekers is veel ophef ontstaan. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten dat er nog definitieve afspraken gemaakt moeten worden en dat een gratis pendelbus waarschijnlijk niet aan de orde is omdat iedereen gewoon moet betalen voor het reizen met het openbaar vervoer. Maar dat de overlast in lijn 73 moet stoppen is ook duidelijk. Een pendelbus, maar wel tegen betaling, zouden de andere passagiers en de buschauffeurs veel rust geven.

Woensdagavond was er commissievergadering waarbij het Grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025 op de agenda stond. We hebben het hier over het afvalbeleid dat geharmoniseerd dient te worden in de gemeente Westerwolde. We hebben dit het ‘Grondstoffenplan’ genoemd, omdat we de ambitie hebben om zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval te halen zodat dit kan worden hergebruikt. Dit heeft als neveneffect dat de hoeveelheid restafval kleiner wordt en daarmee ook de kosten voor afval omlaag zou kunnen. Omdat het afvalbeleid onze inwoners heel direct raakt, hebben we dit plan na een zorgvuldige voorbereiding opgesteld. Bij de keuzes die voorliggen menen we hiermee het optimale te hebben bereikt voor de drie criteria: de kosten, duurzaamheid en de service voor de inwoners. Op 24 april zal de raad een besluit nemen over het Grondstoffenplan.

Afgelopen vrijdag was er de jaarlijkse herdenking in Veele. Op 12 april 1945 werd Veele door de Belgen bevrijd De herdenking werd georganiseerd door Plaatselijk Belang Veele bij het monument naast de Rolinbrug, dat is opgericht ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen van het Belgische parachutisten regiment S.A.S. (Special Air Service): Ph. Rolin, J.Breuer en E. Hazard.  Dit jaar waren hierbij geen Belgische veteranen aanwezig, maar een groep van de ‘Vriendenkring van de  Belgische afdeling S.A.S.  Namens het college van B&W werd een krans gelegd.

 

 

Twee inwoners van Veele, mevrouw Stedema en de heer Volders waren aanwezig. Zij hebben de oorlog en de bevrijding bewust meegemaakt.

 

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Veele door Belgische militairen werd bevrijd. Het is de bedoeling dat dit uitgebreid wordt herdacht en gevierd. Men hoopt dat dan ook de Belgische militair Jaak Daemen aanwezig kan zijn. De nu 94-jarige Jaak Daemen werd tijdens de herdenking in 2017 benoemd tot ereburger van de gemeente Vlagtwedde voor wat hij heeft gedaan voor, tijdens en na de bevrijding. Wij hopen van ganser harte dat hij volgend jaar aanwezig mag zijn!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe.

Giny en Harrie

(Met dank aan Bé Eelsing van Westerwolde Actueel voor de foto’s)

Week 14 was een week met veel interne vergaderingen.  Het zijn niet altijd vergaderingen, overleggen of andere bestuurlijke aangelegenheden die de agenda vullen. Soms worden de wethouders ergens verwacht, omdat het ook belangrijk is de gemeente te vertegenwoordigen bij activiteiten van onze eigen inwoners. Zo bezocht Harrie, namens het college op zondagmiddag, een concert in de prachtige Nederlands Hervormde Kerk in Sellingen. Het Christelijk Dameskoor Animamea trad hier o.l.v Gea Wolters op samen met het kinderkoor “ De kleine parels” o.l.v Jaqueline Sterenborg.

Er was grote belangstelling en de aanwezigen mochten genieten van mooie liederen, die vol passie en enthousiast ten gehore gebracht werden.

Dinsdagavond was er  bij de RSG in  Ter Apel de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt, in samenwerking met de gemeente. Harrie mocht deze de prijsuitreiking doen aan de vier best geselecteerde ideeën.

Tijdens deze markt presenteerden derdejaars leerlingen van Mavo, Havo en Vwo allerlei duurzame oplossingen die kunnen bij dragen aan energiebesparing in huis, bedrijven en openbare ruimtes. De leerlingen waren zeer enthousiast en brachten vol passie hun ideeën naar voren. Er waren veel inspirerende inzendingen en ook mede dankzij de inzet van de leerkrachten van de RSG was het een zeer geslaagde avond. Er was veel belangstelling van de ouders van de leerlingen, die hun werkstukken dan ook vol trots konden laten zien.

Uiteindelijk werden er 4 groepjes gekozen, die het beste idee hadden. De 1ste prijs ging naar het idee, om van gerecycled plastic een prullenbak te maken. De leerlingen mogen dit ontwerp binnenkort presenteren aan het managementteam van de RSG. Het is mooi te zien dat ook bij de jeugd het begrip duurzaamheid een belangrijk item gaat worden.

Op woensdag werd een bezoek gebracht aan de voedselbank in Vlagtwedde.  Dit is een zelfstandige stichting die is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland. In een welvarend land als Nederland zouden voedselbanken eigenlijk niet nodig moeten zijn. De voedselbank in Westerwolde doet meer dan alleen voedsel uitdelen. Er is ook veel aandacht voor mensen waarbij wordt gewerkt aan het zoeken van oplossingen om uit de armoede te komen. Hierbij heeft de voedselbank een belangrijke taak in het signaleren en doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

Daarnaast wordt er in Westerwolde tijdens de zomermaanden bij het Werklab (voormalig TDC) groente gekweekt. Alle groenten worden biologisch gekweekt en verzorgd door de werkzoekenden van het werklab.

Respect voor de passie waarmee de vrijwilligers van de voedselbank steeds weer klaarstaan voor veel inwoners!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe.

Giny en Harrie

Vorige week was er de eerste bijeenkomst van de ‘werkgroep’ LHBTI  in het gemeentehuis in Wedde.

Hoe is het allemaal begonnen?  In oktober 2018 is in het Provinciehuis in Groningen het convenant LHBTI door alle gemeenten van de provincie Groningen ondertekend.  Hiermee hebben de gemeenten in onze provincie zich geconformeerd aan de afspraak om zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen), zodat iedereen zichzelf kan zijn.

Ook is middels dit convenant afgesproken dat de gemeenten ervoor gaan zorgen dat LHBTI’ers weten waar ze terecht kunnen met vragen over veiligheid en maken de gemeenten afspraken met de belangrijkste partners, zoals politie en COC, over wat te doen als er een veiligheidsvraagstuk is.

Een heldere opdracht, ook voor de gemeente Westerwolde, waar we graag uitvoering aan willen geven!

Het hijsen van de regenboogvlag op Coming Outdag is niet voldoende… dat zou slechts ‘symboolpolitiek’ zijn…  In de gemeente Westerwolde zijn wij van mening dat iedere inwoner mag zijn wie hij of zij is. Daarom is enige tijd geleden ‘Diversiteit’ toegevoegd aan de portefeuilles van wethouder Luth.

Vervolgens hebben wij, in de pers, maar ook via social media, inwoners opgeroepen om mee te denken over de visie LHBTI die wij in Westerwolde willen realiseren. We waren zeer verheugd dat inwoners uit Westerwolde en daarbuiten zich spontaan aanmeldden om mee te denken en mee te schrijven aan deze visie.  Mooi dat er vanuit de LHBTI-groep wordt meegedacht, maar dat in de werkgroep in ieder geval drie inwoners actief willen zijn, die een werkverleden hebben als beleidsmedewerker, is natuurlijk helemaal geweldig.  Ook de vraag over hoe deze visie tot stand moet komen werd intern binnen het gemeentehuis uitgezet en spontaan meldden zich een aantal ambtenaren die graag bereid waren mee te denken en mee te werken. Dan moet er een goede visie komen, daar zijn we van overtuigd.

Na een uitgebreide kennismaking was het vanzelfsprekend dat er eerst een brainstorm moment was. Ervaringen werden uitgewisseld en dat allemaal in een sfeer van vertrouwelijkheid en (h)erkenning. Maar bovenal was ik onder de indruk van de positiviteit van de gesprekken. Niet kiezen voor de slachtofferrol, maar samen de schouders eronder zetten!

Met deze blog zullen wij onze inwoners op de hoogte houden van de vorderingen. Maar één ding kwam zeer duidelijk naar voren…er is behoefte aan een ontmoetingsplek om ervaringen uit te wisselen, elkaar tot steun te zijn en mee te werken aan de verdere emancipatie en acceptatie van onze LHBTI-inwoners.

Mochten er nog inwoners van Westerwolde zijn die na het lezen van deze blog een rol willen spelen in de totstandkoming van de LHBTI-visie…schroom niet maar neem contact op met ons via bestuurssecretariaat@westerwolde.nl.

Afgelopen maandag stond er een werkbezoek op de agenda vanuit de portefeuille Economische Zaken bij een jonge ondernemer in Ter Apel. We bezochten Travelcamp/De Rolsteiger Specialist in Ter Apel.

Eigenaar John Kaspers verkoopt en onderhoudt hier aanhangers, caravans, campers en is gespecialiseerd in rolsteigers. Een snelgroeiende onderneming, waar ook het sociaal maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel staat. Deze jonge ondernemer heeft een 60-jarige cliënt vanuit de bijstand in dienst genomen. De motivatie van de ondernemer was: “Als deze meneer iets doet, dan doet hij het meer dan goed. Dat geeft mij de kans om meer met marketing bezig te zijn. Ik weet dat het goed komt als hij aanwezig is.” Wat een prachtige referentie. Hier zijn we in Westerwolde trots zijn!

Het volgende werkbezoek vindt plaats over twee weken bij Frey Oogzorg in Vlagtwedde.

Zaterdagavond was ik (Giny) samen met de burgemeester aanwezig bij de viering van het Koerdisch Nieuwjaar in het dorpshuis in Wedde. Ruim vier jaar geleden kwamen Akkash Jawish, zijn vrouw Fatima, hun zoons John, Ronnie en Dalsher en hun dochter Afshin in Wedde wonen en met hen vieren we vandaag Newroz. Newroz betekent ‘nieuwe dag’ en is in oude Perzische landen nog altijd een belangrijke feestdag. Het was een eer om hierbij aanwezig te mogen zijn. Maar het Newroz van de Koerden is meer dan de viering van het begin van de lente, het is ook:

–              De strijd tegen onderdrukking,

–              De hoop op democratie en erkenning,

–              De wens voor vrijheid en vrede.

Wat een prachtig voorbeeld voor Nederland om te leren hoe inburgering hoort te zijn! Vanuit mijn portefeuille inburgering ben ik dan ook ontzettend trots op de manier waarop de familie Jawish echte Westerwolders zijn geworden! Twee dagen lang was er door de Syrische families gekookt in het dorpshuis in Wedde en veel dorpsgenoten waren uitgenodigd voor de viering van Newroz.

De zon scheen zaterdag uitbundig alsof zij ‘de nieuwe dag’ extra wilde onderstrepen en hoop wilde geven voor mensen in landen die nog steeds verscheurd worden door oorlog, vernielingen en andere wreedheden.

Laten we hopen dat de viering van de ‘nieuwe dag’ symbool mag staan voor de terugkeer van vrede en vrijheid voor familieleden en vrienden van de familie Jawish, en alle landgenoten die zich nog in Syrië of elders in de wereld bevinden.

Wat een fijne avond om de werkweek mee af te sluiten.  Dank voor het gastvrije onthaal!

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

(Met dank aan Catharina en Jan Glazenburg van Westerwolde Actueel voor de prachtige foto’s!)